Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Trò chơi “Đặt nó ra xa”

Mục đích

Tập cất đồ chơi đúng chỗ.

Chuẩn bị

Giá để đồ chơi, đồ chơi, tranh, tranh ảnh hoặc tranh vẽ các đồ chơi.

Tiến hành

Chia giá đồ chơi thành 3, 4 khoảng có dán băng giấy màu. Chọn 3,4 đồ chơi để sắp xếp vào các khoảng trống đó. Tìm tranh của đồ chơi trong catalog. Nếu tranh không có sẵn thì vẽ tranh đơn giản tượng trưng cho đồ chơi. Chơi trò chơi để đồ chơi vào giá phù hợp với tranh. Cuối thời gian chơi, giúp trẻ đặt các đồ chơi vào đúng chỗ.

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Trò chơi “Xâu vòng tặng em bé (hoặc bạn)” (12-11-2019)
 Trò chơi “Hình dạng và sắc màu các hạt” (12-11-2019)
 Trò chơi “Hộp phân loại hình dạng” (07-10-2019)
 Trò chơi “Hộp hình dạng” (07-10-2019)
 Trò chơi “Đồ vật bé thích” (24-09-2019)
 Trò chơi “Bóng màu và các hộp màu” (24-09-2019)
 Trò chơi “Chơi bóng” (23-09-2019)
 Trò chơi “Chuẩn bị mâm cơm” (16-09-2019)
 Trò chơi “Lau bàn” (16-09-2019)
 Trò chơi “Nghe bài hát, lấy đúng đồ chơi, đồ dùng tương ứng” (14-09-2019)
1 2 3 4 5 6 7