Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

  Trò chơi “Lau bàn”

Mục đích

Bắt chước công việc người lớn.

Chuẩn bị

Các miếng bọt biển ẩm hoặc khăn giấy.

Cách chơi

Tiến hành trong nhà với 1 – 4 trẻ trong 3-5 phút.

Sau giờ ăn hoặc vẽ, cô đưa cho mỗi trẻ một cái khăn đã chuẩn bị, tập lau bàn. Đếm các khăn khi đưa cho trẻ và hướng dẫn trẻ cách lau bàn như:

Cái bàn bẩn quá. Ai muốn giúp cô lau cho bàn sạch nào? Cô có 5 cái khăn. Khăn đủ cho tất cả chúng ta 1 cái cho An , 1 cái cho Mai, , 1 cái cho Lan, 1 cái cho Hùng, 1 cái cho cô, 5 cái khăn.

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Trò chơi “Nghe bài hát, lấy đúng đồ chơi, đồ dùng tương ứng” (14-09-2019)
 Trò chơi “Thi ai giỏi” (14-09-2019)
 Trò chơi “Hãy bắt chước” (12-09-2019)
 Trò chơi “Ai đoán đúng” (12-09-2019)
 Trò chơi “Tìm thức ăn cho con vật” (11-09-2019)
 Trò chơi “Ai nhanh hơn” (09-09-2019)
 Trò chơi “Con gì? Kêu như thế nào?” (09-09-2019)
 Trò chơi “Tiếng kêu của cái gì?” (07-09-2019)
 Trò chơi “Thi ai nhanh” (05-09-2019)
 Trò chơi “Tìm đúng màu” (05-09-2019)
1 2 3 4 5 6