Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Trò chơi “Bóng to, bóng nhỏ”

Mục đích

Nhận biết to, nhỏ và bóng có thể lăn.

Chuẩn bị

Một quả bóng to, một quả bóng nhỏ.

Cách chơi

Trong nhà hoặc ngoài trời với 1 – 4 trẻ trong 2 – 10 phút

Giúp trẻ lăn bóng cho nhau và người lớn nói với trẻ về kích thước của bóng, như:

Nhìn kìa, An đang đi đến quả bóng to. Cố lên sắp được rồi!

Bây giờ hãy cố bắt lấy quả bóng nhỏ nhé!

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Trò chơi “Đếm quần áo” (13-11-2019)
 Trò chơi “Đặt nó ra xa” (13-11-2019)
 Trò chơi “Xâu vòng tặng em bé (hoặc bạn)” (12-11-2019)
 Trò chơi “Hình dạng và sắc màu các hạt” (12-11-2019)
 Trò chơi “Hộp phân loại hình dạng” (07-10-2019)
 Trò chơi “Hộp hình dạng” (07-10-2019)
 Trò chơi “Đồ vật bé thích” (24-09-2019)
 Trò chơi “Bóng màu và các hộp màu” (24-09-2019)
 Trò chơi “Chơi bóng” (23-09-2019)
 Trò chơi “Chuẩn bị mâm cơm” (16-09-2019)
1 2 3 4 5 6 7