Câu đố theo chủ để
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Trò chơi: “Những bong bóng xà phòng”

Mục đích

Tập sử dụng đồ chơi gia đình.

Chuẩn bị

Bát, xà phòng, que đánh trứng, giấy nilon.

Cách chơi

Đổ nửa chậu nhựa nước, cho nước xà phòng vào. Chỉ dẫn trẻ dùng que đánh trứng để tạo bọt xà phòng. Trẻ có thể hứng thú hơn trong khi chơi với nước xà phòng bằng tay của chúng.

Có thể dùng 1 miếng nhựa to để bảo vệ bề mặt. Một bàn chơi nước có thể sử dụng cho 1 nhóm trẻ.

 

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Tìm đồ chơi bị giấu (31-07-2019)
 Đồ chơi ngoài trời (30-07-2019)
 Đồ chơi máy móc (30-07-2019)
 Có bao nhiêu đồ chơi giống nhau? (30-07-2019)
 Trò chơi với mũ (29-07-2019)
 Đi mua sắm (29-07-2019)
 Chuông reo, chuông reo (29-07-2019)
 Những cái kẹp phơi quần áo trong hộp (27-07-2019)
 Người đưa thư (27-07-2019)
 Tìm bóng (26-07-2019)
1 2 3 4