Tin tức tháng
   Báo Cáo Tham Luận
 

BÁO CÁO THAM LUẬN
HIỆU TRƯỞNG VỚI CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

I.ĐẶT VẤN ĐỀ :
 Trong công cuộc đổi mới đất nước nước hiện nay, sự công nghiệp hoá – hiện đại hoá yêu cầu “Lấy nguồn lực con người là yếu tố căn bản cho sự phát triển nhanh và bền vững”; Sự nghiệp phát triển kinh tế đặt con người vào vị trí trung tâm; Vì vậy, nhiệm vụ của mỗi trường học là không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện để “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”.
 Từ lâu Đảng ta đã nhận định : “Giáo viên là nhân tố quyết định sự nghiệp giáo dục đào tạo và được xã hội tôn vinh…” cho nên muốn có chất lượng giáo dục tốt trước hết phải bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có chất lượng cao.
Trong nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng giáo dục thì việc bồi dưỡng thường xuyên là một hình thức hoạt động chuyên môn được tiến hành thường xuyên, liên tục nhằm không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật những tri thức mới, góp phần phát triển năng lực và phẩm chất  nghề nghiệp cho giáo viên, đồng thời cũng chính là nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ .
Nhận thức rõ được ý nghĩa của việc học tập BDTX, nên trong học kỳ qua tại trường Mầm Non Quận đã tổ chức cho giáo viên học tập BDTX với các bước sau :

II.CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH KHI TỔ CHỨC BDTX :
Ban Giám hiệu việc làm đầu tiên là làm cho giáo viên nhận thức được rõ việc học chương trình BDTX chu kỳ II được tiến hành theo phương thức lấy tự học là chính, có sự hỗ trợ của tập thể. Giúp cho giáo viên hiểu rõ “Người học luôn luôn không vừa lòng với các vấn đề, luôn nêu thắc mắc về BDTX đó là người giáo viên học tốt ”. Và quan trọng hơn là làm cho giáo viên tin rằng họ có khả năng học được.
Vai trò của Hiệu trưởng là tổ chức cho giáo viên học, Hiệu trưởng cần có nhận thức và ý thức tích cực với việc BDTX đây là một hoạt động không thể thiếu nhằm vươn tới tầm cao ngày một khẳng định trong nhiệm vụ xây dựng đội ngũ và  nâng cao chất lượng giáo dục, tinh thần này được chuyển tải đến toàn thể giáo viên trong trường.
1. Lập kế hoạch :
- Xây dựng giáo án định hướng cho giáo viên mỗi tháng một bài, về cách xây dựng kế hoạch tự học ,  cách ghi chép học tập bồi dưỡng.
- Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch học từng bài, mỗi tháng học một bài, chia thời gian trong từng tuần : tuần đọc tài liệu so sánh với thông tin phản hồi, tuần làm bài tập phát triển, tuần dự giờ đồng nghiệp, tuần thảo luận nhóm .
- Giáo viên dành ít nhất hai giờ trong một tuần để tự học BDTX.

2. Tổ chức :
- Phân công trách nhiệm trong Ban Giám hiệu : Hiệu trưởng phụ trách khối chồi; Phó Hiệu trưởng dạy phụ trách khối lá; Phó Hiệu trưởng Nuôi phụ trách khối Mầm  có trách nhiệm giúp đỡ giáo viên.
- Giao nhiệm vụ cho khối trưởng hàng tháng họp tổ khối thảo luận nhóm học tập để cùng nhau nêu ý kiến bàn bạc và hoàn thành tốt bài tập.
3. Các biện pháp  thực hiện:
- BGH định hướng trọng tâm từng bài trong phiên họp chuyên môn  để giúp giáo viên dễ dàng tiếp cận học tập, giúp giáo viên không mất thời gian và không ngán ngại với bộ sách bồi dưỡng thường xuyên. Hướng dẫn cho giáo viên biết cách học đi từ những kinh nghiệm đã có đến nắm bắt những cái mới bằng cách tự học, biết cách làm những bài tập, tự đánh giá và so sánh với thông tin phản hồi nhằm giúp giáo viên tự nhận thấy sự tiến bộ, tiến triển của mình trong từng bài học và trong quá trình BDTX. Chính những bài phát triển kỹ năng đã giúp giáo viên áp dụng những điều đã học đưa vào thực tế chăm sóc giáo dục để khắc sâu những kiến thức và rèn luyện kỹ năng thực hành.
- Lấy phương pháp tự học của giáo viên là chính, giáo viên hoàn toàn chủ động nắm bắt các vấn đề thông qua việc thực hiện các hoạt động trong bài. Giáo viên cũng có thể tự đánh giá được kết quả hoạt động bằng cách so sánh với thông tin phản hồi sau mỗi hoạt động đồng thời có sự giúp đỡ của đồng nghiệp.
- BGH tham dự các buổi thảo luận, trả lời các câu hỏi thắc mắc của giáo viên, thường xuyên xem hồ sơ học tập của giáo viên, sắp xếp thời gian  cho giáo viên học nhóm và học cá nhân ( Giáo viên  có thể dự giờ và thảo luận với giáo viên trong cùng một lớp)
- Cung cấp thêm tư liệu, kiến thức có liên quan đến các bài học BDTX như băng hình, các bài tập hoạt động.
- Phát huy vai trò các khối trưởng trong việc học tập thảo luận nhóm đưa ra những  thắc mắc và tự giải đáp thắc mắc có vận dụng từ thực tế công tác chăm sóc giáo dục tại lớp.
- Đưa vào thi đua tuyên dương những cá nhân tự học tập tốt và có vận dụng vào trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ như vận dụng môi trường hoạt động, phát huy tính tích cực của học sinh, tự làm ĐDĐC, bài tập phát triển kỹ năng…
4. Kiểm tra – đánh giá :
- Đối với BDTX Chu kỳ II này việc tự đánh giá là quan trọng nhất vì giáo viên tham gia học BDTX thực chất là tự học không có giảng viên mà học qua tài liệu hứơng dẫn. Do đó, giáo viên phải tự đánh giá kết quả học tập của mình theo hướng dẫn đã cung cấp trong tài liệu cũng như giáo án định hướng của BGH . Tự đánh giá là rất quan trọng để nhận được phản hồi trung thực, nhằm làm cho giáo viên bộc lộ tự nhiên, thành thực kết quả học tập của mình, từ đó điều chỉnh quá trình tự học giúp giáo viên học tập tốt hơn.
- Kiểm tra là một chức năng cơ bản đảm bảo sự lãnh đạo, quản lý chính xác, trong thực tế quản lý cho thấy kiểm tra có tác dụng đánh giá đúng thực trạng, đồng thời đôn đốc thúc đẩy và hỗ trợ các đối tượng hoàn thành nhiệm vụ đặt ra. “Nếu chúng ta tổ chức việc kiểm tra được chu đáo thì  công việc của chúng ta nhất định tiến bộ gấp mười, gấp trăm lần”. Vì thế hàng tháng vào thời gian cuối tháng BGH sẽ kiểm tra vở ghi chép tự học của từng giáo viên và có nhận xét đánh giá chi tiết từng hoạt động ghi chép của giáo viên như trả lời câu hỏi, điền vào chỗ trống, cách so sánh với thông tin phản hồi, nội dung thảo luận nhóm, bài tập phát triển kỹ năng… Sau đó ghi nhận xét  vào phiếu theo dõi việc học BDTX của cá nhân giáo viên . Đồng thời tổng hợp các thắc mắc chung nhất, các vấn đề tổ khối trong thảo luận giải đáp chưa thoả đáng cho giáo viên, BGH sẽ giải đáp đến tập thể giáo viên để cùng nhau rút kinh nghiệm…
- Việc đánh giá giáo viên căn cứ vào 3 vấn đề gồm kiến thức, kỹ năng, thái độ.
o Về kiến thức đánh giá xem giáo viên có biết và hiểu những vấn đề đổi mới trong giáo dục mầm non hiện nay hay không, phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục mầm non là gì?.
o Về kỹ năng giáo viên có khả năng vận dụng được phương pháp dạy học tích cực vào trong giáo dục hay không; Tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ theo hướng tích hợp có theo chủ điểm nhằm phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo của trẻ, kích thích trẻ tìm tòi, khám phá , phát hiện hay không?...
o Về thái độ : Giáo viên có tự giác chủ động tham gia tích cực học tập BDTX, có ý thức vận dụng những kiến thức và phương pháp mới đã học vào thực tiễn chăm sóc giáo dục trẻ hay không?

III. KẾT QUẢ QUA VIỆC HỌC BDTX:
- Tập thể giáo viên có nhận thức và khẳng định việc học bồi dưỡng thường xuyên là rất cần thiết, những bài học trong chu kỳ II đáp ứng kịp thời về nhu cầu đổi mới trong phương pháp dạy học hiện nay.
-  Giáo viên tự lên kế hoạch học tập, nghiên cứu bài khá kỹ, ghi chép và làm bài tập phát triển kỹ năng khá tốt, dự giờ đồng nghiệp rút kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy học tại lớp mình, có vận dụng việc học bồi dưỡng thường xuyên vào hoạt động dạy như : kích thích trẻ hứng thú, trang trí sắp xếp môi trường hoạt động phù hợp, sáng tạo ĐDĐC dễ làm.
- Giáo viên nắm vững phương pháp dạy học đổi mới của các bộ môn như : LQCV, LQVT, âm nhạc… Giáo viên vận dụng kiến thức vào thi lý thuyết tay nghề kết quả : 6/6 cô đạt điểm thi lý thuyết cô giỏi cấp Quận.
- Tuy nhiên vẫn còn hạn chế hiệu quả trao đổi trong học nhóm chưa cao, giáo viên còn ghi chép dài dòng (mặc dù nội dung có trong tư liệu).


IV.BÀI HỌC KINH NGHIỆM :
 Để đạt được một số kết quả ban đầu đơn vị đã đúc rút được một số kinh nghiệm như sau :
- Tập trung bồi dưỡng lý tưởng nghề nghiệp, lòng yêu nghề mến trẻ , thển hiện nhân cách cao đẹp của người giáo viên. Gắn quá trình bồi dưỡng nghề nghiệp với BDTX như mục tiêu giáo dục. Phấn đấu không ngừng nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết hợp tác, chia sẻ thực hiện nhiệm vụ giáo dục.
- Trong công tác quản lý, Hiệu trưởng nắm tình hình đội ngũ, theo dõi tình hình đội ngũ để có biện pháp uốn nắn kịp thời, phù hợp. Thường xuyên kiểm tra đánh giá việc tự học BDTX của từng giáo viên kết quả ở từng bài, từng tháng, vận dụng như thế nào trong thực tiễn chăm sóc giáo dục để bổ sung điều chỉnh kịp thời cho giáo viên.
- Xây dựng bầu không khí học tập thân thiện, thoải mái, vui vẻ, mới lạ nhưng đảm bảo tính chất lượng, nghiêm túc trong quá trình tổ chức thực hiện học tập  bồi dưỡng; Xây dựng ý thức đoàn kết “Người cũ dìu dắt người mới” đó là phương châm làm việc của trường, giáo viên cũ và mới phải có sự phối hợp bổ sung chuyên môn cho nhau trong công tác.
- Tạo điều kiện thời gian, điều kiện cơ sở vật chất, ĐDĐC – ĐDDH giúp giáo viên nâng cao hiệu quả khi vận dụng vào công tác chăm sóc giáo dục.
- Tổ chức dự giờ, trao đổi kinh nghiệm trong chuyên môn để giáo viên có cơ hội học tập giúp đỡ lẫn nhau nâng cao chất lượng chuyên môn.

V.KẾT LUẬN:
 Với mục đích nâng cao chất lượng giáo dục trong trường mầm non, chúng ta có rất nhiều cách để bồi dưỡng cho đội ngũ khác nhau như : bồi dưỡng học tại chức, chuyên tu nâng cao, BDTX, bồi dưỡng thông qua các chuyên đề… Song với điều kiện hiện nay việc tự học BDTX có sự hỗ trợ đắc lực của tài liệu và có sự định hướng của BGH và sự giúp đỡ của đồng nghiệp việc tự học BDTX có giá trị thiết thực và những bài học đơn vị được  chủ động được chọn lọc phù hợp với thời điểm, phù hợp  nhu cầu của giáo viên. Đồng thời qua việc tự học, tự đánh giá đã giúp giáo viên tự nâng cao chính mình một cách có tổ chức , có trách nhiệm và cập nhật tri thức một cách thuận lợi.
 Từ những việc làm được  và khó khăn của đơn vị được nêu ở trên sẽ là những vấn đề  chúng tôi tiếp tục tổ chức thực hiện rút kinh nghiệm trong học kỳ sau nhằm bồi dưỡng đội ngũ ngày càng nâng cao chất lượng chuyên môn.
         
                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                   Trần Thị Hoàng Dung

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Đồ Dùng Tự Tạo Trong Hoạt Động LQVH (24/10)
 Chủ Đề : Các Giác Quan (24/10)
 Kế hoạch tổ chức tết trung thu 2006 (10/10)
 Sáng kiến kinh nghiệm: Làm thế nào giúp trẻ hứng thú tích cực trong hoạt động làm quen chữ viết. (13/6)
 Sáng kiến kinh nghiệm: Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy trẻ mầm non. (13/6)
 Lễ tổng kết năm học 2005-2006 và danh sách giáo viên và trẻ được khen thưởng. (13/6)
 Lễ hội mừng sinh nhật Bác 19-5 và quốc tế thiếu nhi 1-6 (22/5)
 Lễ hội Bé ra trường. (22/5)
 Chương trình hoạt động tháng 5 (22/5)
 Bé chơi với đồng dao luyện phát âm ( Cô sáng tác ) (19/4)
hoa tươi
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay
   Blog cho bé Webbaby.info
   Sơ đồ website
   Tìm trường tốt nhất
   Thông báo tuyển dụng
   Địa chỉ mua Kidsmart
   Đăng ký NewsleterTruy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
625/9 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.35119242 - 028.35119243
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@mamnon.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i