Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Trò chơi “Hộp phân loại hình dạng”

Mục đích

Nhận biết các hình dạng.

Chuẩn bị

Hộp có khoét lỗ hoặc dán 1 – 2 hình dạng.

Tiến hành

Người lớn ngồi chơi với 1 – 2 trẻ, giúp trẻ tìm đúng lỗ. Hãy để trẻ chơi với các hộp hình dạng theo cách của trẻ. Chẳng hạn:

Đây là một hình vuôn. Phải đặt nó vào đâu? Cháu có thể đẩy nó qua đâu?

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Trò chơi “Hộp hình dạng” (07-10-2019)
 Trò chơi “Đồ vật bé thích” (24-09-2019)
 Trò chơi “Bóng màu và các hộp màu” (24-09-2019)
 Trò chơi “Chơi bóng” (23-09-2019)
 Trò chơi “Chuẩn bị mâm cơm” (16-09-2019)
 Trò chơi “Lau bàn” (16-09-2019)
 Trò chơi “Nghe bài hát, lấy đúng đồ chơi, đồ dùng tương ứng” (14-09-2019)
 Trò chơi “Thi ai giỏi” (14-09-2019)
 Trò chơi “Hãy bắt chước” (12-09-2019)
 Trò chơi “Ai đoán đúng” (12-09-2019)
1 2 3 4 5 6 7