Công văn - Chỉ thị
Tài liệu > Góc cô > Công văn - Chỉ thị
   Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

 

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 75/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

 

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

 

Căn cứ Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tuần làm việc 40 giờ;

 

Theo thỏa thuận tại văn bản số 3199/BNV-TCBC ngày 29 tháng 8 năm 2011 của Bộ Nội vụ về dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non;

 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục,

 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non như sau:

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dung

 

Thông tư này quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non, bao gồm: thời gian làm việc, thời gian nghỉ hằng năm, quy định về giờ dạy, chế độ giảm giờ dạy và quy đổi một số hoạt động chuyên môn khác ra giờ dạy.

 

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

 
 In Trang này    Chia sẻ lên Facebook  Email Trang này
File Download   48-TT-2011.pdf

Bình luận:


guest

Hỏi về chế độ kiêm nhiệm của cán bộ quản lý ( Hiệu trưởng, hiệu phó) mầm non kiêm nhiệm bí thư chi bộ và chủ tịch công đoàn
Ngày gửi: 1/6/2012 4:15:43 PM

Theo thông tư 48/2011/TT-BGDĐTqui định giáo viên kiêm nhiệm công tác bí thư chi bộ, chủ tịch công đoàn giáo dục nhà trường... được giảm 2 giờ/ tuần vậy chúng tôi là những giáo viên đã được bổ nhiệm cán bộ quản lý hiện đang kiêm nhiệm bí thư chi bộ và chủ tịch công đoàn trường có được hưởng chế độ giảm 2 giờ/ tuần không?


guest
Hỏi về chế độ kiêm nhiệm của cán bộ quản lý ( Hiệu trưởng, hiệu phó) mầm non kiêm nhiệm bí thư chi bộ và chủ tịch công đoàn
Ngày gửi: 2/3/2012 7:58:46 AM


Theo thông tư 48/2011/TT-BGDĐTqui định giáo viên kiêm nhiệm công tác bí thư chi bộ, chủ tịch công đoàn giáo dục nhà trường... được giảm 2 giờ/ tuần vậy chúng tôi là những giáo viên đã được bổ nhiệm cán bộ quản lý hiện đang kiêm nhiệm bí thư chi bộ và chủ tịch công đoàn trường có được hưởng chế độ giảm 2 giờ/ tuần không?guest

GVMN nên mừng hay nên lo ?
Ngày gửi: 2/15/2012 9:10:06 PM

Sau khi thông tư số 48/2011/TT/BGDĐT ra đời và được áp dụng GVMN rất mừng nhưng niềm vui chưa trọn vẹn vì GVMN ở một số huyện thị như chúng tôi bị một số hiệu trưởng buộc phải thực hiện thêm giờ chứ không phải là giảm giờ như trong thông tư số 48/2011 đưa ra quy định GVMN làm 6 giờ trên lớp còn 2 giờ còn lại là do hiệu trưởng phân công. Làm như vậy GVMN chúng tôi chẳng những không được giảm giờ làm mà còn dạy thêm giờ . GVMN thiếu hiệu trưởng một tuần 10 giờ mới đủ 40 giờ trong một tuần và vì vậy mà hiệu trưởng buộc GVMN phải dạy thêm cho đủ số giờ đã thiếu.


guest
chế độ cho những Gv dạy chung với GV kiêm nhiệm
Ngày gửi: 2/15/2012 9:21:48 PM


Theo thông tư số 48/2011/TT/BGDĐT quy định GV kiêm nhiệm được giảm 2 giờ 3 giờ 5 giờ trong 1 tuần tùy theo chức vụ .như vậy những giáo viên dạy chung lớp với những GV kiêm nhiệm này có được hưởng tiền riết tính hay không?guest

Chế độ cho giáo viên trực trưa
Ngày gửi: 4/29/2012 2:27:54 AM

Hiện nay, giáo viên mầm non chúng tôi trực trưa 2h/ngày nhưng Hiệu trưởng chỉ chi trả tiền trực cho 1h/ ngày. Lí do được giải thích là cấp trên qui định GVMN không được dạy thêm quá 200h/nam nên chi 1h/ngày mới đủ chi cho cả năm. Nếu chi 2h/ngày sẽ quá 200h, trái với qui định.
Vậy chúng tôi muốn hỏi qui định của cấp trên có đúng như vậy không? Nếu đúng thì chúng tôi làm 2h mà chỉ được hưởng 1h là đúng hay sai?guest
Chế độ cho giáo viên đứng lớp
Ngày gửi: 6/20/2012 9:54:20 AM


Hai năm học vừa qua tôi đứng lớp 1 mình, năm 2010-2011 lớp tôi có 21 học sinh, trong có một cháu bị thiểu năng trí tuệ; năm 2011-2012 vẫn chỉ có mình tôi một lớp với 22 học sinh. Tôi muốn hỏi khi đứng lớp một mình như vâỵ thì tôi có được chế độ gì không? Và theo Điều lệ trường mầm non thì việc tôi đứng lớp như vậy có đúng không? Năm học 2011-2012 tôi kiêm nhiệm thêm công việc trong BCH Công Đoàn nhưng không được hưởng chế độ nghỉ kiêm nhiệm thì có đúng không?guest

Bao giờ GVMN mới được hưởng những quy định của nhà nước?
Ngày gửi: 8/31/2012 8:38:32 PM

Tôi làm công đoàn, giáo viên thắc mắc về quy định trên tôi hỏi hiệu trưởng và hiệu trưởng trả lời như sau: Ngày làm 6h, nhưng tuần vẫn phải làm đủ 40h. Những việc do hiệu trưởng quy định chính là tiếp tục chăm sóc và giáo dục trẻ 2h còn lại. Tôi hỏi tiếp vậy thế chúng tôi trang trí lớp, soạn bài, làm giáo cụ, họp hành các loại vào lúc nào, khi quy định là có trẻ ở lớp giáo viên không được làm những việc đó. Hiệu trưởng trả lời đó là trách nhiệm của giáo viên, không quy định nào nêu rõ là giáo viên được tính giờ cho những việc như thế. Và hiệu trưởng còn nói chế độ trực trưa 2h môi ngày của giáo viên là không có hưởng nên chúng tôi chỉ có lương và phụ cấp các loại thôi. Không đòi hỏi
Tôi thiết nghĩ Đảng, Nhà nước, bộ ngành dường như quên mất chúng tôi thì phải, quy định ngày làm 8h và tuần làm 40h cho người lao động trừ giáo viên mầm non ra. Còn cái thông tư bên trên kia chỉ làm ra rồi để đó nào là yêu cầu sở giáo dục, phòng giáo dục hiệu trưởng trường mầm non thi hành, kiểm tra đôn đốc nhưng đến nay thông tư ra gần năm mà giáo viên cứ pải quần quật làm từ 6h15 sáng đến 17h15 phút chiều mà cũng chỉ hưởng như lao động ngày làm 8h. Nghĩ vì miếng cơm manh áo nên cứ phải bám trụ vào nghề chứ khi ổn định kinh tế chắc chẳng ai dám bám vào nghề nữa. Cái chúng tôi quan tâm ngày lúc này có lẽ không chỉ có tăng lương mà còn giảm giờ làm thật sựguest
bao giờ giáo viên mầm non thực sự được quan tâm
Ngày gửi: 9/9/2012 9:45:28 PM


Nói là quan tâm đến chế độ, chính sách đối với giáo viên mầm non nhưng thực chất thì chẳng thấy đâu vì tôi nhận thấy với giáo viên mầm non làm việc quần quật từ 16h54 đến 11h buổi sáng, từ 13h đến 17h đối với lớp học cả ngày nhưng không học bán trú còn công tác chuẩn bị dụng cụ dạy học, soạn giáo án thì phải làm vào buổi tối và những ngày nghỉ. khi có kiêm nhiệm công tác khác thì được tính tăng thay 1 tiết của giáo viên mầm non chỉ bằng 1/2 tiết của bậc tiểu học, trong khi đó thì bậc lương, hệ số, phụ cấp được hưởng bằng nhau. nhưng ngược lại giáo viên tiểu học trong một tuần chỉ làm việc từ 7h đến 10h30 và trong một tuần thì lại có 3 tiết trống vì sẽ có tiết thể dục, nhạc, họa của giáo viên khác đứng lớp. chúng tôi rất mong có những lãnh đạo thực sự thấu hiểu về bậc mầm non chứ không phải chỉ là nói xuông. trong khi giáo viên mầm non bây giờ phải dạy chương trình mà phải vắt óc ra để tìm tài liệu để giảng dạy chứ không có hướng dẫn nào để làm căn cứ thực hiện. rất mong các cấp có thẩm quyền sớm tìm ra biện pháp để giáo viên mầm non giảng dạy thật sự có chất lượng mà không có áp lực quá đáng về thời gian như bây giờ và chương trình cũng không biết phải truyền tải kiến thực ra sao để cho trẻ hiểu được vì không có khung để giáo viên làm căn cứ mà phải tự nghĩ ra thì làm sao có được kiến thức thực sự với thời gian không có để nghiên cứu như hiện nay.guest

Giáo viên mầm non quá là vất vã
Ngày gửi: 9/17/2012 10:07:25 PM

Thông tư ra mà thực hiện thì không có ai thực hiện. Từ 6 giờ sáng GVMN đi đến 17 giờ mới về. Tôi nghĩ các sở ban nghành cần quan tâm đến giáo viên mầm non. Nhiều khi tôi muốn lo cho con tôi một bửa ăn sáng cũng không có thời gian vì áp lực công việc. Còn tiền bồi dưỡng trưa 1 em đóng 200.000đ mà một lớp 40 đến 50 em. Mà tiền bồi dưỡng chỉ có 700.000đ và trừ tiền ăn trưa chỉ còn lại 500 hoặc 600. Mong Đảng và Nhà nước quan tâm đến chúng tôi nhiều hơn nửa.


guest
Chuyển sang trường công lập mà GV ko6ng được hưởng lương theo công lập
Ngày gửi: 10/8/2012 1:07:21 PM


Trương tôi chuyển sang công lập từ 4 năm nay, thế mà chúng tôi chưa được hưởng một chê độ nào của trường công lập.Những giáo viên biên chế thì không nói , con nhưng giáo viên ký hợp đồng như chúng tôi thì vẫn ăn lương từ tiền thu học phí của trẻ.thế mà tiền học phí này hết đóng về trường đê làm quỹ hoạt động ,lại đóng về phòng giáo dục ,,,.Cuối cùng đến tay giáo viên chúng tôi được ngot 600 nghin /tháng.Thiết nghĩ trong thời buổi nay với đồng lương đó liệu chúng toi có nhiệt huyết với nghề như thế nào thì chúng tôi có thể trụ được bao lâu.Trong khi đó con gia đình ,con cái.Với bao quy định thông tư mới áp dụng cho giáo viên mầm non thế nhưng chúng tôi thấy đời sống cũng như áp lực công việc vẫn nặng nề với chúng tôi.Có ý kiến đã nói giáo viên tiểu học trong 1 tuần chỉ làm từ 7h-10h30.Thế mà giáo viên mầm non chúng tôi phải làm từ 6h30-17h30.Trong khi đó giáo án phải về nhà làm ,đồ dùng dạy hoc chơi pai về nhà làm.Thiết nghi giáo viên mầm non khổ quá ,không biết nỗi khổ này có thấu đến các cấp lãnh đạo ,các ban nghành để cải thiện đời sống cho giáo viên mầm nonguest

Có muốn yêu nghề thì cũng không thể vì quá cực khổ chỉ muốn bỏ nghề thôi
Ngày gửi: 10/22/2012 12:04:24 AM

là giáo viên mâm non tôi thây tình trạng làm đô dùng đô chơi mất nhiều thời gian trong khi thị trường có sẵn vây bắt buộc phải làm trong khi không có thời gian ,lại còn gáo án ,hồ sơ sổ sách quá nhiều gây áp lực tinh thần ..kính mong các cấp lãnh đạo có công văn cụ thể rõ ràng trong vấn đề này


guest
giáo viên mầm non thì thiếu mà giáo viên có bằng phải làm hợp đồng với trường vì phải chờ quyết định của phòng
Ngày gửi: 11/3/2012 4:32:00 PM


Hiện nay hầu hết các trường có các điểm lẽ đang bắt đầu thực hiện lên bán trú mà giao viên trong trường còn hạn chế về số lượng.Trong khi đó một số giáo viên chúng tôi đã được họp đồng dạy vì chưa có bằng.Nhưng đến khi có bằng thì lại không nhận vào,phải chờ đợi qua tháng tuyển sinh của năm sau (tháng 8-9),Lý do cán bộ quản lý giáo dục nhiều việc không ký lắc nhắc mà chỉ kí đồng loạt 1 lần.Mong các cấp lãnh đạo có thể tạo điều kiện cho các giáo viên được nhận vào họp đồng của phòng o mọi thời điểm,khi giáo viên đó đã có bằng cấp.Bên cạnh đó cũng mong ban ngành đưa ra mức lương quy định của giáo viên hợp đồng tối thiểu bao nhiêu cho từng vùng miền.Giáo viên mầm non bán trú làm việc hơn 8h vậy mà lương tháng chỉ có 1,5 triệu,mà thời buổi này vật giá leo thang.guest

Chế độ cho cán bỗ quản lý ngành mầm non có thực sự phù hợp?
Ngày gửi: 11/7/2012 7:42:15 PM

GVMN dạy lớp phổ cập 2 buổi/ ngày đã được hưởng chế độ tăng giờ theo thông tư 48 vậy có được huy động tiền hỗ trợ từ phụ huynh học sinh không? giáo viên mầm non thì có tính tăng giờ còn cán bộ quản lý như tôi vừa chịu trách nhiệm quản lý chuyên môn vừa làm trách nhiệm công tác bán trú vừa phải thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công suốt cả tuần tôi không còn thời gian để nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân và gia đình ( làm việc không chỉ 40 giờ mà tôi làm cà 50 giờ)thậm chí thứ 7 chủ nhật còn phải hội họp vậy thì cuộc sống gia đình có êm ấm không? có vui vẻ không? chỉ có một đứa con học tiểu học mà phải vất vả không còn thời gian quan tâm đến gia đình nữa. thiết nghĩ các cấp lãnh đạo cần có chế độ phù hợp cho cán bộ quản lý như chúng tôi để chúng tôi yên tâm công tác vì khoản phụ cấp trách nhiệm 0.35 có đáng là bao so với công sức mà chúng tôi đã bỏ ra.


guest
công việc và tiền lương không tương xứng
Ngày gửi: 11/11/2012 2:50:24 PM


GVMN làm việc nhiều nhưng chế độ và tiền lương không tương xứng với công sức đó. chưa kể một số trường Hiệu trưởng thường xuyên tổ chức hội họp , vừa mất thời gian , sức khỏe mà chất lượng buổi họp thì không có. Có chăng chỉ là hình thức để có thành tích báo cáo . Trong khi GVMN lại phải vắt kiệt sức lực làm việc mà họ nhận được thành quả lao động thật nhỏ nhoi.guest

Hãy giảm tải cho GVMN
Ngày gửi: 11/12/2012 9:35:52 PM

Những người làm công tác quản lí cần xem xét lại vấn đề công việc cho GVMN. Hồ sơ sổ sách quá nhiều, lại chi li không đáng. Hạn chế bớt việc làm đồ dùng đồ chơi, thay đổi cách đánh giá các hoạt động, hội họp ....NHư vậy phần nào cũng giảm bớt áp lực cho nghề , may ra hoc sinh phổ thông còn can đảm nộp đơn thi và hoc ngành này. Nếu không trong tương lai ngành mầm non không hề có người tài vào học.


guest
Bao giờ nhân viên kế toán hợp đồng tại các trường Mầm non mới được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của nhà nước
Ngày gửi: 12/12/2012 10:40:37 AM


Những người làm công tác kế toán tại các cơ sở giáo dục đang là hợp đông thì nguồn thu nhập đã thấp khối lượng công không những chỉ phải làm việc chuyên môn chính mà còn phải kiêm nhiệm thêm việc trong đơn vị.guest

TÔI RẤT BỨT XÚC VỀ GIỜ LÀM VIỆC CỦA GVMN
Ngày gửi: 12/20/2012 8:07:06 PM

Giáo viên mầm non rất vất vả trong cả tuần dạy 2 buổi/ngày vậy mà thứ bảy chúng tôi còn phải đi họp ở trường do hiệu trưởng và hiệu phó chuyên môn bắt đi họp có khi một buổi hay cả một ngày, thì tôi nhận thấy rất bất công đối với người GVMN chúng tôi. Đã qui định một tuần làm việc là 40giờ/tuần. Vậy mà lại còn đi họp vào ngày thứ bảy. Từ đầu năm đến giờ tôi chẳng được nghỉ chọn vẹn ngày thứ bảy nào cả.


guest
THẮC MẮC VỀ VIỆC DẠY THÊN GIỜ CỦA GV MẦM NON
Ngày gửi: 12/31/2012 9:54:35 PM


GV MN dạy bán trú 2 buổi/ 1 ngày, 2 cô trên 1 lớp, nhưng nếu có GV ốm , nghỉ thai sản, có con nhỏ hoặc đi tập huấn... do sự điều động của nhà quản lý thì GV dạy cùng phải làm 1 mình từ chăm sóc trẻ cho đến giảng dạy... thì cách tính thêm giờ cho GV như thế nào? một ngày như vậy được tính thêm giờ là bao nhiêu tiếng.guest

Hỏi về chế độ tính thời gian được hưởng bậc lương theo BHXH
Ngày gửi: 1/3/2013 11:49:38 AM

Tại sao năm 2005 và 2007 CBQL được xét tuyển biên chế không được tính bậc lương từ năm tham gia BHXH (2003) mà chỉ được tính bậc 1 từ khi có quyết định biên chế ; khi đó biên chế từ những năm 1994 đã được tính bậc lương từ năm tham gia công tác (4 năm 1 bậc)
VD: Đống chí Nguyễn Thị A công tác từ năm 1980 ,đến năm 1994 được biên chế thì đồng chí A được cộng thêm 3 bậc nghĩa là quyết định biên chế năm 1994 của đồng chí A được hưởng lương bậc 4 và cứ 2 năm tăng 1 lần.
;biên chế năm 2011 lại được tính từ năm đóng BHXH (2003)nghĩa là đến thời điểm nhận quyết định biên chế là được hưởng lương bậc 5.
;rồi đến năm 2012 biên chế cũng đang được xét từ năm đóng BHXH
Vậy tại sao những năm 2005 và 2007 lại không được hưởng bất kỳ một chính sách nào ,chúng tôi rất mong muốn các cơ quan chức năng các cấp lãnh đạo xem xét để chúng tôi đỡ thiệt thòi.guest
NỖI LÒNG CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON
Ngày gửi: 1/4/2013 12:32:13 PM


CŨNG LÀ NGHE DAY HỌC MÀ SAO GIÁO VIÊN MAM NON LẠI QUÁ KHỔ. LÀM VIỆC CẢ NGÀY MÀ KHÔNG CÓ THỜI GIAN ĐỂ CHO CON ĂN ĐƯỢC 1 BỮA. LẠI CÒN BỊ MỌI NGƯỜI KHINH THƯỜNG KHI HỌ HỎI LÀ LÀM GI MÌNH NÓI RA LÀ GIÁO VIÊN MẦM NON THÌ HỌ LẠI BẢO ĐI CHI CÁI NGHỀ ĐÓ KHỔ LÁM VÀ CÓ THÁI ĐỘ KHINH THƯƠNG NỮA. TẠI SAO NHÀ NƯỚC KHÔNG CO CHẾ ĐỘ TỐT HƠN DÀNH CHO GIÁO VIÊN MẦM NON ĐỂ CHÚNG TÔI CÓ 1 CHỖ ĐỨNG TRONG XÃ HỘI. VÌ SAO CHÚNG TÔI AI CŨNG MUỐN BỔ NGHỀ VÌ QUA KHỔ.HIỆN NAY ĐỒ DÙNG DÀNH CHO NGHÀNH MẦM NON RẤT ĐẸP TẠI SAO NHÀ NƯỚC KHÔNG CẤP PHAT CHO GIÁO VIÊN MAM NON ĐỂ HO DẠY TỐT HƠN VÌ GIÁO VIÊN MẦM NON KHÔNG CÓ THỜI GIAN ĐỂ LÀM ĐỒ DÙNG.CẢ NGÀY O LỚP HỌC CHIỀU VỀ LẠI LO CHO CHỒNG CON THỜI GIAN DÂU NỮA ĐỂ MÀ LÀM VẬY TẠI SAO KHÔNG CẤP PHAT CHO GIAO VIÊN DẠY.guest

Hưởng chế độ trực trưa và những bất cập trong nghề gvmn
Ngày gửi: 1/5/2013 9:22:30 AM

Tôi đã đọc được các thông tin về việc tri trả tiền trực trưa cho giáo viên mầm non gần 2 năm nay. Nhưng sao mãi đến bây giờ giáo viên mầm non chúng tôi chưa hề nhận khoản hỗ trợ trực trưa? Ai là người tri trả?
Theo qui định của nhà nước thì mỗi tháng giáo viên chúng tôi thường nộp 1 ngày lương để ủng hộ các loại quỹ xh theo công văn của phòng. Vậy tại sao tháng 11/2012 vừa qua chúng tôi lại phải nộp những 3 ngày lương (Quỹ nông dân, trẻ em nghèo, Quỹ vì người nghèo)? Tôi là giáo viên đang công tác tại 1 xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Cao Bằng. Không biết những giáo viên công tác ở các vùng khác có nộp như chúng tôi không?guest
Chế độ mầm non vẫn thế
Ngày gửi: 1/8/2013 12:15:03 PM


Chế độ làm việc của giáo viên mầm non chỉ goi là giảm nhưng thực chất không giảm, tôi là học sinh khu lẻ, học sinh không ăn trưa nhưng tôi vẫn phải dạy cả ngày mới đủ gọi là 6 tiếng, còn lai la do hiệu trưởng phân để quy đổi ra 1 tuần 40gio/tuần. Tôi đã dạy khu lẻ 2 năm, năm nào cũng đông học sinh 5 tuổi. Năm hoc 2011 - 2012 có 26 trẻ 5 tuổi, năm nay 2012 -2013 một mình tôi dạy 37 học sinh 5 tuổi. Tôi thấy thực sự vất vả.guest

Công bằng ở đâu
Ngày gửi: 1/24/2013 10:18:45 AM

Chán lám các bạn ạ lương thì thấp k có 1 chê đọ nào ,trong khi đó chúng ta lại phả bơ tiền túi ra để mà mua đồ dung để dạy .bộ thì chẳng wan tâm j đến bậc học này . Thấy đưa ra quốc hôi họp mãi rùi có thấy thay đổi gì đâu ,làm cho co , mình ước gì k đi nghề này.


mn_namtruc
NHẬN TIỀN HỌC PHÍ, GIÁO VIÊN MN ĂN TẾT KHÔNG HẾT!
Ngày gửi: 2/12/2013 10:05:37 PM


26 Tết năm ngoái (2012) giáo viên mầm non của huyện Nam Trực - NĐ được nhận 1.992.000 (một triệu chín trăm chín mươi hai nghìn đồng)tiền Học phí kì I (4 Tháng) để mang về ăn tết. 26 tết năm nay (2013)thì được nhận cao hơn 1 chút là 2.500.000 ( hai triệu năm trăm nghìn đồng) mang về cho gia đình ăn tết. Làm hùng hục suốt 4 tháng trời vất vả mà "được nhận" những 2,5 triệu đồng thật là "quý hóa", quý hóa đến mức có giáo viên "được" chồng "khen" là: "sức lao động của bà có giá nhỉ, 4 tháng trời được những 2,5 triệu rồi còn gì cả nhà tha hồ mà ăn tết", giáo viên đó chỉ biết ra một góc sụt sùi khóc, hicguest

Chế độ GVMN bị ăn chặn và không tính toán rõ ràng.
Ngày gửi: 2/21/2013 9:34:25 PM

TÔI LÀ 1 GIÁO VIÊN TRẺ CÓ 3 NĂM PHẢI ĐỨNG LỚP 1 MÌNH NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC TÍNH TIỀN TĂNG GIỜ HAY DẠY THAY ĐÚNG CHẾ ĐỘ.VÌ THEO QUY ĐỊNH MỖI LỚP BÁN TRÚ MẦM NON THÌ PHẢI CÓ 2 CÔ,MỖI CÔ KHOẢNG 15 TRẺ THÌ MẤY NĂM QUA TÔI LẠI PHẢI ĐỨNG LỚP 1 MÌNH VỚI SỐ LƯỢNG TRẺ CÓ NĂM LÊN TỚI 46 CHAU.KHI HỎI ĐẾN CHẾ ĐỘ THÌ BỊ HIỆU TRƯỞNG GẠT ĐI.NĂM NAY TÔI LẠI PHẢI ĐỨNG LỚP 1 MÌNH NHƯNG LẠI CHỈ TÍNH CHO TÔI TIỀN TĂNG GIỜ LÀ 2,5H 1 NGÀY NHƯNG THÁNG CÓ THÁNG KHÔNG VÌ LÍ DO THÁNG CÒN LẠI ĐÓ HIỆU TRƯỞNG VÀ HIỆU PHÓ LÀM GIẢ GIẤY TỜ ĐỂ TÍNH TIỀN CHO MÌNH.TÔI RẤT BỨC XÚC VÌ NHƯNG KHÔNG NẮM RÕ LUẬT NÊN RẤT MONG AI NẮM ĐƯỢC VẤN ĐỀ CHẾ ĐỘ NÀY CÓ THỂ GIẢI THÍCH GIÙM.


guest
HÃY CỨU LẤY THẾ HỆ TRẺ THƠ VÀ NỔI LÒNG CỦA CÔ GIÁO MN
Ngày gửi: 2/25/2013 7:45:36 PM


Tôi nhận thấy rằng trường mn nào gv cũng bị ăn chặn các khoản tiền. Mấy năm nay trường tôi ko hề có tiền văn phòng phẩm cho giáo viên và tiền nước uống cho gv nhưng từ khi có 1 trường trong thị xã bị kiện thì các các gv mới biết đó là cả 1 thị xã ăn theo hệ thống, trường nào gv cũng ko đc hưởng nhưng khi có 1 trường bị phanh phui thì trường tôi lại được hưởng tiền văn phòng phẩm. Nhưng có ai dám kiện đâu vì có đưa lên thì họ cũng bênh vực nhau thôi, và mức xử phạt cao nhất là luân chuyển công việc nên gv chán ko ai thèm kiện chi cho mệt. tiền trực trưa thì càng ko đc hy vọng, nằm mơ cũng chẳng có đâu. Nếu tôi mà đc họp và gặp trực tiếp bộ gd mầm non tôi sẽ ý kiến ko cho phép gv mn làm đồ chơi tự tạo nữa, vì tốn nhiều tiền, công sức, và đặc biệt là ko an toàn với trẻ. Mọi người cứ nghĩ xem làm đồ dùng phế thải mang tiếng là phế thải nhưng phải đi mua chết bỏ luôn, rồi hì hục làm ít nhất phải mấy tiếng mới xong 1 vài sản phẩm đơn giản, và đố cô giáo nào giám mang ra cho học sinh học hàng ngày, vì tự tạo thì dễ hư hỏng mà học trò đông lại hiếu động nó chỉ cần giành nhau là hư , nên chẳng cô giáo nào mang ra cho học trò sử dụng chỉ khi nào có đoàn kiểm tra hay thi cử thì đem ra. Càng ngày học trò càng ngu hơn vì ko đc học. Nên tôi nghĩ tốt nhất nên mua đồ nhựa cho trẻ học, cô lại có thời gian dạy, mà học trò ngày nào cũng đc học
vấn đề thứ 2 tôi muốn nói rằng các loại sổ như họp chuyên môn, phối hợp phụ huynh , họp hội đồng, nói chung các loại sổ giáo viên nên phô tô đánh máy ví dụ hiệu trưởng họp hội đồng sư phạm thì có kế hoạch đó chỉ cần in ra cho gv và gv mua cuốn lưu trữ cho vào đến ngày họp gv chỉ nghe hiệu trưởng thông qua thì vừa tiết kiệm thời gian, tiết kiệm giấy bút, và hơn nữa tiếp thu nhiều hơn. Chứ tôi thấy giáo viên phải viết vào tờ a 4 lúc hiệu trưởng thông qua thì mình phải hì hục chép tới hồi chép xong bỏ 1 xó nhiều khi còn ko nhớ nội dung cuộc họp là gì nên ko hề có hiệu quả.
guest

GVMN Cần Thơ còn cực hơn nhiều.
Ngày gửi: 3/13/2013 8:27:07 PM

Theo thông tư của chính phủ và Bộ GD qui định GVMN dạy 6h/ngày, nhưng hiện nay ở thành phố Cần Thơ chúng tôi vẫn phải đi làm từ 6h30 sáng đến 17h chiều, trưa thì vẫn không dduocj nghỉ trưa, nếu hôm nào phụ huynh rước bé trễ thì Gv phải đợi đến 18h.Trong khi đó thứ bảy chủ nhật vẫn phải đi học tập chuyên môn, họp hội suốt.Vậy thì qui định ấy có cụ thể rõ ràng, thực thi chưa.Chưa kể tối về nhà phải mang theo bao nhiêu là sổ sách, giáo án, rồi phải tham gia cuộc thi này, cuộc thi nọ, không còn thời gian chăm lo cho gia đình.Nhiều lúc giáo viên hỏi tại sao văn bản ban hành là thế mà có thay đổi được gì cho nghề mầm non này chưa.Trong khi ở tỉnh Vĩnh Long các trường công lập thực hiện văn bản này rất tốt, giáo viên mầm non của họ được chia ca ra dạy và chỉ đi đủ 6h/ngày vì các trường có chủ động thuê thêm bảo mẫu san sẻ công việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ với giáo viên.Và tiền trả lương cho bảo mẫu là do phụ huynh đóng góp, không ảnh hưởng đến tài chính của trưởng.Vậy tại sao một số tỉnh khác không áp dụng như vậy để giảm bớt công việc cho giáo viên mầm non.


guest
Đem con bỏ chợ
Ngày gửi: 3/15/2013 10:01:34 PM


Cô Nghĩa ơi cô dưa ra thông tư cho chế độ của giáo viên mầm non đó là thể hiện sự quan tâm của cô đến bậ học mầm non. nhưng công việc đó chỉ là nữa chừng, đem con bỏ chợ. tụi con vẫn phải đi từ 6h30 đến 16h30 mà không có thêm một chế độ nào ngoài tiền lương.guest

Bức xúc cho gvmn
Ngày gửi: 3/21/2013 10:21:59 AM

Sáng sớm 6h30 có mặt tại trường con nhỏ bỏ hết đi trễ bị lập biên bản, mà chế đổ của bộ trưởng ký chẳng thấy đâu, làm việc bằng chình sức lao động của mình mà tiền còn không nhận được, lý do Nhà nước không có tiền, nhưng tại sao không có tiền mà nạn tham nhũng vẫn tồn tại với số tiền gấp hàng chục ngàn lần số tiền chi 2 giờ cho gvmn. cái này thì những người lãnh đạo cần phải có tiếng nói để gvmn còn thích đến lớp dạy.


guest
GVMN là con RÔBỐT
Ngày gửi: 3/29/2013 10:29:47 PM


Tôi cũng là gvmn nên tôi cũng hiểu những công việc vất vã đi sớm về trể. Con mình thì bỏ chẳng thèm quan tâm, hằng ngày lại quần quật từ 6h30 đến lúc nào trả hết cháu mới được về k biết là mấy giờ nữa. Chế độ lam việc thì được thông qua nhưng lại k được thực hiện. hiệu trưởng thì cậy quyền lực chèn ép gv. Vã lại trước đây nghỉ hè được 3 tháng, đến lúc có thông báo là giảm thời gian còn 2 tháng để được nghỉ tết dài hơn nhưng chỉ được 1-2 năm đầu, đến nay thời gian nghỉ tết càng lúc càng ngắn lại mà thời gian làm việc thì cứ tăng. Tôi mong rằng luật đã ban hành thì phải thực hiện, có như vậy mới k bỏ phí chất xám đã suy nghĩ ra luật.guest

Nỗi khổ của giáo viên mầm non
Ngày gửi: 4/4/2013 9:38:07 PM

Các bạn ơi làm nghề mầm non quả là vất vả thật đấy đi suốt cả ngày không có thời gian chăm sóc gia dinh và chồng con. Đời sau có khổ không bao gìơ cho con mình đi nghề này nữa đâu. Hiệp Minh


guest
Kinh khủng nghề GV MN - Ai lên tiếng?
Ngày gửi: 4/5/2013 9:43:26 PM


Tôi là 1 gv trẻ mới vào ngành mà thấy nản vô cùng. từ đầu tới cuối, học hành vất vả hy vọng xin được việc là niềm hạnh phúc biết bao. Giờ vào ngành rồi thì chỉ muốn bỏ ngành vì trên đe dưới búa, ắp lực vô cùng. lương lậu thì thấp, khơi lượng công việc thì nhiều, cô giáo MN là một rô bốt thì phải.guest

Những bài nhận xét về công việc của GVMN là đúng quá.
Ngày gửi: 4/6/2013 11:52:08 AM

có những cô giáo công tác 30 năm nay vẫn còn độc thân vì? quỹ thời gian trong ngày dành hết cho công việc chăm sóc các cháu không còn thời gian đi thăm bạn bè giao lưu phải chịu ở giá mà thôi.


guest
Cán bộ quản lí bóp nghẹt tiền lương GVMN
Ngày gửi: 4/8/2013 11:37:18 PM


Tôi là 1 gv trẻ, còn đang hợp đồng. Tôi thắc mắc tại sao tôi được kí giấy nhận tiền trực trưa nhưng thật sự tôi không được nhận khoảng tiền đó.Và tôi được biết là khi có người nghỉ sinh đẻ thì cũng phải có tiền dạy tăng thay nhưng chúng tôi nai lưng ra dạy thay vài tháng mà không nhận được 1 đồng lương nào cả.Như vậy gây thiệt thòi cho chúng tôi quá.Sự việc như vậy mà tại sao cán bộ cấp trên cứ làm ngơ.guest

BAO GIỜ MỚI CÓ SỰ CÔNG BẰNG TRONG TRƯỜNG MẦM NON
Ngày gửi: 4/10/2013 1:57:12 PM

Theo các quy dịnh thì CNVC mổi ngày làm viecj 8 tiếng.Nhưng ở trường chúng tôi thi ngày làm 12 tieng.Cứ 3 GV dạy 2 lớp cả trực trư


guest
Giáo viên MN đi lớp về còn phải họp hay k?
Ngày gửi: 4/11/2013 9:54:39 PM


Chung tôi ở một trường nông thôn, nhưng tuần nào cũng vậy, cư trả trẻ 17h lại ra trường họp, lúc thì họp chuyên môn, họp nhà trường, lúc thì họp tổ khối,... mỗi khi họp tới 19h30 mới được nghỉ,làm vậy có phải không?guest

Giáo viên mầm non khổ đủ đường
Ngày gửi: 4/14/2013 7:48:05 PM

Tôi cùng la một giáo viên màm non , tuổi trẻ sức cống hiến còn nhiều, và tôi cũng đã đọc được những trai nghiệm của những người bạn đồng nghiệp của tôi.thật sự nỗi vất vả của các bạn cùng chính là nỗi vất và của tôi song tôi nghĩ không biết có ngôi trường nào như ngôi trường mà tôi đang công tác không nữa? ngoài những công việc vất vả mà chúng tôi phải làm là một lớp bán trú dân nuôi 38 trẻ trên 1 cô ròi thì chúng tôi còn phải phục vụ một hiệu trưởng từ thái độ của bà ta, ngoài những việc như ăn chặn lương ca trưa mà phụ huynh trả thêm cho giáo viên, bà ta còn xin xó các khoản tiền thuê người vệ sinh ở các lớp để giáo viên phải tự rửa chén, tự lau dọn...có gì không vừa lòng với ai là bà ta lại thanh tra dự giờ để dằn mặt...chúng tôi không dám nói ra vì ba ta có quan hệ với cấp trên...nếu không vui ai biết ba ta sẽ làm gì...còn rất nhiều nhưng có lẽ so với nỗi khổ cảu các bàn chúng tôi ở ngôi trường này còn có thêm cái gọi là nhục nữa các bạn ah.


