Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Trò chơi “Đồ vật bé thích”

Mục đích

Nhận biết tên đồ chơi và màu sắc.

Chuẩn bị

2 – 3 chậu đựng đồ chơi có màu khác nhau (màu đồ chơi phù hợp với màu chậu) để ở giá đồ chơi sao cho trẻ có thể tự lấy để chơi.

Cách chơi

Tiến hành với 1 – 7 trẻ trong 5 – 10 phút. Cho trẻ tự lấy đồ chơi đã chuẩn bị để chơi. Có thể hỏi trẻ:

Cô thích đồ chơi cháu đang chơi. Cái gì đấy? Màu gì?

Cái ô tô màu đỏ cháu đang chơi được lấy ra ở đâu? Nó được lấy ra từ cái chậu màu đỏ có đúng không?

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Trò chơi “Bóng màu và các hộp màu” (24-09-2019)
 Trò chơi “Chơi bóng” (23-09-2019)
 Trò chơi “Chuẩn bị mâm cơm” (16-09-2019)
 Trò chơi “Lau bàn” (16-09-2019)
 Trò chơi “Nghe bài hát, lấy đúng đồ chơi, đồ dùng tương ứng” (14-09-2019)
 Trò chơi “Thi ai giỏi” (14-09-2019)
 Trò chơi “Hãy bắt chước” (12-09-2019)
 Trò chơi “Ai đoán đúng” (12-09-2019)
 Trò chơi “Tìm thức ăn cho con vật” (11-09-2019)
 Trò chơi “Ai nhanh hơn” (09-09-2019)
1 2 3 4 5 6 7