Câu đố theo chủ để
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Trò chơi với mũ

Mục đích

Nhận biết cái mũ.

Chuẩn bị

Những chiếc mũ cũ.

Cách chơi

Chỉ dẫn trẻ thử đội mũ và nhìn vào trong gương. Lần lượt thay đổi và nhận thấy sự khác nhau trong mỗi cái mũ. Có mũ cho cả con trai – con gái và khuyến khích trẻ thử mọi loại mũ.

 

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Đi mua sắm (29-07-2019)
 Chuông reo, chuông reo (29-07-2019)
 Những cái kẹp phơi quần áo trong hộp (27-07-2019)
 Người đưa thư (27-07-2019)
 Tìm bóng (26-07-2019)
 Chiếc túi kì diệu (26-07-2019)
 Tiếng kêu ở đâu? (26-07-2019)
 Con gì kêu đấy? Vật gì kêu đây? Kêu ở đâu? (23-07-2019)
 Tìm đồ chơi (23-07-2019)
 Đoán tên bạn (23-07-2019)
1 2 3