Trường chuẩn quốc gia
   Tỉnh Bình Dương

DANH SÁCH TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GĐ 2002 - 2005

TỈNH BÌNH DƯƠNG

STT Tên trường Địa chỉ Khu vực Số QĐ CN/ năm CN đạt chuẩn
1
MN Hoa Cúc 1
TT.LáiThiêu, H.Thuận An
Mức độ 2
QĐ 2396/QĐ-UBND ngày 15/6/2009 của UBND Tỉnh Bình Dương
2
MN Hưng Hòa
Xã Hưng Hòa, H.Bến Cát
Nông thôn QĐ 10/QĐ.BGD&ĐT-MN 3/1/2003 của BGD&ĐT
3 MG Hoa Hồng 5 Xã Tân Bình, H.Dĩ An
Mức độ 1
QĐ 2398/QĐ-UBND ngày 15/6/2009 của UBND tỉnh Bình Dương
4 MN Tuổi Ngọc P.Phú Hòa, TX.TDM
Mức độ 2
QĐ 1508/QĐ-UBND ngày 22/4/2009 của UBND tỉnh Bình Dương
5 MN Võ Thị Sáu TT.Dĩ An, H.Dĩ An
Mức độ 2
QĐ 1507/QĐ-UBND ngày 22/4/2009 của UBND tỉnh Bình Dương
6 MN Sơn Ca Cty cao su DầuTiếng, H.Dầu Tiếng
Mức độ 1
QĐ 3079/QĐ- UBND ngày 24/7/2009 của UBND tỉnh Bình Dương
7 MN Tân Long Xã Tân Long, H.Phú Giáo
Mức độ 1
QĐ 2399/QĐ-UBND ngày 15/6/2009 của UBND tỉnh Bình Dương
8 MN Hôị Nghĩa Xã Hội Nghĩa, H.Tân Uyên Nông thôn
QĐ 2229/QĐ-CT 26/5/2005 của UBND tỉnh Bình Dương
9 MG Hoa Hồng 2 Xã Bình An, H.Dĩ An Nông thôn
QĐ 1927/QĐ.UBND 5/5/2006 của UBND tỉnh Bình Dương
10 MG Hoa Hồng 3 Xã Đông Hòa, H.Dĩ An Nông thôn
QĐ 1926/QĐ.UBND 5/5/2006 của UBND tỉnh Bình Dương
11 MG Hoa Mai 3 Xã An Sơn, H.Thuận An Nông thôn
QĐ 4465/QĐ-UBND 3/10/2006 của UBND tỉnh Bình Dương
12 MG Hoa Cúc 2 Xã Bình Nhâm, H.Thuận An Nông thôn
QĐ 4464/QĐ-UBND 3/10/2006 của UBND tỉnh Bình Dương
13 MG Sen Hồng Phường Phú Hòa, TX.TDM Thành thị
QĐ 4463/QĐ-UBND 3/10/2006 của UBND tỉnh Bình Dương
14
MG Tân Định
Ấp 2.Tân Định- Bến Cát
Nông thôn
QĐ 64/QĐ-UBND ngày 8/1/2007 của UBND tỉnh Bình Dương
15
MN Hoạ Mi
Ấp 1.Trừ Văn Thố -Bến Cát
Nông thôn
QĐ 65/QĐ-UBND ngày 8/1/2007 của UBND tỉnh Bình Dương
16
MN Tân Hưng
Ấp 3.Tân Hưng- Bến Cát
Nông thôn
QĐ 66/QĐ-UBND ngày 8/1/2007 của UBND tỉnh Bình Dương
17
MG Tân Hiệp
Ấp 3, xã Tân Hiệp- Phú Giáo 
Nông thôn
QĐ 1652/QĐ-UBND ngày 16/4/2007 của UBND tỉnh Bình Dương
18
MG Hoa Lan
67, Hai Bà Trưng, P.Phú Cường- TDM  
Mức độ 2
QĐ 2020/QĐ-UBND ngày 13/7/2010 của UBND tỉnh Bình Dương
19
MG Hoa Sen
Ấp 3, Lê Văn Tách, Xã Tương Bình Hiệp-TDM
Nông thôn
QĐ 5488/QĐ-UBND ngày 13/12/2007 của UBND tỉnh Bình Dương
20
MN Hoa Mai
Xã Lai Hưng- Bến Cát
Nông thôn
QĐ 1964/QĐ-UBND ngày 24/6/2008 của UBND tỉnh Bình Dương
21
MG Hướng Dương
Ấp Chánh Lộc, Xã Chánh Mỹ- TDM
Mức độ 1
QĐ 1509/QĐ-UBND ngày 22/4/2009 của UBND tỉnh Bình Dương
22
MN Huỳnh Thị Chấu
TT Uyên Hưng -Tân Uyên
Mức độ 1
QĐ 2028/QĐ-UBND ngày 25/5/2009 của UBND tỉnh Bình Dương
23
MN An Thái
Ấp Phú Thịnh 1, xã An Thái- Phú Giáo
Mức độ 1
QĐ 2397/QĐ-UBND ngày 15/6/2009 của UBND tỉnh Bình Dương
24
MN Minh Tân
Xã Minh Tân- Dầu Tiếng 
Mức độ 1
QĐ 3078/QĐ-UBND ngày 24/7/2009 của UBND tỉnh Bình Dương 
25
MG Phú An
Ấp 1. Phú An- Bến Cát
Mức độ 1
QĐ 3073/QĐ-UBND ngày 24/7/2009 của UBND tỉnh Bình Dương 
26
MN Hoa Hồng
Ấp 7,Long Nguyên- Bến Cát
Mức độ 1
QĐ 3080/QĐ-UBND ngày 24/7/2009 của UBND tỉnh Bình Dương
27
MG Măng Non
29, Nguyễn Đình Chiểu, Phú Cường-TDM
Mức độ 1
QĐ 1326/QĐ-UBND ngày  11/5/2010 của UBND tỉnh Bình Dương
28
MN Hoa Phong Lan
XãTân Thành-Tân Uyên 
Mức độ 1
QĐ 1327/QĐ-UBND ngày 11/5/2010 của UBND tỉnh Bình Dương
29
MN Hoa Cúc 5
Thị trấn Lái Thiêu- Thuận An 
Mức độ 1
QĐ 2123/QĐ-UBND ngày 20/7/2010 của UBND tỉnh Bình Dương
30
MG Hoa Cúc 7
Xã Bình Hòa- Thuận An 
Mức độ 1
QĐ 3433/QĐ-UBND ngày 5/11/2010 của UBND tỉnh Bình Dương
31
MG Hoa Cúc 8
Xã Vĩnh Phú- Thuận An 
Mức độ 1
QĐ 3435/QĐ-UBND ngày 5/11/2010 của UBND tỉnh Bình Dương
32
MG Hoa Mai 2
Xã Hưng Định- Thuận An 
Mức độ 1
QĐ 3436/QĐ-UBND ngày 5/11/2010  của UBND tỉnh Bình Dương
33
MN Hướng Dương
KP2.TT Mỹ Phước- Bến Cát
Mức độ 1
QĐ 3434/QĐ-UBND ngày 5/11/2010 của UBND tỉnh Bình Dương
34
MN Phước Vĩnh
KP 1-TT Phước Vĩnh- Phú Giáo 
Mức độ 1
QĐ 3771/QĐ-UBND ngày 26/11/2010 của UBND tỉnh Bình Dương
35
MG Rạng Đông
Khu hành chánh tập trung, P.Hiệp An- TDM
Mức độ 1
QĐ 989/QĐ-UBND ngày 31/3/2011 của UBND tỉnh Bình Dương
36
MN Huỳnh Thị Hiếu
39/4, Hùng Vương, P.Phú Cường- TDM
Mức độ 1
QĐ 990/QĐ-UBND ngày 31/3/2011 của UBND tỉnh Bình Dương
37
MG Vành Khuyên
233/25 Khu 8, P.Phú Hòa- TDM
Mức độ 1
QĐ 988/QĐ-UBND ngày 31/3/2011 của UBND tỉnh Bình Dương
38
MN Phước Hoà
Ấp 2 A, xã Phước Hoà, huyện Phú Giáo
Mức độ 1
QĐ 409/QĐ-UBND ngày 17/2/2012 của UBND tỉnh Bình Dương
39
MN Hoa Mai 1
Khu phố Thạnh Hoà A, phường An Thạnh- TX TA
Mức độ 1
QĐ 1240/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 của UBND tỉnh Bình Dương
40
MN Đoàn Thị Liên
Khu phố 2, Phường Phú Lợi- TX TDM
Mức độ 1
QĐ 1241/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 của UBND tỉnh Bình Dương
41
MN 13/3
Khu phố 2,Trung tâm thị trấn Dầu Tiếng
Mức độ 1
QĐ 1391/QĐ-UBND ngày 24/5/2012 của UBND tỉnh Bình Dương
42
MG Hoa Cúc 3
Khu phố Bình Hoà- Phường Lái Thiêu- TX TA
Mức độ 1
QĐ 1952/QĐ-UBND ngày  23/7/2012 của UBND tỉnh Bình Dương
43
MG Hoa Hồng 4
Phường Tân Đông Hiệp- TX Dĩ An 
Mức độ 2
QĐ 1953/QĐ-UBND ngày 23/7/2012 của UBND tỉnh Bình Dương
Tổng số có 43 trường MN-MG trong tỉnh Bình Dương được công nhận trường đạt Chuẩn Quốc gia ( tính đến 7/2012)

