Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Trò chơi “Thi ai giỏi”

Mục đích

Phát triển tai nghe phản ứng với âm thanh cao, thấp.

Chuẩn bị

Đàn hoặc giọng của cô:

-         Âm thanh cao tương ứng với nốt son “meo meo”.

-         Âm thanh thấp tương ứng với nốt đồ “mèo mèo”.

Cách chơi

Cô cho trẻ nghe và giới thiệu âm thanh cao tương ứng với nốt son “meo meo” và khi nghe âm thanh này, các con đứng dậy và làm động tác vuốt vuốt ria mép và bắt chước tiếng kêu “meo meo”.

Cô cho trẻ nghe và giới thiệu âm thanh thấp tương ứng với nốt đồ “mèo mèo” và khi nghe âm thanh này, các con ngồi xuống và làm động tác vuốt vuốt ria mép và bắt chước tiếng kêu. Cô cho trẻ nghe và giới thiệu âm thanh cao, tương ứng với nốt son “meo meo” và khi nghe âm thanh này, các con đứng dậy và làm động tác vuốt vuốt ria mép và bắt chước tiếng kêu “meo meo”.

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Trò chơi “Hãy bắt chước” (12-09-2019)
 Trò chơi “Ai đoán đúng” (12-09-2019)
 Trò chơi “Tìm thức ăn cho con vật” (11-09-2019)
 Trò chơi “Ai nhanh hơn” (09-09-2019)
 Trò chơi “Con gì? Kêu như thế nào?” (09-09-2019)
 Trò chơi “Tiếng kêu của cái gì?” (07-09-2019)
 Trò chơi “Thi ai nhanh” (05-09-2019)
 Trò chơi “Tìm đúng màu” (05-09-2019)
 Trò chơi “Cái gì trong túi” (04-09-2019)
 Trò chơi “Tìm một vật khác” (04-09-2019)
1 2 3 4 5 6