Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Trò chơi “Nghe bài hát, lấy đúng đồ chơi, đồ dùng tương ứng”

Mục đích

Phát triển tai nghe, lấy đúng đồ dùng, đồ chơi tương ứng.

Chuẩn bị

Các bài hát có từ búp bê, ô tô, đôi giày và đồ dùng, đồ chơi tương ứng.

Cách chơi

Cô quy định, cô sẽ hát một câu hát có các từ “búp bê”, một trẻ lên chơi phải chọn đúng con búp bê và giơ lên. Tương tự với trẻ khác.

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Trò chơi “Thi ai giỏi” (14-09-2019)
 Trò chơi “Hãy bắt chước” (12-09-2019)
 Trò chơi “Ai đoán đúng” (12-09-2019)
 Trò chơi “Tìm thức ăn cho con vật” (11-09-2019)
 Trò chơi “Ai nhanh hơn” (09-09-2019)
 Trò chơi “Con gì? Kêu như thế nào?” (09-09-2019)
 Trò chơi “Tiếng kêu của cái gì?” (07-09-2019)
 Trò chơi “Thi ai nhanh” (05-09-2019)
 Trò chơi “Tìm đúng màu” (05-09-2019)
 Trò chơi “Cái gì trong túi” (04-09-2019)
1 2 3 4 5 6