Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Trò chơi “To và nhỏ”


Trò chơi “To và nhỏ”

Mục đích

Nhận biết to và nhỏ.

Chuẩn bị

Vài hộp có kích thước khác nhau, dán giấy màu ra ngoài và vài ba đồ chơi.

Tiến hành

Tiến hành trong nhà hoặc ngoài trời với 1 – 7 trẻ trong 5 – 15 phút.

Cho mỗi trẻ 1 hoặc 2 hộp đã chuẩn bị để có thể đổ vào, đẩy, kéo xung quanh. Nói với trẻ về màu của hộp và những gì trẻ có thể đặt vào trong hộp. Chẳn hạn:

Cái ô tô của cháu có thể đặt vào cái hộp này không?

Hãy thử với hộp này. Hộp này to hơn.