Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Thơ: Những con mắt ( Chủ đề : Bản thân )


    Những con mắt

              Lúng liếng trên cành cây
     Muôn nghìn mắt lá
 Chân có mắt cá
  Để dò đường đi
  Muốn biết cá gì
  Phải dò mắt lưới
   Mắt bảo hay thổi
  Chả ai chơi cùng
         Đứng xếp thành hàng
  Mắt tre mắt nứa
Còn cái ô cửa
  Là mắt ngôi nhà
    Mắt của ngôi nhà
     Mắt của người già
          Thường hay đeo kính
     Bé ngồi nhẩm tính
     Còn thiếu mắt sao
Tít tận trời cao
         Suốt đêm nhấp nháy
    Tìm mãi chả thấy
  Mắt mình ở đâu
       Cái gương ngó vào
    Long lanh mắt bé

               Sưu tầm