Câu đố theo chủ để
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

  Trò chơi “Chơi cát”

Mục đích

Trẻ thích thú và tập sử dụng một vài đồ chơi, chơi với cát.

Chuẩn bị

Một vài đồ chơi chơi với cát để xúc, rót, đổ (cốc, bát, thìa nhựa, phiễu, gây, xẻng, xô) và một hộp cát hoặc bàn chơi cát, hoặc chảo cát.

Cách chơi

Cho trẻ chơi tự do với các đồ chơi và cát.Yêu cầu trẻ xem cát chảy ra từ các lỗ như thế nào? Cát rơi trở lại vào hộp như thế nào…

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Trò chơi “To và nhỏ” (18-11-2019)
 Trò chơi “Bóng to, bóng nhỏ” (18-11-2019)
 Trò chơi “Đếm quần áo” (13-11-2019)
 Trò chơi “Đặt nó ra xa” (13-11-2019)
 Trò chơi “Xâu vòng tặng em bé (hoặc bạn)” (12-11-2019)
 Trò chơi “Hình dạng và sắc màu các hạt” (12-11-2019)
 Trò chơi “Hộp phân loại hình dạng” (07-10-2019)
 Trò chơi “Hộp hình dạng” (07-10-2019)
 Trò chơi “Đồ vật bé thích” (24-09-2019)
 Trò chơi “Bóng màu và các hộp màu” (24-09-2019)
1 2 3 4 5 6 7 8