Dữ liệu hiện nay đang tiếp tục được cập nhật …

Nếu thông tin của tỉnh bạn hoặc nhà trường chưa được cập nhật, xin liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: Email: [email protected]    Điện Thoại: 08.5119242 - FAX: 08.5119245 để chúng tôi có thể cập nhật thông tin của bạn miễn phí trên website mầm non.

 
 In Trang này    Chia sẻ lên Facebook  Email Trang này

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Tỉnh Bình Phước (29/5)
 Tỉnh Bình Định (29/5)
 Tỉnh Bình Thuận (29/5)
 Tỉnh Cao Bằng (29/5)
 Tỉnh Cà Mau (29/5)
 Tỉnh Cần Thơ (29/5)
 Tỉnh Đà Nẵng (29/5)
 Tỉnh Đắc Lắc (29/5)
 Tỉnh Đắc Nông (29/5)
 Tỉnh Đồng Nai (29/5)
 Tỉnh Đồng Tháp (29/5)
 Tỉnh Điện Biên (29/5)
 Tỉnh Gia Lai (29/5)
 Tỉnh Hà Giang (29/5)
 Tỉnh Hà Nam (29/5)
 Tỉnh Hà Tây (29/5)
 Tỉnh Hà Tĩnh (29/5)
 Tỉnh Hải Dương (29/5)
 Tỉnh Hậu Giang (29/5)
 Tỉnh Hòa Bình (29/5)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
giáo án mầm non kheo tay
   Sơ đồ website
   Tìm trường tốt nhất
   Thông báo tuyển dụng
   Địa chỉ mua Kidsmart
   Đăng ký NewsleterTruy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
625/9 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.35119242 - 35119243
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: [email protected]
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i