guest
Chẳng ai chịu hiểu và dọc những lời tâm sự của chúng tôi cả
Ngày gửi: 4/14/2013 10:05:18 PM


Mọi người hãy cùng chúng tôi chia sẽ khó khăn và cùng lên tiếng cho giáo viên mầm non chúng tôi GVMN đi làm gióng một ô xin cao cấp làm đủ mọi thứ rồi còn cả lao đọng vệ sinh môi trường không có thời gian nghỉ mà cấp trên soạn ra nhiều hội thi làm chúng tôi luôn chán nản không có hứng thú làm việc chán quá hãy hiểu và thông cảm cho chúng tôi nhé nhà nước và các cấp hãy quan tâm đếnđời sống của chúng tôităng thêm lương cho đủ sức lao động
guest

NGƯỜI TÀI NÀO DÁM VÀO NGHỀ NÀY NỮA ????!!!
Ngày gửi: 4/15/2013 6:23:56 PM

VỚI NHỮNG BỨC XÚC CỦA CÁC BẠN TÔI NGHĨ TRONG TƯƠNG LAI NGÀNH NÀY LẠI CÀNG TỆ HẠI HƠN . HOC SINH GIỎI KHÔNG AI DÁM VÀO NGHỀ NỮA ĐÂU. BẢN THÂN TÔI TỪNG LÀ HOC SINH KHÁ, GIỎI . VÌ YÊU MẾN TRẺ CON THI VÀO NGÀNH NÀY HỌC . TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC RA TRƯỜNG ĐI LÀM RỒI MỚI THẬT SỰ CHÁN NẢN. NGHỀ CHĂM SÓC TRẺ KHÔNG PHẢI LÀ TỆ ĐÂU NHƯNG DO CƠ CHẾ QUẢN LÍ VÀ CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ THÌ THẬT TỒI TỆ. CHƯA KỂ MỘT SỐ NƠI LÃNH ĐẠO THÌ BÈ PHÁI , QUAN LIÊU .... LÀM CHO GVMN THẬT SỰ BẾ TẮC.
HY VỌNG VỚI VÀI DÒNG TÂM SỰ NÀY , ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA SẼ CÓ BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT TỐT HƠN.guest
CHế độ chính sách đối vói giáo viên
Ngày gửi: 4/15/2013 8:39:52 PM


Tôi đi làm tháng 1 năm 2003 và đến tháng 7 năm 1012 tôi được vào biên chế lúc đầu tôi chỉ được hương bậc 1 nhưng đến tháng 7 tôi có quyết đinh ă lương theo năm công tác nhưng chỉ được tính từ tháng 7 không được tính từ tháng 3 .Vậy những tháng trước vì sao tôi không được tính.Kính mong các cấp giải đáp giúp tôi. Và còn nữa,tháng 3 tôi mới được vào biên chế nhưng hiên tại các đồng chí giáo viên dân lập được hưởng lương theo bậc từ tháng 1 mà tôi không được hưởng lương dân lập tháng 1,2 theo chế độ mới.guest

GV dân lập có được hưởng tiền đướng lớp k?
Ngày gửi: 4/16/2013 9:33:39 PM

GV MNDL NHƯ CHÚNG TÔI CÓ ĐƯỢC HỬNG TIỀN ĐỨNG LỚP KHÔNG? NẾU DẠY Ở VÙNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHAN THÌ CÓ ĐƯỢC HƯỞNG NHƯ NHỮNG NGƯỜI TRONG BIÊN CHẾ K? CHẾ ĐỘ HƯỞNG NHƯ THẾ NÀO?


guest
Nỗi lòng của những người giáo viên trẻ
Ngày gửi: 4/24/2013 11:41:46 PM


tôi là một gv mói vừa vào nghề nhưng cung chẳng mấy thích thú công việc này, làm việc thì cả ngày, cv thì chất đầy chất đống làm không hết, nhưng có được coi nhu những người nhà giáo như các cấp học khác đâu? có ai hỏi thì cung không muôn trả lời minh làm gv mn nữa? vì sao các bạn biết không? dẫu biết dằng vì miếng cơm manh áo, nhưng qua bao nhiêu khó khăn vất vả mà nhưng người gv hợp dồng như chúng tôi mong muôn bộ quan tâm hơn tới ngành học này và có hướng giải cứ cho nhưng người gv mn dân lập được an tâm công tác yêu nghề mến trẻ.guest

Nỗi khổ không biết ngỏ cùng ai
Ngày gửi: 4/27/2013 5:32:44 PM

Tôi cũng là giáo viên mầm non.Tôi công tác tại một trường vùng sâu vùng xa, con thì nhỏ mà tôi luôn phải đi làm cả ngày, sáng dạy từ 5 giờ sáng nấu cơm và thức ăn mang theo để trưa ăn,và trưa phải giữ trẻ ở lại không có chiều trẻ không đi học, đa số trẻ là học sinh dân tộc.Ddi làm cả ngày quần quật đến 4 giờ chiều mới được về, về tới nhà là hơn 5 giờ chiều, đón con, nấu ăn, tẳm rửa nữa là thấy trời tối đen rồi, tôi không hiểu sao mà thấy mình cực đến vậy? đó là chưa kể thi đồ dùng đồ chơi, giáo viên dạy giỏi, làm đồ dùng trang trí lớp, rồi sáng sớm đi gọi học sinh, rồi xếp đi dự giờ đột xuất, rồi những buổi họp ở trường thật căng thẳng khi toàn nghe bị la mắng, thật là khổ, nếu có kiếp sau chắc tôi xin chừa không bao giờ làm giáo viên nữa và nếu có con tôi không bao giờ cho đi nganh sư phạm. Vì nó quá cực khổ


guest
Hiệu trưởng mọt tay che cả bàu trời
Ngày gửi: 5/2/2013 1:57:11 PM


Tôi là giáo viên lau năm đã qua 2 đời hiệu trưởng mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười trong việc đàn áp bóc lột giáo viên và vơ vét các loại tiền trong ngân sách cũng như của phụ huynh đóng góp.Những ngày lẽ ngày têt giáo viên không quà cáp sẽ bị thanh tra dự giờ liên tục, ai hỏi về chế độ chính sách dù đúng hay sai đều bị tổng sỉ vả và chuyển khu chuyển lớp theo ý thích của hiệu trưởng, đồ đạc của trường và góp học sinh đóng góp hiệu trưởng cho nhân viên chở về nhà để dùng cho đỡ phí, các khoản tiền chế độ giáo viên ký mỏi tay nhưng không đực lĩnh,muốn nghỉ phải đến nhà xếp,giáo viên có chuyên môn nhưng không nịnh xếp thì không xét thi đua,có ý kiến là bị dọa cho nghỉ việc dù đã biên chế giời ơi là giời.....


guest

Ghi
Ngày gửi: 5/2/2013 9:45:11 PM

Giáo viên mầm non làm ỏ vùng đặc biệt khó khăn thì được hưởng chế độ như thế nào?


guest
Bất cập khi xét biên chế giáo viên mầm non tỉnh Phú Thọ
Ngày gửi: 5/3/2013 11:11:31 PM


TP Việt Trì khi xét biên chế giáo viên mầm non cùng tham gia xét mặc dù có nhiều năm công tác hơn,nhiều thành tích hơn tổng điểm cao hơn nhưng lại không được bằng giáo viên điểm thấp hơn,không có thành tích gì,năm công tác ít hơn và cái họ hơn là tấm bằng đại học tại chức vậy thử hỏi các ban nghành là công bằng ở đâu . Chả nhẽ bằng cấp đánh giá chất lượng giáo viên chăng.Tôi vô cùng buồn khi mà bao nhiêu cống hiến bao nhiêu thành tích thì lại thua người có một tấm bằng đại học tại chức. Rất mong các ban ngành đoàn thể sở giáo dục tỉnh phú thọ xem xét có cách xét làm sao đảm bảo công bằng cho giáo viên chúng tôi.guest

Làm trong trường MN bán trú rât vất vả, nhưng đồng lương thì không đủ sống
Ngày gửi: 5/6/2013 2:36:49 PM

Tôi là 1 kế toán ở một trường MN bán trú, hàng ngày phải có mặt ở trường lúc 6 giờ sáng, chiều 5h 30 đến 6 giờ để thu tiền phiếu ăn của phụ huynh đóng. Nhiều lúc tôi thiết nghỉ phải cho mổi trường MN bán trú 02 kế toán thì công việc mới nhẹ nhàng hơn cho chúng tôi.Tôi thấy 01 kế toán trường tiểu học không bán trú kế toán làm việc quá nhẹ nhàng, chỉ có công tác chế độ cho giáo viên, còn ở trường bán trú thì công việc nặng hơn những gấp 3 lần, nào là thu tiền phiếu ăn, chi chợ hàng ngày, tổng hợp phiếu ăn thừa thiếu,theo dõi xuất nhập kho....Nhưng đâu có khoản phụ cấp nào ngoài đồng lương ít ỏi, giáo viên thì còn có tăng giờ, ưu đãi, ăn trưa vậy mà như chúng tôi cũng công tác chung 1nganh2 mầm non mà chẳng có khoản phụ cấp nào ngoài lương, củng không có tiền công vụ như ở các ban ngành khác.Thật quá bất công cho chúng tôi khi đi làm ở trường MN bán trú.


guest
GV Mầm non quá khổ
Ngày gửi: 5/7/2013 4:31:42 AM


Tại sao gv mầm non thường họp ngày thứ 7 đúng,hay sai? cả ngày,cả tuần chúng tôi phải đứng lớp trưa thì trực trưa.thứ 7 và CN LÀ CHẾ ĐỌ NGHỈ CỦA NHÀ NƯỚC BAN HÀNH TẠI SAO TRƯỜNG CHÚNG TÔI hIỆU TRƯỞNG LÚC NÀO TRIỆU TẬP HỌP NGÀY thứ 7 và có lúc Hiệu Trưởng bắt chúng tôi làm cả ngày cn nữa. chế độ trực trưa thì không có.Chúng tôi có ý kiến thì bị Hiệu trưởng chì chít có mặt cảm .Vậy tôi thử hỏi các cơ quan chức năng quản lý sao không có chủ trương chỉ đạo để Hiệu trưởng bớt độc đoán.guest

Chê độ làm việc của GVMN
Ngày gửi: 5/7/2013 4:38:26 AM

Cấp trên ơi! GV chúng tôi có tiền văn phòng phẩm không hay lấy lương mình mua văn phòng phẩm? Trang trí lớp học theo các chủ đề chúng tôi có được nhà trường hôc trọ không ? hay chúng tôi phải lấy tiền lương nhà nước chi trả cho sức lao động của tôi mà mua vật dụng để trang trí? ởtrường của tôi dạy là vậy đó. Hiệu trưởng bắt chúng tôi tự trang trí lớp, nhưng không hôc trọ đồng nào mà còn nói Nhà nước và nhân dân cùng đóng góp. Tôi thử hỏi ở đâu có những Hiệu trưởng mà nói thiếu suy nghĩ như vậy.Tôi mong nhà nước hôc trợ kinh phí phục vụ dạy và học cho ngành học mâm non chúng tôi để chúng tôi yên tâm công tác.guest
GV mầm non rên rỉ và cam chịu!!!!
Ngày gửi: 5/7/2013 9:55:07 AM


Nói là quan tâm đến chế độ, chính sách đối với giáo viên mầm non nhưng thực chất thì chẳng thấy đâu vì tôi nhận thấy với giáo viên mầm non làm việc quần quật từ 16h54 đến 11h buổi sáng, từ 13h đến 17h đối với lớp học cả ngày nhưng không học bán trú còn công tác chuẩn bị dụng cụ dạy học, soạn giáo án thì phải làm vào buổi tối và những ngày nghỉ. khi có kiêm nhiệm công tác khác thì được tính tăng thay 1 tiết của giáo viên mầm non chỉ bằng 1/2 tiết của bậc tiểu học, trong khi đó thì bậc lương, hệ số, phụ cấp được hưởng bằng nhau. nhưng ngược lại giáo viên tiểu học trong một tuần chỉ làm việc từ 7h đến 10h30 và trong một tuần thì lại có 3 tiết trống vì sẽ có tiết thể dục, nhạc, họa của giáo viên khác đứng lớp. chúng tôi rất mong có những lãnh đạo thực sự thấu hiểu về bậc mầm non chứ không phải chỉ là nói xuông. trong khi giáo viên mầm non bây giờ phải dạy chương trình mà phải vắt óc ra để tìm tài liệu để giảng dạy chứ không có hướng dẫn nào để làm căn cứ thực hiện. rất mong các cấp có thẩm quyền sớm tìm ra biện pháp để giáo viên mầm non giảng dạy thật sự có chất lượng mà không có áp lực quá đáng về thời gian như bây giờ và chương trình cũng không biết phải truyền tải kiến thực ra sao để cho trẻ hiểu được vì không có khung để giáo viên làm căn cứ mà phải tự nghĩ ra thì làm sao có được kiến thức thực sự với thời gian không có để nghiên cứu như hiện nay.Thật chán nản, thà là tôi xin làm nghề khác mức lương 1 tiệu đồng/tháng cũng được. Kính mong quí cơ quan có thẩm quyền, lãnh đạo giáo dục mầm non điều chỉnh lại chế độ chính sách phù hợp với giáo viên mầm non.
guest

Tôi không hiểu nổi phổ cập hay cực khổ nưa?
Ngày gửi: 5/9/2013 7:19:30 PM

Gvmn di làm về tranh thu đi điều tra phổ cập tối về lại đi trường làm phổ cập? trường các bạn giống trường tôi không?


guest
Bết thế rồi sao .......
Ngày gửi: 5/9/2013 10:12:41 PM


Những nhận xét của ác cô quá đúng với các công việc hiện nay của giáo viên mầm non trướng chúng tôi cũng vậy có thua gì các bạn đâu vì miếng cơm manh áo phải cam chiu thôi ,nghe chế độ giáo viên thấy mừng vậy mà chờ mõi mòn .guest

Mầm non ơi.
Ngày gửi: 5/11/2013 9:02:27 AM

Tôi cũng la gvmn hơp đồng 5 năm, cứ khi nghj về nhành học tôi lại cam thấy nản vô cùng, lương thì thấp,áp lực công viêc thì trời ơi, đồ dùng đồ chơi dược cấp phát khi có doàn kiểm tra mới dc mang ra trưng bày... hãy cảm thông với nỗi khổ cua gvmn.


guest
Nỗi lòng biết ngõ cùng ai?
Ngày gửi: 5/11/2013 10:30:24 PM


Tôi đã dạy trẻ trong 7 năm và có hai đứa con trai. Tội cái con tôi hay đau ốm nên beo riết beo rơ. nhưng không vì thế mà tôi bỏ bê công việc, tôi vẫn năng nổ làm việc quần quật suốt cả ngày, con thì để còng giữ nên bị ốm suốt. Có ngày bị sốt cao , nôn ói nhiều , tôi hoảng quá liền điện xin sếp để nghỉ một ngày đưa con đi khám thế nhưng cuối năm xét thi đua thì lại cho rằng tôi không đảm bảo ngày công của mình nên không được xét. nói vậy có uổng công sức tôi cống hiến và làm việc cả nưm không? nói thanh minh thì sếp bảo con đau là nghỉ nhưng thực sự tôi không dám nghỉ vì lớp tôi đang dạy có 1 giáo viên khác cũng vừa mới sinh con nên tôi nghỉ thì ai dạy và trông trẻ lớp mình. thiệt lòng ức xúc nhuwg khong biết tỏ cùng ai cả .vậy ai biết mọt năm chúng ta được nghỉ bao nhiêu ngày thì mới coi là không phạm quy chế khi có con nhỏ?guest

Hiệu trưởng chỉ biết hâm dọa cắt xét thi đua, trả về PGD
Ngày gửi: 5/12/2013 7:57:39 PM

hiệu trưởng mẫu giáo náo cũng nhỏ mọn, chỉ biết nghỉ cho bản thân mình. giáo viên làm việc ở trường phải đủ 40h trên tuần,còn soạn giảng thì soạn ở nhà, vậy giáo viên phải làm việc 1 ngày 3 buổi, nếu tôi tìm đựơc việc khác thì tôi sẽ nghỉ dạy.


guest
Đổi mới như thế nào?
Ngày gửi: 5/15/2013 10:34:27 PM


Chương trình giáo dục Mầm non mới thật khó. Khi giáo viên thực hiện mỗi người một kiểu, còn người dự giờ thì mỗi người một ý thành gia chúng tôi dạy chẳng bao giờ được giời tốt cả. Giá như nghành có một khung chung cho mỗi tiết dạy thì tốt quá.guest

Bất công khi xét biên chế giáo viên mầm non .
Ngày gửi: 6/4/2013 12:13:13 AM

Lại chuẩn bị xét biên chế giáo viên mầm non năm học 2013 thế nhưng sao tôi thấy buồn và vô cùng chán nản thế này. Tại sao khi công văn của sở gửi về mà thành phố Việt trì lại làm khác đi. Những giáo viên mầm non chúng tôi chỉ được biết đến công văn hướng dẫn chung của sở mà không hề biết rằng phòng giáo dục Việt trì lại có cách xét riêng. Khi hỏi đến thì nhận được câu trả lời là ưu tiên người có bằng ĐH. Trời ơi tại sao những người làm công tác quản lý lại không nhận ra hay cố tình không biết là tấm bằng đại học đã phản ánh được hết năng lực của giáo viên chưa. Tại sao với số điểm cao với bao nhiêu là thành tích cùng với gần 10 năm công tác lại không được xét và luôn ưu tiên người có bằng đại học không phân biệt là chính quy hay tại chức. Bất công quá chăng khi những tấm bằng được đào tạo tại CĐ chính quy loại khá,giỏi lại cứ đứng ngoài để những người có bằng ĐH tại chức với tuổi đời và tuổi nghề rất ít thì lại vào. Phải chăng Thành phố Việt trì bậc học mầm non quá chú trọng đến hình thức không. Bằng cấp đánh giá được hết năng lực của giáo viên chưa. Sắp tới sẽ có đợt xét biên chế giáo viên mầm non cháu kính mong các cấp lãnh đạo hãy đưa ra cách xét sao cho không quá thiệt thòi cho giáo viên chưa có bằng đại học. Theo Tôi được biết thì tất cả các huyện họ xét tất cho giáo viên không phân biệt bằng cấp và họ lấy điểm từ cao xuống thấp chứ không phải như thành phố Việt trì là khi xét giáo viên trong trường thì không cần biết giáo viên trình độ cao đẳng điểm cao đến mấy hay nhiều thành tích cũng như năm công tác đến mấy cũng phải chấp nhận không được vào mặc dù người có trình độ đại học họ có điểm thấp hơn rất nhiều không có thành tích gì thì họ vẫn thắng người có trình độ cao đẳng điểm cao. Nhiều lúc thấy tiêu cực quá đi thôi không biết phải dựa vào đâu để mà cố gắng phấn đấu nữa lương hợp đồng 1,7 triệu. Va 1.9 triệu .


guest
Tiền trực trưa cho gvmn chi vào việc gì ?
Ngày gửi: 6/6/2013 12:01:00 AM


Chúng tôi những gvmn huyện hưng nguyên -tỉnh nghệ an muốn hỏi rằng:Tại sao khilàm phiếu để nhận tiền từ kho bạc thì các chứng từ đều làm là thanh toán tiền trực trưa cho gv ,vậy mà khi nhận tiền về gv khong hề được thanh toàn đồng nào tiền trực trưa .vậy tiền đó để ở đâu ?GVMN có được tiền trực trưa hay không Bộ GD_ĐT?guest

Hỏi mãi cũng vậy
Ngày gửi: 6/7/2013 9:25:46 PM

Tôi đọc nhiều ý kiến của các bạn rùi cũng giống thắc mắc của tôi thôi
trường tôi hiệu trưởng và kế toán còn cắt xén tiên công lao động của giáo viên mà huyện còn ra tay bênh vực áp đảo giáo viên kiến nghị kìa
thấp cổ bé họng như vậy thì biết kêu ai ????????guest
Giáo viên mầm non khổ quá
Ngày gửi: 6/8/2013 11:42:21 AM


Giáo viên mâm non khổ quá:
TT 48 có hiệu lực gần hai năm rùi ma vân không được thựchieenngayf làm việc từ 6h15 đến 17h. không có tiên trực trưa. Công việc luôn áp lực không có thời gian để tổ chức một bữa cơm gia đình vào buổi trưa Không biết các lãnh đạo các ngành các cấp có thấu hiểu không? bao giờ giáo viên mầm non hết khổ? nếu kinh tế ôn định chắc chắn nhiều gia đình sẽ không cho vợ hoặc con minh đi lam mong rằng lãnh đạo các câp hãy quan tâm nếu muốn ngành học mầm non ngày một phát triển.
guest

Có ai biết chăng.
Ngày gửi: 6/16/2013 9:57:33 PM

Các chị các bạn cứ than vãn nhưng ở Huyện tôi đây đi làm cả 3-4 năm nay rồi mà cũng có được đóng bảo hiễm đâu. Trường nhà nước đó nha. Đi học rồi ra xin việc hết tiền của cha mẹ mà thua cả một người công nhân nữa đó.


guest
Tha thiết kêu goi 2 chữ biên chế để chồng không khinh.......
Ngày gửi: 6/23/2013 1:40:17 PM


Đảng và Nhà nước ơi! Hãy cho chúng tôi được biên chế đi, mỗi tháng chỉ nhận được 2 triệu tền lương mà làm việc quần quật cả ngày không cho con ăn được một bữa cho nên hồn, chồng tôi khinh thường tôi lắm. ăn bám chồng khổ lắm.có ai đưa được những tin này đến nhà nước không???guest

Khổ nhất vẫn là giáo viên mầm non hợp đồng
Ngày gửi: 6/23/2013 6:21:25 PM

Đi từ sáng đến tối mới về, thời gian dành cho gia đình không đáng là bao mà còn áp lực rất nhiều.Thật sự lúc học chuyên ngành sp mầm non mình không nghĩ sẽ lại như bây giờ.Lương thì thấp nếu không dựa vào chồng thì không biết có dủ ăn không?


guest
Các bạn đều có tâm sự giống tôi
Ngày gửi: 6/26/2013 8:48:57 AM


Đọc tâm sự của các bạn mà tôi rơi nước mắt bởi vì tôi thấy cuộc sống của giáo viên mầm non ở đâu cũng giống nhau cả. buồn cho cuộc sống của giáo viên mầm non cùng chung số phận như nhau mà thôi. kêu lắm thì mỏi mồm không ai thèm quan tâm cả. nhiều khi tự nghĩ GV mầm non nghề bét dem của xã hội. chót chọn nghề thì phải theo nghềguest

Nỗi khổ giáo viên mầm non. Ai Thấu cho??????
Ngày gửi: 6/27/2013 10:05:09 PM

Tất cả các dòng tâm sự của các bạn đều rất đúng. Tôi là một giáo viên MN đến nay được 16 năm và mới được biên chế hơn 1 năm. Đồng lương hiện nay chỉ hơn giáo viên mới vào nghề có 300 nghìn thôi.Tôi được 2.700 nghìn, còn giáo viên mới vào nghề, sau khi hết thời gian tập sự thì được hưởng lương là 2.400 nghìn. Là một giáo viên MN đã bận rồi tôi còn làm công tác kiêm nhiệm rất vất vả. Nhiều hôm phải thức gần trắng đêm để làm báo cáo, soạn bài, chuẩn bị đồ dung... Vất vả là thế nhưng cũng không được chế độ gì hơn các đ/c giáo viên mới vào nghề.Tôi rất mông các cấp các ngành hãy quan tâm tới nhưng giáo viên lâu năm như chúng tôi để chúng tôi yên tâm công tác và có chế độ ưu đãi đối với chúng tôi để chúng tôi đỡ thiệt thòi. Xin trân thành cảm ơn!
guest
Kiêm nghiệm nhiều việc mà không được hưởng khoản phụ cấp nào
Ngày gửi: 6/29/2013 3:59:36 PM


Tôi là một gvmn đứng lớp và kiêm nghiệm chức tổ trưởng tổ chuyên môn của trường tôi đã làm trọn trách nhiệm của mình, ngoài ra tôi phải thường xuyên giúp nhà trường làm các báo cáo, một mình nhập dữ liệu phổ cập của toàn xã(18 xóm hành chính), ngày ngày tôi lên lớp bt tối lại làm việc của nhà trường. Vậy thời gian nghỉ ở đâu? Tôi làm nhiều việc như vậy mà nhà trường không tính tiền thừa giờ cho tôi. Tôi xin hỏi tính công bằng và dân chủ ở đâu?guest

GVMN mài thời gian để lấy tiền lẻ.
Ngày gửi: 7/8/2013 10:04:23 PM

Vợ tôi là giáo viên mầm non sáng mở mắt là đi tối đèn lên mới về thử hỏi thời gian đâu dành cho gia đình .Đúng là mẹ giáo viên để con mù chữ .Trong khi đó lương chẳng đủ để ăn sáng nói gì đến chuyện trang trải cho bản thân .Thật ngán quá!


guest
3 bộ nên chăng hãy xem xét thông tư 09
Ngày gửi: 7/13/2013 10:11:26 PM


ở huyện tôi đang triển khai làm chế độ cho giáo viên mầm non theo thông tư 09 giáo viên được tính ngạch bậc lương từ năm đóng bảo hiểm bắt buộc đối với những giáo viên hợp đồng lao động và được hưởng từ 01/01/2012 . còn như tôi là giáo viên mầm non hơn chục năm công tác đóng bảo hiểm bắt buộc từ năm 2002 đem hết lòng nhiệt tình cống hiến cho ngành mà mình đã lựa chọn với nỗ lực của bản thân phấn đấu nhiều năm liền là giáo viên dạy giỏi cấp huyện ,chiến sỹ thi đua cấp cơ sở được tín nhiêm làm tổ trưởng ,khối trường và đến tháng 01/2011 tôi được xét tuyển vào biên chế được hưởng hệ số 2,1 . theo thông tư thì tôi không được xếp ngạch bặc từ năm đóng bảo hiểm bắt buộc 2002 .như vậy là nếu không được biên chế năm 2011 thì bây giờ hệ số lương của tôi theo thông tư 09 còn cao hơn hiện tại giống như giáo viên hợp đồng có trình độ và đóng bảo hiểm như tôi. Không phải tôi là trường hợp duy nhất mà nhiều giáo viên mới biên chế cũng thiệt thòi như vậy thiết nghĩ nếu chúng tôi không phấn đấu thì bây giờ lại được hưởng hệ số lương cao hơn thật là thiệt thòi cho những giáo viên đã nỗ lực phấn đấu hết mình .VẬY NÊN RẤT MONG CÁC BỘ NGÀNH XEM XÉT LẠI THÔNG TƯ ĐỂ CHÚNG TÔI ĐỠ THIỆT THÒI VÀ THÚC ĐẨY ĐƯỢC SỰ NỖ LỰC PHẤN ĐẤU CỦA GIÁO VIÊNguest

TÂM SỰ GIÁO VIÊN MẦM NON
Ngày gửi: 7/18/2013 7:40:21 PM

Các ban ơi, đọc nỗi lòng của các bạn mà tôi muốn rơi nước mắt vì bản thân tôi cũng là giáo viên mầm non, tôi rất đồng cảm cho bậc học của chúng ta nhưng tôi thiết nghĩ những nhà quản lí giáo dục họ có thấu hiểu không hay học chỉ đứng nhìn và áp đặt chúng ta, họ đâu biết nếu các bạn trẻ cũng như tất cả những bà mẹ là giáo viên mầm non nếu có con gái họ sẽ không bao giờ cho chúng học nghề của chúng tá cả và tương lai sau này giáo vên mầm non sẽ thiếu trầm trọng. Mặc dù các bạn nói xã hội không coi trọng bậc học của chúng ta nhựng hãy vì những mầm non thân thương, những tấm lòng của người mẹ thứ hai tôi mong các bạn hãy tự tin và hãnh điện vì mình đã làm một nghề cao quí nhất xã hội không dễ gì ai ai cũng làm được đó các bạn ạ.các bạn hãy tự tin rằng đến một lúc nào đó đảng và nhà nước cùng các nhà quản lí giáo dục sẽ quan tâm đến chúng ta nhiều hơn. Các bạn có biết không các lớp bán trú còn hai cô một lớp nhưng trường chúng tôi giáo viên phải dạy ngày hai buổi sáng giáo viên phải có mặt từ 6h30 lau nhà đón trẻ,vào tiết dạy tổ chức cho trẻ chơi, vệ sinh đến hơn 10h tranh thủ dọn nhà vệ sinh, hơn 10h30 được về nhưng có lúc phụ huynh quên cả con mình thế là 12h cô mới được về không chợ búa nấu vội miếng cơm ăn gì cũng được đế 13h lại đế trường đón cháu đến lớp học buổi thứ hai đế 5h chiều mới được về. Tối về nhà mệt mõi còn phải
soạn bài chưa nói những lúc họp phải về tối,có những lúc điều tra phổ cập ban giám hiệu cùng giáo viên phải đi đến từng hộ gia đình để điều tra, chưa nói đến những lần tổ chức hội thi hay ngày hội, ngày lễ của trường.....biết bao nhiêu là việc mà giáo viên mầm non không kể hết được chưa nói đến việc chăm sóc các cháu. Giáo viên mầm non đúng là đóng rất nhiều vai đó các bạn ạ! là giáo viên, là người mẹ, là bảo mẫu là tạp vụ....kể không xiết. Tôi mong rằng các nhà quản lí đã đưa ra thông tư 48 nhưng vẫn không rõ và cụ thể(GV mầm non 6h/ngày 2h HT phân công công việc khác để đủ 40h/tuần) vì vậy trường tôi một giáo viên đứng lớp cả ngày cũng không được gì còn chưa nói đến cảnh mỗi giáo viê dứng một lớp, trường thì không có hiệu phó có lúc hiệu trưởng đi họp giáo vên con ốm chỉ có biết đem con đến trường mà ngồi khóc thôi các bạn ạ. Là giáo viên mầm non là như thế đó, các nhà quản lí giáo dục ơi có hiểu cho bậc học của chúng tôi không nếu tổ chức một cuộc điều tra về giáo viên mầm non hỏi họ rằng nếu kinh tế bạn ổn định bạn có nghề nào khác có mức luông ổn định, thì bạn có dạy mầm non không hoặc bạn có thích về hưu sớm không thì câu trả lời 100% là có.guest
gvmn
Ngày gửi: 7/20/2013 4:48:58 PM


dit cm cai bon hieu truong
guest

TẤT CẢ CÙNG MỘT NỖI KHỔ
Ngày gửi: 7/21/2013 10:11:36 AM

Vâng! khi đọc những dòng tâm sự của các bạn tôi đã khóc và thật đáng trách những ai làm hiệu trưởng của các trường mầm non mà có tính cách độc đoán thiếu quan tâm đến giáo viên của mình như vậy thì quả là không nên chút nào.Tôi làm công việc hiệu trưởng của một trường mầm non vùng sâu vùng xa của tỉnh Hà Giang đã 7 năm nay nhưng chưa bao giờ tôi o ép trù dập giáo viên của mình,vì tôi rất thấu hiểu nỗi khổ của các cô giáo.Ngày thì chăm sóc các cháu tối đến lại soạn bài,làm đồ dùng đồ chơi.Theo tôi những gì thuộc về quyền lợi giáo viên thì hiệu trưởng cần chi trả đầy đủ và hãy biết quan tâm động viên chị em đừng chỉ biết bản thân mình.Qua đây tôi hy vọng những bạn đang làm hiệu trưởng hãy mở lòng với chị em giáo viên của mình,hãy coi chị em là một phần cơ thể của minh có như vậy thì chị em mới cống hiến hết mình và yêu nghề nhiều hơn.Nhưng hỡi các bạn giáo viên mầm non ơi!những hiệu trưởng như chúng tôi cũng khổ không kém các bạn đâu,như bản thân tôi con tôi vừa sinh được 3 tháng tôi cũng đã phải đi làm cả ngày có hôm tôi chỉ kịp về tranh thủ cho con bú rồi lại phải đi làm đến tối mịt mới về đến nhà,mâu thuẫn vợ chồng thường xuyên xảy ra như cơm bữa,về đến nhà dù mệt nhừ người nhưng vẫn phải làm đủ thứ việc nhà khi làm xong cũng phải 11h đêm rồi,còn chưa kể những hôm com ốm phải thức cả đêm.Có những lần có đoàn thanh tra thì hầu như mình không tài nào ngủ nổi vì lo lắng về nhiều vấn đề.Tôi hy vọng qu những dòng tâm sự này các bạn đanglàm hiệu trưởng hãy quan tâm đến giáo viên mình nhiều hơn,đừng để giáo viên nản chí,nản lòng mà làm việc không hiệu quả rồi cũng ảnh hưởng chất lượng giáo dục của nhà trường mà người chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục nhà trường không ai khác mà chính là hiệu trưởng đúng không các bạn.Vì vậy những người hiệu trưởng hãy làm việc có tầm ,có tâm và có đức nhé.Chúc các bạn luôn tỉnh táo trong việc quản lý của mình đừng để đồng tiên che mắt.


guest
Khổ quá
Ngày gửi: 7/22/2013 8:38:52 AM


Tôi cũng là một giáo viên mầm non hợp đồng tại Tuyên Quang .đọc những dòng tâm sự của mọi người cùng cảnh ngộ mà rơi nước mắt. Mình viết lên đây chả cấp nào đọc đâu chỉ để tâm sự cùng nhau thôi. biết làm sao được? chỉ biết cố gắng tự mình động viên mình mà bước tiếp thôi! mặc dù khó khăn vất vả lương thấp nhưng biết làm sao, nhiều lúc nghĩ chỉ được cái mác là" Giáo viên" ghi vào sơ yếu lý lịch, chứ thực ra thu nhập không bằng các bác nông dân tăng gia sản xuất ở nhà. con vua thì lại làm vua- con sãi ở chùa đi quýet lá đa/////guest

Làm thay không có phụ cấp thêm khổ quá
Ngày gửi: 7/23/2013 4:30:32 PM

trường tôi có 1 CBQL nghỉ dẻ 6 tháng chúng tôi là CBQL phải làm thay mọi công việc củ CBQL đó mà không có thêm 1 đồng phụ cấp nào . Hỏi hiệu trưởng và kế toán thì được trả lời là CBQL phải kiêm nhiệm hết không có văn bản nào hướng dẫn chi trả cho CBQL khiêm nhiệm thêm việc của người khác . Thế là cứ phải làm thôi . như vậy có bát công không .trách nhiệm thì phải gánh thêm còn .....thì không có


guest
Chia sẻ của tôi
Ngày gửi: 7/24/2013 4:35:01 PM


6h sáng đã phải có mặt ở lớp để quét dọn phòng nhóm, sân chơi cho các cháu. 6h30 đón các cháu vào lớp và bắt đầu lao động không nghỉ đến tận 17h30 chiều mới bắt đầu trả trẻ. Đáy là những ngày học bình thường, còn những ngày mùa thì phải đi sớm về muộn hơn rất nhiều. Công việc lao động một ngày đã quá vất vả nhưng còn vất vả và khổ sở hơn(hay nói cách khác là nhục hơn)khi phải nhìn thái độ của CBQL mà làm việc.Tôi là 1 GVMN đã có 8 năm công tác, trong suốt thời gian công tác của mình tôi luôn nhiệt tình với công việc,yêu nghề mến trẻ, luôn cố gắng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của
mình, Dã nhiều năm liền tôi đạt danh hiệu Gv giỏi cấp tỉnh và chiến sĩ thi đua cấp cơ sở nhưng tôi thấy rất bức sức cho những gv trường tôi bởi lẽ chúng tôi phải làm việc quá vất vả trong khi tiền công lao động nhận được lại quá thấp, cán bộ quản lý nhà trường thì rất "thâm" luôn để ý cả những câu nói của giáo viên để "trù úm" và "dìm' cho họ không "ngóc đầu" lên được. Tôi thầm nghĩ có lẽ đây là tình trạng chung ở tất các cơ quan nhà nước có kêu vậy chứ kêu nữa thì cũng chỉ đến thế mà thôi.gần đây tôi có đọc được quy định mới về quy định giờ làm việc cho GVMN là làm 6h/ngày, tôi thấy rất mừng, nhưng nghĩ cho kỹ thì thấy quy định này rất khó thực hiện bởi lẽ đặc thù của ngành học này khác với các ngành học khác là vừa phải nuôi vừa phải dạy, thậm trí là ăn ở từ sáng đến tối ở lớp.Vậy tôi thiết nghĩ tại sao nhà nước không thay việc làm 6h/ngày bằng việc cho GVMN hưởng 100% lương hoặc cho phép GV được thay đổi nhau đi làm ( nghĩa là người đi buổi sáng , người đi buổi chiều). Còn tất nhiên ở lại trực trưa thì được thêm tiền trực trưa, nhưng thực tế ở các cơ sở thu thì nhiều chi trả cho GV thì ít(bức xúc mà không giám nói ra vì sợ bị vào tầm ngắm của hiệu trưởng), thay vào việc trực trưa của GV hãy cho phép nhà trường thuê bảo mẫu để đảm nhận công việc trực trưa đó...để nói lên hết những suy nghĩ và tâm sự của bản thân mình thì nhiều lắm. Nhưng từ góc đọ của 1 GV Tôi rất mong nhà nước hãy có những thay đổi hợp lý và "dễ thở" hơn cho GVMN.
guest

