Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Trò chơi “To và nhỏ”

Mục đích

Nhận biết to và nhỏ.

Chuẩn bị

Vài hộp có kích thước khác nhau, dán giấy màu ra ngoài và vài ba đồ chơi.

Tiến hành

Tiến hành trong nhà hoặc ngoài trời với 1 – 7 trẻ trong 5 – 15 phút.

Cho mỗi trẻ 1 hoặc 2 hộp đã chuẩn bị để có thể đổ vào, đẩy, kéo xung quanh. Nói với trẻ về màu của hộp và những gì trẻ có thể đặt vào trong hộp. Chẳn hạn:

Cái ô tô của cháu có thể đặt vào cái hộp này không?

Hãy thử với hộp này. Hộp này to hơn.

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Trò chơi “Bóng to, bóng nhỏ” (18-11-2019)
 Trò chơi “Đếm quần áo” (13-11-2019)
 Trò chơi “Đặt nó ra xa” (13-11-2019)
 Trò chơi “Xâu vòng tặng em bé (hoặc bạn)” (12-11-2019)
 Trò chơi “Hình dạng và sắc màu các hạt” (12-11-2019)
 Trò chơi “Hộp phân loại hình dạng” (07-10-2019)
 Trò chơi “Hộp hình dạng” (07-10-2019)
 Trò chơi “Đồ vật bé thích” (24-09-2019)
 Trò chơi “Bóng màu và các hộp màu” (24-09-2019)
 Trò chơi “Chơi bóng” (23-09-2019)
1 2 3 4 5 6 7 8