Câu đố theo chủ để
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Trò chơi “Thổi bong bóng”

Mục đích

Tập dự đoán điều gì sẽ xảy ra.

Chuẩn bị

Bát, xà phòng, que uống hoặc cọng rơm để thổi bong bóng…

Cách chơi

Đổ nửa lọ hoặc bát nước, cho nước xà phòng vào. Cho trẻ đoán điều gì sẽ xảy ra khi bong bóng tiếp xúc với cây hoặc cỏ. Thổi bong bóng xà phòng để cho trẻ xem, chơi và đuổi bắt, khi chơi cô có thể hỏi trẻ:

Hãy nhìn gió thổi bong bóng của tôi!

Bé có thể bắt nó không? Hãy thử xem nào! Nó thật đáng yêu.

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Trò chơi “ Chơi cát” (25-11-2019)
 Trò chơi “To và nhỏ” (18-11-2019)
 Trò chơi “Bóng to, bóng nhỏ” (18-11-2019)
 Trò chơi “Đếm quần áo” (13-11-2019)
 Trò chơi “Đặt nó ra xa” (13-11-2019)
 Trò chơi “Xâu vòng tặng em bé (hoặc bạn)” (12-11-2019)
 Trò chơi “Hình dạng và sắc màu các hạt” (12-11-2019)
 Trò chơi “Hộp phân loại hình dạng” (07-10-2019)
 Trò chơi “Hộp hình dạng” (07-10-2019)
 Trò chơi “Đồ vật bé thích” (24-09-2019)
1 2 3 4 5 6 7 8