Chán nghành mầm non, muốn bỏ nghề quá...
Ngày gửi: 7/26/2013 11:19:05 AM

Tôi là môt giáo viên MN ở một trường thuộc huyện Vĩnh Lợi tỉnh Bạc Liêu. Tôi thấy rất bất công và bức xúc. Trước khi đi dạy tôi cứ ngĩ ngành MN là cao quý nhưng khi bước vào ngành rồi thì tôi vô cùng thất vọng. Môi trường làm việc thật phức tạp,toàn là phụ nữ nên tranh nhau đủ điều, chơi xấu nhau. chắc số tôi không may mắn nên gặp toàn sếp khốn nạn, hiệu phó thì vì tiền không từ một thủ đoan nào, còn hiệu trưởng thì tối ngày hâm dọa,tim cách vơ vét tiền về phần mình, không ngi gì tới giáo viên,suốt một năm học chắc được ngi khoảng 10 ngày t7, chủ nhật là cùng. Giao viên MN cưc khổ, lương thấp đã đành ,tại sao các sếp còn gây áp lưc cho họ. Người ta đi làm cực khổ suốt một tuần , chỉ mong có ngày thứ 7, chủ nhật ở nhà với chồng ,với con nhưng sếp vẫn bất đi vào ngày thứ 7 và chủ nhật. ai nắm được kẽ hở của sếp thì sếp sợ người đó không dam phân những việc cực nhọc cho người đó, còn ai không nắm được kẽ hở của sếp thì sếp mặc sức hăm dọa,bắt làm tờ kiểm điểm, hạ bật thi đua,trả về phòng. tôi thấy bất công quá muốn yêu nghề cũng không được nữa rồi!!!!..


guest
Cùng một nổi khổ
Ngày gửi: 7/27/2013 8:42:14 AM


chúng tôi cũng cùng có nổi khổ giống như các bạn nhưng chúng tôi được dể thở hơn các bạn là Ht của trường chúng tôi chỉ quan tâm đến tiền thôi hãy để cho HT thu tóm tất cả những gì có liên quan đến tiền ( ngoại trừ lương của GV) là được tất
còn về CM ư! ôi Ht thích thì cứ tốt tốt , còn bị vào tầm ngấm thì chửi như sát muối vào mặt ấy chứ .Nhưng cố gắng thôi vì sắp nghỉ rôi . Mong các bạn cố gắng đấu tranh dành quyền lợi về cho bản thân mình nói riêng và cho gvmn nói chung nha
guest

Chia sẻ cùng các bạn
Ngày gửi: 7/28/2013 8:08:44 AM

Mình cũng là người quản lý trong trường mẫu giáo ở một huyện miền núi, trường mình rất nghèo phòng làm việc hiện tại vẫn phải đi thuê của nhà dân để làm, nhưng mình cũng chưa hề áp đặt giáo viên về một vấn đề gì, mình luôn quan tâm khi giáo viên đề xuất cần mua sắm gì cho lớp của mình mình đều cho họ mua và nhà trường trả tiền chứ chưa khi nào mình bắt giáo viên bỏ tiền ra để sắm sửa trang trí lớp, vì mình cũng là giáo viên trước đây nên mình hiểu gv khổ như thế nào, còn các bạn nói về HT và PHT của trường các bạn như vậy tôi nghĩ những người đó kg có tố chất làm người quản lý rồi, cũng giống như PHT của trường mình thôi đã dốt nhưng lại muốn GV kính nể thì làm gì có được. nhưng các bạn cũng phải cố lên và hãy đấu tranh những gì cho mình cho đồng nghiệp và cho chính bản thân các bạn và gia đình nữa nhé. chúc các bạn hãy yêu lấy nghề của mình nhé


guest
GVMN CÓ THỜI GIAN CHO BẢN THÂN LÀ BAO NHIÊU?
Ngày gửi: 7/29/2013 9:28:05 AM


Quy định này làm 8h nhưng tôi tin 100% không giáo viên nào làm ít hơn 8h, ngoài 8h trên lớp chúng tôi phải tham gia các cuộc thi do ngành phát động, mo64ina8m không dưới 10 hội thi cho cô và trẻ. Nếu làm công nhân ở khu công nghiệp chúng tôi có thể tù chối tăng ca để chăm sóc gia đình, nhưng với nhiệm vụ là GVMN chúng tôi không có cá quyền đó, 8h trên lớp + ?h soạn giáo án + ?h làm đồ dùng đồ chơi + ?h hội thi, phong trào + ?h hội hộp ( hội đồng, chi bộ,công đoàn, chuyên môn(ít nhất 2 tuần 1 lần),họp tổ,nếu dưới 3o tuổi phải thêm họp chi đoàn, chưa kể những lần họp đột xuất, trực khi mua bão. thử nhìn bao nhiêu đó thời gian cho công việc ,GVMN con lãi bao nhiêu h để lo cho gia đình.


guest

Chia sẻ cùng các bạn
Ngày gửi: 7/30/2013 7:24:09 PM

Xin chào tất cả các bạn, mình cũng là giáo viên mầm non,tôt nghiệp ra trường cách đây 15 năm, phải dạy hợp đồng 7 năm mới đươc vào biên chế, trải qua bao thăng trầm bể khổ.mình hiểu nỗi khổ của giáo viên mầm non là như thế nào, hiện giờ mình đang làm hiệu trưởng của 1 trường mầm non. mình muốn các bạn hiểu rằng ngoài những hiệu trưởng quan liêu, quan cách thì vẫn còn những hiệu trưởng có tâm huyết với nghê. HT cũng muốn các bạn có thời giandeer quan tâm chăm sóc nhưng hiệu trưởng không có lỗi


guest
PHỔ CẬP ƠI LÀ PHỔ CẬP
Ngày gửi: 8/2/2013 7:34:09 PM


Không biết cô nghĩa rảnh đến mức độ nào mà lại đưa ra cái phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi vậy không biết, cô có biết tụi con khổ đến mức độ như thế nào kg, có khi nào cô ngồi nghĩ đến những địa phương ở miền núi vùng sâu vùng xa kg khi phải đi đến từng hộ gđ để điều tra, đã vậy phần mềm thì chẳng đâu vào đâu cả làm tay còn nhanh hơn phần mềm, làm cho mờ mắt chẳng đc một đồng gọi là kiêm nhiệm, mầm non gì mà thay đổi lung tung kg biết lối nào mà lần, rồi chỉ số nữa ôi thôi về mà nuôi lợn gà cho thoải mái, chán bậc mn lắm rồi khổ ơi là khổ,guest

Những bài đăng này ai sẽ trả lời và trả lời ở đâu?
Ngày gửi: 8/7/2013 2:07:00 PM

Giáo viên mầm non dạy bán trú 2 buổi/ngày, vậy buổi trưa phải ở lại trông trẻ thì được tính giờ như thế nào, và nếu như vậy có được tính tiền tăng giờ không? nếu được tính thì tính như thế nào.


guest
Nổi khổ của cô giáo nhà trẻ
Ngày gửi: 8/10/2013 8:11:28 PM


Tôi cung là GVMN củng được mấy năm rồi vất vã từ khi nhận đồng lương từ 180000 nghìn/ tháng. cho đên nay tôi biết là đời sống của giáo viên minh có chút quan tâm nhưng công việc lại càng nhiều thời gian của giáo viên tăng chứ không giam thi củ củng nhiều vã lại mỗi tháng phai có một bộ đồ chơi theo chủ đề nếu giáo viên nào không làm thì bị đânhs giá và xếp loại. những cái khổ ấy tôi có thể vượt qua nhưng nổi khổ nhất là nhà trẻ có 30 trẻ mà chỉ có 2 GV trong khi đó chi tiêu 7 cháu rưởi/ 1 GV là 2 GV chỉ co 15 trẻ nhưng đôi với lớp tôi đứng 3 năm nay năm nào cung trên 30 trẻ nhưng vẫm chỉ là 2 GV. Có phải là bóc lột người quá đáng không. những điều than vãn của nhưng GV minh có ai nghe và ai hiêu hay không chác có lẽ phải bắc thang lên tận ông trơi mới có thể gọi thấu ................guest

Ôi hai tiếng " mầm non"
Ngày gửi: 8/11/2013 4:48:46 PM

Đọc những dòng tâm sự của các bạn tôi thấy sao mà giống trường tôi vậy, chẳng nhẽ tất cả các trường mầm non đều có những hiệu trưởng như vậy sao? liệu các cấp lãnh đạo có nhận ra điều đó không? tôi cũng đã vào nghề được 10 năm rồi và cũng đã được biên chế, rất cảm ơn các cấp lãnh đạo nhưng không hiểu các vị có thấu hiểu nỗi lòng của các giáo viên mầm non như chúng tôi không?.Nhìn thấy, biết đấy nhưng chẳng dám kêu ai ,cũng chẳng dám mở lời .Tôi hi vọng trên đất nước này vẫn còn những người hiệu trưởng có tâm và có đức.
Các bạn ạ, chúng ta đã chọn nghề và nghề cũng chọn chúng ta vì vậy mà hãy cố gắng lên,hi vọng một ngày mai sẽ tươi sáng hơn, chúng ta làm vì thế hệ tương lai của Đất Nước mình , hãy yêu các cháu như con...Còn ai làm điều gì sai thì sẽ phải gánh chịu hậu quả thôi.Cố gắng lên các bạn nhé!guest
Gia đình thống trị giáo viên không ngóc lên được?
Ngày gửi: 8/19/2013 9:11:14 PM


Co nên gọi đây là một ngôi trương mầm non của nhà nước không? khi chi làm hiệu trưởng, em gái thi làm thủ kho vừa thu vừa chi tiền ăn của trẻ không có ai kiểm tra cô ta làm mưa làm gió , tác oai tác quái ăn chặn ăn bớt khẩu phần ăn của trẻ, bắt giao viên trên lớp xuống để phụ nấu ,giáo viên phải tự đi lấy cơm cho trẻ ăn, phải rửa bát ....trong khi đo nhân viên nhà bếp vừa không phải đón trẻ ,không phải đi chợ (vì đã đặt thực phẩm họ mang đến tận trường) thê mà họ không kịp ăn sáng được nên hiệu trưởng thương họ cho họ qũy thời gian để ăn sáng. họ ăn có nhanh đâu mất hàng tiếng đồng hồ ,thế mà họ còn kêu khổ . những việc này khiến GV bất bình mà không ai giám đụng vào , một cô em gái nữa thì làm tổ trưởng chuyên môn làm tai mắt trên lớp, cô chau gái thì làm kế toán của trường , ngoài ra còn con của các gì, thông gia ,liên gia... tỉ lệ anh em vây cánh đã chiếm hơn nửa số giáo viên trong nhà trường, số giáo viên còn lại phải chịu đủ thứ chướng tai gai mắt mà không biết kêu ai. nhiếu lúc chung tôi tự hỏi không biết các cấp lãnh đạo xã, phòng có nhận thấy điếu này không ? còn tiền trực trưa của chị em cũng bị ăn chăn họ nói giáo viên mầm non là phải trực trưa nhà nước không co chế độ , trong khi đo nhà trường thu của trẻ mỗi cháu 10.000đ/mộttrẻ/một năm để trả tiền trực trưa cho các cô.giáo viên vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt vì đó là gia đình trị không có cách nào khác khi các cấp lãnh đạo "bị mù" không nhìn thấy.guest

Cần xử lý nghiêm các Hiệu trưởng ăn chặn tiền của nhân viên
Ngày gửi: 8/24/2013 1:18:00 PM

Ai cũng kêu khổ , ai cung keu troi, ai cung cung lanh dao không quan tam, nhưng có ai dám lên tiếng không, ai cũng sợ bị trù dập, nên cứ im lặng mà chịu đựng, mà càng chịu đựng thì càng bị các bà hiệu trưởng tha hồ trù dập, cho dù cấp trên có biết cũng không làm gì được vì không có bằng chứng biết làm sao được. theo tôi các chị và phụ huynh cứ mạnh dạn có ý kiến trong các cuộc họp có cấp trên về, hoặc là có đơn kêu cứu thì ngu7oi72i ta mới giúp mình được, xã hội bây giờ công bằng dân chủ mà. các chị cứ mạnh dạn tố cáo các hành vi ăn chặn tiền của nhân viên và học sinh.


guest
BẤT CÂP CỦA CÁC KÊ TOÁN TRƯỜNG HỌC
Ngày gửi: 8/27/2013 9:11:28 AM


Bản thân tôi làm kế toán tại trường Mầm non công lập thì trong thời gian tôi nghỉ hộ sản mà có người làm thay cho tôi thì có được tính chiết tính làm thêm giờ cho người đó không? Và nếu trong thời gian tôi nghỉ Hộ sản nhưng vẫn không có người làm thay công việc cho tôi thì tôi có được hưởng 2 đầu lương không?(1 là BHXH trả thay lương, 2 là hưởng lương ở đơn vị)guest

Chế độ trực trưa đói với GVMN có con nhỏ trên 12 tháng tuôi
Ngày gửi: 8/28/2013 10:58:03 PM

Tôi muốn tim hiểu về chế độ trực trưa đối với giáo viên mầm non đang nuôi con nhỏ trên 12 thang tuổi quy định như thế nào?Hiện nay con tôi mới được 10 tháng tuổi nhưng do tôi đang công tác tại vùng kinh tế đặc biệt khó khăn chỉ có 1 giáo viên 1 lớp nên phải trực trưa tai điểm bản.đi từ sáng tới tôi vè mới nhìn thấy mặt con.Không có thời gain chăm sóc con.Vậy thời gian trực trưa quy định với GVMN nuôi con nhỏ như thế nào?


guest
Bất công tiền trực trưa
Ngày gửi: 9/7/2013 12:21:50 AM


Các bạn ơi cho tôi hỏiở trường các bạn chia tiền trực trưa như thế nào? còn trường tôi trích 20% cho BGH, trích 35% cho 8 cô nuôi còn lại thì chia đều cho 40 giáo viên và nhân viên y tế. còn tiền làm thêm thứ 7 thì trích 20% cho BGH và 20% vào quỹ nhà trường. cách chia như vậy có đúng không?và có công văn nào cho cách tính tiền trực trưa thứ bẩy cho giáo viên mầm non không?. tôi thấy như vậy là quá bất công cho giáo viên mầm non . Làm thì quá vất vả mà đồng lương thì bèo bọt lại còn trên đe dưới búa , nay dọa đuổi, mai dọa trả về phòng. tôi thấy chán ngấy cảnh đi làm như vậy. cứ đi suốt cả ngày, tố về lại giáo án chưa kể chủ nhật cũng phải đi họp, chẳng có thời gian nào giành cho chồng con cả mà có khi phải mang cả đồ dùng về nhà nhờ chồng làm cùng . tôi thấy thật quá bất công cho giáo viên mầm nonguest

GIÁO VIÊN MẦM NON THIẾU NHIỀU : VÌ QUÁ KHỔ
Ngày gửi: 9/18/2013 8:56:57 PM

LƯƠNG thấp .quy định thì nhiều và khắt khe
trình độ đại học mà lương không bằng một người công nhânguest
Hiệu trưởng không hiểu gì về luật lao động
Ngày gửi: 9/19/2013 10:41:10 PM


Tôi không biết ở các trường khác thế nào mà trường tôi nếu xin nghỉ ốm thì hiệu trưởng bảo phải viết giấy phép trước 3 ngày. con ốm xin nghỉ hiệu trưởng cũng bảo phải xin phép trước 3 ngày và con ốm thì chồng đưa đi viện việc gì mẹ phải xin nghỉ vậy có vô lý không vì có ai biết sau 3 ngày nữa mình hoặc con mình ốm mà xin nghỉ trước và luật lao động để làm gì?guest

Nỗi long của người gv mn .
Ngày gửi: 9/21/2013 10:20:32 PM

Tôi đã đọc nhiều tâm sự của các bạn . Bản thân tôi có 26 năm trong nghề mầm non , nhưng lương không băng 1 gv mới ra trường hưởng bậc đại học .Tôi đã cố gấng học xong đại học để mong có thêm kiến thức và tiền lương cho bản thân . nhưng khi học xong thì lại k được chuyển đổi ngạch lương . Thật là buồn các bạn . Trường tôi HT cũng như trường bạn thôi . Cũng rất quan liêu và bảo thủ .Tôi phải đi làm từ 6h30 đến 17h30 mà có được thêm đồng nào đâu .Nêu có chế độ cho gv nghỉ hưu sớm tôi sẽ là người xin nghỉ đầu tiên.


guest
Bât cập của y tế học đường trong trường mn .
Ngày gửi: 9/21/2013 10:41:01 PM


Năm ngoái trường tôi được một nhân viên y tế , tưởng rằng có nv y tế chúng tôi sẽ giảm bớt được 1 chút công việc .Nhưng thực tế thì lại khác . Vì trên đưa nv y tế về nhưng lại k có lấy 1 phòng riêng , k có những dụng cụ đơn giản nhất như ống nghe , cặp nhiệt độ ...Nên nv y tế chỉ đến trường cho có mặt (sáng 7h30-10h chiều từ 2h30-4h).Trong khi đó gvmn chúng tôi phải đi lam từ 6h30-17h30. nếu ở trường các cháu sảy ra chuyện gì thì người sử lý ban đầu hoặc đưa cháu đến cơ sở y tế vẩn là gvmn.Tôi thiết nghi nhà nước phải trả 1 khoản tiền lớn chi trả cho nv y tế trường mn. Giá như số tiền đó chi thêm vào lương cho gvmn thì hay biết mấy .guest

Nỗi khổ của gvmn .
Ngày gửi: 9/22/2013 10:33:09 PM

Chúng tôi là những gvmn vừa đứng lớp cả ngày vừa phải trực trưa .Nều tính ra chúng tôi phải làm 11h/ngày chứ không phải là 6h/ngày <đứng lớp>còn 2h là làm công tác khác do ht phân công như ở thông tư 48/2011/TT-BGDDT.nhưng nỗi khổ của chúng tôi k được BGH nhà trường thâu hiểu mà còn hưởng 20%tiền trực trưa ,với số tiền này chia cho 3 người trong BGH ,còn lại 80%thì chia cho 11 gv ở lại cho trẻ ăn> trưa . Trong khi đó BGH có phải làm gì đâu .Vậy mà chia ra thì BGH được nhiều tiền trông trưa hơn gv trực tiếp cho trẻ ăn ,ngoài ra lại k phải trừ tiền ăn ,còn gv chúng tôi là người vất vả thì tiền lại k bằng BGH lại còn phải trừ tiền ăn trưa.Vì vậy mà k gv nào muốn ở lại trực trưa nhưng BGH bắt chúng tôi phải ở .Vậy công bằng ở đâu .Khi chúng tôi phải làm 11h/ngày ,tối về nhà lại soạn giáo án ,lên kế hoạch....có hôm 23h tôi mới được đi ngủ, sớm dậy k kịp ăn sáng lại phải đến lớp từ 6h15. Trong khi đó BGH thì đi muộn về sớm ,khi nào thích nghỉ thì nghỉ thoải mái .Đến trường lại lầy 1 gv đứng lớp lên để làm các báo cáo cho HT.Vậy có ai hiểu được nỗi khổ này của gvmn k .Hãy chia sẻ với chúng tôi cho nhẹ lòng nhé.


guest
Cần xem xét lại đội ngũ hiệu trưởng của bậc học mầm non.
Ngày gửi: 9/22/2013 10:55:13 PM


Trường tôi là một trường thị trấn của huyện .Trong thời buổi hiện nay CNTT đang bùng nổ thì HT trường tôi vẫn còn trẻ mà lại không biết 1 tý gì về CNTT .Mỗi khi làm báo cáo , kế hoạch ,...Là lại gọi 1 gv dưới lớp lên để làm giúp .Vậy cho tôi hỏi :Hàng ngày HT làm gì ,hay chỉ biết nạt nộ gv ,nếu gv nào làm phật ý HT thì HT trù dập không ngóc đầu lên được .Cuối cùng người khổ nhất vẫn là gv ,nỗi khổ này chúng tôi biết kêu ai .khi nào chúng tôi mới được các câp ,các ngành quan tâm để chúng tôi yên tâm công tác.Chứ cứ như hiện nay chúng tôi chỉ muốn bỏ nghề gvmn đẻ đi kiếm 1 công việc khác có thu nhập cao ,tối lại có thời gian để dạy con cái học hành .guest

Ôi tiền quỹ của trẻ mâm non!
Ngày gửi: 9/23/2013 9:37:19 AM

Tại trường mầm non Trung Tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ ba vì, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội- nơi mà các cháu được miễn giảm học phí và hỗ trợ tiền ăn hàng tháng nhưng lại có những khoản thu rất khó hiểu.Ví dụ như tiền quỹ, đầu năm học 2013-2014 các cháu phải đóng tất cả là 550.000đ tiền quỹ, nào là quỹ Khuyến học, quỹ phúc lợi xã hội, quỹ lớp, quỹ trang trí lớp, rồi lại cả tiền lao động. Không biết nhà trường lấy đâu ra nhiều khoản quỹ đến thế?


guest
Quy đinh bất hợp lý
Ngày gửi: 9/23/2013 9:43:34 AM


Cũng tại Trường Mầm non Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Cứ chiều thứ 4 hàng tuần là các gia đình có con đi lớp lại hối hả đi đón con từ 15h đến 15h30. Nếu như các gia đình làm nghề ở nhà hoặc có ông bà đi đón thì không sao, nhưng những gia đình mà đi làm công chức thì lẽ nào cứ chiều thứ tư hàng tuần lại xin pháp cơ quan về từ 15h chiều với lý do là đi đón con!Đã thê, mùa hè đi đón con từ 15h- khoảng thời gian còn đang rất nắng, nếu các con không chịu nổi cái nắng mà xảy ra vấn đề gì thì ai sẽ là người trịu trách nhiệm?Không hiểu cơ quan nào đã ra cái quy định bất hợp lý như vậy!guest

TÔI CŨNG GIỐNG AI ĐÓ
Ngày gửi: 9/23/2013 10:13:19 PM

ỐI TRỜI ĐẤT ƠI. TÔI CỨ NGHĨ CHỈ CÓ MÌNH TÔI VÀ CŨNG CHỈ CÓ TRƯỜNG TÔI MỚI THẾ. TÔI CŨNG ĐÃ CÓ Ý NGHĨ LÀ SẼ XIN CHUYỂN ĐẾN 1 TRƯỜNG NÀO ĐÓ LÂN CẬN ĐỂ CÓ THỂ DỄ THỞ HƠN MỘT CHÚT NHƯNG NGHE CÁC BẠN NÓI THÌ TÔI BIẾT ĐI ĐÂU BÂY GIỜ. ĐỂ CÓ THỂ YÊU NGHỀ, MẾN TRẺ TÔI CŨNG ĐÃ VẮT KIỆT SỨC MÌNH BỎ CON, VỢ CHỒNG CÃI NHAU VÌ VỢ ĐI LÀM VỀ MUÔN(CHUYỆN THƯỜNG)CON ỐM: NHỜ ĐƯỢC NGƯỜI LÊN LỚP THÌ NGHỈ( CHUYỆN NHỎ)CÒN MÌNH ỐM THÌ KHỎI PHẢI BÀN XẾP THI ĐUA HẠ BẬC HẠNH KIỂM CÒN RẤT NHIỀU, RẤT NHIỀU NŨA. TÔI KHÔNG ANH EM, KHÔNG QUAN HỆ MẬT THIẾT VỚI XẾP, TÔI LUÔN ĐƯỢC XẾP ĐỂ Ý "CHĂM SÓC" TẬN TÌNH.CÒN TIỀN CHẾ ĐỘ À, BẠN MUỐN TÌM HIỂU KHÔNG NÓ Ở ĐÂU? CHỈ CÓ ÔNG TRỜI MỚI BIẾT THÔI. TÔI CŨNG BIẾT NHƯNG CHỨNG CỨ ĐÂU? CÒN LÀM CÔNG TÁC KIÊM NHIỆM ĐỪNG ĐÒI HỎI VÌ CÁI NÀY KHÔNG CÓ TRONG QUY ĐỊNH...


guest
Đấu tranh lành mạnh để làm tốt công việc của giáo viên mầm non
Ngày gửi: 9/25/2013 2:24:09 PM


Cho dù bạn ở vị trí nào các bạn cũng phải mạnh dạn đấu tranh cho lẻ phải, không phải HT nào cũng xấu, các bạn hãy làm tốt vị trí của mình, nếu các bạn thật sự yêu nghề, các bạn sẽ gắn bó lâu dài với nghề, và các bạn giỏi các bạn sẽ sắp xếp công việc của mình tốt hơn mà vẫn chăm sóc tốt gia đình nhỏ của mình, dù trường nhà nước hay tư thục vẫn còn đó những HT tốt, những giáo viên giỏi.guest

Chúng ta nói chỉ có chúng ta nghe thôi các bạn ah.
Ngày gửi: 9/25/2013 8:28:17 PM

Trong cái xã hội bg làm j còn có công bằng mà đòi hỏi. Các bác lãnh đạo có bg chịu ngó xuống xem chúng ta đang oằn mình dưới cái chế độ xã hội công bằng dân chủ này chứ. Chế độ làm việc 6h / ngày chưa thấy đâu thì đã p làm việc 10h/ ngày rồi. Đến là vui. Người có tài có tâm thục sự mà k o có tiền thì ko bg vươn lên dc,
còn nhuwxg kẻ bất tài vô đức nhưng nhiều tiền mới dc trọng dụng. Thế nên mới có chuyện cán bộ quản lý cay nghiệt trù dập gv vì gv giỏi hơn mình, nổi tiếng hơn mình.chỉ những kẻ đê tiện mới hành xử như thế và họ dám lộng hành như thế là vì trên đầu họ đã có các bác che chở. Mọi nguoif vào đây than thở, kiến nghị ai dọc, ai nghe, ai giải quyếtguest
GVMN kêu trời cũng không thấu
Ngày gửi: 9/25/2013 8:46:28 PM


Những nhận xét của các cô giáo MN chẳng sai chút nào . Thật sự nổi khổ của GVMN có kêu trời cũng không thấu . Công việc thì nhiều không thể nào tả hết . dạy cả ngày mệt mỏi tốí còn phải soan bài , làm ĐDDH ...Giáo án , chương trình dạy thì năm nào cũng đổi mới , ...Ngồi riết cơ thể suy nhược , lao tâm lao lực , còn cột sống thì bị thoái hóa sớm . Các bạn có biết mẹ chồng tôi nói sao không ? " Làm ơn đừng có ai cưới cô giáo MN nữa nhé ! Tao làm dâu hết nổi rồi!" . Đúng vậy đó các bạn , tôi đi dạy về thì phải làm công việc của mình , việc nhà , con cái giao hết cho mẹ chồng , thật tội mẹ chồng tôi phải làm dâu ngược cho tôi . Ở trường tôi bây giờ ai cũng chán nản và nói nếu trúng độc đắc là nghỉ dạy liền .guest

TÔI CŨNG ĐÃ TỪNG ĐẤU TRANH
Ngày gửi: 9/25/2013 10:59:03 PM

Tôi cũng đã từng đấu tranh song tôi đã phải suy nghĩ khi nhận được 1 lời khuyên từ cô bạn đã chuyển trường: Chị nên nhớ điều 1 xếp luôn luôn đúng. điều 2 nếu xếp sai xem lại điều 1. Năng lực thực sự thì không được công nhận cũng chỉ vì 1 lí do đó là : hay cãi.
Bạn có ngồi im được không khi cô giáo 5 tuổi cuối năm trẻ không đọc viết được thì đổ tại cô giáo 4 tuổi năm trước không rèn trẻ. Thế mà hiệu trưởng cũng đứng ra bênh chằm chặp cô giáo 5 tuổi. tại sao đã qua học Mn họ lại không biết tâm lí và sự phát triển của trẻ nhỉ.
Tôi cũng biết đây không phải là 1 diễn đàn để nói sấu hay chê bai cán bộ quản lí nhưng để được làm CBQL như ở trường tôi thì tôi chẳng bao giờ muốn phấn đấu...guest
CHÁN QUÁ CÁC BỒ MẦM NON OIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Ngày gửi: 9/26/2013 7:23:36 PM


MÌNH LÀ GIÁO VIÊN MẦM NON CỦA TP BẠC LIÊU, HAIZ....CHẮC KIẾP TRƯỚC MÌNH LÀM NHIỀU CHUYỆN XẤU XA LẮM, NÊN BÂY GIỜ MỚI VÀO CÁI NGHÀNH NÀY ĐÂY? KHI ĐỌC ĐƯỢC NHỮNG TÂM SỰ NHỎ CỦA CÁC BẠN, MÌNH RẤT ĐỒNG CẢM, MÌNH THẤY CÓ 1 SỐ Ý KIẾN KHIẾU NẠI VỀ TIỀN TRỰC TRƯA CỦA GVMN, 2H HAY 1H? CÁC BẠN À, CÓ LÀ MỪNG RỒI....CHÍNH BẢN THÂN TÔI ĐI LÀM TỪ 6H15 ĐẾN 17H( NHIỀU NGÀY CÒN HƠN THẾ NỮA)TIN KHÔNG CÁC BỒ MẦM NON...NGÒAI TIỀN LƯƠNG RA, CHẲNG CÓ 1 KHỎAN TIỀN NÀO CẢ....BỨC XÚC, MUỐN KHIẾU NẠI, KHIẾU NẠI AI BÂY GIỜ? ĐẤU TRANH...RỒI TRÁNH ĐÂU? NHƯNG...PHẢI ĐẤU TRANH.guest

GVMN K DẠY VẪN PHẢI ĐI LÀM NGÀY THỨ 7
Ngày gửi: 9/27/2013 9:46:56 AM

XẾP MÌNH NÓI T7 KHÔNG DẠY NHƯNG VẪN PHẢI ĐI VÀO TRƯỜNG ,1 THÁNG CHỈ CHO NGHỈ 1 NGÀY THỨ 7 VÀO TUẦN THỨ 3 THƠI,.............GVMN VÁ CƯC KHỔ VÀ VẤT VẢ.


guest
NĂM NAY ÁP DỤNG THÊM " TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT
Ngày gửi: 9/27/2013 9:56:56 AM


LO ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH MỚI CHƯA XONG JO THÊM "TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT" ,,,,TẠI SAO PHẢI THÊM .....THÀ TĂNG LƯƠNG CHO GVMN ĐỂ CUỘC SỐNG CỦA HỌ ẤM NO, ĐẦY ĐỦ THÌ HỌ SẼ CÓ CHÍ HƯỚNG PHẤN ĐẤU CHO CÔNG VIỆC CỦA MÌNH VÌ HỌ QUÁ VẤT VẢ ....TRONG KHI GV TRUNG HOC HAY ĐẠI HỌC KHÔNG NÓI CHI XA SO VỚI GC TIỂU HỌC THÔI HỌ CHỈ DẠY 1 BUỔI... RỒI VỀ VỚI GIA ĐÌNH, CÒN CHÚNG TÔI PHẢI DẠY CẢ NGÀY NÀO CHĂM SÓC BÉ TỪ MIẾNG ĂN GIẤC NGỦ....MÀ MỖI NĂM MỖI ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH.guest

GIÁO VIÊN MÂM NON HAY O SIN????.....
Ngày gửi: 9/30/2013 1:36:32 PM

TÔI CHẲNG BIẾT MÌNH ĐANG LÀ MỘT GV HAY LÀ 1 OSIN NỬA, SUỐT NGÀY CỨ QUẦN QUẬT CV: LỊCH HOẠT ĐỘNG DẠY THÌ KÍN MÍT, RỒI CÒN CHĂM SÓC: CHÁU AN, UỐNG, ÓI, ĐI VS, GIẶC GIŨ QUẦN ÁO, NỆM CHO TRẺ, LAU NHÀ... TẤT TẦN TẬT NHỮNG VIỆC KHÔNG TÊN. CHỈ LO DẠY KIẾN THỨC, LÀM NHỮNG VIỆC KHÔNG TÊN THÌ CÁC CHÁU CÓ CHUYỆN GÌ MÌNH CHỊU TRÁCH NHIỆM: NHÀ TRƯỜNG, PH. MÀ NẾU CHÚ Ý ĐẾN CHÁU KHÔNG THÌ LIỆU CÔ CÓ THỰC HIỆN DÚNG QUY CHẾ CM.ĐÃ THẾ LẠI THÊM KHỎANG LÀM ĐỒ DÙNG, ĐÊM NÀO CŨNG ĐẾN LÚC NGƯỜI TA ĐƯỢC NO GIẤC RỒI MÌNH MỚI ĐƯỢC LÊN GIƯỜNG, TIỀN LƯƠNG THÌ CHẲNG LÀ BAO LÀM ĐÒ DÙNG HÍT NỬA RỒI. CHẲNG BIẾT GV ĂN GÌ NỬA. THẬT NHIỀU LÚC CHỈ MUỐN NỔ TUNG THUI. NGƯỜI TA CŨNG LÀ GV SAO GV CẤP TRÊN HỌ CÓ TG NGHỈ NGƠI CÒN MÌNH THÍ CƯ NHƯ MỘT CON ROBO VẬY. GV CẤP 2 MÀ 1 NĂM CHỈ LÊN 6 TIẾT THAO GIẲNG(DỰ GIỜ) ĐẰNG NÀY MN MÀ CUNG PHẢI 6 TIẾT THAO GIẢNG + 18 TIẾT DỰ GIỜ...(CHẮC CHUNG TÔI LÀ TRÂU BÒ LÀM KHÔNG BIẾT MỆT). NHƯ THẾ NÀY THÌ SỚM MUỘN GÌ CŨNG CHẲNG CÒN AI LÀM GV MN ĐÂU. GV MÀ CÒN THUA CẢ Ô SIN NỮA. NẾU SAU NÀY CÓ CON, TÔI TUYỆT ĐỐI CẤM DỨT KHOÁT KHÔNG CHO THEO NGHÀNH GV MN, 1 MÌNH MẸ SAI ĐƯỜNG LÀ ĐỦ RỒI...


guest
NÊN THÔI NGÀNH HỌC MAM NON
Ngày gửi: 10/6/2013 12:33:52 PM


Đừng có ai đi nghành sư phạm mầm nonguest

Buồn về nghiệp của minh
Ngày gửi: 10/7/2013 12:39:29 AM

Khi đọc bài viết của các bạn thi tôi thấy đó là tình trạng chung của các trường mầm non các bạn a. Buon qua. Mong bộ trưởng bộ GD đọc được những lòi tâm sự từ đáy lòng này của các bạn.Lỡ chọn rồi biết kêu ai??????


guest
Nghiệp giáo viên mầm non....
Ngày gửi: 10/7/2013 12:57:19 AM


Chỉ ước rằng những lời tâm sự từ đáy lòng của GVMN cấp trên sẽ thấu: Lương- khối lượng công việc... Áp lực quá! luôn chuyển lãnh đạo cho chúng em. Không bè phái, không trù úm, không bị đe dọa...la ước mơ của triệu triệu GVMN. Bộ trưởng ơi!guest

Có được chế độ gì không?
Ngày gửi: 10/7/2013 9:05:51 PM

Bạn gái tôi được bổ nhiệm chúc vụ Phó Hiệu trưởng nhưng Hiệu trưởng vẫn cho bạn toi di day nốt 2 tháng để kết thúc năm học như vậy bạn tôi có được hưởng phụ cấp dạy thay hoạc thêm giờ không????????????


