Câu đố theo chủ để
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Trò chơi “Hãy bắt chước”

Mục đích

Phát triển tai nghe, bắt chước dáng điệu tương ứng với bài hát.

Chuẩn bị

-         Một số bài hát quen thuộc trong chương trình về các con vật.

-         Băng catsset.

Cách chơi

Cô quy định, khi trẻ nghe bài hát nói về con vật nào thì trẻ bắt chước dáng điệu âm thanh của con vật đó.

Ví dụ: Nghe bài hát về con vịt, trẻ làm động tác lạch bạch hoặc tiếng kêu: “Cạp cạp”.

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Trò chơi “Ai đoán đúng” (12-09-2019)
 Trò chơi “Tìm thức ăn cho con vật” (11-09-2019)
 Trò chơi “Ai nhanh hơn” (09-09-2019)
 Trò chơi “Con gì? Kêu như thế nào?” (09-09-2019)
 Trò chơi “Tiếng kêu của cái gì?” (07-09-2019)
 Trò chơi “Thi ai nhanh” (05-09-2019)
 Trò chơi “Tìm đúng màu” (05-09-2019)
 Trò chơi “Cái gì trong túi” (04-09-2019)
 Trò chơi “Tìm một vật khác” (04-09-2019)
 Trò chơi “Thêm một” (29-08-2019)
1 2 3 4 5 6