Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
    Những con mắt

              Lúng liếng trên cành cây
     Muôn nghìn mắt lá
 Chân có mắt cá
  Để dò đường đi
  Muốn biết cá gì
  Phải dò mắt lưới
   Mắt bảo hay thổi
  Chả ai chơi cùng
         Đứng xếp thành hàng
  Mắt tre mắt nứa
Còn cái ô cửa
  Là mắt ngôi nhà
    Mắt của ngôi nhà
     Mắt của người già
          Thường hay đeo kính
     Bé ngồi nhẩm tính
     Còn thiếu mắt sao
Tít tận trời cao
         Suốt đêm nhấp nháy
    Tìm mãi chả thấy
  Mắt mình ở đâu
       Cái gương ngó vào
    Long lanh mắt bé

               Sưu tầm

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Truyện : Những ngón tay ( Chủ điểm : Bản thân ) (24-09-2007)
 Thơ: Họa My mến yêu ( Chủ đề bản thân ) (19-06-2007)
 Thơ : Bài thơ Bé về nhà ( chủ đề bản thân ) (19-06-2007)
 Thơ: Bé và mèo (22-05-2007)
 Truyện: Cáo và mèo (15-05-2007)
 Thơ: Mèo con đánh răng (21-04-2007)
 Thơ: Hạt đậu kiêu căng (21-04-2007)
 Thơ: Mắt để làm gì ? (12-04-2007)
 Truyện: Đôi mắt nói điều gì. (03-04-2007)
 Truyện : Giấc mơ của bé Ti (03-04-2007)
1 2