guest
GV MN dạy lớp 2 buổi /ngày
Ngày gửi: 10/9/2013 1:51:23 PM


Có ai biết cho tôi hỏi: GV MN dạy lớp lá 2 buổi trên 1 ngày có dc hưởng chế độ gì k? hay chỉ được hưởng đúng lương của mình?guest

Tội ngiệp những gv mầm non
Ngày gửi: 10/11/2013 9:44:03 AM

Khi thông tư nay đưa ra tất cả giáo viên ai cũng than,cũng kêu trời,bất công đối với sự nghiệp gd mầm non,lương thì ít,mà giờ dạy trên lớp thi nhiều,k còn thời gian cho gia đình,ai cũng vi đồng tiền nên tiếp tục dạy,chứ có tiên ai cũng về làm công việc khác,ko ai deo đuổi cái nghề quá gian nan mà nhiều áp lực,giáo án năm nào cũng thay đổi đến chóng mặt,mỗi tuấn giáo án in ra ko dưới 20 tờ,nỗi khổ gv mẫm non xin hỏi Bà NGUYỄN THỊ NGHĨA có hiểu dùm ko?hay chỉ biết ra chỉ thị rồi biểu gv mầm non chịu khổ,chịu khổ mà lương cao cũng ráng mã chịu,đằng này quá bất công.......


guest
GV mầm non được điều đi học lớp quản lý nhưng bị bệnh nên hiệu trưởng cử GV khác đi thay, như vậy đúng hay sai?
Ngày gửi: 10/11/2013 11:29:58 AM


Tôi là GV mầm non được điều đi học lớp quản lý nhưng do bị bệnh nên hiệu trưởng cử GV khác đi thay nhưng không báo cho tôi biết, mãi đến thời gian đi học thì tôi mới biết là mình đã bị thay người khác, như vậy đúng hay sai?guest

Nỗi bất cập của gvmn.
Ngày gửi: 10/12/2013 8:10:18 AM

Cũng là giáo gv nhưng gv tiểu hoc. và trung học ... thì khác hoàn toàn với gvmn. Họ chỉ dạy theo tiết hoặc 1buổi/ngày. Còn chúng tôi thì làm quần quật cả ngày <10/ngày>mà tiền lương lại thấp .Bản thân tôi năm nay 45 tuổi mới được hưởng bậc 2 của TCSP hệ số 2,06, may là 2011 chúng tôi mới được vào công lập thì lương mới được như vây ,chưa cần so với các bậc học khác ,ngay cùng là gvmn thì những gv mới vào nghành năm 2010 lương của họ cũng bằng chúng tôi .Không biết ở trên các cấp các nghành có hiểu được những bất cập và những vất vả chúng tôi đã cống hiến cho nghành học mn không ?Đến bao giờ chúng tôi mới nhận được sự công bằng đây ? Nếu cứ như thế này thì khi về hưu chúng tôi sẽ hưởng lương hưu như thế nào ?


guest
Nhà nước ơi! xin hãy quan tâm tới bậc mầm non, tới người giáo viên mầm non .
Ngày gửi: 10/12/2013 9:48:37 PM


Rất mong các cấp lãnh đạo của bộ nghành quan tâm đến bậc mn hơn nữa, xin hãy dành cho các cô có khoảng thời gian trong ngày để còn soạn bài, làm đồ dùng cho tiết dạy ngày hôm sau, chứ tình trạng này gvmn phải làm buổi đêm, vậy thì thử hỏi cả ngày ở lớp, tối lại lo bài vở cho ngày hôm sau thì lúc nào các cô mới có thời gian dành cho gia đình, để thực hiện trách nhiệm của một người vơ, người mẹ ? xin hãy quan tâm để người gvmn thực sự tâm huyết với nghề, bắt đầu ngày mới là một niềm vui, chứ đừng để cứ mỗi ngày mới bắt đầu là một cái lắc đầu chán nản....Công việc thì nhiều lương thì thấp, đã thế sự rủi ro cũng cao, khổ quá bộ giáo dục.guest

nên luân chuyển cán bộ
Ngày gửi: 10/14/2013 7:23:25 PM

nhà nước nên có quyết định rõ ràng về việc luân chuyển lãnh đạo ở bâc học mầm non thì may ra còn có sư công bằng chứ không thì sự trù úm, bè phái, vẫn xảy ra, lãnh đạo yêu ai thì chuyên môn kém nhưng người ta giỏi nịnh thì vẫn được nâng đỡ, còn người có năng lực nhưng thẳng thắn trong mọi công việc thì bị trù úm... giáo viên mầm non khổ lắm...toàn nữ giới...


guest
Gửi bộ trưởng tài chính và người xây dựng văn bản
Ngày gửi: 10/16/2013 10:42:54 AM


Tại sao trong xã hội ta bây giờ còn có những bất hợp lý như vậy. Tại sao những người họ ngày đêm phục vụ cho ngành giáo dục mặc dù họ là nhân viên văm phòng hay bảo vệ, phục vụ hay là kế toán đi chăng nữa, nhưng khi bước chân vào trường học thì ít ra họ được đối xử công bằng mốt chút thôi. chúng ta là người làm luật hay làm gì thì cũng phải công bằng và đừng để họ suốt đời cống hiến chó hệ thống nước nhà mà phải thua thiệt như vậy, Vì không ai biết đó thôi lương cú chúng tôi chỉ có trên dưới 1 triệu đồng 1 tháng thì làm sao đủ no đủ mặc đây, con chúng tôi sẽ sống ra sao với bạn bè và xã hội, đã 28 năm trong nghề kế toán văn thư nhà trường mà con tôi đi học chưa một lần được mệ cho 5 nghìn hay 1 đồng chưa bao giờ có áo mới đến trường, chỉ xin lại áo cũ của bạn bè thôi, 2 đứa con tôi chưa biết một tô phở hay bữa cơm ngon là gì. Mà Đảng và nhà nước lúc nào cũng những người làm lướng thì phải đủ sống có khi nào ai có thời gian thì xuống trường họ xem nhân viên chúng tôi sướng khổ ra sao cảm ơn bạn đọcguest

Gửi các cấp lãnh đạo
Ngày gửi: 10/16/2013 11:50:39 PM

Thực hiện Thông tư 48, Thông tư 71 về chế độ làm việc và định mức lao động của giáo viên mầm non. Tôi nhận thấy sự bất cập giữ GVMN và GV cấp học khác ở chỗ: GVMN thì giờ học tính bằng giờ đồng hồ (60 phút), ngày làm 8 giờ, một tuần 40 giờ, còn GV cấp học khác tính theo tiết (45 phút), GVTH một tuần dạy 21 tiết, THCS 19 tiết; dạy thừa tiết nào họ được tính trả tiền thừa giờ tiết đó. Trong lúc đó GVMN phải bắt đầu một ngày từ 6h30 và hết ngày 17h 30 phút (Vì phải đón sớm cho bố mẹ đi làm, trả muộn vì chờ bố mẹ về) còn GVTH,THCS trống đánh là họ về. GVMN khi tính định mức lao động giảm giờ cho GV kiêm nhiệm thì không có ai trực trưa, quản lí trẻ cho cô khác dạy, chuẩn bị đồ dùng cho hoạt động....cho nên không trường nào thực hiện được. Các cô đành cắm răng chịu đựng ngày làm 11-12giờ, đêm về phải mày mò làm từng đạo cụ trực quan, "méo miệng" để cắt ống nhựa thành con Voi, con Hươu cho trẻ học.... rất nhiều thứ mà GVMN phải làm (Thợ mộc, thợ nề, họa sỹ, nhạc sỹ,...) mà không một đồng tiền thừa giờ, tiền trực trưa...
Chúng tôi là những GVMN của Nước Việt Nam "Công bằng" chúng tôi mong những thông tin này đến được với lãnh đạo các cấp, những người đang trực tiếp chỉ đạo ngành GD hãy quan tâm hơn nữa đến bậc học mầm non và chế độ cho GVMN để GVMN để họ không bị thiệt thòi, thua anh, kém chị để bị cấp học khác coi thườngguest
Xin hãy quan tấm tới bậc học mầm non
Ngày gửi: 10/17/2013 11:18:16 PM


Bậc học mầm non nói chung quả thật là quá khổ và vất vả hơn tất cả các bậc học khác. Giáo viên thì phải đi sớm về muộn, vất vả, hàng trăm việc phải làm mà các bậc khác không phải làm. Kế toán thì cũng vậy thực sự là quá vất vả hơn các cấp học khác. Trong khi đó mọi chế độ tiền lương lại đều thấp hơn các cấp học khác. Quả thật là quá bất công, Hy vọng các cấp lãnh đạo quan tâm hơn nữa đến bậc học mầm non, để cán bộ giáo viên nhân viên mầm non yên tâm công tác.guest

Chế độ thai sản của GVMN
Ngày gửi: 10/18/2013 9:40:36 PM

Tôi là 1 GV đã được kí hợp đồng dài hạn và đã tham gia đóng Bảo hiểm xã hội theo quy dinh nhà nươc.tôi xin hỏi khi tôi nghỉ sinh con ngoai che độ huong tien thai sản ra tôi còn duoc huong luong co ban nua hay khong. Xin cảm ơn.


guest
Chế độ nghỉ của gvmn
Ngày gửi: 10/19/2013 10:07:17 PM


1 năm giáo viên mầm non ngoài ngỉ ôm ra có duocj ngỉ phép nũa khôngguest

Tiếng kêu của GVMN
Ngày gửi: 10/19/2013 11:22:38 PM

Kính thưa các chị, các cô giáo nuôi dạy hổ, nỗi khổ của các GVMN Thì rất nhiều người biết, các cấp lãnh đạo cũng biết, nhưng chúng tôi cũng đã và đang cố gắng rất nhiều . Mọi người cứ lên lớp cứ làm thêm giờ đi, chúng tôi vẫn dang xem sét và sẽ có câu trả lời thích đáng nhất.


guest
Xin chia sẻ cùng gvmn
Ngày gửi: 10/20/2013 8:17:04 AM


Tôi cũng là giáo viên mam non nên tôi rất chia sẻ với những diều mà các ban đưa ra.Giáo vien ơ trường chúng tôi đã khong được hưởng chế độ đúng theo quy định mà còn phải lam tăng thời gian nhưng lại khong được tính để chi trả mà có chăng củng chỉ là hỗ trợ cho giáo viên trực trưa mà thôi.Bên cạnh đó những ngày lễ chúng tôi củng không có sự quan tâm có đề xuất thì nhà trường nói khong có kinh phí. Ngoài comng việc như một ô sin ở lớp rồi thì còn phải đi lao động ngoài giơ nữa mà tiền lao động thì nhà trường đã thu từ phụ huynh rôi mà để chi vào việc khác. Khổ ơi là khổguest

Đừng cho con cháu thi vào ngành mầm non
Ngày gửi: 10/20/2013 7:30:38 PM

Tôi cũng là giáo viên mầm non, tôi đồng ý với các bạn, cô giáo mầm non quá khổ, đến nay chẳng có chính sách gì được giải quyết thỏa đáng cho cô giáo mầm non cả. Luật thì có đầy đủ đấy nhưng ai xử, xã hội ai cũng thấy(đó là nhân chưng, các bài báo cũng công nhận là vật chúng) đã vậy còn không cấp đồ dùng đề giáo viên tự bỏ tiền mua đồ dùng dạy học và đồ chơi cho trẻ nữa, NÊN TÔI KHUYÊN CÁC BẠN ĐỪNG CHO CON CHÁU VÀO NGÀNH MẦM NON.


guest
Lời nhắn tới chị Nghĩa .
Ngày gửi: 10/20/2013 10:51:34 PM


Chị Nghĩa à,hãy cứu lấy bậc học mn .Chúng tôi không cần chị quan tâm chúng tôi hơn các bậc học khác ,mà chỉ mong chị hãy quan tâm chúng tôi bằng các bậc học khác mà thôi .Chúng tôi mong được hưởng tiền dạy 2 buổi như các bậc học khác. Với các bậc học khác, ngoài lương chính ra họ dạy thêm 1 buổi chiều đã bằng chúng tôi đi làm quần quật cả tuần lễ rồi . <nếu họ dạy 30 chau,mỗi cháu 15.000đ/buổi thì họ sẽ có 450.000đ/buổi chiều >.Chính vì điều này mà chúng tôi đã không có chỗ đứng trong xã hội ,mọi người đều coi thường bậc học mn.Tôi rất mong chị hãy cứu lấy bậc học mn càng sớm càng tốt ,nếu không trong tương lai sẽ không còn tồn tại cô giáo mn nữa.Vì ở quê tôi nhiều cháu học mn ra lại không đi vào nghành mn mà hầu hết lại xin vào các công ty để làm như công ty may , công ty ốc vít ...guest

Chán lắm mà vì miếng cơm manh áo
Ngày gửi: 10/20/2013 11:18:40 PM

Tôi đi dạy đã 15 năm, 15 năm qua là 15 kiểu thay đổi cách soạn, kiểu soạn nhưng vẫn quanh quẩn những cái cũ rích đó, đổi mãi đổi mãi mà không thấy mới, vậy đổi làm gì.. năm nào cũng học chuyên môn mới để rồi càng thêm chán cái nghề mình lỡ theo


guest
Dòng tâm sự
Ngày gửi: 10/21/2013 5:22:43 PM


Khi đọc bài viết của các bạn tôi cũng bức xúc như các bạn ngành học mầm non quá cực mà không dược ưu ái đãi ngộ, các bạn có biết không không phải BGH nào cũng giống như BGH nào, tôi là giáo viên tại trường tôi cũng biết ít nhiều về việc chi xuất trong nhà trường. các bạn nghĩ xem một năm học có rất nhiều cuộc kiểm tra, nào là kiểm tra phổ cập, kiểm tra chuyên môn của Huyện, Sở, kiểm tra y tế, kiểm tra nha khoa 2 lần/ năm... vậy kinh phí đâu mà nhà trường tiếp đón đoàn, chẳng lẽ BGH bỏ tiền túi ra tiếp, Chẳng lẽ GV phải hùn vào tiếp đoàn. chưa nói đến các lễ hội trong nhà trường có khách đến tham dự, các hội thi, khen thưởng, kinh phí ôn luyện, đưa rước cháu đi thi vì vậy các bạn nên xem lại trong trường của các bạn có giống như trường tôi thì các bạn thông cảm cho BGH nhéguest

Trực trưa đối với giáo viên mn thì được hưởng ntn? Ngân sách lấy từ đâu?
Ngày gửi: 10/22/2013 8:29:43 PM

Một ngày trực trưa từ 10h30' đến 2h chiều thì được hưởng bao nhiêu/ngày ? Ngan sách lấy từ học phí hay là thu ngoài giờ của phụ huynh học sinh?


guest
Hỏi việc đóng BHXH
Ngày gửi: 10/22/2013 9:24:55 PM


Chúng tôi ra trường và được đóng BHXH năm 2006 nhưng năm 2011 chúng tôi mới được xét duyệt vào biên chế . nhưng bậc lương chúng tôi lại không được tính từ khi đóng BH mà chỉ được tính từ khi có quyết định biên chế ? Nghĩa là sao?Như vậy có đúng hay không ? Nếu đúng thì vì sao? những huyện khác thì được tính bậc lương từ khi đóng BH ? Nhưng riêng huyện chúng tôi thì lại không được tính ?guest

Cần xử phạt nghiêm HT ăn chặn tiền của học sinh
Ngày gửi: 10/29/2013 11:06:41 PM

Chúng tôi là những GVMN rất mong cấp trên có chính sách luân chuyển CBQL và nhất là hiệu trưởng "hay còn gọi là bọn sâu bọ đục khoét của trẻ thơ " . Chứ cứ để HT ở suốt 1 trường như hiện nay sẽ nảy sinh ra rất nhiều vấn đề như :Ăn chặn tiền các khoản đầu năm của HS,Thực phẩm ,hoa hồng các khoản khác ...Có những khoản không mua nhưng bọn tôi vẫn phải ký mua và nhận ,mặc dù chúng tôi k biết đồng tiền đi mua là tròn hay méo ,nhưng nếu k ký hoặc có GV nào nói ra là bị trù dập không ngóc đầu lên được . Vì vậy nếu có chính sách luân chuyển HT 2-3 năm/ 1 trường thì sẽ giảm tải được sự thống trị của bọn sâu bọ HT


guest
Công việc nhiều chế độ không đảm bảo và kịp thời
Ngày gửi: 10/30/2013 9:03:21 PM


Tôi là GVMN công tác vùng sâu , vùng xa 8 năm cả đi lâẫn về trong ngày hết hơn 70 cây số nay được về gần nhà nhưng vẫn ở vùng sâu , vung sa. Đến năm 2011 được hưởng chế độ 116 , năm 20012 giải quyết cho 10 tháng của năm 2011 nhưng mới giải quyết có 80% và số còn lại cộng năm 2012 và 2013 chưa có . trong khi đó GVMN công việc nhiều mà chế độ chính đáng của nhà nước thì lại không đảm bảo và kịp thời vậy thì GVMN nói chung và GV các cấp nói riêng cứ dài cổ đợi trong khi áp lực công việc quá nhiều . Rất mong các bạn quan tâm đến chế độ của GVMN và các GV các trườngguest

Bộ trưởng ơi! xin hãy luân chuyển hiệu trưởng
Ngày gửi: 10/31/2013 10:20:21 PM

Những lời tâm sự của giáo viên mầm non trong trang này không biết có đến được với cấp trên hay không. Mình mong rằng những lời tâm sự và thỉnh cầu tận đáy lòng của các giáo viên cấp trên sẽ thấu mà luân chuyển HT để chị em yên tâm công tác không còn sợ bị trù dập. mà dần sẽ có những ý kiến thẳng thắn góp ý mạnh dạn trong công việc...để những người thực sự có năng lực có cơ hội phấn đấu vươn lên trong mọi lĩnh vực, không như bây giờ người không có năng lực thậm chí chuyên môn kém rất nhiều người trong trường nhưng vẫn được lên chức do có sự nâng đỡ. Còn những người có năng lực thì không ngóc đầu lên được. Buồn quá Bộ trưởng ơi!


guest
Chế độ được hưởng nhung chưa thấy đâu
Ngày gửi: 11/4/2013 3:40:47 PM


Vọ tôi đi vùng sau vùng xa cách đây 2-3 năm rồi, giờ vợ tôi đã về khu chình, mà đến tận bây giờ vẫn chưa được hưởng chế độ 116,không biết bao giờ mới được đâyguest

Chán nghề giáo viên mầm non quá rôi các ban đồng nghiệp ơi !
Ngày gửi: 11/5/2013 11:47:18 AM

"Mỗi ngày đến lớp là một ngày vui" Khâu hiệu trường nào cũng có nhưng có vui thật không? Khi đến lớp giáo viên giao viên phải ngập đầu trong công việc.Hoàn thiện các kiểu hồ sơ, sổ sách ......Cấp trên nghĩ ra việc gì là tất cả đổ lên đầu giáo viên việc đó.chỉ locho đủ mimh chứng để họ đi kiểm tra....còn công việc chinh là chăm sóc và dạy dỗ trẻ làm gì có thời gian để cho người giáo viên tận tụy được nữa. người ta là con người đâu phải là cái máy mà ôm đồm việc cái gì cũng phải biết phải làm...


guest
Công bằng nằm ở đâu ?
Ngày gửi: 11/5/2013 10:15:56 PM


Các bạn ạ ,ở trường nào cũng vậy ,theo tôi được biết thì HT phải dạy 2 tiết/tuần còn HP dạy 4 tiết /tuần ,họ dạy như vậy để được hưởng tiền phần trăm đứng lớp cho hợp lệ , nhưng thực tế thì họ có dạy đâu mà phần trăm đứng lớp họ vẫn hưởng đều đều .Trong khi đó chuyên môn của họ càng ngày càng xuống dốc vì họ không cọ sát với thực tế . Nhưng điều đáng nói ở đây là họ lại rất hách dịch ,chỉ biết dọa nạt và trùm úm GV mỗi khi GV ăn thẳng nói thật ,hoặc biết là GV giỏi hơn mình . Không biết trường các bạn NTN ? Có giống trường của chúng tôi không hãy chia sẻ với nhau cho nhẹ lòng .Không chỉ có vậy đâu nhé mà còn nhiều điều bất cập khác như : Văn phòng phẩm chúng tôi chỉ được 100nghìn /năm,con BGH cũng được 100nghìn như chúng tôi .Nhưng sau đó họ được mua đủ thứ mỗi khi họ cần (mỗi năm 1 máy tính,giấy in và bút viết ..)dùng thoải mái cứ lấy tiền của ngân sách ra mua, thiếu đâu lại biến hóa từ khoản khác sang .Tôi thấy XH thời nay bất công quá .Cuối cùng người khổ nhất vẫn là GVMN chúng tôi(những người làm công ăn lương) .Biết đến bao giờ các cấp lãnh đạo ở trên mới nhìn thấy những nỗi khổ của chúng tôi đây ?guest

Viết những dòng này liệu cấp trên có thấu hay chỉ mình đọc với nhau?
Ngày gửi: 11/9/2013 9:01:41 PM

Sự bất công, trù úm, lộng hành, bè phái của HT trong trường bạn cũng như trong trường chúng tôi thôi. Tâm nguyện của giáo viên là thay đổi hiệu trưởng để cho có sự công bằng, nhưng xa vời quá bạn ạ. không biết những dòng chữ này của của các bạn cùng như của mình có đến được với cấp trên không??? hay cấp trên đọc xong lại dập đi không thèm suy nghĩ???viết xong chỉ mình đọc với nhau thì tiêu cực vẫn hoàn tiêu cực thôi.


guest
Thách đố???
Ngày gửi: 11/9/2013 9:23:56 PM


Người viết đơn "kêu cứu"không dám kí tên vì sợ cấp trên không giải quyết thì sẽ bị HT trù úm. Đúng vậy, cấp trên dập đi đưa đơn cho HT đọc, không giải quyết vì đơn lạc danh. Nhưng chữ Tâm của người cán bộ để đâu??? người ta không kí tên cũng có cái khó của họ...để đến khi HT cầm lá đơn trên tay đưa cho HP đọc(người được HT nâng đỡ không có năng lực trong công việc)và nói " tao biết đứa nào viết rồi, muốn luân chuyển tao á, tao có sợ cái đầu... này". HT trường mình làm 2 khóa rồi. Càng ngày càng quá mà không ai dám gì cả. vì một số chị em cùng hội với xếp được xếp rỉ tai" năm nay tao sẽ cho mày đi thi GVG để kiếm cái CSTĐ để được nâng lương sớm. Cứ người có năng lực thì không được CSTĐ, còn không có năng lực thì lại có. Thậm chí đứa cháu gọi là Dì dạy 1 tiết không nổi cũng được làm tổ phó. Xin lưu ý là HT trường mình là em gái của trưởng PGD. Chán!!! những lời này liệu có đến được cấp trên. cấp trên ơi hãy vào cuộc đi. Cái Tâm của các đồng chí hãy lay động.guest

Trường mình cũng thế
Ngày gửi: 11/9/2013 9:38:06 PM

GV MN chúng mình có thời gian đứng lớp 1 mình gần 50 cháu HT không nhìn ngó, chị em lớp khác đến giúp đỡ vì thấy mình vất vả quá. Thì HT lại nói ai mượn... làm gì có chuyện họ đứng lớp với mình. còn nói về các khoản thì lúc nào cũng hợp lý vì đã có "Hóa đơn đỏ" kính mong cấp trên hãy đi sâu đi sát vào đời sống, tâm lý của chị em thì mới biết được chứ không thì tiêu cực vẫn cứ diễn ra. Đừng đến kiểm tra theo kiểu: đến văn phòng uống nước, ăn hoa quả, nhận PB rồi đi.


guest
Nên xem lại
Ngày gửi: 11/10/2013 7:09:26 AM


Việc bổ nhiệm nguồn đã công bằng hay chưa khi mà 1 gv đã công bằng ĐH (nhưng mới chỉ học hêt lớp 7/12)một người là CBQL không biết mở máy tính trong cái thời buổi trẻ MN cũng đã sử dụng được máy tính?guest

GIÁO VIÊN MẦM NON VÙNG DẠY BIỂU TÌNH ĐÒI TANG LƯƠNG GIẢM GIỜ LÀM
Ngày gửi: 11/10/2013 9:09:19 PM

CHẮC GIÁO VIÊN MẦM NON CHUNG SỨC BIỂU TÌNH ĐÒI GIẢM GIỜ LÀM VIỆC THEO QUY ĐỊNH THÌ CHÍNH PHỦ MỚI NGHE ĐƯỢC LỜI KÊU GỌI CỦA GIÁO VIÊM MẦM NON "TĂNG LƯƠNG GIẢM GIỜ LÀM VÌ QUÁ SỨC CHỊU ĐỰNG VỚI GIÁO VIÊN MẦM NON"


guest
Kính gửi : Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội
Ngày gửi: 11/11/2013 8:21:50 PM


Đọc những dòng tâm sự, kêu than ... của chị em cùng cảnh tôi càng cảm thấy xót xa cho chị em và cho cả chính bản thân mình.
gàn 30 năm trong nghè cũng qua các đời hiệu trưởng rồi mà càng làm càng thấy nhiều bất cập bức xúc quá! " Các bác bộ trưởng ơi ! Trường MN có phải là Gia đình của hiệu trưởng không, mà sao giáo viên nhân viên toàn là con, cháu của xếp ,hoặc những GV có quan tâm tới tận chân tường góc bếp nhà xếp thì dù có học ở gốc nhãn, soạn giáo án chưa thông . day trẻ thì chưa biết , đứng lớp thì các GV lâu năm phải có trách nhiệm kèm cặp ,vậy mà thi cử kiểm tra..... vẫn giỏi quá ta, còn những GV lâu năm như chúng tôi được dâo tạo chính qui, bao nhiêu năm tâm huyêt với nghề , nhưng không nịnh, không quan tâm đến xếp thì chỉ là bàn bêu cho GV trẻ,. Loa đài , các loại thông tin đại chúng , kể cả trong các cuộc họp tại trường luôn đề cao công bằng, dân chủ.....nhưng thực sự thì dân chủ ở đâu" đấu tranh thì tránh đâu" Khó khăn thiếu thốn thì tự làm, tự xoay sở không làm được thì các hiệu chửi, mắng, quát tháo , sai GV như chủ sai tớ ,Mặc dù nhiều GV nhìn thấy thực trạng đấy , nhưng cũng ko ai dám nói, vì biết rằng trước mặt xếp là phải nịnh , phải hót " dù xấu vẫn cứ phải khen đẹp" nếu không vào dây dợ của xếp thì chỉ còn nước đau đầu mà chịu trận " ý xếp là ý trời mà". mấy chục năm trong nghề chưa bao giờ chúng tôi phải làm nhiều thời gian như bây giờ qui định thì gv chỉ phải làm 8h mỗi ngày nhưng thực sự thì gv có khi phải làm đến 9 tiếng / ngày( không kể thời gian soạn giáo án và làm đồ dùng học liệu, cùng chung cảnh họp hành vào thứ bảy rồi các hội thi.....đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn vì thực hiện CT khung luôn luôn phải thay đổi và đổi mới ,thật sự là mệt mỏi .
Các bác bộ trưởng! Các bác có thấu hiểu được nỗi lòng của những GV lâu năm như chúng tôi ko? Gần 30 năm trong nghề nhưng lương của chúng tôi giờ mới chỉ bậc 6 mà thôi! Bao nhiêu năm tâm huyêt với nghề từ những năm lương được 20 kg thóc/tháng đến năm 2011 chung tôi mới được sự quan tâm của Đảng và nhà nước được vào biên chế và hưởng lương bậc nghach.So với các GV trẻ vừa vào nghề đẫ được xét biên chế, thì chúng tôi quá thiệt thòi.Vậy xin hỏi các bác những năm chúng tôi công tác không có chế độ gì ,thì Đảng và nhà nước có xem xét lại chế độ cho những giáo viên lâu năm như chúng tôi ko ?
guest

HIỆU TRƯỞNG MẦM NON KHÔNG CHỊU BÀN GIAO ĐỂ VỀ HƯU
Ngày gửi: 11/13/2013 10:58:05 PM

TRƯỜNG CHÚNG TÔI THUỘC HUYỆN ĐỒNG BẰNG HÀNG NGÀY PHẢI ĐỐI MẶT VỚI BÀ HIỂU TRƯỞNG NHƯ 1 QUỶ CÁI .ĐẾN NGÀY 1/11/2013 LÀ BÀ CÓ QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU VẬY MÀ ĐẾN LÚC NÀY LÀ 13/11 BÀ TA VẪN KHÔNG CHỊU BÀN GIAO ĐỂ VỀ NGHỈ .TRƯỚC KHI CÓ QĐ BÀ BẮT TOÀN BỘ GV PHÀI NHẮC TRẺ NỘP HẾT TIỀN VÀ BÀ CHI GẦN HẾT SỐ TIỀN :BÁN TRÚ ,XÃ HỘI HÓA GD ...TRONG KHI MỚI VÀO HỌC ĐƯỢC 2 THÁNG ,VẬY TG CÒN LẠI LẤY GÌ ĐỂ HOẠT ĐỘNG ?TÀI CHÍNH THÌ KHÔNG CÔNG KHAI ,CÁI MẶT THÌ LÚC NÀO CŨNG NHĂN NHÓ SUY NGHĨ TÌM CÁCH TRỊ GV VÀ ĂN BỚT TIỀN NHÀ TRƯỜNG


guest
Giáo viên mầm non tập sự!!! không làm hay làm không nổi???
Ngày gửi: 11/14/2013 11:39:30 PM


Tôi đọc được những dòng tâm sự của các bạn thật sự thấy chua xót cho thân phận người giáo viên mầm non, ngày nay thân phận người phụ nữ được xem trọng hơn nhưng giáo viên mầm non làm việc với thời gian như thế này thì được "chồng xem thường" thay vì "xem trọng" vì làm việc lo cho xã hội mà không màng đến gia đình, con cái,...tôi cũng là một hiệu trưởng và thời gian làm việc của tôi có khi 9h đêm tôi vẫn ngồi ở trường để làm việc trong những ngày làm "phổ cập" tôi cũng có gia đình và tôi cũng chẳng có thời gian để mắt tới gia đình, một bữa cơm cũng chưa nấu được cho chồng con ăn có mấy ai hiểu? nhưng tôi không làm những việc mất đạo đức, người nào làm sai thì hậu quả chính người đó phải gánh chịu, các bạn Hiệu trưởng ơi! giáo viên đã phải chịu nhiều áp lực rồi, hãy cho họ được hưởng những gì họ đáng được hưởng bởi đó là mồ hôi nước mắt của họ,... tôi thật đau lòng khi nhận được 1 câu nói của giáo viên mới tập sự tuyên bố trong phiên họp hội đồng sư phạm nhà trường khi cô được phân công đảm nhiệm dạy kê lớp 1 cô nghỉ hộ sản:"chị xin ý kiến lãnh đạo xóa trường luôn đi vì em dạy không nổi". cô gv mới về trường được phân công dạy lớp 4 tuổi, mỗi ngày cô chỉ dạy 4 giờ 1 ngày, trường có 7 giáo viên thì 3 cô nghỉ hộ sản còn lại 4 cô thì 2 cô dạy lớp 5 tuổi phải dạy 2 buổi/ngày theo đề án phổ cập giáo dục mầm non, còn lại 2 cô dạy lớp 4 tuổi(chỉ dạy buổi sáng) buổi chiều dạy kê lớp 2 cô nghỉ hộ sản, mỗi tuần cô sẽ được tính thừa giờ là 10 giờ nhưng cô vẫn không chịu, cô nói mình dạy không nổi dạy như thế sẽ ảnh hưởng đến tập sự của cô thôi hiệu trưởng xuống dạy đi. đi hợp đồng giáo viên thỉnh giảng thì chẳng có ai vì trường nào cũng thực hiện đề án phổ cập giáo dục mầm non Gv dạy 2 buôi/ngày hết rồi. Có phải chăng chia sẻ khó khăn với trường lúc này là nên chăng? tất cả vì học sinh thân yêu, tấm lòng của người giáo viên đối với học sinh ở đâu? Hiện giờ ngành giáo dục mầm non đang có nhiều bất cập nhưng các bạn, các chị hãy an tâm, Đảng và nhà nước ta rất quan tâm đến các bạn và các chị nên tất cả hãy tin vào ngày mai tươi sáng, hãy yêu nghề mến trẻ như lúc chúng ta mới vào nghề, các cô đã hy sinh và cống hiến cho ngành giáo dục mầm non rất nhiều và đó cũng chính là nét đáng quý ở các cô, các giáo viên mầm nonguest

Tính tiền trực trưa cho giáo viên như thế nào cho đúng?
Ngày gửi: 11/21/2013 4:47:39 PM

tôi cũng đang thắc mắc vấn đề 2 giờ trực trưa của giáo viên lại tính là giờ dạy để rồi giáo viên không được hưởng đúng 2 giờ vì quá 200h/năm theo qui định? Tham khảo 1 số ý kiến thì cho rằng không phân công giáo viên trực hết mà chia ca 1 cô 1 ngày đối với lớp mẫu giáo, 2 cô trực/ ngày đối với lớp nhà trẻ thì sẽ không quá 200h/năm như vậy có đúng không, có đảm bảo chất lượng khi đúng qui đinh lớp bán trú bình thường phải 2 cô/lớp. Tôi nghĩ Bộ giáo dục trước khi ban hành thông tư nên tham khảo ý kiến giáo viên mầm non để giúp giáo viên mầm non tháo gỡ khó khăn, tiếp tục bám nghề nếu không muốn những mầm xanh của nước mình phát tiển hoang dạy vì không có giáo viên mầm non giỏi


guest
GVMN là ước mơ của tôi giờ đã không còn!
Ngày gửi: 11/21/2013 9:07:07 PM


Tôi năm nay 24 tuoi,hôm nay la một ngày thật buồn của tôi.toi đa dạy được 3 năm ròi đa được hợp đồng 5263 đa được đóng bảo hiêm.tôi đã làm tốt là một người giáo viên .cũng là một giáo viên dạy giỏi ở trường,thê mà hôm nay tôi lại nhận quyết định ở trường là phải bị chấm dứt hợp đồng chỉ vì không đỗ biên chế.tôi thật sự rất thất vọng và buồn vô cùng.chỉ vì tôi không có tiền chạy biên chế và giờ phải nghỉ việc,chỉ vì tôi không có tiền đi hiệu trưởng nên phải nghỉ việc,xã hội này giờ quá bất công.guest

Tâm sự GVMN
Ngày gửi: 11/23/2013 9:24:54 AM

Thật thông cảm với những ai đang là giáo viên mầm non. Quả thực có ở trong chăn mới biết chăn có rận, đọc những nhận xét của mọi người mà hai hàng nước mắt lăn dài, thật chẳng ai khổ bằng chị em mình. Sáng ra vội vàng lên lớp, làm việc cả ngày, hết giờ về họp đến khi tồi mò, tối mịt mới về đến nhà con cái, nhà cửa may ra chỉ có 1-2 tiếng buổi tối dành cho. Trong công tác nếu có thắc mắc gì đưa ra nhà trường thì chưa chắc đã được giải đáp thỏa đáng, hoặc là sẽ bị cho là "soi mói". đấy là còn chưa kể bị cán bộ quản lý, giáo viên kéo bè phái trù dập tuy nhiên đấy không phải là tất cả cán bộ quản lý, giáo viên bao năm đi làm hôm nay tôi mới nghe thấy từ "tiền trực trưa" XIN HỎI CÁC BÁC BỘ TRƯỞNG CÓ HAY KHÔNG TIỀN TRỰC TRƯA CHO GIÁO VIÊN MẦM NON VÀ NẾU CÓ THÌ ĐƯỢC TÍNH RA SAO? Nếu CBQL KHÔNG DẠY ĐỊNH MỨC MÀ CHỈ LÀM TRÊN GIẤY TỜ TỨC LÀ CÓ GIÁO ÁN THÌ CÓ BỊ SỬ LÝ KHÔNG? CBQL không tham gia hội giảng cấp trường tức là không đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường thì có được xét thi đua loại cao? conf rất nhiều, rất nhiều điều mà giáo viên mầm non chúng tôi phải chịu áp lực kính monh các nhà quản lý, các ban nghành, các cấp lãnh đạo hãy quan tâm hơn tới đời sống, tâm tư, nguyện vọng của gvmn.


