Câu đố theo chủ để
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

  Trò chơi: “Có bao nhiêu đồ chơi giống nhau?”

Mục đích

Nhận biết tên đồ chơi.

Chuẩn bị

Một số đồ chơi bóng, búp bê,…

Cách chơi

Trong nhà hoặc ngoài trời  với 1-3 trẻ trong 20-10 phút. Người lớn gọi tên đồ chơi và yêu cầu trẻ lấy hoặc chỉ vào đồ chơi đó. Nếu trẻ có thể tìm hoặc lấy ra vài ba đồ chơi thì nói cho trẻ biết có bao nhiêu đồ chơi đó. Ví dụ: Quả bóng đâu Nam? Đúng đây là 1 quả bóng. Cháu có thấy quả bóng nữa không? Ồ cháu tìm được nhiều quả bóng quá! 1,2,3,4,5 quả bóng. Bây giờ cháu có thể chỉ (lấy) cho cô một con búp bê không?

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Trò chơi với mũ (29-07-2019)
 Đi mua sắm (29-07-2019)
 Chuông reo, chuông reo (29-07-2019)
 Những cái kẹp phơi quần áo trong hộp (27-07-2019)
 Người đưa thư (27-07-2019)
 Tìm bóng (26-07-2019)
 Chiếc túi kì diệu (26-07-2019)
 Tiếng kêu ở đâu? (26-07-2019)
 Con gì kêu đấy? Vật gì kêu đây? Kêu ở đâu? (23-07-2019)
 Tìm đồ chơi (23-07-2019)
1 2 3