Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Trò chơi “Chìm và nổi”

Mục đích

Khám phá vật nổi và chìm.

Chuẩn bị

Một chậu đổ đầy nước.

Một vài thứ chìm và nổi trong nước, như: nắp chai, bọt biển, lá cây, nắp nhựa, đá, chìa khóa, hoặc que…

Cách chơi

Cho trẻ chơi với những thứ đã chuẩn bị trong nước. Có thể nói:

Bé hãy nhìn tất cả những hòn đá điều rơi xuống đáy? Bé có thể nhặt nó lên không?

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Trò chơi “Chơi với nước” (26-11-2019)
 Trò chơi “Thổi bong bóng” (25-11-2019)
 Trò chơi “ Chơi cát” (25-11-2019)
 Trò chơi “To và nhỏ” (18-11-2019)
 Trò chơi “Bóng to, bóng nhỏ” (18-11-2019)
 Trò chơi “Đếm quần áo” (13-11-2019)
 Trò chơi “Đặt nó ra xa” (13-11-2019)
 Trò chơi “Xâu vòng tặng em bé (hoặc bạn)” (12-11-2019)
 Trò chơi “Hình dạng và sắc màu các hạt” (12-11-2019)
 Trò chơi “Hộp phân loại hình dạng” (07-10-2019)
1 2 3 4 5 6 7 8