guest
Đặc thù của nghề mầm non
Ngày gửi: 11/24/2013 11:47:59 PM


Tôi vẫn biết yêu nghề mếm trẻ mới làm nghề giáo viên mầm non. nhìn ánh mắt long lanh các em bé thơ ngây hàng ngày thật đáng yêu. nhưng tôi vẫn thấy rằng chế độ cho giáo viên mầm non còn quá thấp tôi thấy rất nhiều chình sách ưu đãi đãi ngộ đời sống cho giáo mầm non khiến cho những giáo viên như chúng tôi sung sướng bởi từ nay không phải lo mưu sinh nửa chỉ lo công tác tốt thôi. Nhưng nào ngờ các cấp ở trên kia chỉ nói để đó thôi nào có thấy thực hiện đâu? Nào là chế độ giảm giờ làm. Nào có giảm? Nào là chế độ phụ cấp trực trưa? Nào có thấy? nào là chế độ đặc thù. Nào có thấy? Nào là có 1 lần tăng lương chỉ cho giáo viên mầm non . Nào có thấy. Phải chăng chúng tôi dạy ở cấp nhỏ nhất nên chế độ nó cũng nhỏ theo hay sao nhì? Hay lời nói của các cấp củng nhỏ theo độ tuổi của học sínhguest

CỐ GẮNG LÊN ĐỒNG NGHIỆP ƠI !
Ngày gửi: 12/12/2013 9:58:56 PM

CÁC ĐỒNG NGHIỆP YÊU QUÝ ỚI HÃY CỐ LẾN NHÉ ! SINH NGHỀ TỬ NGHIỆP MÀ!


guest
Mn đã đi nhầm lối
Ngày gửi: 12/13/2013 8:40:16 PM


Bây giờ chẳng cần căn cứ vào khả năng của học sinh nữa: trước khi dạy 1 tiết thao giảng hay thi gv giỏi gv dạy trước sau đó bắt trẻ trả lời câu hỏi phải theo đúng mẫu của cô đã định sẵn đọc đến câu hỏi nào thì trẻ phải trả lời đúng như đáp án cô đã rèn cho trẻ thuộc từ hôm trước. thiết nghĩ như vậy có đúng khong
Khi người đến dự thấy hs rất giỏi trả lời được cả những câu rất khó và thực hiện các thao tác rất thành thạo, HS rất giỏi nhưng thực chất đó chỉ là cái vỏ.
Tôi thiết nghĩ GDMN nên có một khung sườn dạy gần giống như các cấp tiểu học như vậy sẽ dễ hơn với gv mà HS còn biết hơn chứ không phải hình thức như bây giờ
VD : HS lớp 3-4 tuổi học tiết thơ mà hỏi trẻ: sắc thái của bài thơ như thế nào ?NHưn g trẻ vãn trả lời rất tốt vì cô dã rèn cho trẻ thuộc câu trả lời từ hôm trước mà
guest

Kinh gởi đến sở nội vụ .Học xong bằng cao đẳng mà chưa được chuyển ngạch
Ngày gửi: 12/14/2013 11:52:16 PM

Tôi học lớp cao đảng hệ vừa học vừa làm mà đã có bằng mà đem về trường nộp để chuyển ngạch mà không được tính ,sở giáo dục chờ thi chuyển ngạch mà tới nay là khoảng 1 năm rồi chưa nghe gì hết .Còn các tỉnh khác giáo viên có bằng thì nộp được hết rồi và tính lương theo bằng khoảng 1 năm nay rồi . Đã đi dạy cực khổ ,vừa đi học mà có bằng về cũng chưa được tính để nâng lương .Vậy có thiệt thòi đố với những giáo viên ở tỉnh Đồng Tháp không .Nên xin sở giáo dục đào tạo xem xét để giáo viên đi học về có bằng cấp nộp vào để được chuyển ngạch tăng lương .


guest
TÂM SỰ CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON - VÀ XIN HỎI CƠ QUAN CÓ NHIỆM VỤ
Ngày gửi: 12/27/2013 1:55:25 PM


Dạy trẻ khuyết tật khổ ơi là khổ...... nên chúng tôi cố gắng cho trẻ hòa nhập
-năm học 2013 -2014 lớp chúng tôi dạy ở điểm lẻ là một lớp ghép có 3 độ tuổi sĩ số 26 học sinh sau đó nghĩ 3 học sinh còn lại 23 học sinh nhưng đến tháng 12/2013 tăng thêm 3 học sinh tổng cọng sĩ số là 26 học sinh nhưng đến khi làm chế độ dạy trẻ khuyết tật theo thông tư 48/2011 và thông tư liên tịch số 71/2007/TTLT-BGDDT-BNV THÌ KHÔNG LÀM CHẾ ĐỘ xin hỏi vậy có đúng hay không? vìchúng tôi là một giao viên dạy cựu dạy 34 năm trong ngành yêu nghề mến trẻ,đã từng dạy trẻ khuyết tật vào những năm không có chế độ,hôm nay có chế độ nhà nước,nhà trường không cho chúng tôi hưởng rất là đáng tiết và thiệt thòi cho chúng tôi- Trường Mầm Non Nghĩa ky
guest

Kêu ai?.........
Ngày gửi: 12/27/2013 4:23:16 PM

Tôi là một giáo viên mầm nonc ung như các ban tôi đã quá khổ ròi lương thấp thời gian không có dạy khu lẻ nhưng vân ăn bán trú thêm giờ không được chỉ vì ngày lễ, tết không đi quà cho xếp làm mất lòng người cho xếp ăn nhiều nên bị trù , chỉ trong một tuân thôi tôi bị dự đột xuất 4 hoạt động, chán lăm các bạn a tôi củng nghỉ không biết mình có theo được nghề nay hay không, xếp chủi nhân viên như hát hay, dọa đưa lên phong vì học sinh nơi bản lẻ không trả lời được câu hỏi, không làm được theo yêu cầu của cô, trẻ mới 3 tuổi thôi có những cháu sinh cuối năm con chưa đủ 3 tuổi nưa, bắt học sinh nơi bản lẻ học sinh dân tộc phải làm được như học sinh người kinh, không thực hiện được dọa đưa len phong vào lớp dự giờ lấy điện thoại quay lại mặc dù tôi không bỏ giờ, bỏ lớp, giáo an đầy đủ giờ dạy có đồ dùng, ngày công đảm bảo, phụ huynh không phàn nàn , trong một tuần hết chính quyền, ban giám hiệu dự hôm nay, ngày mai ban chấp hành công đoan, ngày hôm sau nưa chi đoàn, cú mối lần đên đoài dự 2 hoạt động nói là bồi dưỡng giáo viên yêu kém như vậy có phải là bồi dưỡng không các bạn hay là trù giáo viên, tôi nghỉ để mà bồi dưỡng giáo viên yêu thì phải cho giáo viên chuẩn bị cả về tâm lí đến bài giảng chứ cư lúc nào củng bất thình lình vào giờ nào dự giờ đấy không cho có sự chuẩn bị thì bồi dưỡng ở đâu, bắt phải đầy đủ đồ dùng nhưng phải trực quan, sinh động,tất nhiên là phải chuẩn bị trước ba ngày nhung ngày nào cùng vầy phải phiên phiến cho chị em chứ, dằng này.... ôi chán quá tư tưởng như cực hình vậy,làm nghề giáo viên mà như đi đầy vậy cứ sáng ngủ dậy chiều tối về nhà chỉ là chỏ ngủ qua đêm, chông như là người mẹ mướt con nhỏ không không ai com nước chông đi làm về muộn con không ai đón có lúc ko ai đon cô giáo đưa về nó khóc bảo bố mẹ không thương con không đón con, không thèm yêu bố mẹ nưa xót xa lắm sáng ngủ dậy đi làm sớm con phải để bố đưa diddeens nối con tôi giờ còn không cần có mẹ nữa, bế nó củng chảng cho bế,ngủ củng không ngủ cùng muốn ôm con phải chờ con ngủ say mới được ôm có hôm con ốm chồng tôi còn mắng chỉ biết chăm con người ta thôi còn con mình thì ko thương


guest
Các bạn ơi đấu tranh để làm gì?
Ngày gửi: 12/28/2013 3:07:04 PM


- Tôi củng là một giáo viên mâm non lúc nào trong phiên họp củng hỏi các đồng chí có ý kiến gì không khi có ý kiến thì trù dập hệu trưởng hiệu phó và những con cưng của họ không ai được động đến,kiểu như tao bảo mày làm như thế nào là mày làm như thế cấm được cải mày cải tao là mày chết tao lập biên bản trả mày về phòng ngay, rồi ngày mai tao sẽ đi dự đột xuất, tuần sau tao sẽ đi dự tiếp, dự từ đón trẻ, dự đến cho ngủ, ăn, rữa mặt, rữa tay, rữa đít, đi vệ sinh học sinh mà không làm được là mày chết, học sinh đưa đẻ vào cuối năm thì chưa được ba tuổi, đưa đầu năm thì được 3 tuổi là con em dân tộc hoàn toàn, ở nơi bản lẻ tuy gọi là ăn bán trú nhưng nước thì hôm có hôm không co lúc 3-4 ngày mới có nước, nhà vệ sinh có hôm không dám để cho trẻ đi vì không có nước để dội, có gì thắc mắc chỉ hỏi ý kiên thôi thì bảo là nhân viên có thái độ, rồi ngang ngược, thật sự gvmn chỉ là một con bù nhìn chỉ đâu đánh đáy cấm được cải các bạn ạ, tôi nghỉ nếu sau này con tôi dù không kiếm được việc gì nhất định củng không cho làm gvmn, nêu làm thì nó sẽ bị thui chột mất tài năng mà thôi vì thực sự những người thật sự bỏ công, sức ra thì chăng bao giờ được công nhận,chưa phát động thi đua là biết ai được, ai không rồi ái có quà cho xếp này, ai hay mang cái này cái no cho xếp chảng phải làm củng được thi đua, dạy chẳng ra gì củng được loại này loại nọ, còn những người hay đấu tranh thì biết thừa là mình nhận được giờ gì rồi,có dạy tốt đi chăng nữa thì củng được khá, trung bình là cùng, chán lms các bạn ạ phấn đấu củng để làm gì có ai nhìn thấy đâu, những con cưng của xếp thì một tí là được nghỉ còn người khác con mới được mấy tháng thôi chồng bị sốt vi dút, con sốt cao, từ quê lên vùng cao công tác anh em họ hàng thì không, xin nghỉ bảo vừa nghỉ 6 tháng rồi, phải biết thương chị em chứ, tôi củng biết là thương nhưng có phải tôi muốn như vậy đâu, chồng đau, con ốm mới phải vậy thôi, bình thường tôi xin nghỉ làm gì, chồng tôi củng là gv nhưng sao không như chúng tôi thật sự mầm non là gì ? là của máy bà hiệu trưởng,hiệu phó thôi sao ?guest

Kêu làm gì?
Ngày gửi: 12/28/2013 3:20:18 PM

- Kêu làm gì hả các bạn, có ai nghe chúng ta nói đâu, cấp trên họ đâu có quan tâm, họ có biết đến nổi khổ của chị em minh đâu họ chỉ ngồi ở trêm mà nghe báo cáo thực ra họ đâu có biết ở các trường hiệu trưởng, hiệu phó làm mưa làm gió như thế nào, đơn vượt cấp không giải quyết, nạp danh không quan tâm, các cấp trên đâu có hiểu cái khó của gv nếu giải quyết được ở trường thì đâu cần lên cấp trên, đời là vậy, có cấp trên củng chỉ là vậy, tốt nhất là cứ ngày lễ, tết mua cho xếp mấy chỉ vàng, hoặc mua xe đẹp cho con xếp, đi làm chỉ để mua quà cho xếp thôi lúc đó các bạn sẽ được hiệu trưởng, hiệu phó yêu quý, cuối năm cấp trên sẽ có khen thưởng ngay, vậy đấy các bạn cứ nghe tôi nhé sẽ không sai đâu.


guest
Kêu nhiều làm gì?
Ngày gửi: 12/29/2013 10:34:25 AM


Các bạn ạ kêu nhiều làm gì trước đây tôi củng hay kêu lám nhưng giờ thì khác rồi bởi vì có kêu hay không củng chỉ bị trù dập thêm mà thôi, tốt nhất là mình cú như con câm, con điếc đi, họ thích nói gì thì nói vì họ nói gì củng đúng còn mình nói gì củng sai,họ chủi gì củng nên nghe vì chỉ một điệu cười trong lúc họ chửi đã là tỏ thái độ rồi nên họ chửi như thế nào củng không được cười, hay bất cư hành động nào khác chỉ nên cúi mắt suống mà nghe vì ngẩng mắt lên thì bị chửi là mặt trơ lên, vênh mặt lên, khổ lăm các bạn ạ bố mẹ tôi chửi củng không để ý con đên kiểu vậy, thôi ai mà có điều kiện đi làm chỉ để cho vui thôi thì hãy làm như bạn ở trên khuyên đi đi làm chỉ để lấy tiền mua quà cho xếp lương ko đủ thì lấy thêm tiền nhà ra mà mua vàng, mua xe cho xếp thì đi làm sẽ dễ thở hơn ko những thế các bạn sẽ thích làm gì thì làm chẳng có ai để ý, chẳng có ai hạ thì đua mà củng chảng bị dự đột xuất ai mà dụng đến thì đã có xếp bênh lo gì, còn những bạn nào nhà ko có điều kiện đi làm vì miếng cơm manh áo thì hãy cố mà làm con ô sin, cố mà nghe lăng mạ, cố mà chịu những cực hình, bây giờ là hã hội công băng nhưng nó chỉ công bằng với những ai có tiên thôi các bạn ạ, kiện cáo làm gì chỉ là con kiến kiện củ khoai thôi, cấp trên họ sẽ chẳng bao giờ biết được, ko bao giờ hiểu được đâu.guest

Biết đến bao giờ ???
Ngày gửi: 12/31/2013 11:46:51 PM

Tôi cũng là 1 giáo viên mầm non với 9 năm công tác, tôi công nhận tất cả những gì các bạn nói là đúng hết. Trường tôi cũng không ngoại lệ, một ''rừng chắn cát '' thứ 2 các bạn ạ. Mới đây nhất trường tôi bỏ phiếu bổ nhiệm hiệu trưởng với 16/21 phiếu đồng ý , vậy mà cấp trên vẫn tiếp tục cho làm hiệu trưởng. không giáo viên nào dám lên tiếng chỉ ra cái sai của hiệu trưởng vì sợ bị trù dập . Tôi chán nản muốn bỏ nghề lắm rồi . Những giáo viên như chúng ta là giai cấp bị tri , còn lãnh đạo là giai cấp thống trị , mà 2 giai cấp này không cùng chung mục đích, họ phải tìm mọi cách để thống trị mình chứ. Có lẽ hết thế hệ này đến thế hệ khác vẫn chẳng có ai thương đến chúng ta đâu. Đã vậy cấp trên còn nghĩ ra đủ thứ việc không tên cho giáo viên làm . tính tất cả công việc mà giáo viên mầm non phải làm 1 ngày là 15 tiếng chứ không phải 8 tiếng đâu


guest
Trời ơi sao toàn những bạn nói đunngs ý mình thế
Ngày gửi: 1/2/2014 11:44:41 AM


Mình cũng chán nghề giáo viên mầm non quá rồi. Lương thì thấp, làm thì nhiều, từ công việc đến thời gian. Áp lực quá!guest

Bao giờ giáo viên mới được hưởng chế độ 6 tiếng/ngày
Ngày gửi: 1/2/2014 11:48:10 AM

Cô Nguyễn Thị Nghĩa ơi, cô ra chỉ thị như vậy mà sao mãi giáo viên mầm non chúng cháu chẳng thấy được hưởng chế độ đấy vậy.


guest
Buồn lám các bạn ạ
Ngày gửi: 1/4/2014 2:38:51 PM


Tôi củng là một giáo viên mầm non một mihf một laowps ăn bán trú , ngày nào củng đi làm từ 6h 30 đến 17 giờ co hhoom thì hơn thế nhưng ko được đồng tiền thêm giờ nào bảo rằng ít học sinh, ít hay nhiều chúng tôi củng phải làm như vậy, nếu như thế này thà tôi ở lớp nhiều học sinh hơn chứ củng với thời gian đi làm như vậy , nghỉ không được nghỉ lương tấp chúng tôi sống làm sao, thời gian thì không có dể chăm con nữa, con có lớp có 2 giáo viên đến mãi tháng 10 mới nghỉ thai sản,thì chỉ có một giáo viên nhưng hiệu trưởng đứng vào hiệu trưởng củng được thêm giờ mà cô giáo của lớp đấy củng được thêm giờ hỏi tại sao lại như vậy trong khi chúng tôi chỉ một mình một lớp 22 trẻ lại không được thêm giờ lấy một giờ nào còn lớp hiệu trưởng hiệu phó đúng vào lại được 2 người thêm giờ tại sao tôi không thể hiểu nổiguest

ÔI NGHÊ
Ngày gửi: 1/6/2014 2:26:24 PM

ngày đi làm 6h30 có mặt chiều hơn 17 h, tối thức làm hố sơ, làm đồ dùng, lương thị thấp, trang trí gv tự bỏ tiền, đồ dùng tự bỏ tiền luôn, khổ ơi là khổ .Hồ swo sổ sách thị 7, 8 loại.hu..hu...


guest
Đừng nghĩ ai cũng xấu như mình.
Ngày gửi: 1/9/2014 9:19:52 PM


Trước khi vào viet đơn xin vào ngành MN đã xác định vào rồi mình sẽ làm những công việc gì chưa? Sao chê bai nhiêu thế ma vẫn tranh nhau nộp đơn? Tôi thây các cô kêu khổ chúng tôi là PH cũng cảm nhận được về thời gian phải làm cả ngay. Nhưng tôi thấy thực chất đa số các cô làm không đủ thời gian vì đi muộn lại về sớm( đáng lẽ phải đi trước 15 phút thì lại đimuộn 15 - 30 phút chưa kể tối về sớm hơn 30 phút , đáng lẽ 17h mới được nghỉ nhưng 16h30 phút tôi chưa đón con cô gáo đã gọi điện hoặc cô lai đi chơ cùng cô khi tôi đến trường không thấy cháu đâu, nhiều hôm các cô lại gửi con ở phong BGH( vì các cô hay về muộn hơn giáo viên). Cứ thấy kêu khổ nhưng có thấy dạy dỗ bai bản đâu cư để trẻ chơi tự do còn tay cô nhăm nhăm cầm cái thước to và dài đẻ đe những bạn nghịch nghợm, nhiều hôm thấy tay con sưng đỏ hỏi tại sao? con bảo cô giáo vụt vì không chịu ngồi im, thử hỏi trẻ 5 tuổi trẻ có chịu ngồi im một chỗ để cho cô giáo ngồi nhắn tin điện thoại hoặc xem mạng không?Đọc những dòng tâm sự trên tôi cảm thấy xót xa cho ngành giáo dục đã đào tạo ra những giáo viên thiếu lương tâm chi thích bêu xấu cán bộ của mình , tôi nghĩ nếu cho những giáo viên đó làm quản lý thì nhà nước còn thiệt hại hơn nhiều vì không co đạo đức nghề nghiệp sẵn sàng cắn lại người quản lý của mình.tôi thiết nghĩ chỉ có những giáo viên thiếu phẩm chất xin vào nhầm nghe nên mới ra lò những CBQL thoái hóa biến chất.Còn những người có năng lực thực sự họ vẫn là những người được mọi người tôn trọng. Tôi chỉ khuyên các cô rằng hãy tôn trọng nghề của mình thì người khác mới tôn trọng các cô đừng để hình ảnh giáo viêm MN hành hạ trẻ nhỏ mà thấy ngán quá.guest

CÁC TRƯỜNG MẦM NON TRONG QUẬN THỐT NỐT
Ngày gửi: 1/10/2014 10:31:36 PM

Hiện nay giáo viên mầm non ở quận Thốt Nốt đang thiếu. Hiệu trưởng, hiệu phó chuyên môn chỉ đạo, sắp xếp giáo viên phải đứng lớp 2 buổi /ngày số lượng trên 30 học sinh. Ngoài việc đứng lớp đã rất mệt mỏi vậy mà BGH lại vạch thêm kế hoạch trù dập giáo viên bàng nhiều hình thức khác nhau nhàm mục đích đế cho giáo viên mệt mỏi để dừng có ý kiến gì nữa nào là kiểm tra sổ sách nhiều lần, hồ sơ chuyên môn, hồ sơ công đoàn(nếu giáo viên đó có làm thêm) rồi nói sai chỗ này, chỗ nọ bắt giáo viên đó phải sửa đi sửa lại rồi in tới in lui không biết bao nhiêu là giấy mực. Học ra kế hoach giả nói có ông này , bà nọ ở phòng, ở sở về kiểm tra để bắt giáo viên đó phải chạy tới chạy lui để lo hồ sơ sổ sách không biết là bao nhiêu làn mà tính nữa.
Bên cạnh đó hiệu trưởng bắt giáo viên không được nghỉ trưa, buổi hết giờ ra về lại bắt giáo viên phải họp này họp nọ, rồi cũng trong nhừng giờ ngĩ này hiệu trưởng bắt nhiều giáo viên phải ở lại trường là Your để sáng hôm sau giáo viên dướng lớp đó đem vào lớp bán mà chảng chia lại cho giáo viên đó phần trăm hoa hồng tiền bán Your trái lại lấy hết sài hết không biết đi đâu chẳng còn đồng nào. Cứ nói chi vào tiền nước của các cuộc họp, nhưng trong tất cả các cuộc họp không thấy mua ly nước nào cho giáo viên uống. Điều này quả là bốt lột sức lao động của giáo viên. Có trường Hiệu trưởng lại bắt giáo viên làm Your rồi bán Your giùm cho hiệu trưởng,giáo viên chảng dược hưởng hoa hồng đồng nào. Nhất là các điểm trường mầm non bên tân lộc; một số trường khác trong quận cũng tương tự.
Rồi đố dùng dạy trong lớp cũng bắt giáo viên tự mua, nhà trường không hỗ trợ tiền mua thứ gì. Đi dạy như vậy lấy gì còn đồng nào để đổ xăngguest
Đúng đừng nghi ai củng xấu như mình
Ngày gửi: 1/11/2014 4:02:09 PM


Tôi củng là một GVMN nhưng khi đọc những lời viết trên mà thêm buồn, có lẽ con bạn bị cô giáo đánh nhưng không phải cô giáo nào củng như vậy, các bậc phụ huynh ơi không phải lúc nào củng thấy trẻ ngồi trong lớp là hocj đâu , tuổi của các cháu là phải vừa chơi vừa học, trong ngày củng phải có lúc cho các cháu chơi tự do một chút chứ, du các cháu chơi tự do hay chơi ở các góc trong lớp cô giáo củng đều phải quan sát chống các cháu cả đấy, PH huynh nói là 4h30 chưa hết giờ chưa đón cô giáo đã về và gửi ở BGH ư tôi không tin vì nếu chưa hết giờ mà còn trẻ không BGH nào cho chúng tôi làm điều đó cả, củng chảng BGH nào cho chúng tôi gửi cả, có những PH 8h tối rồi co giáo mang con về tắm rửa cho ăn cơm mà PH còn chưa thấy đón lúc đến đón bảo với cô giáo một câu như thế này "tưởng ông cháu đón rôi" một ngày tưởng, hai ngày tưởng... GV chúng tôi phải làm gì?, PH nào củng muốn các cô trông thật muộn, 17h đón con còn kêu sớm chưa đi làm về, vậy đến bao giờ là đón thì hợp lý, sáng đưa con đi học mà mùa đông mà 6h đã thấy đưa đi cho con ăn sáng ở trường mà. Các cô đến muộn vậy ai là người chuẩn bị bữa sang cho các cháu, đừng thấy hình ảnh nhưng bảo mẫu đánh trẻ mà nghỉ GVMN ai củng vậy bạn nói đa số các cô là kiểu vơ đũa cả nắm rồi đáy, những GV đahs trẻ củng cần xem lại, những PH như bạn củng cần xem lạiguest

GVMN
Ngày gửi: 1/11/2014 4:05:13 PM

Tôi củng là một GVMN tôi không đi muộn, về muôn, không đánh trẻ, PH củng chưa phàn nàn, kêu ca nhung tôi thấy HT, PHT của trường tôi đúng là thoái hóa biến chất như những gì các bạn ở trên nói.


guest
GVMN Cát Nê - Đại Từ
Ngày gửi: 1/14/2014 3:34:58 PM


Thực sự là quá bất cập và ức chế, vì trường nào, phòng giáo dục nào cũng vậy. nghề GVMN vừa vất vả + Thời gian làm việc nhiều = chế độ thì thiệt thòi. như tiền thưởng các ngày lễ, tiền lương thì trừ đủ thứ, ép buộc ủng hộguest

LUẬT GÌ VẬY?
Ngày gửi: 1/14/2014 10:47:16 PM

Chúng tôi là giáo viên mầm non Huyện Hócmôn, chúng tôi rất búc xúc trước việc trừ tiền làm thêm giờ một cách vô lý như chỉ đạo của phòng Giáo dục huyện Hócmôn. Cách tính thật buồn cười như sau, Tôi lập gia đình và làm đám cưới, theo quy định tôi dược nghỉ 3 ngày và đợc hưởng lương bình thường. Nhưng khi áp dụng vào tính tăng giờ không hiểu từ thông tư nào BGH và kết toán trường tôi trừ tiền tăng giờ của tôi đến 27 giờ trong 3 ngày nghỉ phép của tôi, hỏi ra thì kế toán trường trả lời rằng 3 ngày nghỉ thì trừ 3 giờ ( trong số giờ tăng làm thêm mà nhà nước đã tính ( Trung bình mỗi tháng chúng tôi nếu đi làm đủ được trường tính thêm bình quân 20 giờ/ tháng )và cộng thêm số giờ bắt buộc hàng ngày phải làm là 8 giờ/ ngày, Vị chi mỗi ngày nghỉ trừ tổng cộng là 9 giờ, Nên tôi nghỉ 3 ngày( được phép ngỉ hay bệnh đau..) đều phải trừ tổng cộng là 27 giờ và trừ từ tiền tăng giờ mà nhà nước quy định cho chúng tôi. Có nghĩa là trong tháng này nếu bị trừ 3 ngày ( 20 giờ- 27 giờ ) tức là tôi phải nợ lại 7 giờ ( Nhưng nợ này sẽ được nhà trường xí xóa không trừ vào tháng sau cho dù số giờ nợ của bạn có là bao nhiêu củng xí xóa nhưng với người cũng cách tính trên mà nghỉ 2- 2, 5 ngày * 9 giờ thì trừ vừa đủ thì khỏi lãnh tiền tăng giờ tháng đó vì đã bị trừ hết rồi. Tôi thiết nghỉ giáo viên mầm non đã quá cực ,lương không đủ vào đâu so với các nghành thì không dạy dỗ gì thêm được, trông chơi phụ huynh bồi dưỡng thì quá đau, và ê chề lắm.... Có một chút tiền th6enm giờ cải thiện cuộc sống cũng bị bóp méo...( đây chỉ là 1 búc xúc trong 1000 nỗi búc xúc chưa nói ra) Thử hỏi có ai đủ kiên nhẫn để theo nghề không


guest
Dân hỏi Bộ trả loi
Ngày gửi: 1/15/2014 10:37:42 PM


Chúng tôi là GVMN tư tháng 5 chúng tôi được chuyển ngạch lương và được 35 phàn trăm đứng lơp và chúng toi tính được truy lĩnh la 32 trieu đong vây ma bây gio chỉ được 2.5 triệu đong vạy có đúng không vay ma đen giơ chúng toi van không được hương phàn tram đung lớpguest

Những dòng tâm sự
Ngày gửi: 1/17/2014 2:14:01 PM

Đúng thời gian làm việc của gvmn thì thật quà nhiều . vậy xin các cấp quan tâm v=mà xem lại chế độ làm việc để gvmn chúng tôi đỡ khổ


guest
CHÁN NGHÁN MẦM MON LẮM.
Ngày gửi: 1/19/2014 11:47:15 PM


Mình là giáo viên mn minh cung ra áp lực.Hiệu rưởng ,hiệu phó cứ họp vào chiều hứ sáu.guest

EM PHẢI CHỜ ĐẾN BAO GIỜ MỚI CÓ TIỀN ĐỂ TỰ NUÔI BẢN THÂN MÌNH???
Ngày gửi: 1/23/2014 1:51:38 PM

Là gv gioi tỉnh, con thương bệnh binh , học đại học chính quy, công tác hơn 10 năm nhưng đến nay cũng chỉ nhận 1350.000 mỗi tháng, vẫn chỉ là gv hợp đông vì đợt xét biên chế đại trà vừa rồi chỉ xét gv trường bán công mà thôi,...ko biết đến bao giờ em mới ko phải lo khi ngày tết đến.


guest
TẠI SAO CÁC BẠN KHÔNG GỬI THƯ DẾN BÔ TRƯỞNG
Ngày gửi: 2/5/2014 2:34:12 PM


HÀNG THÁNG VẪN CO MỘT TRƯƠNG TRÌNH DÂN HỎI BỘ TRƯỞNG TRẢ LỜI TRÊN THỜI SỰ DÀI TRUYÊN HÌNH VIỆT NAM VÀO CHỦ NHẬT HẰNG TUẦN,NẾU CÁC BAN BỨC XÚC NHƯ VẬY THÌ HÃY HỎI BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC XEM ÔNG TRẢ LỜI NHƯ THẾ NÀO?HOĂC CÁC BẠN CÓ THỂ VIẾT THƯ LÊN BÁO ĐÀI ĐỂ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI CÙNG HƯỞNG UNG91 CHỨ TÔI THẤY Ở TRANG NÀY CHỈ CÓ MỘT PHẦN NHỎ THÔI KHÔNG CÓ AI BIẾT ĐẾN(Ý CỦA TÔI LÀ CẤP BỘ)MỖI KHỔ CỦA CÁC BAN ĐÂU?///////guest

Chế độ kiêm nghiệm cho giáo viên mầm non
Ngày gửi: 2/12/2014 10:17:39 AM

Tôi là giáo viên đứng lớp nhưng lại kiêm nghiệm làm thủ quỹ trong tngfnh]ng lại không được hưởng chế độ gì? nếu sẩy ra mất mát tiền trong trong khi đi lĩnh lương cho giáo viên thì trách nhiệm đó thuộc về ai?


guest
Xem trả lời ở đâu
Ngày gửi: 2/12/2014 10:20:38 AM


Xin hỏi các câu hỏi được trả lời ở đâu?guest

Xem lai mình có tâm quyết cho nghề chưa?
Ngày gửi: 2/12/2014 12:45:10 PM

Cứ đòi hỏi quyển lợi? Vậy có biết trách nhiệm đi đôi với quyền lợi không? Làm không nổi thì kiếm việc khác mà làm...!Lúc nào cũng điện thoại trên tay ...thời gian giao dục trẻ đc bao nhiêu? Giáo dục trẻ theo thối xấu của mình đi riêu rao nói xấu người khác hả?


guest
Giáo dục cho trẻ tính gì?
Ngày gửi: 2/14/2014 10:42:50 AM


Là một nhà giáo mà lên tiếng "Ép buộc ủng hộ" thì cấi tâm để ở đâu? Từ lâu ông cha ta dạy "Lá lành đùm lá rách"; "Một miếng khi đói bằng 1 gói khi no" không còn là truyền thống của người Việt Nam ta nữa sao? Có những hoàn cảnh khó khăn thì vào dịp lễ, tết được đơn vị gởi danh sách trợ cấp khó khăn lên từ 200.000đ- 600.000đ/ một xuất, trong khi đó góp đồng bạc lẽ mà kiêu ca! Vậy giáo dục trẻ ở chổ nào? Giáo dục tính ích kỹ, chủ nghĩa cá nhân, không biết nhường cơm xẽ áo....Không biết hướng về biển đảo, người canh gát cho ta ngũ ngon....Các giáo viên ơi, thời buổi này đâu đâu công việc nào cũng áp lực cả,không chỉ riêng các cô đâu, lâu nay các cô chỉ biết kêu ca trong khi đó công việc của BGH, kế toán cũng chịu nhiều áp lực chứ có riêng ai?guest

NỖI LÒNG CÔ GIÁO MẦM NON
Ngày gửi: 3/4/2014 9:37:09 PM

Nói thì nói vậy chứ có ai thấu hiểu đâu,chẳng những thế mà còn thứ bảy bắt giáo viên hội họp, không họp thì làm đồ dùng, nói chung làm luôn ngày thứ bảy chỉ nghỉ được ngày chủ nhật thôi, giáo viên hỏi thì HT trả lời là có công văn làm luôn ngày thứ bảy. Vậy xin hoi công văn số mấy? vowiscachs trả lời như vậy có đung không?


guest
KHỔ KÊU CHỈ GVMN MÌNH HIỂU
Ngày gửi: 3/7/2014 12:30:29 AM


CÁC CÔ CHÚ NGỒI CAO QUÁ HIỂU KHÔNG NỔI ĐÂU CÁC BẠN Ạ. KÊU KHỔ CHỈ CÓ GVMN MÌNH MỚI HIỂU NHAU THÔI.guest

Văn thư trong ngành Giáo dục
Ngày gửi: 3/9/2014 7:30:53 PM

Tôi làm văn thư mầm non đến nay đã được 4 năm rồi. Ngoài đồng tiên lương ra tôi không được hưởng bất cứ một loại phụ cấp gì. Tôi được biết văn thư được hưởng chế độ độc hại máy tính. Tôi thuộc tổ văn phòng và tôi có phải trực văn phòng không? Tôi làm giờ hành chính mà không được hưởng phụ cấp công vụ như mọi cán bộ công chức .


guest
Tiền dưỡng sức cho giáo viên mầm non
Ngày gửi: 3/13/2014 8:46:34 PM


Tôi là gvmn.năm 2012 tôi đã sinh mổ.nhưng không được hưởng chế độ dưỡng sức.do tôi đi làm đúng thời gian quy định nghỉ thai sản hay giáo viên mn không có tiền dưỡng dức .nên tôi không đươc hưởng?guest

Các bạn ơi sao mình lai ko co lương thâm liên
Ngày gửi: 3/13/2014 8:56:31 PM

Tôi đóng bảo hiem dã 13 năm nay mà theo thông tu 09 tôi lai ko được tham liên mong cô nghĩa giúp chau ý kiến với đảng nhà nước giùm


guest
Chuyện buồn của GVmn
Ngày gửi: 3/16/2014 11:41:24 PM


Chế độ trực trưa cho giáo viên Mn đến bao giờ mới có, chờ mỏi mòn và dài cả cổ luôn đấy trời.Lo công việc cả ngày ở trường không có thời gian rảnh để lo cho gia đình, tối về thì soạn bài... Làm gvmn như thế này dễ mất hạnh phúc như chơi mà k có tiền trực trưa an ủi cũng đcguest

Nỗi khổ cho gvmn
Ngày gửi: 3/16/2014 11:49:16 PM

Gvmn rất chi là khổ làm quần quật từ sáng đến chiều tối mà lương lại thấp.Tại sao cực khổ thế này sao Đảng và nhà nước k quan tâm cơ chứ. Làm thế này chắc gvmn bỏ nghề hết.


guest
AI CÓ TÂM HUYẾT VỚI NGHỀ
Ngày gửi: 3/18/2014 9:09:58 AM


Tôi thấy thông tư đưa ra, GVMN làm việc ngày 8h mà tôi phải lầm việc đến 11h. Một mình 1 lớp, 26 cháu. Và chế độ trực trưa không có.Mọi năm phòng giáo dục cấp 330000/ 1 tháng. Nói thì nói vậy nhưng khi tiền về đến chúng tôi thì chỉ còn 270000/1 tháng mà thôi. Nhưng từ năm học 2013 chúng tôi không có tiền ca trưa nữa vì PGD trả lời, tiền ca trưa chỉ có cho GV lớp 5 tuổi. Nhưng GV lớp 5 tuổi thi 2 cô 1 lớp, còn chúng tôi thì không có chế độ gì hết. Khi có việc xin nghỉ thì rất khó khăn. Vậy tôi xin hỏi mọi người mấy ai " THỰC SỰ TAAK HUYẾT VỚI NGHỀ GVMN"guest

