Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
 Hạt đậu kiêu căng
 Có một hạt đậu
Thật là kiêu căng
Đậu cứ cho rằng
Mình là tất cả

Lên cây ra lá
Là tự đậu ta
Gieo ở ruộng xa
Đậu không vùi đất
Lúc người tất bật
Đậu lên bờ chơi

Một cánh chim trời
Xơi ngay hạt đậu
Không rõ tốt xấu
Chẳng còn ăn năn
( Nguyễn Thị Phương Anh sưu tầm )
 In Trang này   Các bài viết khác:
 Thơ: Mắt để làm gì ? (12-04-2007)
 Truyện: Đôi mắt nói điều gì. (03-04-2007)
 Truyện : Giấc mơ của bé Ti (03-04-2007)
 Thơ: Những con mắt.( Trường MN Tuổi Thơ, QHải Châu, ĐN) (31-03-2007)
1