Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Thân thì nhỏ, chân thì dài

Chẳng phải tằm cũng miệt mài nhả tơ

Bẩn nhà chẳng được ai ưa

Nhẩn nha làm chiếc lưới thưa bắt mồi

Là con gì?

                                         (Con nhện)

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Con ruồi (07-01-2023)
 Con muỗi (07-01-2023)
 Con bướm (06-01-2023)
 Con ong (06-01-2023)
 Con ve sầu (05-01-2023)
 Con chuồn chuồn (05-01-2023)
 Con rắn (04-01-2023)
 Con hổ (04-01-2023)
 Con khỉ (03-01-2023)
 Con voi (03-01-2023)
1 2 3 4 5 6 7 8 9