Phép vua thua lệ làng.
Ngày gửi: 3/25/2014 7:38:28 PM

Tôi không biết lỗi do thông tư không rõ ràng hay người thực hiện không hiểu thông tư. Trường chúng tôi nằm ngay trung tâm thị trấn, toàn thị trấn có khoảng 1500 trẻ trong độ tuổi đến trường mầm non. tuy nhiên chỉ có mỗi 1 trường mầm non duy nhất với 11 lớp. theo quy định của điều lệ trường mầm non thị trường chỉ được tuyển khoảng 350 cháu nhưng vì hạn chế phòng học mà nhu cầu cao nên trường phải gánh 500 cháu, bình quân từ nhà trẻ đến mẫu giáo 45 cháu/lớp.Cho thấy giáo viên phải làm việc rất cật lực 2gv/lớp phải đảm bảo 8g/ngày. khi có thông tư 48 ra đời chúng tôi rất vui mừng vì nghĩ mình được giảm giờ làm để về nhà thực hiện soạn giáo án và chuẩn bị bài cho ngày hôm sau.Nhưng hiệu trưởng và các cấp cho rằng theo thông tư này thì giáo viên đứng lớp 6g còn 2g còn lại phải ở trường làm những công việc khác chứ không được về nhà, làm gì thì làm phải đảm bảo có mặt ở trường đủ 40g/ tuần. không biết tôi hiểu sai hay các cấp lãnh đạo hiểu sai. nếu tôi hiểu sai thì tốt nhất đừng ghi trong thông tư làm 6g/ngày để gây tranh cãi mất sự tin tưởng của người lao động. mặc dù điều lệ trường mầm non đã ban hành và thực hiện rất lâu nhưng chúng tôi chẳng được hưởng gì từ điều lệ này,học sinh quá tải, giáo viên phải gánh kêu trời không thấu. các cấp từ trên xuống nhìn rồi lắc đầu thông cảm tại do thiếu cơ sở vật chất. tới khi nào giáo viên mầm non mới hết khổ. Mở miệng kêu thì bào dân hợp đồng theo thỏa thuận ưng thì làm không thì làm đơn xin nghỉ, vì miếng cơm chúng tôi đành im cho xong nhưng buồn lắm.


guest
Khổ quá mầm non ơi
Ngày gửi: 3/28/2014 10:58:15 AM


Không trách bộ trưởng được vì ở xalàm sao mà thấy đựoc nỗi khổ của c em.Hiệu trưởng, chị em nghe rõ chưa.. hiệu trưởng mầm non. theo t đã từng thấy thì hiệu trươnhgr mầm non ở đâu cũng 1 tay che cả bầu trời, không biết các cấp học khác ht có thế k chứ hiệu trưởng mn thì thật kinh khủng...tham lam, hổng hách ( chỉ có 1 số ít là tạm được ) còn lại tất cả là ngu dốt và tham lam, cuối cùng chỉ khổ GVMN thôiguest

Đảng và nhà nước ở đâu? mà để GVMN phải chịu khổ như vây? CHÂN LÝ NHÂN QUYỀN Ở ĐÂU?
Ngày gửi: 3/30/2014 12:49:14 PM

Tôi là GVMN cũng là đảng viên nhưng rất tiết tôi chỉ vào cho có chứ được gì đâu trừ việc đóng đảng phí.....tôi học nhiều nghe nhiều về đảng chăm lo cho dân, vậy GVMN k phải dân sao? công bằng ư, ở đâu khi các nghành khác sáng 7g ra ngoài ăn sáng uống cà phê, 8g vào làm ngồi phòng mát, vắt chân lên đùi, ngồi tán gẫu,ghi ghi, ký ký, nói nói cười cười,...10g30 trưa về ngủ chiều gần 14g vào mặc cho người dân có việc ngồi đợi.chiều 16g về,.......tối đi uống cà phê không cần bận bịu gì công việc. còn GVMN sáng 6g15 vào lớp dọn dẹp vệ sinh đón trẻ rồi thể dục,đúc bé ăn sáng xong dọn dẹp lau chùi, xong vào tiết dạy, xong lại xuống sân hoạt động ngoài trời cho đúng nguyên tắc quy định không được sơ sài.rồi lại hoạt động góc, vệ sinh trẻ, cho trẻ ăn trưa, xong trẻ ngủ phải vừa ngồi canh chừng vừa tranh thủ chép các sổ họp, các loại hồ sơ sổ sách đủ thứ, không thì phải mòn lưng làm đồ chơi tự tạo, trong khi đó đồ chơi, đồ dùng dạy học sao k cấp...để chưng thôi.phải chi làm thôi đâu còn bỏ tiền túi ra mua, hoặc lượm ve chai phế thải đúng là làm trò cười cho thiên hạ. trẻ thức lại tiếp tục tắm cho nó, cho ăn,...rồi don dẹp lau chùi, trả trẻ thì co giáo giống con ma đầu bù tóc rối, mặc bơ phờ. chưa kể khi trẻ ỉa ói, GV phải dọn nửa,.....trả xong 17g nhiều khi phải họp tới tối 18-19g mới về, về nhà ăn không vô lại phải soạn giáo án, chuẩn bị tiết dạy ngày mai, dạy MN mà tương đâu làm tiến sĩ chứ đòi hỏi hơn dạy Đh. tai nạn ốm đau có giấy BV cho nghỉ bị hạ thi đua còn loại B, C, trừ phụ cấp bệnh nằm tuần t7, cn trường cũng tính trừ thẳng tay, không được bù thì nói gì thăm hỏi. vậy công bằng ở đâu ra. có cán bộ của Bộ GD xuống tập huấn thì cấm không cho tiếp xúc thật buồn cười. Ngày xưa vua đi vi hành dân còn được gặp, ngày nay cán bộ cấp cao đi xe kín ở nhà mát có bảo vệ, đi đến đâu đuổi dân như đuổi chó hoang sao gọi là công bằng văn minh được.trong khi ở nước ngoài chó hoang nta còn bảo vệ.Vậy thì người dân ai dám tin tưởng vào nước VN công bằng,...dân chủ ở đâu.đảng có thấy, có nghe được lời dân không? tôi rất tin vào đảng, ca ngợi đảng nhưng rồi sụp đổ và thất vọng quá.tôi không tham phú phụ bần không ngại khó khăn vất vả nhưng cũng phải cho cúng tôi con đường sáng làm chân lý để dám sống và cống hiến chứ.thử hỏi các nước bạn thấy nước ta nói văn minh, dân chủ mà GVMN có bằng cấp, có đào tạo rồi phải làm nô lệ cho lãnh đạo mặc tình họ sai khiến chữi mắng, lãnh đạo ngày nay toàn dân không có văn hóa nói thì hay chứ lúc chữi cấp dưới còn hơn dân đứng bến xe. làm ôsin cho phụ huynh nói này nói nọ, còn hơn là dân châu phi nghèo nàn đói khổ làm nô lệ để kiếm ăn. yêu nghề lắm nhưng thấy nhục. cứ đà này rồi đây ai dám vào nghành GVMN, nghành gì đòi hỏi rất nhiều rất khắc khe và chi li đến mức buồn cười. thật là không thể nào tưởng nổi.AI LẠI NGHỈ RA NHIỀU TRÒ MÀ KHÔNG LÀM CỨ ĐÈ GVMN RA LÀM BỎ MẠNG VẬY MÀ CÒN RẢNH ĐI KIỂM TRA GAY GẮT.thiết nghỉ thông tư gì đó đưa ra có tiếng mà không có miếng, làm đau lòng thêm cho người GVMN thôi, vậy bao giờ các cấp lãnh đạo nhìn rõ và làm được những điều tốt cho dân, nhất là cho GVMN?? " 1 câu hỏi lớn không lời đáp..."


guest
LÃNH ĐẠO NÊN VI HÀNH ĐỂ TÌM HIỂU ĐỪNG ĐI ĐẾN ĐÂU ĐÁNH TRỐNG THỔI KÈN ĐẾN ĐÓ, XUỐNG CẦN THƠ ĐI
Ngày gửi: 3/30/2014 1:16:22 PM


YÊU CẦU BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC XUỐNG TỪNG ĐỊA PHƯƠNG XÁC MINH THỰC TẾ VÀ CÓ BUỔI TRÒ CHUYỆN TRỰC TIẾP VỚI CÁC CÔ GIÁO MẦM NON ĐỂ HIỂU RỎ. NHƯNG PHẢI ĐẢM BẢO ĐÚNG LÀ CHUYẾN VI HÀNH, ĐỪNG HỂ ĐI TỚI ĐÂU THÌ BÁO ĐỘNG TỚI ĐÓ CHO CẤP QUẢN LÍ NGHINH ĐÓN VẬY THÌ AI DAM LÊN TIẾNG, VÌ KHI HỌ BIẾT HỌ ĐỀ PHÒNG, RĂNG ĐE GIÁO VIÊN AI DÁM NÓI. TỪ XƯA CÓ CÂU PHÉP VUA THUA LỆ LÀNG MÀ, NGỒI Ở TRÊN NGHE BÁO CÁO THÌ CHẾT NGƯỜI DÂN. TỘI NGHIỆP, THẤP CỔ BÉ HỌNG NÊN CỨ BỊ BÓP CỔ BẺ HỌNG HOÀI.ĐÃ NGHÈO LÀM NGHỀ LƯƠNG THIỆN KIẾM SỐNG MÀ........AI CHO GVMN LƯƠNG THIỆN TRONG KHI BẮT LÀM BỎ MẠNG MÀ ĐÒI HỎI ĐỦ THỨ TIỀN THÌ 3 CỌC 3 ĐỒNG. THỜI NÀY THAM NHŨNG THAM Ô TỶ TỶ MÀ LƯƠNG GVMN THÌ CỨ RỈ RỈ NHỎ GIỌT NHƯ LUYỆN NƯỚC TRƯỜNG SINH. THẬT QUÁ ĐÁNG. TÔI TỰ THẤY MÌNH CAN ĐẢM LẮM MỚI VÀO NGÀNH NÀY, ƯỚC GÌ THỜI GIAN QUAY LẠI... THẬT SỰ HỐI HẬN, ĐÚNG LÀ SỐ KIẾP MÀ....CHẮC KIẾP TRƯỚC Ở ÁC LẮM KIẾP NÀY QUẢ BÁO
guest

Đúng là khổ thật
Ngày gửi: 4/13/2014 11:10:38 PM

Tôi cũng là là gv mn kiêm CTCĐ ,chủ nhiệm 1 lóp 38 cháu .Đầu nă 2 co sau cô kia nghỉ thai san 1 minh tôi day công việc gấp đôi nhưng phu cáp thì ko. Thật quá vất vả


guest
Thông tư một đằng, tiến hành một nẻo
Ngày gửi: 4/15/2014 2:23:51 PM


GVMN quả thật là rất nặng nề.Ngày thực hiện chế độ sinh hoạt đầy đủ không một phút nghỉ ngơi. vậy mà hiêu trưởng còn bắt ép làm đồ dùng đồ chơi thì chúng tôi lấy dâu ra thời gian, bắt chúng tôi làm vào buổi trưa ư, Làm cả ngày nếu không dược nghỉ trưa thì lấy đâu sức mà làm ạ, trong khi đótrực trưa chúng tôi khhoong được hưởng thêm một khoản nào cảguest

Nhận xét về quyền hiệu trưởng và chức năng được sử dụng quyền HT ở quận 9
Ngày gửi: 4/15/2014 9:51:22 PM

Hôm nay Ht buồn nên ghi thông báo chiều họp: điều lệ trường MN , đạo đức nhà giáo, nội quy quy chế cơ quan.
triển khai cuộc họp: những nội dung HT làm sai theo quy chế điều lệ trường MN mà tất cả ai cũng nhìn thấy thì cho là nhỏ, GV trao đổi công việc thì phải đợi đến giờ ngủ trưa mới được trao đổi công việc " vì sợ ảnh hưởng SK GV". Không được nói nhiều hơn 5'. nếu nói nhiều hơn thì sẽ bị lập biên bản"nói quá 5'". Và từ sau buổi họp HT sẽ thường xuyên đi kiểm tra và có biên bản "ghi cụ thể" GV nào được "ghé" phải ký biên bản. Đồ đạt tư trang HT sẽ sắm cho mỗi người "một ngăn tủ" ngoài cổng bảo vệ vì sợ GV sách giỏ "vào lớp" mệt. Không được nghe ĐT trong giờ làm việc "để ngoài tủ". không được bỏ cháu đi đâu "bất kể lý do gì" tới lớp không đủ cô thì ký "biên bản".
Hô hào tiết kiệm trong khi đó bàn ghế đang sài 6 lớp "để" ra mưa đi mua đồ tốt nhất với giá hoa hồng bỏ túi "HT" 40%. Ai nói thì tôi chỉ trồng và khóm hoa cho đẹp cuối năm đón tết. Đi tham quan nghĩ dưỡng tôi tự mình quyết làm việc "riêng" với du lịch để khỏi phiền phức. Bạn có thấy quyền của tôi chưa? Tôi đi làm từ thiện không à! tôi đâu có làm gì ác đâu há? các bạn thử nghiệm một vài tình huống nho nhỏ thôi há? Có thích không nào?guest
Gvmn rất vất vả
Ngày gửi: 4/17/2014 1:15:15 PM


Trường toi giao viên đi làm cả ngày và cũng ko có tiền trực trưaguest

Buồn cho gvmn
Ngày gửi: 4/17/2014 9:53:57 PM

Trường tôi thuộc vùng nông thôn của tỉnh quảng ninh. Năm học này không được thu tiền trực trưa để trả công trưc trưa cho chị em. Tôi cũng rất trăn trở, lương tâm cắn dứt không biết làm gì giúp đời sống của chị em bớt khó khăn. Không biết ai đề ra quy định này và có văn bản nào cấm không tôi chưa tìm thấy, Nếu ai biết chỉ dùm tôi với


guest
Mình đi làm mưu sinh
Ngày gửi: 4/17/2014 10:47:17 PM


Thôi các ban ạ. Viết nhiều thì người ta xem thường nghề mình thêm đấy. Khô sao cũng là nghề đi kiếm ăn. ai làm gì sai thì họ phải gánh tội. mình là người lao động trực tiếp thì sẽ cực hơn. là giáo viên nhưng mình con phải làm thêm ruộng.tranh thủ lúc sớm, lúc trưa ra đồng mình mới hiểu người nông dân con cơ cực hơn, mình con hơn họ được cái nón. Rồi những người ăn xin ngoài đường họ cũng chịu nhiều cơ cực, đắng cay... Ông cán bộ này nọ, bà hiệu trưởng này kia chắc chắn họ cũng phải có cái giá phải trả. Mình hãy cứ sống đúng tâm mình thì sẽ thấy lòng thanh thản. Chúc các bạn hãy cố gắng nuôi con thành đạt và giư gia đình hp.guest

Hôm nay tôi đã khóc
Ngày gửi: 4/18/2014 12:12:28 AM

Người ta bảo " Lá lành đùm lá rách" Hoàn cảnh tôi thì không biết lá gì?
Tôi là gv mn, chồng mất một mình nuôi 3 con còn tuổi ăn học và bố già nghèo .GVMN non là nghiệp của mình dẫu vất vả cũng là nghề mưu sinh, ngoài ra tôi còn phải làm thêm ruộng, tranh thủ lúc trưa, lúc tối.Thế mà hôm nay cầm tờ bảng lương tôi đã khóc. Các mục trừ nạp chi chít vậy thì sao tôi còn đủ chi tiêu tối thiểu cho gia đình mình đây. Chồng tôi làm nông và mất đi, con tôi đi hoc cũng phải đóng góp như bao người. Bố tôi già yếu và hộ nghèo đấy,thì cũng một năm nhà nước trợ cấp cho 2 yến gạo và 2 trăm ngàn khi tết đến.Bố bảo" Gạo này sao bố không ăn được". Thế mà chi một đồng lương của tôi sao con trừ lắm thế. Đóng góp ở trường, đóng góp ở làng xã. Một năm rất nhiều lần tôi đọc thấy mục ủng hộ, hộ trợ khi thì 2 trăm ngàn, lúc thì một ngày lương.Vậy tiền đó gửi cho ai ???. Xã hội là vậy đó. Tôi hỏi thì ai cũng bảo đó là công văn chỉ thị... của cấp trên...ai là cấp trên thì chỉ có trời biết...vì tôi chỉ như một con kiến. Các bạn ạ tôi viết vậy là để các bạn hiểu không phải là tôi không bức xúc, không cùng cực... nhưng mình chỉ trích lãnh đạo mình thì cũng không giải quyết được vấn đề gì chi thêm tội vào thân. Bạn hãy khóc như tôi và cố gắng sống và làm việc đúng lương tâm của mình. Tôi đã nghĩ như thế này " Mình không nhiều tiền thì ăn ít đi như vậy cũng tốt cho sức khỏe". Người ta "ngồi mát, ăn bát vàng" cũng không tốt đâu.Người ta cáu gắt mình thì người ta phải nhăn nhó, còn mình thì vô tư đùa vui với trẻ thì mình được thanh thản.guest
Mầm non ơi chán và chán
Ngày gửi: 4/24/2014 11:16:39 AM


Đâm lao phải theo lao, bỏ cũng không đành, tiếp tục cũng không xong, không biết làm thế nào nưa?guest

Tôi cũng thấy buồn và chán!
Ngày gửi: 4/25/2014 6:02:43 PM

Cứ tưởng rằng mình học xong là công vệc ổn định !
Ra trường đi làm hợp đồng tới 2 năm dài mà vẫn không được đóng bảo hiểm.
buồn chán, lương thấp mà biết mình yêu nghề lên vẫn phải cố gắng vừa đi làm , vừa đi học để nâng cao trình độ. Nhưng không biết đến bao giờ mới có cái tên đích thực là " Giáo viên chính thức" đây. Chứ chưa gọi mong gì là biên chế. Qua chán phải không các bạn....guest
Ngành học MN
Ngày gửi: 5/1/2014 3:25:24 PM


Ai cũng kêu khổ/ Thế mà mọi người vẫn đổ xô vào ngành học này đó thôi he he. Các bạn thử nghĩ xem có bao nhiêu mới vào được trường Mn nào,guest

Tại sao lại nói hiệu trưởng như vậy nhỉ ////
Ngày gửi: 5/7/2014 8:05:28 AM

Tôi là 1 giáo viên của 1 trường Mầm non đã nhiều năm nay, nhưng tôi thấy 1 số giáo viên lên án hiệu trưởng 1 tay che cả bầu trời là không đúng sự thật. Các bạn cứ nghĩ mà xem 1 năm như trường chúng tôi được 43.000.000 triệu chi khác mà từ đầu năm đến giờ đã có 13 đoàn kiểm tra của phòng và của sở. Ta tam tính bình quân mỗi đoàn cả ăn cả phong bì cho các xếp là 3 triệu nhân với 13 cuộc =39.000.000.ngoài ra còn tiền điện tiền bảo vệ mỗi tháng 1.500.000đồng nhân 9 tháng =13.500.000 đồng các hội thi của cô và của trẻ nữa lấy đâu ra mà ăn chăn của giáo viên. nhiều khi nhìn Hiệu trưởng chung tôi cung thấy xót lắm vì phải chạy ngược chạy xuôi đi vay tiền. Nếu trách các bạn hày trách các xếp phòng và sở đừng đi kiểm tra lắm và tốt nhất đừng nhận quả cáp gì từ các cuộc thanh tra


guest
Câu hỏi không có câu trả lời
Ngày gửi: 5/8/2014 12:45:49 PM


Tôi, thấy vấn đề mọi ng nêu lên rất cần thiết và quan trọng và muốn biết được câu trả lời như thế nào, để có thể tìm hiểu rõ hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn.guest

GVMN
Ngày gửi: 5/13/2014 10:07:38 PM

Tôi cũng là gvmn như mọi người,tôi cũng thấy bức xúc trước những việc làm của lãnh đạo.nhưng công bằng trong cuộc sống tập thể,những bức xúc về thời gian giờ giấc,ngày 8 tiếng đâu trả thấy chỉ thấy quần quật từ 6 giờ 30 phút sáng tới 5 giờ chiều.chồng con mặc kệ không có thời gian quan tâm.mang tiếng cô giáo mn mà còn suy dinh dưỡng vì ăn uống thất thường,học hành toàn bị các thầy cô cấp 1 lên án,cũng chỉ vì không có thời gian kèm cặp cho con.mọi người thử nghĩ xem ngày làm ở trường tôi về giáo án.ơi nhiều lúc muốn bỏ nghề qua chúng cac bạn à.đúng là cái nghề trong chán ngoài thèm.khuyên các em có dự định vào nghề mn nên suy nghĩ lại,đi làm công ty lương còn cao hơn mà thoải mái hơn nữa đây.gvmn chán lắm rồi,nhìn trẻ thơ thấy yêu như con mình nhưng nếu mẹ cứ quyến luyến các con thì chắc con đẻ của mẹ chắc không có tương lai.


guest
Châm trễ tiền lương cho GVMN
Ngày gửi: 5/17/2014 9:40:39 PM


Chúng tôi đã có quyết định chúng tuyển trong đợt thi tuyển công chức, nhưng từ thang 1/2014 cho đến nay van chưa được hưởng chế độ. Không chỉ tôi mà tất cả giáo viên đều cảm thấy mệt mỏi về vấn đê này.Đến khi nào chúng tôi mới được chế độ đây? Thử hỏi như vậy có yêu nghề được nữa không?guest

Giáo viên mầm non khổ lắm
Ngày gửi: 5/30/2014 7:45:29 PM

Nhiều lúc tôi chán muốn bỏ nghề, vì ở trường cũng bị áp lực của cáp trên về nhà thì bị áp lực của chồng con, chăm sóc gia đình không tốt. Tôi rất yêu nghề nhưng sức người có hạn tôi không thể nào chịu nỗi từ nhiều phía nhiều lúc quên đầu quên đuôi giống như là người trên mây. Nếu có một lãnh đạo thật sự biết thông cảm tôi sẽ thật sự cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ.


guest
MN Mỹ Tiến xin hỏi
Ngày gửi: 6/3/2014 9:34:10 PM


5 trường hợp mượn bằng cấp 3 đi học chuyên môn trường MN Mỹ Tiến mà UBND xã Mỹ Tiến ngang nhiên chuyển cho 1 người là cô Trần Thị Liên sang cô Trần Thị Thanh Thủy (37 tuổi) để được hưởng một mức lương rất cao như thế và còn được truy lĩnh tới hàng trăm triệu đồng trong khi 4 cô kia thì không những không được truy lĩnh mà tới lương hàng tháng cũng không được mà còn có nguy cơ mất việc làm trong khi các cô đều đang ở các thể 48,50 tuổi cống hiến cả cuộc ddwoif cho sự nghiệp mầm non của xã nhà, vậy xin diễn đàn trả lời vào gmail.em đang dùng để chúng em được biết để các cô còn xác địnhguest

MN Mỹ Tiến dở cười dở khóc
Ngày gửi: 6/3/2014 9:40:02 PM

Khi bắt đầu chuyển sang công lập và được thực hiện chế độ chính sách đối với Gv mầm non trường chúng tôi có tất cả 18 giáo viên thì có 5 người được biên chế đợt I là từ tháng 3 năm 2012, và đến tháng 7 năm 2013 số còn lại được làm hồ sơ hưởng theo thang bảng lương trong đó có 5 trường hợp không có bằng cấp 3 và các cô đã mượn bằng để đi học chuyên môn và công tác từ nhứng năm 1980 đến nay, hồ sơ các cô không khớp khít giữa hộ khẩu, chứng minh, và các văn bằng. hiện nay chỉ có 1 cô là chuyển được tên tuổi khớp khít với hồ sơ, còn 4 cô kia không chuyển được để làm hồ sơ hưởng chế độ. Vậy chúng tôi xin hỏi như vậy có được hay không khi 1 người chuyển tên được thì được ăn lương theo ngạch bậc và được truy lĩnh tiến, còn 4 cô kia thì được ví như treo trên sài nhà bị cát từng miếng thịt mỗi khi tháng đến lấy lương. Trong khi đó các cô vẫn phải làm như mọi giáo viên khác


guest
MN Mỹ Tiến biết tìm ở đâu câu trả lời
Ngày gửi: 6/4/2014 7:58:16 PM


Về 5 trường hợp mượn tên tuổi của trường chúng tôi mà UBND xã chỉ thực hiện chuyển tên cho 1 trường hợp vậy trường hợp chuyển tên đó có đúng hay không? Nếu là đúng thì tại sao lại không chuyển nốt cho 4 người kia? Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét và giải quyết vụ việc ở trường MN Mỹ Tiến huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Địnhguest

Một ngày đến trường một ngày lo.
Ngày gửi: 6/12/2014 1:35:03 PM

Em là giáo mầm non về dạy dược 4 năm nhưng chỉ mới được hợp đồng huyện lương một tháng được:1.500.000 em năm nào cung đươc giao nhiệm vụ đứng lớp nhưng tai sao vân không cho em lương đưng lớp chung em đã hỏi hiệu trưởng trường em nhưng họ bảo huyện chỉ 85% x với hệ số băng là trung cấp là :1,86 chứ không có lương đứng lớp.vừa rổi lương của nhà nước co tăng từ tháng 1 năm 2013 vậy mà em chỉ nhận được 4 tháng còn 5 tháng còn lại em không được nhận em hỏi hiệu trưởng bảo hêt nguồn có đúng không ah.chung em dã vất vả cả ngay tận tụy với cong việc hoàn thành tôt nhiệm vụ vậy mà không được thõa mãn về đồng lương .Em mong giáo viên hợp đồng huyện như chúng em cung co nhưng chế độ như biên chế


guest
Không biêt hỏi ai
Ngày gửi: 6/12/2014 10:28:01 PM


Tôi là một gv mn của huyện Tam Đảo- Vĩnh Phúc Muốn hỏi Bộ trưởng bộ GD và Sở GD Vĩnh Phúc tại sao các trường mn Trong toàn huyện Tam Đảo Ngoài lương ra không có một chế độ nào khác như: tiền thừa giờ, tiền nước uống, tiền chi cho các hội đồng thi cấp trường, tiền trực hè và trực các ngày lễ...vv.guest

GNMN KHỔ KHÔNG AI HIỂU
Ngày gửi: 6/18/2014 5:36:07 PM

Hãy cứu lấy giáo viên mầm non với


guest
Nghề với nghiệp
Ngày gửi: 6/18/2014 8:54:13 PM


Là giáo viên mầm non thật là vất vả, vậy mà các chế độ lương thưởng lúc nào cũng ở mức thấp nhất, cái nghề làm dâu trăm họ ni thật là khó, lo cho cháu đến từng bữa ăn giấc ngủ rứa mà các chế độ cho giáo viên mầm non thật là bèo bọtguest

Cô nuôi quá vất vã
Ngày gửi: 6/20/2014 4:50:39 PM

Một mình cô nuôi hàng ngày phải phục vụ từ 60 đến 70 trẻ khiếm cho cô nuôi quá vất vã,làm không kịp.vất vã đã vậy mà không có thêm một chế độ nào khác.trưa nào cũng làm đên 1gio 30 thì chuẩn bfị cho tre ăn quà chiều vậy mà không có được một đồng trực trưa lại thêm hàng tháng phải làm sổ sách và đồ dùng đồ chơi


guest
VIỆC LÀM
Ngày gửi: 6/20/2014 8:20:53 PM


Em mới vừa tốt nghiệp cao đẳng nghành su phạm mầm non nam 2014. em len phòng giáo dục mua hồ sơ thì nghe người ta nói la năm nay khi em nộp hồ sơ thì phòng sẽ nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ lên sở và em phải thi công chức đậu thì sở mới phỏng vấn và mới chuyển mình di cong tác tai truong nha nước. thông tin này có đúng ko ạ.guest

Thông tư 09 đã công bằng đối với GV mới biên chế
Ngày gửi: 6/21/2014 9:48:34 PM

Chúng tôi những giáo viên khối trưởng 3,4 tuổi mới biên chế tháng 7/2013.Thông tư 09 xét cho gvmn được hưởng từ tháng 1/2012.Đáng lý ra chúng tôi phải được hưởng chế độ theo thông tư 09 trong thời gian chưa được tuyển vào viên chức từ tháng 1/2012 đến tháng 6/2013 nhưng đằng này chúng tôi không được hưởng gì từ thông tư 09 này cả. Rất mong các nhà chức trách xem xét lại chế độ này cho chúng tôi để chúng tôi đỡ thiệt thòi và yên tâm trong công tác.


guest
Giáo viên mầm non khổ biết nhờ cậy ai
Ngày gửi: 6/22/2014 4:59:51 PM


Khi tôi ghi tin này các bạn cho tôi một lời động viên có hiệu trưởng nào như hiệu trưởng trường tôi không? Ai đi xếp tiền thì sắp xếp công việc tốt ai không đi tiền thì làm công việc khó khăn hoặc làm cô nuôi và chèn ép.Giao vien mang bau phai lam co nuoi hit khi than, nong luc suot ngay mac du nang luc ho co . Toi khong hieu cuoc doi sao bat cong the? cac ban oi...guest

Nhân viên trong trường chưa được quan tâm đười sống nhân viên,văn thư, kế toán...
Ngày gửi: 6/30/2014 11:49:07 AM

Giáo viên thì có các khoản Phụ cấp còn nhân viên trong trường không có quyền lợi mà lương hướng thì thấp không có phụ cấp ngoài lương chính tính từ hệ số cơ bản.như văn thư, kế toán, .... công việc ngày càng nhiều mà không thấy ai nhắc đến. không thấy ai tính thâm niên cũng có pc của ngành và thừa cũng không được tính dù có làm việc ngoai giờ theo yêu cầu....


guest
Giáo viên mầm non có được hưởng tiền ngoài giờ không
Ngày gửi: 7/1/2014 3:25:31 PM


Theo tôi được biết giáo viên mn được hưởng chế độ ngoài giờ. vậy mà có trương nhận về lại không phát cho giáo viênguest

Kế toán trường mầm non có được hưởng chế độ HĐ dài hạn không
Ngày gửi: 7/8/2014 11:35:24 PM

Tôi ở Thanh Hóa. Không biết các tỉnh khác thế nào chứ ở tỉnh tôi GVMN được biên chế, hợp đồng có bảo hiểm cả kể cả những Gv mới đi làm được 2 hoặc 3 tháng. Chỉ có nhân viên kế toán chúng tôi đã bám trường lớp từ 4 năm nay làm đủ các công việc từ đứng lớp, phụ bếp, xây dựng thực đơn, lên thực đơn, thu tiền ăn, làm tất cả các phần mềm từ misa, PM Ddmn, kiểm định chất lượng, pmis, vmis, PCGD. Vậy mà chuẩn bị tất cả GVHĐ đều được đóng bảo hiểm ăn lương theo hệ số chỉ riêng kế toán, y tế, văn thư là không có chế độ đó mà vẫn phải hợp đồng theo tháng. Chúng tôi thật sự không hiểu sức lao động của chúng tôi liệu có ý nghĩa gì hay không? Thật lòng nản, tủi


guest
CÓ AI ĐÓ KHI ĐỌC ĐƯỢC DÒNG CHỮ TÂM SỰ NÀY CỦA CÁC CÔ GIÁO MN THÌ HÃY THƯƠNG CHÚNG TÔI VỚI
Ngày gửi: 7/9/2014 6:23:09 PM


Các bạn nói mình cho là ý kiến của của các bạn hoàn toàn là đúng sự thật nhưng mà các bạn biết không bạn điều là giáo viên mà đã là một giáo viên thì phải biết tuan theo ht-hp chứ ai mà làm sai lại lời họ thì lo mà chết à đặc biệt là cơ chế hiện nay thì ..........guest

Lương GVMN
Ngày gửi: 7/23/2014 3:47:03 PM

Giao vien mam non dã biên chê từ tháng 4/2012 tới nay sao không thấy làm chuy lĩnh của tháng 1,2,3 /2012 . Và không thấy làm chuyển đổi bậc cho họ lá sao ?


guest
Thông tư 09 đã công bằng đối với GV mới biên chế
Ngày gửi: 7/24/2014 4:36:37 AM


Chúng tôi là những KT mới biên chế từ tháng 6/2013 của huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình.Vậy tại sao chúng tôi không được hưởng chế độ theo thông tư 09 từ tháng 1/2012 đến tháng 6/2013.trong khi GV không biên chê vao nghành cùng ngày với chúng tôi được truy lĩnh hơn 40 triệu còn chúng tôi chả có gì cả.Mong các vị bộ trưởng xem xét để những người GV như chúng tôi không bị thiệt thòi yên tâm công tác .guest

Cách chia tiền làm hè cho CBQL đã hợp lý chưa
Ngày gửi: 7/31/2014 12:29:14 PM

20% tiền thu học hè chia cho CBQL và kế toán(3 người). 80% chia cho GV tham gia dạy hè( >20 người).Làm thử phép chia xem đã hợp lý hay chưa, mong những người làm luật xem xét lại. Cán bộ quản lý lương cao, bổng lộc nhiều còn ăn hết cả tiền làm thêm hè chắc rằng chẳng còn GV nào muốn tham gia dạy hè nữa đâu!


guest
Tiền hoạt động của các trường mầm non thực ra là tiền gì?
Ngày gửi: 7/31/2014 12:42:06 PM


Mỗi năm ngân sách nhà nước cấp cho mỗi trường mầm non làm tiền hoạt động là bao nhiêu mà đã chi tiền công tác phí cho hiệu trưởng là 300.000đ/tháng, kế toán 300.000đ/tháng, phó HT 150.000đ/tháng, thủ quỹ 100.000đ/tháng,thuê người bảo vệ 600.000đ/tháng tổng 1năm tiền công tác phí cho 4 vị cán bộ và người bảo vệ là 17.400.000đ.Tôi nghĩ tiền công tác phí đã có trong tiền phụ cấp chúc vụ của CBQL rồi,hơn nữa mỗi lần đi họp hay đi công tác nhà trường lại trích tiền cho họ" theo chế độ hiện hành" rồi.Ăn thế thì là ăn mấy lần? Hỏi cnf tiền đâu nữa mà chi cho các hoạt động chuyên môn của nhà trường nữa? Ai thanh kiểm tra chỗ này?guest

CÔNG VIỆC LÀ CẤP SỐ NHÂN
Ngày gửi: 8/1/2014 10:35:53 PM

TÔI LÀ GVMN, CÓ 2 CON NHỎ, CHÁU NHỎ 10 THÁNG, DẠY 2 LỚP/ NGÀY VẠY THÌ THỜI GIAN DÂU NỮA MÀ LÀM HỒ SƠ , SỔ SÁCH, RỒI ĐIỀU TRA PHỔ CẬP...CÔNG VIỆC NGẬP ĐẦU NHƯ VẬY MÀ LÀM KO KỊP THÌ BỊ CHỬI NHƯ NGƯỜI CÂM ĐIẾC VẬY.... ĐÃ THẾ AI CŨNG HỎI DẠY 2 LỚP CÓ ĐƯỢC NHẬN LƯƠNG 2 LỚP KO?....HU HU HU. CÓ PHẢI SO VỚI CÁC GV BÁN TRÚ 2GV/LỚP THÌ CÔNG VIỆC CỦA TÔI LÀ 1X4 KO?


guest
Bộ GD&ĐT ra Thông tư, quyết định không có tính thiết thực cho giáo viên màm non
Ngày gửi: 8/6/2014 12:23:34 PM


