Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Con gì khi ta ngủ

Nếu không mắc màn che

Quanh người kêu vo ve

Châm vào người hút máu?

                           (Con muỗi)

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Con bướm (06-01-2023)
 Con ong (06-01-2023)
 Con ve sầu (05-01-2023)
 Con chuồn chuồn (05-01-2023)
 Con rắn (04-01-2023)
 Con hổ (04-01-2023)
 Con khỉ (03-01-2023)
 Con voi (03-01-2023)
 Con mèo (30-12-2022)
 Con bê (30-12-2022)
1 2 3 4 5 6 7 8 9