Câu đố theo chủ để
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Đi nắng

Có con chim chích
Nó đậu cành xoan
Nó kêu ai ngoan
Thì nghe lời nó

Đi nắng phải có
Nón mũ mà che
Hễ ai không nghe
Thì chim không thích.

                                                    Phạm Mai Chi - Hòang Dân - Sưu tầm
 In Trang này   Các bài viết khác:
 Thơ : Thẳng (Chủ đề : Dinh dưỡng sức khỏe) (01-10-2007)
 Thơ: Rửa tay ( Chủ đề: Dinh dưỡng sức khỏe ) (01-10-2007)
 Truyện : Hồ nước và mây ( Chủ đề : Các hiện tượng tự nhiên ) (01-10-2007)
 Truyện : Cô Mây ( Chủ đề : Các hiện tượng tự nhiên ) (01-10-2007)
 Truyện : Đám mây đen xấu xí ( Chủ đề : Các hiện tượng tự nhiên ) (01-10-2007)
 Truyện : Lời ru của trăng ( Chủ đề : Các hiện tượng tự nhiên ) (01-10-2007)
 Thơ : Sao hôm, sao mai (Chủ đề : Các hiện tượng thiên nhiên) (01-10-2007)
 Thơ : Trăng lưỡi liềm (Chủ đề : Các hiện tượng thiên nhiên) (01-10-2007)
 Thơ : Hương và Gió (Chủ đề : Các hiện tượng thiên nhiên) (01-10-2007)
 Thơ : Trưa hè (Chủ đề : Các hiện tượng thiên nhiên) (01-10-2007)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...