Câu đố theo chủ để
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Trò chơi: “Đồ chơi ngoài trời”

Mục đích

Nhận biết đúng chức năng đồ chơi.

Chuẩn bị

Các đồ chơi ngoài trời kéo và đẩy khác nhau sẵn có.

Cách chơi

Chỉ dẫn trẻ cách cắt cỏ với đồ chơi xén cỏ hoặc đẩy búp bê trong xe đẩy. Khi trẻ đang chơi với đồ chơi, nói chuyện với trẻ về hoạt động đó và việc sử dụng đồ chơi.

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Đồ chơi máy móc (30-07-2019)
 Có bao nhiêu đồ chơi giống nhau? (30-07-2019)
 Trò chơi với mũ (29-07-2019)
 Đi mua sắm (29-07-2019)
 Chuông reo, chuông reo (29-07-2019)
 Những cái kẹp phơi quần áo trong hộp (27-07-2019)
 Người đưa thư (27-07-2019)
 Tìm bóng (26-07-2019)
 Chiếc túi kì diệu (26-07-2019)
 Tiếng kêu ở đâu? (26-07-2019)
1 2 3