Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Trò chơi “Chơi bóng”

Mục đích

Tập chơi với bóng và làm quen với số đếm.

Chuẩn bị

Một rổ các loại bóng để trẻ có thể chơi với chúng.

Cách chơi

Tiến hành chơi trong nhà hoặc ngoài sân với 1 – 7 trẻ trong 5 – 20 phút.

Hãy cho trẻ lấy bóng trong rổ ra chơi theo cách của nó. Hãy đếm những quả bóng trẻ lấy ra khỏi rổ bóng. Chẳng hạn:

Lan có 1 quả bóng to, Mai cũng thế. Đó là 2 quả bóng to. Đây có 1 quả bóng nữa. 1, 2, 3.

Cô nhìn thấy Nam có 2 quả bóng nhỏ màu đỏ. Cháu đánh rơi 1 quả đúng không?

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Trò chơi “Chuẩn bị mâm cơm” (16-09-2019)
 Trò chơi “Lau bàn” (16-09-2019)
 Trò chơi “Nghe bài hát, lấy đúng đồ chơi, đồ dùng tương ứng” (14-09-2019)
 Trò chơi “Thi ai giỏi” (14-09-2019)
 Trò chơi “Hãy bắt chước” (12-09-2019)
 Trò chơi “Ai đoán đúng” (12-09-2019)
 Trò chơi “Tìm thức ăn cho con vật” (11-09-2019)
 Trò chơi “Ai nhanh hơn” (09-09-2019)
 Trò chơi “Con gì? Kêu như thế nào?” (09-09-2019)
 Trò chơi “Tiếng kêu của cái gì?” (07-09-2019)
1 2 3 4 5 6 7