Bộ Giáo dục và Đào tạo ngồi trên không có việc gì làm ngồi nghĩ ra mấy cái quyết định với chả thông tư vớ vẩn không thực tế giỏi nóii thi di vii hành xuống các xã Miền Trung đi, thấy vừa rồi Nhà nước bỏ ra mấy chục tỷ đầu tư cho Giáo dục thay đổi sách giáo khoa mà phí phạm. Dân thì nghèo trường học thì không có cho các e nhỏ học những vấn đề bất cập của xã hội không lo giải quyết. Nghĩ đến bao nhiêu vấn đề cấp bách như lương bổng, giờ làm việc, công sức đổ ra nhận đồng lương bèo bọt không đầy đổ xăng, thăm hỏi... Mà ngán nghề. Hỏi sao 'Nhà nước không nghèo nàn, thất học khi mà ngành giáo dục thì không quan tâm. Bao nhiêu tiền của, thuế má của Dân đóng vào công quỹ Nhà nước đưa đi đầu tư vào mấy cái chương trình giải trí nhảm nhí trên truyền hình.., chỉ làm cho túi tiền của nghành giải trí cá nhân nào cá nhân ấy ăn chơi xa xỉ, xa hoa. Ví như người đẹp hay còn gọi Đại sứ thiện chí Lý Nhã Kỳ mặc 1 chiếc áo dài có giá tiền tỷ hay nói cách khác là hơn 10.000 USD.
Cuộc sống của người Dân thì vô cùng thiệt thòi với thu nhập thấp không đủ ăn trong khi đó chi phí sinh hoạt hàng tháng cứ tăng nào là tiền điện tăng, xăng tăng, nước tăng, gas tăng, thực phẩm tăng, cưới xin, lễ mừng....vv...Mà lương cô mầm non được chưa đầy 3 triệu/tháng. Vậy mà GD & ĐT ra Thông tư 48/2011 giảm giờ làm việc cho giáo viên 6h ngày và 2 do Hiệu trưởng phân công, mấy ông bà ngồi trên phán dốt nát, ngu xuẩn. 2 h do Hiệu trưởng phân công chúng tôi còn khổ hơn, bị sự hống hách,mạt sát của lãnh đạo khổ hơn là dạy thêm 2h các ông các bà biết được khong? Cai gi ma giam gio lam o day?Mấy ông mấy bà chỉ giỏi nghĩ ra mấy cái thông tư, quyết định trò hề thôi còn nhiều loại Thông tư vớ vẩn nữa nhưng chỉ nói đến đó cho các ngài suy ngẫm nhưng chắc gì các ngài đọc đã hiểu. Các ông, bà phải cho đi làm lính đánh thuê may ra mới sáng dạ. Càng nói càng phãn nộ, bức xúc. Xuống địa phương vi hành thực tế xem đời sống Dân, con em, giáo viên sống có bằng 1/10 đời sống các ngài trên không? Giờ mà các ông các bà lên làm lãnh đạo muốn ra Thông tư, quyết định gì thì cũng nghĩ cho kỹ rồi hãy ra không gì Dân đen họ cười cho, các nước bạn họ chế giễu cho. Thôi có nói gì đi nữa thì quan tham vẫn là quan tham, dân đen vẫn là dân đen. Dân đen thì vẫn cứ làm trâu, làm ngựa cày ra bù lỗ cho Nhà nước và doanh nghiệp, đóng thuế trả nợ cho nước ngoài.
guest

Giáo viên mầm non khổ đủ đường
Ngày gửi: 8/13/2014 10:21:37 PM

Mới vào trường được chưa đầy một năm, nhưng mình đã thấu hết sự vất vả của nghề này rôi. giờ thì không cả dám lấy chồng và sợ không có thời gian dành cho gia đình. Tần suất công việc quá cao, đi từ 7h sáng đến tận 5h mới được về. Công việc quá là áp lực, nào thì phổ cập, giáo án, làm đồ dùng đồ chơi...làm không hết việc ở trường lại tính mang về nhà làm để cho kịp hoàn thành khong lại sợ sếp mắng nhiếc. Tính như vậy giáo viên mầm non làm việc hơn một cỗ máy mười mấy tiéng một ngày trong khi lương thì được hơn 2triệu. Lại còn việc cùg là giáo viên, nhưng giáo viên mầm non luôn bị coi thường. Bị rè bỉu. Nản toàn tập


guest
GVMN làm quá giờ quy định từ 6h15 đến 17h
Ngày gửi: 8/14/2014 7:56:13 PM


Tôi là giáo viên ở cần thơ ngay chúng tôi làm 11 tiếng, nhiều hôm thứ 7 còn phải đi họp, mà không hề có tiền làm thêm giờ, ngay cả tiền ăn buổi trưa gv chung tôi cũng phải tự trả thật bất công cho nghành GVMN,70% đồ chơi trong lớp là tự tạo nhưng lại không có khoản tiền nào là hỗ trợ để chúng tôi làm, mang tiếng là đồ chơi tự tạo nhưng giấy decan, bititt.... giáo viên chúng tôi đều phải bỏ tiền ra mua, trong khi hết lòng với nghề mà không được nhà nước các ban nghanh quan tâm
thật thất vọng với nghành giáo dục ở việt nam
guest

Hãy vượt qua khó khăn bằng chính năng lực của mình chứ đừng chỉ là kẻ nịnh hót
Ngày gửi: 8/26/2014 9:24:38 AM

Tôi cũng là một giáo viên mầm non. kê ra trong môi trường toàn phụ nữ này cũn buồn lắm. là một giáo viên năng nổ nhiệt tình. Nếu không có cháu thì cô không yên tâm giao việc này cho người khác(HT nói vậy). tất cả công việc hội thi trong nhà truwowngfff không bao giờ vắng mặt tôi, dự thi đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, sáng kiến kinh nghiệm được giải A cấp huyện, được chọn đi thi công đoàn giỏi vậy nhưng khi về nhà trường không một ai nhắc đến. Cuối năm một lời khen ngợi cũng không có. nếu chỉ là vậy thì cũng chưa có gì đáng nói điều đáng nói là một người thi GVDG cấp trường không đạt, không viết SKKN, không tham gia bất cứ hoạt động gì của nhà trường vẫn được xếp loại xuất sắc. tôi đã từng cố gắng phấn đấu nhưng giờ nỗ lực của tôi không còn nữa. tôi nghĩ nếu có thời gian tôi sẽ đi làm thêm bên ngoài để kiếm tiên mua sữa cho con còn hơn. Và tôi đã làm vậy. Cho đến hôm nay tôi đã khẳng định điều tôi làm là dúng, các con tôi được thê bộ quần áo mới bằng chính sức làm của mẹ nó, bỏ công phải được hưởng theo đúng công mình làm chứ không phải chỉ là đi nịnh hót để kiếm được chức danh hão như những ai đó từng làm. Các bạn trẻ ơi 9 năm trong nghề tôi đã rút ra nhiều kinh nghiệm. không phải đâị học là tất cả, không phải là HT mới sống được. Tôi vẫn làm tốt trách nhiệm của mình phụ huynh luôn tin yêu nhưng tôi vẫn phải kiếm tiền nuôi con cái vậy thì thay vì buồn chán tôi lấy đó để làm bàn đạp giúp tôi tiến xa hơn trong xã hội. đừng buồn vì mình không được xếp yêu các bạn nhé


guest
Hiệu trưởng, Hiệu phó trường MN
Ngày gửi: 9/2/2014 10:10:17 PM


Tôi tháy các hiệu truong hiêu phó mam non không thục hien đúng giò dạy của mình mà lạm dụng suốt cả năm học dự giò tiết dạy giáo viên thật vô lý trong lúc mình không tự ren luyên chuyên môn của mình để giáo viên học tậpguest

GIÁO VIÊN MẦM NON LÀM VIỆC QUÁ NHIỀU
Ngày gửi: 9/5/2014 3:14:21 PM

Tại sao nhà nước đưa ra thông tư quy định giờ làm việc của GVMN mà ko thực hiện vậy? Chúng tôi làm việc còn hơn con súc vật. Con bò đi cày còn được nghi trưa ăn cỏ còn tụi tôi thì làm quần quật từ 8-10 giờ/ ngày có ai biết ko ? Chúng tôi sắp kiệt sức hết rồi. Ban ngày thì ở trường Ban đem thì hết soạn giáo án lại đến làm đồ dùng tới khuya có ai thấu?


guest
Chưa công bằng trong giờ dạy ở các vùng miền
Ngày gửi: 9/5/2014 3:22:40 PM


Hiện nay, giáo viên mầm non ở khu vực thành phố làm 2 buổi, quần quật từ 6h30 sáng đến 5h chiều; giáo viên khu vực nông thôn và miền núi làm việc ngày 1 buổi (4h), ngoài ra họ chẳng biết làm việc gì rõ ràng và có hiệu quả. Ví dự 1 giáo viên nông thông 7h30 đủng đỉnh đến lớp, 10h là bắt đầu cho trẻ về. Ngày nào mưa gió là nghỉ khỏe vì phụ huynh không cho con em đến lớp (chưa 9u3 4 tiếng 1 buổi) nhưng lương của họ lại cao nếu vào được biên chế : có phụ cấp thâm niên, khu vực, đứng lớp... Hãy về các huyện, xã có vùng giao viên đã vào biên chế mầm non mà xem họ sống rất thoải mái, nhàn rỗi. Tôi cho địa chỉ : các trường mầm mon khu vực xã Cát Tài, Cát Minh huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định... họ nhàn rỗi lắm vì không phải trông cháu buổi trưa, thừa giờ đi chợ, nấu cơm... Làm buổi 3 tiếng, chiều nghỉ khỏe hoặc tập hợp nhau lại chẳng biết làm gì cho hiệu quả, chỉ tính mãi vẫn không đủ giờ của nhà nước đâyguest

GVMN Không biết đúng hay sai
Ngày gửi: 9/8/2014 11:30:01 PM

Dạy lứa tuổi 4-5 tuối thì dạy 1 buổi còn một buổi đi trực.HT bảo có quyền quyết định phân công như thế nào thì thực hiện theo.lớp bán trú 2 giáo viên có cần thêm giáo viên đi trực tiếp không?bán trú 2 GV Thì sổ sách trách nhiệm được 2 cô còn một buổi thì 1 cô phải làm hết tất cả và phải đi trực làm việc đúng 8 giờ
vậy quyết định HT như vậy đúng hay sai?guest
GVMN như ở tù lỏng
Ngày gửi: 9/9/2014 8:44:40 PM


6g45 đến lớp vệ sinh lớp học và chăm sóc và giáo dục trẻ khi đến giờ ngủ của trẻ thì một cô ở lại giử lớp đến 1 giờ một cô đi mua đồ ăn. HT đến lớp bảo tại sao 10 giờ không đi mà đi 1 giờ.trách nhiệm giờ nào quan trọng hơn. HT như vậy là HT gì?guest

Đọc xong comments đau bao tử luôn
Ngày gửi: 9/11/2014 1:03:45 PM

Tôi sắp là gv mầm non đang muốn tìm hiểu về giờ làm việc, về các chế độ chính sách dành cho gv.
Gõ vào Google thấy bài này.
Tôi đọc được một lúc đau bao tử luôn rồi. Không biết các vị lãnh đạo có đọc không? có cảm thấy gì hay không?guest
công việc quá tải
Ngày gửi: 9/16/2014 10:09:04 PM


Đúng là chỉ có người trong ngành mới thấy áp lực như thế nà?? Chúng tôi đi làm từ kúc 6h25 đến hơn 5h chúng tôi mới về, như vậy chúng tôi đã làm việc mấy giờ??? Có vị lãnh đạo nào tính đươc k?? Lương thì thấp, mà chúng tôi tự bỏ tiền túi của mình ra để trang trí lớp, trang trí theo chủ đề, làm đồ dùng tất cả mọi thứ của lớp, chúng tôi đều bỏ tiền túi ra, như vậy tiền lương có đảm bảo cuôc sống cho chúng tôi yên tâm công tác k?? Chúng tôi cũng học trường lớp như bao ngành khác , nhưng khi ra trường chúng tôi k tương xứng với công sức của chúng tôi bỏ ra,....còn nhiều điều bất công nữa, tôi rất mong mấy vị lãnh đạo hãy quan tâm nhiều tới chúng tôi hơn....guest

Không lời giải thich
Ngày gửi: 9/19/2014 2:53:39 PM

Thấy ai cũng vào đây hỏi vậy mà không thấy ai trả lời một câu hỏi nào hết vậy


guest
GVMN ngoài biên chế đã được kí hợp đồng dài hạn, nhưng hiện nay trường yêu cầu kí lại hợp đồng cos thời hạn 1 năm. Như vậy đúng hay sai? Có luật nào mới như vậy không?
Ngày gửi: 10/4/2014 3:47:06 PM


Tôi vào trường đã được 2 năm. Đã được kí hợp đồng Không thời hạn. Đợt vừa qua được sự quan tâm của nhà nước, các cấp lãnh đạo nên giáo viên mầm non được xét tuyển đặc cách vào biên chế. Những giáo viên đử điều kiện xét tuyển thì đã có quyết định vào biên chế. Hôm nay hiệu trưởng trường tôi ra thông báo rằng với những giáo viên ngoài biên che như chúng tôi thì sắp tới sẽ được kí lại hợp đồng và thời hạn hợp đồng là l năm. Tôi xin hỏi như vậy có đúng không?guest

Đều là con người " không phải động vật. hay thực vât."
Ngày gửi: 10/9/2014 1:56:55 PM

- Tôi thấy đảng và nhà nước đã quan tâm đến GVMN rất nhiều đấy chứ sao các bạn lại bảo không quan tâm. Trước tiên cá nhân tôi xin cảm ơn các cấp lãnh đạo đã quan tam đến chúng tôi, nhưng tôi xin các vị hãy thương thì thương cho chót,các vị cũng đi làm cũng có gia đình như ai, nhưng mỗi ngày các vị làm bao nhiêu tiếng, tiền lương là bao nhiêu,vậy chúng ta là con người cùng một dòng máu chảy sao các vị lại không HIỂU thấu đáo.Tôi thấy đúng là con người nhưng có lãnh đạo thì " YÊU DÂN ,KÍNH DÂN KÍNH DÂN CÓ lÃNH ĐẠO NHƯ MỘT CON THÚ LÚC NÀO CŨNG CHỈ MUỐN ĂN THỊT DÂN" Tôi thấy buốn chán vì " BÁC HỒ ĐÃ HY SINH UỔNG CÔNG" CHO NHƯNG LOẠI CÁN BỘ NHƯ MỘT CON SÂU CON MỐI GẶM NHẤM VÀ LÀM HẠI DÂN NHỮNG ĐIỀU BẠC DẠY VẪN VANG VỌNG ĐÂU ĐÂY, NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC MỘT CÂU TỪ NÀO VÀO ĐẦU CHỈ ĐỌC VÁCH VÁCH MÀ KHÔNG THỰC HIỆN LỜI BÁC DẠY. LÀ CON NGƯỜI NHƯNG LẠI NUỐN ĂN THỊT NGƯỜI.tÔI THẤY HIỆN NAY nhà nhà ,người người có cán bộ đều tham nhũng ai có tiền là hay , ai hay mà không có tiền là dở.nếu một ông hay bà lãnh đọa nào mà liêm chính trong dây tham nhũng thì người ta cho là chê tiền. ca thán hay thắc mắc đều vô hiệu hóa nếu không có tiền. vâng cuối cùng tôi cũng xin các cấp lãnh đạo có đọc được những dòng chữ nay thì cùng quan tâm đến chj em GVMN chúng tôi đúng như mọi qui định mà nhà nước đã đưa ra để chị em chúng tôi có thêm chút thời gian chăm sóc gia đình "Trong ấm ngoài mới êm được". Và đặc biệt là nhà nước đã đào tẠO cho chúng tôi ĐI HỌC ĐẠI HỌC nhưng học xong lại không được ăn lương theo bằng cấp.Vậy kính đề nghị các cấp lãnh đạo hãy quan tâm đến chúng tôi về vấn đề vày.


guest
Mình đồng ý 2 chân 2 tay với ý kiến của các bạn
Ngày gửi: 10/15/2014 8:45:36 AM


Mình dạy ở Hà Nội. diều kiện vật chất hơn một chút cơ mà chúng mình khổ như nhau.chả phải các sếp trường cố ý chèn ép gì đâu mà từ trên bắt xuống. Này nhé, chúng mình là dân cày đường nhựa, ai biết mặt mũi cái cuốc, hạt rau ra sao mà bắt tụi mình đi trồng rau. Chả là trường có một vạt đất trống lớn dùng để xây trường mới, gạch cát đá sỏi mảnh sành tung tóe, cỏ howng nữa. Thế rồi sếp phòng về bắt tụi mình trồng rau, dào cả cỏ cảnh và hoa ở khuôn viên trường lên, đổ đất trồng rau. Mất 30 triệu tiền đổ đất nè, mà vẫn phải san lòi ruột mới trồng được chớ. Bọn mình cầm cái cuốc không xong, thế là rau cũng èo uột. được 3 tháng thì có kế hoạch xây trường mới. Giời ơi! 30 triệu, lại còn công sức củn chúng mình nữa chứ. không biết là tăng gia hay phá gia nữa. oải quá.guest

Hãy cho chúng tôi thời gian để chăm lo cho các cháu
Ngày gửi: 10/15/2014 9:02:07 AM

Chẳng những con mình không chăm được, mà học sinh cũng bị bỏ bê các lãnh đạo ạ! Lôi chúng tôi đi đủ hội thi, hội giảng này nọ, đồ dùng đồ chơi, một đống sổ sách... chúng tôi phải làm vụng ở trong giờ đấy. ngoài giờ thì một ngày 72 tiếng cũng chả làm xong. Thế là các cháu bị bỏ rơi 1 xó, xem hoạt hình nè, đánh nhau nè, làm gì thì làm á, các cô không quản được. học sinh càng ngày càng ngu thật, lấy đâu ra mà phát triển toàn diện. Các thể loại báo cáo nghe mà buồn nôn quá.


guest
Hỏi về chế độ CBQL ngày học MN
Ngày gửi: 10/22/2014 1:54:20 PM


Chúng tôi là những giáo viên MN công tác trong ngành đến nay trên dưới 30 năm công tác mà đến năm 2002 mới được đóng bảo hiểm bắt buộc đến năm 2010 mới được tuyển vào công chức nhà nước nhưng trong thời gian đóng BHXH bát buộc đến năm biên chế được 10 năm mà chỉ được hưởng lương bậc 1. đến nay có chính sách GVMN ngoài biên chế được nâng bậc từ năm đóng BHXH bắt buộc vậy GVMN ngaoif biên chế vào ngành năm 2004 đến nay hưởng lương bậc 3 còn CBQL có thâm niên trên 30 năm vẫn đang hương lương bậc 2 vậy BGD&ĐT; BNV có chính sách nào để giai quyết cho GVMN hiện nay là CBQL trong tình trạng trên đỡ thiệt,..............để yên tâm công tác trong thời gian cuối đời,.................?guest

Câu trả lời của sở giáo dục ở đâu???????
Ngày gửi: 10/29/2014 1:39:58 PM

Tôi không phải la giáo viên mầm non nhưng vợ tôi la giáo viên mầm non.Thấy vợ tôi đi làm cực khổ tôi thấy vô cùng bức xúc...công văn chỉ thị gi nào la ngày làm việc 6h..lương thì trợ cấp đủ thứ.tuần lam 40h.thứ 7 chu nhật thì ngi mà có thấy ngỉ đâu..bắt đi họp tối ngày..đonng62 lương thì ít ỏi...thua cả lương công nhân...thiết ngĩ bộ giáo dục nói cải thiet cai gì chứ..nói thi hay chứ co ai làm đâu..ah2 mà quên lõ như làm đúng như vậy thi lấy gì mak ăn chặn lương của giao viên chứ...quá bức xúc..


guest
Nghe sợ quá
Ngày gửi: 10/31/2014 8:48:03 AM


Ai mà đọc hết lời tâm sự của các bạn, có dám đi dạy mầm non mới là lạguest

Hởi những "ông bà xếp giáo dục" có hiểu
Ngày gửi: 11/3/2014 8:27:09 PM

Trường thì không đủ phòng, lớp đến 45 cháu nên 2 cô phải dạy một lớp vậy mà phải dạy thêm buổi chiều. Trường vùng nông thôn sâu nên buổi chiều nhiều nhất là 10 cháu đi học vì phụ huynh phải làm mướn làm thuê ai ở không đưa con sáng chiều (8 lần/ngày) Trường thì ở xa nhà, tôi phải đi tiên đò 8000 đ/ngày chưa kể tiền xăng, ăn uống vậy mà dạy buổi chiều chẳng có đồng nào.Dạy sáng chiều, họp hội về nhà mệt lừ rồi phải soạn bài. Không thể tả nổi. Hởi những "Ông Bà" xếp lãnh đạo ngành giáo dục các Ông Bà hãy xuống làm giáo viên 1 tháng thì ông bà sẽ biết công văn- hướng dẫn- chỉ đạo của mình hợp lòng người cỡ nào?


guest
Có phải là người quản lí tốt không ?
Ngày gửi: 11/12/2014 8:33:58 PM


Một người quản lí cả 1 trường mà thoát ra một câu không thể hiểu nổi là người như thế nào?
"Các cô đừng có than, các cô lãnh lương các cô có than không?"
Ai làm nhiều công việc quá mà không than, Nhưng người ta than mà người ta làm để hoàn thành nhiệm vụ.không động viên mà còn nói làm không nổi thì xin ra khỏi ngành.
guest

Yêu trẻ nhưng không thể yêu nghề
Ngày gửi: 11/25/2014 3:11:37 PM

Lau lớp,cb đón trẻ,đến 11h tối mới đc về nhà,chưa lo được gì cho gđ thì 1h đã phải đi trường đến 5h30 mới về ,thức khuya đến hơn 11h với giáo án,đồ dùng dạy học.vậy mà cũng chẳng có chế độ nào cho gv lớp ghép như tôi.áp lực cv quá nhiều đôi lúc tôi cảm thấy muốn bỏ nghề,tất cả cũng vì các công văn hướng dẫn chỉ đạo của các vị mà gv chúng tôi khổ cỡ nào.xin các vị hãy vào diễn đàn đọc và hiểu dùm nỗi lòng của chúng tôi với,


guest
GVMN
Ngày gửi: 11/26/2014 9:35:07 PM


Tôi cũng là 1 GV mầm non tuy rất trẻ nhưng tôi công tác đã được 12 năm. tất cả suy nghĩ và tâm sự của các bạn cũng giống như tôi. các bạn àh cho dù mình có viết ra những tâm sự này cũng chỉ để cho tâm trạng được thoải mái và độ bức xúc thôi chứ mình nghĩ chẳng có ai hiểu và có thể giải quyết được những thắc mắc của chị em trong nghề này cả. cho dù bộ trưởng bộ giáo dục có ra quyết định gì đi chăng nữa đó cũng chỉ là nhung to giay dua ra cho co quan tam toi su vat va cua GV. con che do va tien luong thi con rat dai moi den duoc voi nhung nguoi giao vien nhu chung toi. Thôi thì đã chọn nghề thì hãy yêu lấy nghề đó là sự lựa chọn của chúng ta. mong sao chị em hãy cố gắng động viên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình nhé. chúc tất cả chị em giáo viên mầm non luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và yêu nghề hơn nữa nhé. hãy vì các con thân yêu ngày ngày cô chăm sóc nhé.guest

Nỗi buồn của giáo viên mầm non làm thêm mà không được hưởng tiền thêm.
Ngày gửi: 12/3/2014 2:17:22 PM

Bản thân tôi là một giáo viên mầm non nhưng tôi thấy nhiều bất lực vì chúng tôi phải làm thêm 2 tiếng mà k được thu tiền để trả lương làm thêm giờ.chúng tôi thật bức xúc


guest
Tâm sự MN
Ngày gửi: 12/6/2014 3:43:10 PM


Tôi cũng là GVMN đến nay đã 33 năm trong nghề, trải qua nhiều thời kỳ thay đổi của sự nghiệp GDMN rồi. 30 năm cống hiến cho sự nghiệp trồng người, tâm huyết với con trẻ, tôi k biết CBQL các trường bạn NTN nhưng ở chỗ chúng tôi CBQL luôn quan tâm, giúp đỡ chúng tôi, động viên chúng tôi thực hiện tốt công việc mặc dù trường tôi còn quá nhiều khó khăn về cơ sở vật chất. Nhưng chúng tôi đã chọn và rất yêu nghề, rất yêu đàn con trẻ ngây thơ vô tội.Còn nói đến dự giờ thì tôi thiết nghĩ là CBQL là phải dự giờ để đánh giá chuyên môn, góp ý để GV hoàn thành tốt nhiệm vụ, đó cũng là nhiệm vụ của CBQL mà. Là người trong cuộc công bằng mà nói thì GVMN quá vất vả, làm quá nhiều giờ, K còn thời gian dành cho gia đình, K có thời gian chăm con của mình....Chỉ mong một điều là xã hội hãy nhìn nhận và đánh giá đúng về chúng tôi để chúng tôi có chỗ đứng trong xã hội mà không phải chịu nhiều thiệt thòi về mọi mặt. Mong, rất mong Nhà nước có chế độ tốt hơn, ưu đãi hơn cho GVMN để GVMN k còn thiệt thòi nữa. Rất mong các nhà lãnh đạo Nhà nước quan tâm và có chính sách công bằng với GVMN....guest

Nõi khổ kêu cùng ai
Ngày gửi: 12/6/2014 9:13:00 PM

Ban giam hiệu bắt giáo viên ký dạy thay ma chưa bao giờ BGH đi dạy, ban giam hiệu ăn chặn tiền của gv nhưng khong ai dám nói. nếu nói là bị dự giờ, ép cho đén chết


guest
CẦN PHẢI LÀM GÌ TRƯỚC QUY ĐỊNH NGANG TRÁI ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN HỢP ĐỒNG NGHÀNH HỌC MẦM NON
Ngày gửi: 12/7/2014 9:01:48 PM


Tôi là gv mầm non đã rât may mắn sau 18 năm đã dược vào biên chế nhà nước.nhưng sau khi đó hiện nay còn thiếu rất nhiều gv mn,nhưng sau khi hợp đồng với với gv tại sao gv đó không được hưởng chế độ gì cả không đóng bảo hiểm, không ưu đãi, thời gian hợp đồng cho họ chỉ 2 tháng 1 lần vì sao lại có quy định như vậy, có phái chỉ ở bắc ninh có quy định này không.guest

Giáo viên mầm non k phải là người
Ngày gửi: 12/13/2014 10:17:24 PM

Bô trưởng ơi lớp e 50 trẻ lớp la một buổi nên hiệu trưởng nói e thiếu giờ nên bắt e dạy một mình trong khi đó e có con nho lại kiêm nhiệm tô khối nếu như vậy e co dc xin gv hô trơ k e chịu hết nổi rồi Bo trưởng ơi


guest
Đề nghị bộ trưởng giáo dục vào cuộc.
Ngày gửi: 12/18/2014 12:15:23 PM


Tôi là một giáo viên mầm non. Nhưng tôi thật sự thấy bùn khi đọc những băn khoăn của chị em,mà có nói ra thì cũng chẳng ai thấu. Hiệu trưởng đúng là con rắn độc. Cắn ai thì người đấy phải chết.guest

Đổi mới căn bản giáo dục, vậy đã đổi mới hoàn toàn chưa?
Ngày gửi: 12/29/2014 9:07:22 PM

Mục tiêu đổi mối căn bản giáo dục là "lấy người học làm trung tâm, đổi mới giáo dục dựa trên thực tiễn, đổi mới giáo dục áp dung cách học cách dậy của các nước tiên tiến" điều này em không phủ nhận đó là những cái mới mở ra cho giáo viên một cách dậy, giúp học sinh cách học nhanh nhất, nhưng đã hoàn toàn đổi mới hẳn chưa, trong quá trình chỉ đạo đã sát với thực tiễn chưa, có lẽ tôi cho rằng giữa lý thuyết với thực hành thì có rất nhiều điều cần bàn luận, cũng như một số bạn đã nói lên được tâm tư suy nghĩ của mình, tôi rất đồng tình quan điểm của các bạn, là một giáo viên mầm non trên cương vị nhìn về các cháu, tôi thấy một thực tế chất lượng , thời gian dành cho các chau học tập thì không có, mà chỉ dành cho các hội thi này nọ, một năm chỉ cần 3 cuộc thi lớn của nghành phát động là đã hết thời gian dạy các cháu rồi, các bé mầm non để tập được những bài eoobich ngộ nghĩnh không phải là 1 tháng mà tới 2 tháng, 3 tháng thì mới thuần thục, thế rồi rất nhiều hội thi đồ dùng đồ chơi, này nọ chưa kể đống hồ sơ sổ sách, tôi thấy quá nhiều hồ sơ mà không đem lại tác dụng gì, chỉ mất thời gian dạy trẻ, giá những thời gian ấy dành nhiều cho giáo viên thực hiện chương trình thì các cháu còn được nhiều bổ ích hơn,chương trình của các cháu học tập kết hợp trí thức qua công nghệ thông tin mở ra cho trẻ cả một thế giới mênh mông về kiến thức, còn theo chúng em các cuộc thi chỉ nên là những hình thức giải trí thôi và đồ dùng đồ chơi tự làm thật đấy Bác Nghĩa a. như các bạn nói giá trị thực tiễn đồ dùng đồ chơi tự làm không cao đâu các cháu động vào là hỏng chỉ để chưng bày thôi và đón đoàn,tiền bỏ ra mua nguyên vật liệu làm đồ dùng tự làm còn nhiều hơn là đi mua đồ chơi bằng nhựa, mà không chơi được nhiều vậy thì giáo dục có mang thành tích không, những phong trào mang tính giải trí thì theo em nên phân thời gian cho nó như một việc gải trí, không nên quá đề cao phong trào, đâu phải cứ phong trào các hội thi mới đánh giá chất lượng một nhà trường, mà chất lượng nhà trường nó thể hiện ở nhiều khía cạnh trên nhiều trẻ, trong thực tế vì quá đề cao các phong trào để đánh giá thứ hạng nhà trường mà chúng ta vô tình quên đi một nhiệm vụ đó là thực hiện chuyên môn, cả 2 khía cạnh này đều đòi tốt thì quá căng thẳng gây sức ép cho giáo viên mầm non hiện nay, chất lượng các cháu thực sự giảm sút vì không được học nhiều, có bạn đã nói các cháu ngu đi là chính xác đấy bác nghĩa ạ. theo em bộ giáo dục nên có một cách nhìn hết sức thực tế và lắng nghe giáo viên mầm non tâm sự, vì đổi mới thì phải dựa vào thực tiễn để đổi mới. Ta chỉ có 2 tay, mà công việc đòi ta phải có 4 tay thì điều đó là không thể có được. Giáo viên mầm non Thái bình xin chia sẻ và lắng nghe


guest
Đồng cảm với MN
Ngày gửi: 12/30/2014 9:13:44 PM


Chia se voi dong nghiep, minh cung day trong Mam non, vat va thi cac chi cũng biết rồi đó . GV MN đi sớm về muộn, người nào chưa có gia đình thì khó có điều kiện giao tiếp, khó lập gia đình, người có gia đình thì chuyện gia đình không làm tốt hết được. nỗi vất vã đó cũng sẽ dần quen nhưng toi chịu không nỗi với những qui định vô lý của hiệu trưởng đưa ra, cái gì cũng cấm, cái gì cũng không được, giáo viên có con học trong trường mà mang thức ăn, nước uống hay thuốc gì cho con cũng không được trực tiếp mang đến nữa phải nhờ trung gian, rồi phải đưa trước giờ phụ huynh đưa.
thêm phần nữa trực trưa cũng không có giờ buổi gì hết, hễ 1 chút là kêu lên họp khẩn cấp, nói chung giáo viên giống như 1 ô sin vậy. sự thật lúc quyết định thi vào nghề này tôi rất tâm quyết do tôi rất yêu trẻ con, nhưng khi vào cuộc rồi, những áp lực công việc, áp lực từ lãnh đạo, áp lực từ phụ huynh, tôi rất chán, rất muốn bỏ việc.
nhưng cũng hi vọng các cấp lãnh đạo quan tâm nhiều hơn nữa về bậc giáo dục mầm non để các giáo viên mầm non chúng ta an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ. cảm ơn các bạn.
guest

Nói nhiều ai nghe đây công văn nghị định làm gì cho nó mệt tốn giấy tôn tiền
Ngày gửi: 1/12/2015 10:36:19 AM

Cùng một tỉnh huyện có tiền trực trưa huyện không là sao? có ai cho tôi xin một cái công văn hay nghị định nói về tiền trực trưa của gvmn không tôi sẽ gọi là bà hoàng đời mới nhé có cái nghành học nào mà đi dạy từ 6h30phut đến 17 giờ hay không trưa chồng con ở nhà ăn gì không biết con lang thang phiêu bạt giang hồ không ai hay ở lớp làm ni cô coi con phụ huynh mổi ngày 2 giờ 1 tháng 40-46 giờ vậy là không chỉ đi dạy 4 tuần trên tháng mà là 5 tuần không có ngày thứ 7 chủ nhật chưa kể đi họp hội dồng, chuyên môn tết đến rồi ai cũng mong tiền tăng thu nhập cuối năm sao tôi thấy buồn vậy bao giờ cho trường tôi được 5 triệu hả trời


guest
Bao giờ nhà nước quan tâm thật sự đến giáo viên mầm non
Ngày gửi: 1/21/2015 8:55:40 PM


Nhà nước đưa ra các thông tư bằng văn bản phải chăng không có thực hành, giáo viên mầm non ở lại trực trưa 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày , một tháng mất khoảng 40- 42h làm thêm nhưng giáo viên không được trả thêm một ngìn nào về tiền ngoài giờ,như vậy thì sự quan tâm của nhà nước phải chăng chỉ xem như một bài thuyết trình, mọi người nghe xong là thôi.guest

Mầm non đang măc bệnh thành tích rất nhiều
Ngày gửi: 1/29/2015 10:30:42 PM

Tôi thấy các bạn nói rất đúng những người làm quản lý trước kia họ cũng là giáo viên mà lên, nhưng muốn có được cái ghế lãnh đạo thì họ cũng phải mua với một cái giá cao nên khi có được họ phải tìm mọi cách để lấy lại, cho nên người phải gánh chịu đó là các cô giáo và các bậc phụ huynh, vì sã hội bây giờ là chế độ mua quan bán chức mà, các cuộc họp thì luôn nói là học tập tấm gương của Bác Hồ, chuống tham nhũng, nhưng ngược lại càng tham nhũng hơn, mình là giáo viên mầm non làm đúng với trách nhiệm của mình là được không để phụ huynh nên án là mình tự hào với nghề của mình các bạn ạ


guest
Hỏi về chế độ chi trả cho giáo viên dạy lớp ghép của giáo viên mầm non
Ngày gửi: 3/5/2015 9:00:01 AM


Tôi là giáo viên mầm non day ở vùng núi thuộc khu vực 0.7. Tôi dạy lớp ghép 2 độ tuổi như vậy tôi có được tính chế độ gì khi dạy lowps ghép không?guest

Hỏi về ché độ của giáo viên hợp đồng
Ngày gửi: 3/12/2015 11:55:14 AM

Tôi là một giáo viên đã được biên chế nhưng tôi muốn hỏi rằng hiệu trưởng trường tôi làm đã đúng chưa. hiện tại trường tôi còn 5 giáo viên hợp đồng nhưng có 3 giáo viên đứng lớp và 2 người hiện tại nấu ăn 2 người nấu ăn thì hưởng công nấu ăn còn 3 giáo viên đứng lớp thì lấy tiền công trực trưa của chúng tôi để trả vậy chứng tôi những người được biên chế đang phải nuôi giá viên hợp đồng thử hỏi như vậy có đúng không


guest
Phó hiệu trưởng không thực hiện dạy theo thong tư 48
Ngày gửi: 3/19/2015 3:54:23 PM


Phó hiệu trưởng trường mầm non mượn kế hoạch giáo dục của giáo viên cóp làm kế hoạch giảng dạy của mình để chống đối với sự kiểm tra của Phòng Giáo dục và đào tạo nhựng không thực hiện giảng dạy theo kế hoạch như vậy có đúng không. Họ có được hưởng phụ cấp đứng lớp không?guest

ĐÃ ĐẾN LÚC PHẢI NÓI RỒI
Ngày gửi: 3/25/2015 2:24:16 PM

Tất cả chúng ta phải làm gì đó ,để chống lại sự bất công này,phải để cho họ thấy chúng ta không thể nào chịu đựng nổi nữa,chúng ta quá cực khổ,quá nghèo,quá nhục,quá áp lực


guest
Giáo viên mn vùng biên giói mà qua khổ
Ngày gửi: 3/27/2015 12:47:21 PM


Em ko biết thông tư 6h/ngày thật sự có hiệu quả đến đâu? Nhưng với vùng dân tộc thiểu số thì rất khó khăn. Vận động hs đi học 1 buổi đã khó rồi giờ còn phải 2 buổi.Hầu như chiều các lớp k có hs mà chiều nào cũng đi gọi đi chở thì tiền xăng ở đâu ra. Trong khi gv đều ở xa đi 40 - 50 km dù ko ăn trưa cũng ko thể về lo việc nhà được vì thế cũng thành đi từ 6h sáng đến 18h chiều mới về được đến nhà. Tối bài vở, giáo án... thì giáo viên mầm non làm sao lo được cho gia đình, chồng con. Mà phụ nữ sinh đẻ con nhỏ nữa có ai hiểu được cho những người giáo viên mn ko?guest

