Câu đố theo chủ để
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

  Trò chơi: “Đồ chơi máy móc”

Mục đích

Nhận biết đúng chức năng đồ chơi.

Chuẩn bị

Một vài đồ chơi có chức năng chuyên dụng.

Cách chơi

Nhiều đồ chơi đòi hỏi trẻ ấn nút, kéo dòn bẩy hoặc làm một vài hành động thể chất với đồ chơi. Giới thiệu với trẻ một đồ chơi và chỉ dẫn chứ năng của nó. Khi hứng thú của trẻ với đồ chơi giảm đi, hãy để đồ chơi đó ra xa và thay thế bằng đồ chơi khác.

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Có bao nhiêu đồ chơi giống nhau? (30-07-2019)
 Trò chơi với mũ (29-07-2019)
 Đi mua sắm (29-07-2019)
 Chuông reo, chuông reo (29-07-2019)
 Những cái kẹp phơi quần áo trong hộp (27-07-2019)
 Người đưa thư (27-07-2019)
 Tìm bóng (26-07-2019)
 Chiếc túi kì diệu (26-07-2019)
 Tiếng kêu ở đâu? (26-07-2019)
 Con gì kêu đấy? Vật gì kêu đây? Kêu ở đâu? (23-07-2019)
1 2 3