Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Chỉ to bằng hạt đỗ đen
Thường bay đến đậu cơm canh của người

Thức ăn phải đậy ai ơi!

Kẻo nó gieo bệnh làm người ốm đau

Là con gì?

                            (Con ruồi)

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Con muỗi (07-01-2023)
 Con bướm (06-01-2023)
 Con ong (06-01-2023)
 Con ve sầu (05-01-2023)
 Con chuồn chuồn (05-01-2023)
 Con rắn (04-01-2023)
 Con hổ (04-01-2023)
 Con khỉ (03-01-2023)
 Con voi (03-01-2023)
 Con mèo (30-12-2022)
1 2 3 4 5 6 7 8 9