Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Cánh thì mỏng tựa như sa

Tên thì ai gọi cũng ra hai lần

Bay vừa, nó báo: trời râm

Bay cao: trời nắng; thấp dần: trời mưa.

Là con gì?

                                          (Con chuồn chuồn)

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Con rắn (04-01-2023)
 Con hổ (04-01-2023)
 Con khỉ (03-01-2023)
 Con voi (03-01-2023)
 Con mèo (30-12-2022)
 Con bê (30-12-2022)
 Con mèo (29-12-2022)
 Con nghé (29-12-2022)
 Con vịt (28-12-2022)
 Câu đố: Con gà con (28-12-2022)
1 2 3 4 5 6 7 8