Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Trò chơi “Đếm quần áo”

Mục đích

Làm quen với các từ đếm.

Tiến hành

Trong nhà hoặc ngoài trời với 1 trẻ trong 2 – 5 phút.

Trong khi trẻ thay quần áo, hãy đếm quần áo, ngón tay, ngón chân và các bộ phận khác của cơ thể. Chẳn hạn có thể nói:

Tất cả của cháu bị ướt kìa, hãy thay chúng đi! 1, 2, tốt lắm.

Hai cái tất đi vào 2 chân. Chúng phủ kín các ngón chân bé nhỏ của cháu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ngón chân!   

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Trò chơi “Đặt nó ra xa” (13-11-2019)
 Trò chơi “Xâu vòng tặng em bé (hoặc bạn)” (12-11-2019)
 Trò chơi “Hình dạng và sắc màu các hạt” (12-11-2019)
 Trò chơi “Hộp phân loại hình dạng” (07-10-2019)
 Trò chơi “Hộp hình dạng” (07-10-2019)
 Trò chơi “Đồ vật bé thích” (24-09-2019)
 Trò chơi “Bóng màu và các hộp màu” (24-09-2019)
 Trò chơi “Chơi bóng” (23-09-2019)
 Trò chơi “Chuẩn bị mâm cơm” (16-09-2019)
 Trò chơi “Lau bàn” (16-09-2019)
1 2 3 4 5 6 7