Câu đố theo chủ để
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Trò chơi: “Bắt chước bốn từ”

Mục đích

Trẻ bắt chước cô nói bốn từ

Chuẩn bị

Một số câu có bốn từ , ví dụ “Cái áo này đẹp”; “Bông hoa màu đỏ”…

Cách chơi

Cô giúp trẻ tập trung nói những câu dài khi trẻ thích, chỉ cho trẻ chiếc váy, cái áo, thức ăn,… hay bất cứ cái gì trẻ thích. Cô nói mẫu 4 từ về thứ đó.

Cô để ý xem trẻ có bắt chước được những gì cô nói không và thể hiện sự hưởng ứng về bất cứ từ nào trẻ nói được.

 

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Bắt chước âm thanh (31-07-2019)
 Những bong bóng xà phòng (31-07-2019)
 Tìm đồ chơi bị giấu (31-07-2019)
 Đồ chơi ngoài trời (30-07-2019)
 Đồ chơi máy móc (30-07-2019)
 Có bao nhiêu đồ chơi giống nhau? (30-07-2019)
 Trò chơi với mũ (29-07-2019)
 Đi mua sắm (29-07-2019)
 Chuông reo, chuông reo (29-07-2019)
 Những cái kẹp phơi quần áo trong hộp (27-07-2019)
1 2 3 4