Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Trò chơi “Đặt nó ra xa”


Trò chơi “Đặt nó ra xa”

Mục đích

Tập cất đồ chơi đúng chỗ.

Chuẩn bị

Giá để đồ chơi, đồ chơi, tranh, tranh ảnh hoặc tranh vẽ các đồ chơi.

Tiến hành

Chia giá đồ chơi thành 3, 4 khoảng có dán băng giấy màu. Chọn 3,4 đồ chơi để sắp xếp vào các khoảng trống đó. Tìm tranh của đồ chơi trong catalog. Nếu tranh không có sẵn thì vẽ tranh đơn giản tượng trưng cho đồ chơi. Chơi trò chơi để đồ chơi vào giá phù hợp với tranh. Cuối thời gian chơi, giúp trẻ đặt các đồ chơi vào đúng chỗ.