Câu đố theo chủ để
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Thẳng

        Đứng thẳng, nom chững chạc
   Ngồi thẳng, không gù lưng
Dòng chữ thẳng, rất đẹp
       Thước kẻ thẳng, không cong
  Người thật bụng thật lòng
Khi nào cũng ngay thẳng

              Phong Thu

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Thơ: Rửa tay ( Chủ đề: Dinh dưỡng sức khỏe ) (01-10-2007)
 Truyện : Hồ nước và mây ( Chủ đề : Các hiện tượng tự nhiên ) (01-10-2007)
 Truyện : Cô Mây ( Chủ đề : Các hiện tượng tự nhiên ) (01-10-2007)
 Truyện : Đám mây đen xấu xí ( Chủ đề : Các hiện tượng tự nhiên ) (01-10-2007)
 Truyện : Lời ru của trăng ( Chủ đề : Các hiện tượng tự nhiên ) (01-10-2007)
 Thơ : Sao hôm, sao mai (Chủ đề : Các hiện tượng thiên nhiên) (01-10-2007)
 Thơ : Trăng lưỡi liềm (Chủ đề : Các hiện tượng thiên nhiên) (01-10-2007)
 Thơ : Hương và Gió (Chủ đề : Các hiện tượng thiên nhiên) (01-10-2007)
 Thơ : Trưa hè (Chủ đề : Các hiện tượng thiên nhiên) (01-10-2007)
 Thơ : Bốn mùa ở đâu (Chủ đề : Các hiện tượng thiên nhiên) (01-10-2007)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...