Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Trò chơi “Bóng màu và các hộp màu”

Mục đích

Nhận biết các màu.

Chuẩn bị

Hộp các tông có bôi hoặc dán giấy màu đỏ và vài quả bóng đỏ trong hộp đó.

Cách chơi

Trong nhà hoặc ngoài trời, với 1 – 7 trẻ trong 5 – 15 phút.

Để hộp bóng đã chuẩn bị cho trẻ chơi tự do với nó. Nói với trẻ về màu các quả bóng trẻ nhặt được trong hộp màu đỏ và yêu cầu trẻ thả chúng vào hộp đó. Chẳng hạn:

Cháu có thể nhặt quả bóng màu đỏ không? Tốt, hãy lăn nó cho cô. Được rồi quả bóng cháu vừa lăn màu đỏ.

Làm các hộp có màu khác để bóng có màu giống hộp, rồi chơi tương tự như trên.

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Trò chơi “Chơi bóng” (23-09-2019)
 Trò chơi “Chuẩn bị mâm cơm” (16-09-2019)
 Trò chơi “Lau bàn” (16-09-2019)
 Trò chơi “Nghe bài hát, lấy đúng đồ chơi, đồ dùng tương ứng” (14-09-2019)
 Trò chơi “Thi ai giỏi” (14-09-2019)
 Trò chơi “Hãy bắt chước” (12-09-2019)
 Trò chơi “Ai đoán đúng” (12-09-2019)
 Trò chơi “Tìm thức ăn cho con vật” (11-09-2019)
 Trò chơi “Ai nhanh hơn” (09-09-2019)
 Trò chơi “Con gì? Kêu như thế nào?” (09-09-2019)
1 2 3 4 5 6 7