Bất công
Ngày gửi: 4/3/2015 8:35:15 PM

Tại sao tốt nghiệp bằng cao đẳng chính quy lai không du điêu kiện để tham gia tuyển dụng viên chức.còn những người tot nghiệp trung cấp hê vừa học vừa làm lai du điều kiện la sao? Tại sao vo lý vây.


guest
Xem lại trước khi ra thông tư..
Ngày gửi: 5/13/2015 1:46:27 PM


Cụ thể theo Điều 4 Thông tư trên hướng dẫn về giờ dạy của giáo viên mầm non như sau:

Đối với giáo viên dạy các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 02 buổi/ngày, mỗi giáo viên dạy trên lớp đủ 6 giờ/ngày và thực hiện các công việc chuẩn bị cho giờ dạy trên lớp cũng như các công việc khác do Hiệu trưởng quy định để quy đổi đảm bảo làm việc 40 giờ/tuần.
Dạy mầm non có phải là nhà giáo không? Nếu phải sao không có giờ để soạn, làm đồ dùng.
2giờ do H/T phân công ...Phân cái gì? Giáo viên đâu phải công chức làm giờ hành chánh mà bắt phải lăn lộn ở trường đủ 8 giờ/ một ngày.. Ai ra thông tư dốt không thể tả... góp ý thẳng như thế này mất lòng đấy, như hàng ngàn giáo viên đang bị bóc lột sức lao động ....đâu có phải ở chế độ tư bản đâu/.. xin coi lại...
guest

Hỏi về chế độ khen thưởng tết
Ngày gửi: 5/20/2015 9:54:27 PM

E là giáo viên mầm non được 3năm rồi nhưng tết năm vừa rồi trường em không được thưởng tết dương lịch mà nhà trường không nói lý do gì cả.e hỏi các trường bạn thì trường nào cũng có chỉ trường e không có là tại vì sao ạ


guest
Hỏi về chế độ thai sản
Ngày gửi: 5/21/2015 8:45:44 PM


Tôi là 1 giáo viên mầm non đã được ký hợp đồng dài hạn và đóng bảo hiểm xã hội.khi tôi đi làm được 3 tháng thì nghỉ thai sản nhưng tôi không được bất kỳ chế độ nào như vậy là đúng hay sai aguest

Giáo viên mầm non bao giờ mới hết khổ
Ngày gửi: 5/24/2015 8:17:04 AM

Giáo viên mầm non bao giờ mới bớt khổ, bớt bị khinh thị? Công việc thì vất vả, làm việc 11 tiếng trên lớp, quần quần từ 6h30 đến 5h30 mới hết trẻ. không có thời gian cho con vậy mà vẫn phải làm đồ dùng, đồ chơi hàng tháng! tại sao không cấp đồ dùng đồ chơi cho mầm non, tại sao không giảm tải bớt các loại hồ sơ sổ sách để cho giáo viên đỡ khổ!!!


guest
GVMN môt năm nghi bao nhieu ngay
Ngày gửi: 6/19/2015 6:01:32 PM


Đối voi gv mam non phong ra quyet dinh gi giao vien khong ro nhung nghe ke toan ve noi lai năm nay tru tiền gio buoi giáo viên nào NGHỈ ĐI họp hội đồng,khám sức khỏe giao vien , di dự gio,...Thì phải trả tiền cho phòng quyết định sau ngộ vây gv không muốn nghỉ đâu trường bắt nghỉ họp mà ,tôi day một măn trơi chưa xin nghỉ cho bản thân ngày nào không khen thì thôi sau bắt trừ tiền giờ buôi khi đi họp hôi đồng , di dự giơ đồng mghiep thât qua nhẫn tâm.guest

Giáo viên mầm non than vãn nhiều
Ngày gửi: 6/30/2015 11:42:51 PM

Có lẽ giáo viên mầm non vất vả, lương thấp nhưng các bạn thử nhìn lại xem, suốt ngày ngồi phòng điều hoà nắng không tới đầu mưa không đến chân, còn so với chúng tôi đến giờ lên lớp là phải lên thậm chí giờ nghỉ trưa rất ngắn, các cô mn thì các con đi ngủ là các cô cũng ngủ luôn đến 14h-14h30 mới dậy, các cô phải ngẫm lại đi


guest
Gv Tiểu học đang muốn được khổ.
Ngày gửi: 8/5/2015 12:28:53 AM


Từ giáo viên Tiểu học phải xuống mầm non để kiếm tiền Nhà nước chắc cũng đã phải khóc và xót xa nhiều lắm . Xin được chia buồn . Nhưng nếu cứ ở mãi Mầm non thì chắc còn phải khóc và xót xa thêm nhiều nhiều nữa- Nhưng chúng ta cũng sẽ vẫn phải sống vì bản năng sinh tồn. Tôi là giáo viên Mầm non - Mong mọi người hãy cố lên.Bật mí nhé được chơi với trẻ con thì thấy mình luôn được chích chòe, trẻ mãi và xả được street đấy các bạn ạ.guest

quy định đủ 40 giờ / tuần
Ngày gửi: 8/11/2015 1:22:01 PM

Quy định 40 giờ / tuần. cả ngày đi dạy gần 7 tiếng đồng hồ, làm đồ dùng, soạn giáo án, người GV phải quay như một cáí quạt điện mới đử thời gian, GV mầm non đều con trẻ và mới lập gia đình, đều có con nhỏ, phải tham gia các phong trào của trường nữa, trong khi đó tiểu học 1 tiết 35-40phut, còn mầm non tình theo tiếng, mà một tuần GV tiểu học cũng được nghỉ 1-2 buổi. GV mầm non có bệnh cũng không có thời gian đi khám luôn, rồi con nhỏ nữa. áp lực đủ thứ, không biết còn có ai bám trụ lâu dài nổi không?


guest
GIÁO VIÊN DẠY LỚP LÁ 2 BUỖI DẠY MỘT MÌNH CÓ TĂNG GIỜ HAY KHÔNG?
Ngày gửi: 9/7/2015 12:27:52 PM


Quy định lớp mẫu giáo 5-6 tuổi thì 2 cô dạy trên 1 lớp và dạy 2 buỗi. Lớp tôi cũng là lớp mẫu giáo 5-6 tuổi mà chỉ có một cô mà củng phải dạy 2 buỗi/ngày. Vậy tôi có được hưởng tiền tăng giờ hay không?guest

Cực thật
Ngày gửi: 9/7/2015 1:46:33 PM

Mình đọc 1 vài tâm sự của các bạn giáo viên Mn. Mình cũng là giáo viên Mn và đồng cảm với các bạn. Giáo viên MN quá cực, ngày làm 11h mà không hề có tiền tăng giờ vì không có 1 văn bản hay công văn nào đề cập đến tiền tăng giờ cho GVMN nên lãnh đạo nhà trường đâu làm khác được. Họ cũng muốn nâng cao đời sống cho đồng nghiệp của mình hay chí ít là bù đắp xứng đáng cho những công sức, thời gian mà đồng nghiệp của họ bỏ ra, nhưng vì trong thông báo các khoản thu thì lại không cho phép, không đề cập đến nên họ phải chịu để chị em cảm thấy thiệt thòi. Tại sao những người có quyền lực hơn họ không nghĩ sâu cho đội ngũ GVMN đang làm việc quá tải. Hay chí ít không có tiền trực trưa thì hãy để họ chỉ làm đủ số giờ theo quy định với đủ số cô / lớp/ tổng số trẻ 1 lớp theo quy định để họ bớt đi căng thẳng chứ. GVMN cũng là một nghề cao quý trong XH mà, phải công bằng với chúng tôi 1 chút


guest
Nổi lòng ai thấu
Ngày gửi: 9/13/2015 5:37:11 PM


Nói nhiều cũng vậy thôi.Chế độ vẫn là chế độ, nhìn và đọc mãi cũng thấy vui. Chồng con thì bỏ cho người khác chăm, chăm con người mà đôi khi còn bị nặng nhẹ. Con bệnh đi khám lở đi trể là ...... . Con bệnh tim đi mổ mà điện thoại thì réo suốt. Thôi thì gởi con cho người gạt nước mắt về đi dạy. Đến lúc lãnh lương thì bị mất 1 tuần. 1 tháng sau BHXH trả mất hết 35% phụ cấp. Mẹ bệnh nuôi k được phải mướn người nuôi,....Ôi đời giáo viên mầm mon là một cái kiếp nạn. Vì chen cơm manh áo hãy cố lên các bạn ơi!!!!!!!guest

Chỉ mong sự công bằng đến với GVMN
Ngày gửi: 9/29/2015 11:07:50 PM

Trước đây khi chưa vào biên chế chúng tôi đã thấy sự bất công đối với các GVMN rồi. Nhưng nay, khi đã là người của nhà nước - được hưởng lương theo ngạch bậc mà tôi có cảm giác sự bất công ngày càng nhiều hơn. Quy định ngày làm việc 6 - 8h và tuần là 40h, nhưng dường như chúng tôi làm tuần lên tới gần 80h. Cũng là người làm việc và hưởng lương của nhà nước mà sao chúng tôi chịu nhiều bất công vậy. Có mặt ở lớp học lúc 6h45p sáng và bước ra khỏi cánh cửa lớp học trung bình là 17h30p chiều- những người có quyền hạn hãy tính nhẩm hộ chúng tôi xem ngày chúng tôi làm mấy tiếng đồng hồ- có phải mỗi ngày chúng tôi làm gần 11h không. chắc người đọc đến đây sẽ thắc mắc vì sao trên tôi lại nói tuần làm gần 80h.Chưa kịp cho con ăn sáng đã phải có mặt ở trường để đón HS và gần tối mới về thì thử hỏi chúng tôi lo cho gđ vào lúc nào. GĐ tôi có 2 con, chồng cũng là GV và dường như anh luôn đảm nhận cả 2 vai trò trong ngày, anh cũng tham gia công tác Xh và về nhà phải lo luôn cả phần mà đáng lẽ ra đó là của tôi, nhưng lúc đó tôi lại đang bận chăm lo cho HS của mình. Có những lúc chồng tôi bức xúc nhưng có lẽ anh luôn "ngậm bồ hòn làm ngọt"bởi vì bao nhiêu năm vợ mình ăn lương HĐ không đủ ăn sáng nay cũng là người nhà nước rồi nên thương vợ mà gánh tất cả mọi công việc. GVMN chúng tôi luôn cảm thấy có lỗi với chồng con nhưng kêu không thấu. Giá như công sức chúng tôi bỏ ra như vậy, làm thừa giờ như vậy thì chúng tôi phải được hưởng thừa giờ để đóng góp phần nào với gđ bởi sự "Vô trách nhiệm" của mình đối với gđ. nhưng không, không có 1 chế độ ngoài giờ nào dành cho chúng tôi cả. Cũng là Gv mà các GV thể dục ở các cấp học khác, họ được hưởng mọi chế độ cũng như chúng tôi, ngoài ra họ còn hưởng chế độ ngoài trời, còn chúng tôi tại sao nhà nước không có 1 chính sách "GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ TRỰC TRƯA CHO CHÚNG TÔI". Buổi trưa lẽ ra chúng tôi được nghỉ trưa sau khi lo cho gđ, thì đằng này chúng tôi phải dốc toàn tâm lo cho các cháu, canh cho các cháu ngủ đủ giấc. Nếu chẳng may ghé lưng ngủ quên 1 tý mà BGH biết thì cũng phải làm mặt gượng cười. Buổi tối về nhà là lo giải quyết những hỗn độn mà 1 phụ nữ dù bận mấy cũng phải cân bằng xong thì lao vào giáo án, ngay cả ngày thứ 7, CN cũng dành tg để soạn bài- không làm thêm được bất cứ việc gì. Chính vì vậy mà GVMN trung bình 75 - 80h/tuần. Ngay cả việc đơn giản nhất là cho đứa con 4T đi ngủ như sự mong muốn của con, tôi cũng không đáp ứng nổi vì công việc còn rất nhiều. Nếu tôi đi ngủ cùng con chắc chắn tôi sẽ ngủ quên và những gì mà tôi không thể ùn tắc dồn cho chồng được sẽ tồn đọng lại vì sẽ không dậy nổi sau 1 ngày CSGD trẻ. Nhiều lần tôi nói với con tôi là cứ lên giường nằm đợi mẹ, làm việc xong mẹ sẽ ngủ với con, nhưng không hôm nào dọn xong việc mà con tôi còn thức chờ mẹ. Dần dần trước khi đòi mẹ ngủ cùng thì đứa con gái 4T của tôi hỏi"Mẹ có phải làm việc không?"- nhìn con mà thấy thương quá các bạn ạ. Tại sao cũng là GV mà các cấp học khác hưởng lương cho việc GD mà chúng tôi lại hưởng lương để Chăm sóc và Giáo dục mà chỉ hưởng lương GD như họ chứ không được hưởng lương chăm sóc(Trực trưa). Có lần người họ hàng bên chông so sánh lương của tôi và chồng tôi, họ nói rằng lương 2 vợ chồng tôi tương đương nhau. Mọi người biết chồng tôi nói gì không "không thể tương đương nhau được vì vợ em đi làm thời gian gần gấp 3 em nhưng lương thì chỉ như vậy". Chỉ là những so sánh dùa nhau thôi nhưng mọi người có thấy rõ sự bất công dành cho GVMN không? Còn 1 điều nữa, GV ở các cấp học khác họ chỉ cần có mặt theo giờ quy định là đủ mặc cho HS có đi sớm bao nhiêu đi nữa. Còn chúng tôi cho dù chúng tôi đi đúng giờ, thậm chí đi sớm hơn thời gian quy định nhưng nếu phụ huynh đưa con đến sớm hơn cô 1 chút là họ chỉ trích Gv là cô đi muộn, cô ngủ nhiều...Bất công quá mọi người ạ. 1 GV chăm lo cho hơn 30 cháu: ăn - ngủ - học - chơi 11h/ ngày mà chỉ hưởng lương theo quy định, không có tăng giờ. Làm như chúng tôi có phải là đã làm tăng...tăng...tăng giờ không mọi người???


guest
Tính thời gian ngoài giờ bậc mầm non bán trú như thế nào?
Ngày gửi: 10/1/2015 8:30:14 AM


Đối với giáo viên Mầm Non trường bán trú thời gian trông trẻ ngoài giờ được tính như thế nào?Buổi trưa có được tính ngoài giờ không? Theo thời gian ngoài giờ mùa hè và mùa đông như thế nào?guest

GV MM CÒN PHẢI TRỰC ĐÊM
Ngày gửi: 10/2/2015 7:04:26 AM

BỘ TRƯỞNG ƠI SAO KHÔNG NÓI CHO RỎ LÀ THỜI GIAN CÒN LẠI THÌ HT CÓ QUYỀN PHÂN LÀM NHỮNG NHIỆM VỤ GÌ. CHỨ ĐỂ BÂY GIỜ CHÚNG TÔI PHẢI TRỰC ĐÊM. THỬ HỎI BỘ TRƯỞNG MỘT MÌNH BỘ TRƯỞNG LÀ NỮ GIÁM NGỦ TRONG TRƯỜNG KHÔNG? BÂY GIỜ CHÚNG TÔI PHẢI LÀM ĐÓ .....guest
TRONG MẮT MOI NGƯỜI CÓ NGHI GVMN LÀ CON NGƯỜI?
Ngày gửi: 10/4/2015 8:13:21 PM


Cũng là phụ nữ, cũng mệnh danh là GV nhưng sao GVMN lại bị đói xử như vậy. các ông các bà ở trên chỉ nhìn xuống chứ chưa từng đứng lớp thì làm sao hiểu được cảnh khổ của GVMN. CHĂM CON NGƯỜI BỎ CON NHÀ. Lâu lâu lại ra 1 cái thông tư...kêu trời k thấuguest

Trong mỗi con người có ai hiểu được nỗi khổ của gvmn
Ngày gửi: 10/8/2015 10:25:08 PM

Quả thực đúng như mọi người đã nói ở trên. Lam gvmn văt vả chăm đường đủ thứ.nhưng k ai hiểu cho ma chi biết nói năng khó nghe. Có ai biết đươc rằng lam gvmn chi chăm con ng con mih bỏ vẳng. Ngay lam từ sag sơm chieu muon mới được về. Đi lam k ai biet dc noi khỏ ma chi biet trach moc noi năng lung tung k dau vao dau. Ỏ tren thi cu ra het chi thi nay den chi thi khac bat lam du thu. Nay kiem tra mai kiem tra. Chi biet bat gv lam chu dau thau dc nỗi khổ nhoc chu.


guest
Thông tư 48 - làm công viec khác do hiệu trưởng qui đinh đó là dạy lớp cho các cô nghỉ sinh hay làm gì để đủ 40 giờ/tuần
Ngày gửi: 10/16/2015 7:46:56 PM


Tôi là giáo viên dạy lớp ghép 3 và 4 tuổi lớp có 33 học sinh ớ vùng đặc biệt khó khăn và phải soạn giáo án 2 độ tuổi/ 1 lớp.Tôi dạy 1buổi 4 giờ và kiêm nhiệm công tác trưởng ban thanh tra nhân dân. Hiệu trưởng trường tôi nói theo thông tư 48 tôi còn thiếu giờ nên phân tôi dạy thêm 9 buổi chiều / 1 tháng dạy ở nhà trẻ hoặc dạy ở lớp có các cô nghỉ sinh và đã tính 1 giờ soạn giáo án/1 ngày. Vậy 1 tháng chúng tôi phải đi dự giờ, học chuyên môn nhà trường, học chuyên môn tổ, thao giảng và dự giờ thao giảng, dự chuyên đềv..vv họp hội đồng, tham gia đại hội, tham gia các hoạt động do công đoàn phát động lao động vệ sinh cỏ ở trường suốt năm học, trồng vường rau của bé, vườn hoa của bé thì tính vào lúc nào.guest

KHÔNG HIỂU
Ngày gửi: 10/17/2015 11:51:12 PM

Đoc bài "GVMN than vãn nhiều" của 1 bạn ở trên tôi cảm thấy rất buồn và tôi muốn hỏi bạn là GV tiểu học hay trung học vậy? Bạn biết không, chồng tôi cũng là Gv tiểu học, cũng có nỗi khổ bởi phải bám lớp bám trường suốt cả buổi vì kiêm rất nhiều môn, nhưng chắc chắn 1 điều các bạn và chồng tôi sẽ thoải mái hơn GVMN rất nhiều bởi ở MN HĐ của trẻ là "học mà chơi, chơi mà học" cho nên cô lúc nào cũng căng như dây đàn vậy vì phải để ý từng tý 1. Bạn nói rằng chúng tôi được ngồi phòng điều hòa ư?Bạn có nắm được 1 ngày hoạt động của trẻ ở trường MN phải HĐ ntn không vậy? Ngay điều kiện học tập rất đơn giản để phục vụ trẻ cũng chật vật mãi sắm không đủ vì không có quy định thu mà thu hơi nhiều 1 chút là lại ảnh hưởng đến đời sống của phụ huynh nên kiếm đâu ra điều hòa hả bạn?Bạn có biết rằng có những nơi cuộc sống còn khốn đốn như thế nào không? Chỉ mong cơ sở vật chất tàm tạm để cô và trò không phải lo mỗi khi có mưa to gió lớn. Chúng tôi chỉ mong mỗi khi có tiết học không phải lo cháy giáo án khi có đoàn thanh tra đột xuất mà dạy thiếu đồ dùng bởi tiền thu của HS hạn hẹp, sắm sao đủ phục vụ các môn học trong cả 1 năm trời mà bảo chúng tôi làm đồ dùng dạy học để hàng ngày lên lớp_ thời gian có còn không hả bạn? Bạn có phải bỏ gđ để ở lại trường trực trưa không? Ngày làm của bạn đã bao giờ lên đến 9h đồng hồ chưa? Các bạn còn có thời gian lên văn phòng uống nước chè còn chúng tôi chỉ cần chạy sang phòng bên 1 chút là thôi rồi, ngay cả khi có khách đến trường chúng tôi phải chạy đôn chạy đáo kiếm nước pha chè vì có bao giờ được uống đâu mà có sẵn hả bạn. Bạn có biết mỗi khi chồng tôi có việc đột xuất thì đứa con lớn của tôi có những hôm phải nhịn đói vì mẹ ở lại trường còn bố thì chưa về kịp không? Chúng tôi không mong cầm những đồng tiền tăng giờ mà chỉ mong sao chúng tôi được đối xử giống như các bạn thôi, có thời gian chăm lo cho gia đình. Còn nếu là đặc thù của ngành không thể không chăm sóc trẻ thì phải trả tăng giờ cho chúng tôi như đúng công sức chúng tôi bỏ ra chứ bạn. Chúng tôi có lấy thừa tiền của phụ huynh hay của nhà nước đâu bạn. Bao nhiêu năm nay chúng tôi chỉ biết hi sinh mà không hề được bù đắp, chỉ mong sao nhà nước nhìn nhận đúng để đối xử công bằng với chúng tôi, cả bạn nữa đó.


guest
Bất công
Ngày gửi: 10/22/2015 11:44:11 PM


GVMN khổ không ai biết, nhưng nếu lơ là một chút là lên đoạn đầu đài ngay,xã hội này chỉ trông vào cái ngọn không ai quan tâm đến cái gốc, cho dù bạn có phục vụ hết mình thì phụ huynh cũng chẳng bao giờ ghi nhận, nhưng nếu con họ bị trầy sướt thì bạn sẽ bị họ khiển trách, họ nghỉ rằng GVMN không phải là con người, sáng đi sớm chiều về muộn, chế độ cho GVMN còn tệ hơn nuôi chó cảnh, vì thế đừng đòi hỏi lương tâm mà hãy xem lương tháng của GVMN có giúp họ đủ sống với mức giá hiện nay khôngguest

Sức khỏe CB,GV,NV MN
Ngày gửi: 11/2/2015 3:56:09 PM

Nói là cần phải chăm sóc sức khỏe cho CBGVNV trường MN mà không công văn hay chỉ thị... nào quy định chế độ khám sức khỏe cho CBGVNV MN. Theo quy định kiểm định chất lượng trường MN thì phải bỏ tiền túi ra khám sức khỏe hàng năm .
Cần quan tâm hơn đến sức khỏe cho CBGVNV MN.guest
GIỎI VIỆC NƯỚC ĐẢM VIỆC NHÀ
Ngày gửi: 11/5/2015 3:39:37 PM


Nếu chi lo việc giảng dạy ma bỏ bê gia đình thì không được và ngược lại. tôi rất sợ một ngày nào đó tôi đánh mất gia đình vì đặc điểm nghề gvmn .làm sao đây ....guest

Đồng cảm
Ngày gửi: 11/22/2015 11:53:31 PM

Đúng vậy mọi người ạ. 1 ngày dài dằng dặc cống hiến ở trường, về đến nhà là mệt nhoài không muốn làm gì nên công việc nhà không lo chu tất được . Tôi cũng sợ có ngày đánh mất gđ vì lo tốt ở đâu đâu, còn gđ thì...


guest
Cuộc đời thật bất công
Ngày gửi: 11/26/2015 11:05:03 AM


Tôi là một giáo viên dạy Tin học Mầm non. Mặc dù thời gian dạy của tôi không đủ chuẩn nhưng tôi phải làm thêm một công việc khác là một ngày tôi đã đủ chuẩn 8 tiếng một ngày. Nhưng cái chế độ quản lý phòng máy tôi lại không được hưởng.Tôi là giáo viên bậc học mầm non cững là giáo viên tin học nhưng dạy tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông lại được hưởng cái chế độ đó. Chỉ có 3 giờ/ngày nhưng tại sao lại bất công cho tôi quá vậy.guest

Gvmn k co gia đinh
Ngày gửi: 12/5/2015 11:22:58 PM

Sáng tu 7h kem 15 phai co mat o truong,chieu 5h kem 10 moi dc tra tre. Tuan 3 buoi chieu. Du gio vaochieu 5, 6. Hop hanh vao cac buoi trua k thi vao t 7. Toi ve den nha 6h chuan bi lao vao bao cáo, phổ cập. Phổ cập 5t chưa xong đến pc xóa mù chữ va giáo an cung phải tranh thu lúc rảnh rỗi. Nhà của bỏ be, ck con k thèm nc, chăm sóc, k thăm hỏi người thân. Chúng e chẳng co gia đình nữa. Vi com ao gao tien gvmn non chung e chi lv ma thoi.


guest
GVMN chỉ là "osin có bàng cấp!"
Ngày gửi: 12/18/2015 8:59:29 AM


Cùng là GV nhưng so ra với các bậc học khác GVMN là chịu thiệt thòi nhất.Bậc TH,TrH quy định 1 tuần chỉ dạy mười mấy tiết, nếu có dạy dư thì được tính dư giờ, đã thế 1 tiết của họ chỉ vỏn vẹn 45 phút, còn MN thì bắt tính theo giờ, một tuần đi đủ 40 giờ, không được nghỉ giờ nào hết!Trong khi cấp 1, cấp 2 thì có thể sắp xếp dồn tiết lại để nghỉ liên tiếp các ngày trong tuần, có khi 1 tuần chỉ dạy có 2,3 ngày.Còn lại được nghỉ.Nhìn lại GVMN chỉ là " osin có bằng cấp" thôi!Chế độ, thông tư, quy định ...đưa ra chỉ để " đọc chơi" còn áp dụng thật sự thì có mấy trường, mấy huyện ...được áp dụng?.Cứ dùng câu "Tùy theo tình hình thực tế, tùy theo kinh phí huyện, tùy theo trường..." Toàn là lý do chung chung chẳng cụ thể gì cả!Thử hỏi một ngày, nếu chị em MN nghỉ hết thì nhà nước có suy nghĩ gì?!.Trong khi con, cháu họ cũng phải cần đến GVMN như chúng tôi!Dạy trẻ đã rất vất va, lại còn phải chịu đựng sự ghẻ lạnh, cư xử không mấy tôn trọng của PH,khi có 1 thông tin nào đó nói " cô giáo mầm non" hành hạ trẻ" dù mình vô tội, không liên quan.Cho dù có yêu nghề, yêu trẻ, mà chế độ chính sách dành cho GVMN cứ bị gây khó dễ với lý do này, lý do nọ thì sớm muộn gì chị em MN cũng bỏ nghề thôi!guest

Bất công với gvmn
Ngày gửi: 12/31/2015 8:50:52 PM

Cũng là đại học như nhau mà THCS 17 tiết trên tuần,tiểu học 23 tiết trên tuần còn mầm non chúng tôi thì 40h ,1h thi 60p tinh ra gvmn lam viec gap doi gap 3 gv bac khác trên tuần,tại sau mầm non không tính tiết như bậc học khác vì mầm non cũng dạy theo tiết mà phải không tôi rất mong bộ trưởng bộ giáo dục xem xét lại quy định giờ làm của giáo viên mầm non.tôi rất cám ơn đến bổ trưởng.


guest
Tư vấn giúp e
Ngày gửi: 1/5/2016 5:13:17 PM


Có mẹ nào trong hội mình làm gv mầm non k ạ. Tư vấn giúp m với. M đang làm cv là hợp đồng địa chính tại uỷ ban phường. Đợt vừa rồi m thi viên chức mầm non đỗ ở 1 xã thuộc Huyện Hoài Đức, HN. Mình đang băn khoan quá. Vì thực sự công việc mà mình đang làm mình đã quen từ lâu rồi và mình cũng rất thick công việc này. Nhưng k ổn định ạ, vài năm nữa hết việc là họ đuổi. Mình sợ đang ngồi bàn giấy rùi qua làm gv mầm non trông trẻ k bít vất vả có trụ được k. Nhiều người khuyên m nên đi làm giáo viên vì cv đó ổn định. M thì lại tính 1,2 năm nữa nhóc thứ 2 nhà m được 2-3 tuổi m sẽ nghỉ công việc hợp đồng địa chính về làm kinh doanh buôn bán. Mọi người trong cơ quan mình đều bảo mình đang nghĩ sai. Nên đi làm gv mầm non. M băn khoăn quá. Hôm qua nhập trường mình k nên trường để nhận lớp. Giờ m rất cần sự tư vấn của các bạn. Đặc biệt là bạn nào đang làm gv mầm non. Có thể nói qua về đặc thù công việc, lam có vất vả lắm k ạ. Hay nên ở nhà buôn bán thì tốt hơn. Chồng m hiện nay công việc cungz k ổn định. Đang làm vườn phong lan, và ông ý cũng có ý muốn mình ở nhà để đi chợ cùng ông ý. Mọi ng tư vấn giúp m với. Rất cám ơn chị em đã đọc dòng tâm sự của mình.guest

Cái khổ nào không giống cái khổ nào!
Ngày gửi: 1/24/2016 5:12:34 AM

Tôi cũng là GVMN cũng muốn chia sẻ để chị em chúng ta chia sẻ, các cấp lãnh đạo cùng suy ngẫm. Ngoài những cái khổ mà mọi người đã nói thì minh chia sẻ thêm hiện nay "phòng học" của chúng tôi là nhà của dân, nhà văn hóa, thậm chí là chùa chiền. Thôi kệ đây là tình hình chung của kt nước nhà còn eo hẹp vì lo việc lớn hơn như xây các đài tưởng niệm còn các em nhỏ từ từ cũng có. Còn tiền sách vở, đồ dùng của cháu thì gv ứng đóng trước đi vì cái tội phối hợp với phhs chưa tốt. Còn gv hợp đồng nếu k đủ tiền thì xin gđ chớ ai đâu mà đợi hoài còn nộp về cấp trên nữa mà khi nào phhs lãnh tiền hỗ trợ thì thu lại nhưng về lớp hả thu chớ đừng thu nơi phát tiền nhưng khi lcó tiền rồi thì phhs bận rất là nhiều việc nên k gặp cô giáo dc trẻ thì vẫn cứ di hoc mot mình cũng như mọi ngày aibiểu lớp học k giống lớp hoc chi. Thôi kệ "nhà nghèo" thường ít dc tôn trọng, biết đâu phhs cũng có cái khó cho ccon đi hoc de huong che do ma nha nuoc cho minh. Thôi thì cứ coi đó là tình hình chung mà nhiệm vụ hiện nay của các cô là giúp trẻ khỏe mạnh,... chuan bi vao lop1. Còn những chuyện khác từ từ các cấp lãnh đạo tính.


guest
Kho keu ai bây gio gv phải gánh
Ngày gửi: 4/18/2016 10:53:30 PM


Tôi cung gv mn dạy dung theo qui dinh vay ma cứ bị.hiệu truỏng hù chưa vô bien chế coi chug cho nghĩ viẹc.hieu truỏng chèn ép giáo viên.con bệnh ko chi nghĩ.gv bệnh cũng ko duọc nghĩ.tiền khoản du lich moi tháng dóng 100 khi di con bênh nen xin nghi .hoi vè khoản tiên thì nói di cũng vậy ko đi cũng ko trả tiền.ngộ thiệt.hiệu truong gio chèn ép gv.gv kêu cưú p đâu đay??????????guest

Hỏi về trách nhiệm của ai
Ngày gửi: 4/27/2016 2:00:24 PM

Cho tôi xin hỏi các lãnh đạo qua bộ giáo giục trong gió trong trễ hiệu trưởng có được sai giáo viên đi ra ngoài làm việc đi làm những việc khác ko .nếu đi công việc qua nhà trường mà say sa sử có ai là người ckiu chách nhiệm


guest
Chế độ cho giáo viên mầm non
Ngày gửi: 5/31/2016 9:50:03 PM


Giáo viên mầm non hợp đồng 161 của thành phố có đưọc nghỉ hè như giáo viên hợp đồng không xác định thời hạn không và đi làm thêm hè cos dược huởng tiền làm thêm không? AI biết trả lời giúp em !guest

Nỗi thống khổ này sẽ đến tai ai
Ngày gửi: 6/2/2016 9:24:36 PM

Làm những công việc như báo cáo, hồ sơ sổ sách của trường là trách nhiệm của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng vì họ đã được ăn lương trách nhiệm rồi vậy mà khi có phòng, sở hay bộ đi kiểm tra là lại bắt giáo viên đi làm cả ngày nghỉ. thử hỏi những việc đó ngày bình thường sao họ không hoàn thành mà fair đợi đến lúc có đoàn kiểm tra mới bắt đầu bắt giáo viên hì hục hoàn thiện nốt hồ sơ cho họ trong khi đó giáo viên chúng tôi đã làm bao nhiêu loại sổ sách của chúng tôi. khi thắc mắc thì họ đưa phòng ra dọa, vậy thông tư trên đưa ra họ có coi là gì không ạ. hay chính bản thân họ không hiểu hay cố tình không hiểu về bộ luật này ạ


guest
Quy định giờ làm việc và nghĩ của cán bộ y tế trường mầm non
Ngày gửi: 6/10/2016 3:42:42 PM


Tôi có một người bạn làm y tế trường mầm non. Nhưng nghĩ hè chỉ có 1 tuần. Tôi thắc mắc vì làm công tác trong ngành giáo dục thì phải được nghĩ như nhau. Là 2 tháng hè. Xin trả lời dùm tôiguest

Chúng tôi là giáo viên mầm non cần được đối xử công bằng như các cấp học khác cần lắm sự quan tâm của đảng
Ngày gửi: 9/26/2017 9:44:31 PM

Tại nơi tôi làm viêc là vùng dân tộc thiểu số trường có nhiều điểm lớp chúng tôi phải làm quá nhiều viêc như: rửa chén, chùi nhà vệ sinh, thu tiền nếu không làm những việc này thì đưa vào công tác thi đua,còn hiệu trưởng kiêm bí thư chi bộ thoải mái chi tiền chúng tôi thu về, hàng năm không công khai tài chính không biết các khoản chi có chồng chéo không hỏi thì bí thư đại diện đảng thả lời nhiệm vụ của giáo viên là tập trung vào chuyên môn không cần biết công việc thu chi làm gì tổ chức công đoàn thì như bù nhìn khi bầu chủ tịch công đoàn thì bắt buộc phải là đảng viên, người dân thì đang phải hỗ trợ hạn hán mà nhà trường thu xã hội hóa 350.000/1 cháu cứ họp phụ huynh bắt giáo viên đưa giấy bắt viết tự nguyện xã hội hóa lớp nào phụ huynh viết số tiền ít là trừ thi đua của giáo viên, tôi xin hỏi qui định nào qui định giáo viên mầm non phải thu tiền, rửa cly, chén chùi nhà vệ sinh không.


Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC LỚP TẬP HUẤN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON MỚI Năm học 2011 - 2012 (19/10)
 Thông tư ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non (19/10)
 Kế hoạch triển khai đề án phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi (19/10)
 Triển khai nhiệm vụ năm học 2011 – 2012, Bộ GD&ĐT hướng dẫn các sở GD&ĐT báo cáo tình hình giáo dục mầm non năm học 2011 - 2012 (28/9)
 Bộ đĩa hỗ trợ nâng cao năng lực giáo viên mầm non (12/9)
 BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2010-2011 & KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2011-2012 (25/8)
 CHƯƠNG TRÌNH Giáo dục mầm non (25/8)
 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT (2/8)
 Chương trình GDMN mới (Ban hành kèm Thông tư số 17 /2009/TT-BGDĐT ngày 25 /7/ 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) (29/6)
 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC LỚP BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN HÈ 2011 (29/6)
 Đánh giá, xếp loại hiệu trưởng theo chuẩn. (29/6)
 Ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non (10/5)
 Thông tư ban hành quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non (14/3)
 Hướng dẫn triển khai thực hiện bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi (14/3)
 Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT (14/3)
 Công bố bộ chuẩn phát triển cho trẻ 5 tuổi (15/2)
 Chấn chỉnh tình trạng không đảm bảo an toàn cho trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non (22/12)
 Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em năm tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non theo quy định tại Quyết định số 239/QĐ-TTg (22/12)
 Góp ý dự thảo lần 2 Thông tư ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non (22/12)
 Thông tư quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi (3/12)
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản