Công văn - Chỉ thị
   Kế hoạch công tác giáo dục mầm non năm học 2009 - 2010
 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 7 năm 2009

Dự thảo: KẾ HỌACH CÔNG TÁC GIÁO DỤC MẦM NON
NĂM HỌC 2009-2010
--------------------

PHẦN MỘT
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2008-2009

I. NHỮNG VIỆC ĐÃ LÀM ĐƯỢC:
- Năm học qua toàn thành phố có:
+ 659 trường Mầm non (tăng 42 trường, tỷ lệ 6,8%)
+ 267.265 trẻ đến trường (tăng 11.242 trẻ, tỷ lệ 5,2%)
+ 12.962 giáo viên (tăng 1.325 GV, tỷ lệ 12,5%)
+ 56 trường đạt chuẩn quốc gia (tăng 4 trường)
+ Nuôi dạy 32% trẻ nhà trẻ (tăng 2%), 93% trẻ mẫu giáo (tăng 2.2%)
+ 96% trẻ 5 tuổi ra lớp (84.000 hs)

- Kết quả công tác nuôi:
+ Hạ tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng cân nặng: 7082/9782 trẻ, tỷ lệ 72,4%.
+ Hạ tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng chiều cao: 502/881 trẻ, tỷ lệ 57%.
+ Hạ tỉ lệ trẻ dư cân, béo phì: 6838/25456 trẻ đạt tỉ lệ 26,9%

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý GDMN. Đã phối hợp với Trung tâm thông tin & Chương trình giáo dục xây dựng và thực hiện phần mềm giám sát tình trạng dinh dưỡng của trẻ trong trường MN đồng thời tiếp tục hoàn thiện phần mềm thống kê số liệu.

- Tham mưu cho lãnh đạo thành phố, thực hiện cấp tiền phụ trội cho giáo viên MN từ tháng 1/2009 ( 200 giờ/ năm)

- Chỉ đạo xây dựng môi trường thân thiện có nhiều kết quả tốt, các cơ sở giáo dục MN đã xây dựng môi trường Giáo dục thân thiện và an toàn cho trẻ, giúp trẻ phát triển hồn nhiên tự tin và năng động, giáo viên yên tâm yêu nghề hơn.

- Cải tiến công tác quản lý các cấp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm bớt các công việc hình thức, giảm tải cường độ lao động cho giáo viên và cán bộ quản lý tại cơ sở.

- Thực hiện các chuyên đề chuyên môn có chất lượng, được Bộ Giáo dục-Đào tạo khen thưởng.

II. TỒN TẠI:
- Còn thiếu trường, lớp, chỗ học cho trẻ. Hiện nay còn 16 phường, xã chưa có trường mầm non công lập, từ đó sĩ số trẻ trong một lớp còn rất cao, kể cả ở nhiều trường nhóm lớp MN tư thục. Đặc biệt quá tải ở các quận, huyện có nhiều nhà máy, khu công nghiệp, khu chế xuất như: Quận 12, Q.Thủ Đức, Q. Bình Tân, Huyện Hóc Môn.

- Còn thiếu giáo viên ở các nhóm, lớp MN tư thục ( hiện nay có 30% giáo viên chưa đạt chuẩn) và thiếu cán bộ y tế trong các trường Mầm non (Còn 600 trường MN đang cần cán bộ y tế có trình độ trung cấp)

- Một số cán bộ quản lý trường, nhóm - lớp MN tư thục chưa qua đào nghiệp vụ quản lý trường học nên còn lúng túng và hạn chế trong việc.

PHẦN HAI

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2009 -2010

--------------------------

Phương hướng chung:
Phát triển GDMN ổn định, bền vững và an toàn.
Phấn đấu tất cả phường, xã có trường mầm non công lập.
Tăng cường chăm lo đời sống giáo viên, nhân viên.

I. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của Nhà nước như:
- Nghị quyết 05/2005/NQ-CP về xã hội hóa các hoạt động giáo dục của Chính phủ.
- Đề án phát triển GDMN giai đoạn 2006-2010 được phê duyệt theo Quyết định số 149/2006/QĐ-TTg ngày 23/05/2006 của Thủ tướng Chính phủ.
- Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT về chuẩn nghề nghiệp giáo viên của Bộ GD&ĐT.
- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT về ban hành Điều lệ trường MN của Bộ GD&ĐT.
- Quyết định số 02/2003/QĐ-UB về thực hiện quy hoạch chi tiết mạng lưới trường lớp của UBND TP.
- Chỉ thị 03/2008/CT-UBND ngày 7/3/2008 về chấn chỉnh, nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ ở các trường, lớp, cơ sở giáo dục mầm non tại TP.HCM của UBND TP.

1. Về phát triển số lượng:
- Tiếp tục tham mưu xây dựng trường mầm non ờ các phường, xã chưa có trường mầm non công lập tại các Quận 3, 4, 6, Gò Vấp, Thủ Đức, Bình Tân, Tân Phú, Phú Nhuận...

- Phối hợp tham mưu xây dựng thêm trường lớp mới, cải tạo và nâng cấp trường lớp cũ để tăng thêm chỗ học tốt đặc biệt có các giải pháp tăng thêm trường ở khu công nghiệp, khu chế xuất, khu dân cư mới.

- Tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích tư nhân mở trường tư thục, đặc biệt ở các vùng ven và quận mới.

- Tiếp tục phối hợp với các trường sư phạm và các quận huyện tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng CB-GV-CNV, đáp ứng nhu cầu về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ CB-GV-NV.

2. Về chuyên môn:
- Xây dựng nhà trường có môi trường hoạt động thân thiện, an toàn cho trẻ một cách bền vững.
- Duy trì và phát triển mô hình chăm sóc nuôi dưỡng tốt, đặc biệt khu vực ngoài công lập.
- Chỉ đạo thực hiện chương trình Giáo dục Mầm non mới.
- Tăng cường trách nhiệm tự kiểm tra, đánh giá chất lượng của đơn vị (so với các quy định của ngành).

3. Về quản lý:
- Tiếp tục cải tiến công tác quản lý ở các cấp để giảm tải cường độ lao động cho đội ngũ.
- Tập trung quản lý và giúp đỡ nâng cao chất lượng cho các trường lớp MN tư thục, rút ngắn khoảng cách giữa các loại hình trường lớp.
- Chủ động và tích cực trong công tác tham mưu với lãnh đạo các cấp và phối hợp với các phòng, ban Sở, các đơn vị có liên quan để hoàn thành nhiệm vụ năm học.

II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
1. Phát triển số lượng:
- Tiếp tục tham mưu đẩy mạnh tiến độ xây dựng trường mầm non tại16 phường, xã chưa có trường MN công lập theo chỉ đạo của UBND thành phố; quan tâm đặc biệt một số phường chưa có đất thuộc Quận 4, 6, Bình Tân, Tân Phú, Phú Nhuận...

- Đề xuất sử dụng một số căn hộ của chung cư mới xây dựng để làm trường MN và kiến nghị tận dụng các kho bãi để xây thêm trường MN mới.

- Kiểm tra chặt chẽ việc hoán đổi các điểm lẻ của trường MN để không mất chỗ học của trẻ. Tích cực tham mưu cho UBND các quận huyện trong việc cải tạo, nâng cấp bằng kinh phí kích cầu hoặc từ nguồn thanh lý, hoán đổi các điểm nhỏ, lẻ xuống cấp, để phát triển tăng thêm chỗ học tốt hơn cho trẻ.

- Khuyến khích tư nhân mở trường, chỉ đạo các địa phương cải tiến thủ tục, rút ngắn thời gian thẩm định, giúp đỡ các trường hoàn thiện các điều kiện cơ sở vật chất theo chính sách ưu đãi xã hội hóa giáo dục của chính phủ, để nhanh chóng được cấp phép.

2. Công tác chuyên môn:
2.1. Chỉ đạo thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục:
2.1.1- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện thí điểm chương trình Giáo dục Mầm Non mới của Bộ Giáo Dục - Đào Tạo năm thứ 5:

Biện pháp:
- Mời chuyên gia của Bộ Giáo dục hướng dẫn thực hiện chương trình mới với chuyên đề " Nâng cao chất lượng thực hành các chủ đề giáo dục"( 5 ngày -100 người).

- Bồi dưỡng chuyên môn: đi sâu, làm rõ một số vấn đề cụ thể mà cơ sở còn vướng mắc như :
+ Lập kế hoạch giáo dục (GD).
+ GD tích hợp.
+ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào thực hiện chương trình.
+ Giáo dục bảo vệ môi trường.
+ Giới thiệu " chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi".
- Giới thiệu chương trình GDMN mới và một số kinh nghiệm thực hiện cho toàn thể cán bộ quản lý các trường bằng hình thức hội thảo-trao đổi, tập huấn.

- Chuyên đề:
+ Phương pháp mở rộng và làm phong phú ý tưởng sử dụng nguyên vật liệu mở vào các HĐGD đơn giản".
+ Đổi mới đánh giá hoạt động (HĐ)GD của GV.
- Tiếp tục chỉ đạo Q,H trang bị cơ sở vật chất phù hợp yêu cầu thực hiện chương trình GDMN mới.
- Tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động ban chất lượng (BCL) cấp TP:
+ Tăng cường 6 nhân sự cho BCL cấp Thành phố.
+ Phân công từng thành viên BCL phụ trách chuyên môn các cơ sở cụ thể (hỗ trợ tổ chức thực hiện chương trình GDMN mới)
+ Từng thành viên chủ động đưa ra nội dung sinh hoạt hàng kỳ
+ Tổ chức tham quan, học tập, chia sẻ kinh nghiệm với các trường MN Quốc tế trên địa bàn thành phố.
+ Xây dựng các chuyên đề nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn trong việc thực hiện chương trình:
o Ứng dụng CNTT vào thực hiện các chủ đề.
o Các hoạt động giáo dục với sách.
o Các hoạt động giáo dục với nước và bảo vệ môi trường nước.
- Tiếp tục chỉ đạo cơ sở thực hiện ghi hình các họat động chăm sóc giáo dục kèm theo các hướng dẫn cụ thể (sử dụng làm tài liệu tham khảo, thảo luận và sẻ kinh nghiệm giữa các trường)
- Kiểm tra việc thực hiện chương trình tại cơ sở để giúp đỡ, điều chỉnh kịp thời.Chú trọng hỗ trợ các huyện ngoại thành.
- Chỉ đạo điểm việc thực hiện CT mới tại ngoại thành (Củ Chi): MN Bông Sen 2, MN Sen Hồng .
- Tiếp tục thực hiện đơn giản hóa sổ sách giáo viên theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, tránh hình thức, máy móc.

2.1.2- Thực hiện chuyên đề " Đổi mới đánh giá họat động giáo dục của GV"

Biện pháp:
- Bồi dưỡng mục đích, nội dung, phương pháp đánh giá HĐGD của GV.
- Thực hành tại các trường có thành viên BCL.
- Thực hiện ghi hình một số họat động CS- GD trẻ làm tư liệu cho việc tổ chức phân tích, đánh giá.
- Thực hiện đánh giá theo phương pháp mới trong các đợt thanh tra (quận huyện, trường).

2.1.3- Đẩy mạnh giáo dục kỹ năng xã hội (giáo dục lễ giáo, họat động giao tiếp và quan hệ xã hội). Kết hợp giáo dục và chăm sóc.

Biện pháp:
- Chú trọng việc tổ chức thực hiện các kỹ năng cần thiết trong họat động chăm sóc như :
+ Kỹ năng tự phục vụ : vệ sinh cá nhân, sắp xếp đồ dùng cá nhân,...
+ Vệ sinh môi trường trong và ngòai lớp.
+ Trách nhiệm : Trực nhật: sắp xếp đồ dùng học tập, ăn, ngủ, chơi...
+ Tổ chức các họat động trong nhóm nhỏ (biết phân công, phối hợp, chia sẻ, nhường nhịn, giúp đỡ nhau).

+ Giao tiếp

- Chú trọng kiểm tra việc thực hiện chương trình trong họat động chăm sóc trẻ.
- Bồi dưỡng việc thực hiện chương trình GDMN cho cán bộ phụ trách bán trú.
- Phối kết hợp họat động giữa cán bộ quản lý bán trú và chuyên môn của trường.
- Chuyên đề đổi mới tổ chức bữa ăn cho trẻ, trong đó chú trọng tích hợp giáo dục dinh dưỡng, kỹ năng tự phục vụ, văn hóa ăn uống theo yêu cầu chương trình mới.

2.1.4- Tiếp tục thực hiện xây dựng môi trường thân thiện ( MTTT) trong trường MN:
Biện pháp:
- Kiểm tra việc bồi dưỡng, chỉ đạo của Phòng GD đối với cơ sở các nội dung đã triển khai năm học 08-09
- Kiểm tra việc thực hiện môi trường vật chất, thiên nhiên, bảng chấm điểm MTTT.
- Giải thưởng MTTT vào cuối năm học.
- Hội thảo, thăm quan MN Sao Mai13- Q4 (môi trường tâm lý) và MN Vàng Anh- Q5 (môi trường vật chất), MNThành phố (môi trường thiên nhiên).
- Hướng dẫn giáo viên chú trọng lắng nghe, quan sát những biểu hiện của trẻ trong khi thực hiện chế độ sinh hoạt.
- Tạo bầu không khí thân thiện trong trường (giữa ban giám hiệu và GV-CNV, giữa các GV với nhau, giữa GV với trẻ và cha mẹ).

2.1.5- Giáo dục bảo vệ môi trường (GDBVMT):
- Bồi dưỡng chuyên môn: "Các kiến thức cơ bản về môi trường và bảo vệ môi trường".
- Giới thiệu sách , tài liệu tham khảo về môi trường.
- Khuyến khích tận dụng vật liệu tái sử dụng làm phương tiện dạy và học.
- Lồng ghép nội dung GDBVMT vào các hoạt động phù hợp.
- Xây dựng môi trường tiện lợi cho việc giáo dục (trang bị thùng rác, góc thiên nhiên, thiết bị VS...).
- Ứng dụng thông tin trên internet về GDBVMT.

2.1.6- Tiếp tục củng cố các chuyên đề đã thực hiện:
- Đổi mới tổ chức lễ hội trong trường mầm non.
- Môi trường xanh - vườn cây của bé..
- Giáo dục an toàn giao thông.
- Thư viện mầm non.
- Môi trường chữ - Đổi mới phương pháp, nội dung dạy văn học-chữ viết.

2.2. Hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng:

2.2.1. Đảm bảo các yếu tố trong môi trường sống của trẻ như: cơ sở vật chất, các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi đưa vào sử dụng cho trẻ an toàn, tiện ích, hợp lý.

Hướng dẫn, gợi ý cho cơ sở thực hiện một số các giải pháp sau:
- Môi trường sống của trẻ phải đảm bảo các yếu tố về: Diện tích, không khí, ánh sáng, tiếng ồn, vệ sinh...

- Cách mua sắm, bố trí các đồ dùng, thiết bị, đồ chơi phải tiện ích, hợp lý, phù hợp với nhu cầu lứa tuổi, tầm vóc của trẻ. Khi trẻ sử dụng, di chuyển tạo thành chuỗi hoạt động thông thoáng không đan xen chồng chéo lên nhau.

- Giao trách nhiệm cá nhân kiểm tra thường xuyên và có kế hoạch thực hiện bảo trì định kỳ đối với cơ sở vật chất, đồ dùng, thiết bị sử dụng phục vụ trẻ hàng ngày.

- Dành phần kinh phí để bảo trì, sửa chữa hoặc thay mới ngay khi phát hiện những chỗ không an toàn, ngăn chặn kịp thời các nguy cơ có thể gây tai nạn, thương tích, độc hại cho trẻ.
- Thực hiện tốt chế độ sơ cấp cứu trong nhà trường.

2.2.2. Đảm bảo chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng thông qua các hoạt động:
- Thực hiện chế độ dinh dưỡng tốt, an toàn.
- Chăm sóc sức khỏe tốt, phòng bệnh phòng dịch an toàn.

* Hướng dẫn, gợi ý cho cơ sở thực hiện một số các giải pháp sau:
- Phải đảm bảo chuỗi thức ăn an toàn từ nguồn nguyên liệu tới bàn ăn (Có đủ nước sạch và thực phẩm an toàn phục vụ sinh hoạt và ăn uống cho trẻ - Quy trình chế biến, phân phối, vận chuyển thức ăn và tổ chức bàn ăn vệ sinh, an toàn.).

- Tăng cường giám sát bếp ăn, phát hiện các nguyên nhân gây hậu quả xấu, gây ngộ độc - phát hiện các mối nguy và đưa ra các giải pháp điều chỉnh.

- Đảm bảo 100% cơ sở bếp ăn đang hoạt động phải được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ tiêu chuẩn VSATTP.

- Quản lý thực hiện: nhiều chế độ dinh dưỡng hợp lý cho các đối tượng học sinh, chế độ vận động hợp lý (thời lượng vận động chạy nhảy tích cực của trẻ là 60 phút/ ngày) và các yêu cầu về vệ sinh an toàn trong nhà trường để giúp từng cá nhân trẻ phát triển tầm vóc, trí tuệ tốt.

- Ứng dụng công nghệ thông tin để thiết kế khẩu phần đủ năng lượng, đủ chất và cân đối các chất dinh dưỡng. Thực đơn hợp lý phù hợp với phong tục, tập quán thu tiền ăn phải đảm bảo cung cấp bữa ăn đạt từ 50% - 60% khẩu phần trong một ngày.

- Chú ý chế độ dinh dưỡng riêng đối với trẻ có tiền sử dị ứng với một số thực phẩm...Quan tâm đến các nguyên nhân gây bệnh mãn tính do dinh dưỡng như:

+ Thiếu đạm và năng lượng, thiếu vi chất: Vitamin A, I-ốt và Sắt kéo dài dẫn đến suy dinh dưỡng, chậm phát triển cả tầm vóc lẫn trí tuệ.
+ Thừa đạm, béo, đường và năng lượng kéo dài dẫn đến thừa cân, bệnh béo phì; nhiều nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường, gút ngay từ khi còn nhỏ tuổi...

- Tích cực giải quyết nhân sự y tế trường học để làm tốt công tác y tế dự phòng: giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, chủng ngừa, phòng bệnh, phòng dịch, dập dịch; giải quyết các vấn đề sơ cứu, cấp cứu, xử lý bệnh tại chỗ trước khi chuyển đến bệnh viện.

- Phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong công tác phòng bệnh, phòng dịch như: Khám sức khỏe định kỳ, uống thuốc tẩy giun định kỳ cho cháu và cô; Tổ chức uống thuốc hoặc tiêm ngừa phòng bệnh; Vệ sinh, khử trùng bề mặt môi trường, đồ dùng, vệ sinh cá nhân.

- Tăng cường giám sát công tác cân đo; Ứng dụng công nghệ thông tin để đánh giá đúng tình trạng dinh dưỡng của trẻ; Đề ra các biện pháp cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng hoặc thừa cân, béo phì cho cá thể một cách có hiệu quả .

- Kiểm tra công nhận các mô hình chăm sóc nuôi dưỡng tốt.

2.2.3. Thực hiện tốt công tác truyền thông hoạt động chăm sóc, nuôi dạy trẻ của nhà trường đối với các bậc cha mẹ và cộng đồng để được sự hưởng ứng, đồng thuận, hợp tác, giúp đỡ... cùng với nhà trường chăm lo cho các cháu.

* Hướng dẫn, gợi ý cho cơ sở thực hiện một số các giải pháp sau:
- Công khai chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục.
- Công khai các điều kiện vật chất và đội ngũ giáo viên.
- Công khai thu chi tài chính việc sử dụng ngân sách (ở khối trường công lập), sử dụng quỹ tiền ăn của trẻ do cha mẹ đóng góp.
- Cung cấp cập nhật các thông tin thiết thực đến phụ huynh nhằm thúc đẩy ý thức chủ động, trách nhiệm cùng nhà trường nuôi dạy trẻ tốt. Phát huy tinh thần cộng đồng trách nhiệm giữa gia đình và nhà trường.

2.3 Giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật trong trường Mầm non:
- Tăng cường công tác kiểm tra, hỗ trợ các trường có trẻ khuyết tật học hòa nhập về công tác lập và tổ chức thực hiện kế hoạch cá nhân cho trẻ.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn phụ huynh để phối hợp tốt với nhà trường trong việc chăm sóc - giáo dục trẻ tự kỷ.
- Xây dựng và nhân rộng mô hình trường mầm non tổ chức giáo dục hòa nhập tốt ở mỗi quận, huyện.
- Tiếp tục thực hiện chuyên đề "Phòng hỗ trợ cá nhân" cho trẻ khuyết tật học hòa nhập trong các trường mầm non.

3. Công tác quản lý:
Tăng cường công tác quản lý giáo dục mầm non theo pháp luật, nghiêm túc thực hiện các quy chế chuyên môn và điều lệ trường mầm non trong tất cả các loại hình trường, lớp-nhóm theo hướng có lợi nhất cho trẻ.

3.1. Quản lý chuyên môn:
- Tiếp tục quản lý chặt chẽ các cơ sở giáo dục mầm non, kịp thời phát hiện và xử lý các cơ sở hoạt động không phép theo quy định của pháp luật.

- Quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ về chuyên môn cho các quận mới, huyện ngoại thành và các địa phương có tỉ lệ học sinh ngoài công lập cao

Tăng cường thông tin qua mạng, áp dụng các phần mềm trong quản lý, chuyên môn, v.v...để giảm tải lao động cho CB-GV.

3.2. Thanh tra, kiểm tra:
- Phát huy tác dụng của thanh tra, kiểm tra. Tăng cường kiểm tra đột xuất, góp ý các biện pháp khắc phục khó khăn cho cơ sở.
- Tăng cường kiểm tra giúp đỡ hoạt động của các trường MN có yếu tố nước ngoài và cơ sở MN ngoài công lập.

3.3. Công tác thi đua:
- Chỉ đạo các quận, huyện hướng dẫn cơ sở đăng ký thi đua đầu năm học; giữ vững các danh hiệu đã đạt và bồi dưỡng, xây dựng các nhân tố mới.
- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng và công nhận trường MN đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và 2 theo Quyết định số 36/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2008 của Bộ GD&ĐT. Có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cấp, cải tiến để giữ vững chất lượng của các trường đã đạt chuẩn giai đọan 2002-2005.
- Phòng GDMN phấn đấu, giữ vững danh hiệu phòng tiên tiến xuất sắc.

III. CÔNG TÁC THAM MƯU PHỐI HỢP:
1. Với Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp - Đào tạo bồi dưỡng giáo viên:
- Hỗ trợ giải quyết vấn đề đào tạo nhân viên y tế trường học, phối hợp với trường Đại học Phạm ngọc Thạch và Trường Trung cấp Quân y để mở lớp đào tạo cán bộ y tế trình độ sơ, trung cấp cho trường học.

- Chỉ đạo các Phòng GDĐT, Trường ĐTBD quận, huyện làm tốt công tác phối hợp với các Trường Sư phạm để mở lớp đào tạo đạt chuẩn cho giáo viên các trường - nhóm, lớp tư thục.

- Hỗ trợ tổ chức lớp bồi dưỡng các chuyên đề, hội thảo chuyên môn trong năm học và trong hè.

2. Với Phòng Tổ chức Cán bộ:
- Đề nghị phòng TCCB tham mưu với UBND thành phố tạm thời cho phép ngành Giáo dục tuyển hợp đồng nhân viên y tế trường học trình độ sơ cấp và được nhà nước trả lương theo biên chế để thực hiện Quyết định số 58/2008/QĐ-BGDĐT về Ban hành Quy định hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non. Hiện nay, nếu các trường tuyển trình độ sơ cấp sẽ phải tự lấy học phí để trả lương.

- Tham mưu với UBND thành phố cho phép các trường MN được tuyển nhân viên theo yêu cầu công việc (văn thư, cấp dưỡng, kế toán, cán bộ y tế, vv...) có các trình độ đào tạo khác nhau (sơ cấp, trung cấp,cao đẳng ,Đại học vv..) và trả lương theo trình độ đào tạo do yêu cầu công việc ngày càng cao.

3. Với Phòng Kế hoạch - Tài chính:
- Đôn đốc cơ sở đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chỉ thị 03/2008/CT-UBND của UBND thành phố về xây dựng trường lớp MN tại các phường xã chưa có trường MN công lập; và tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu dân cư mới... tích cực chỉ đạo cơ sở xây dựng cải tạo trường lớp MN bằng kinh phí kích cầu để tăng chỗ học cho trẻ.

- Đôn đốc tham mưu thực hiện tốt hơn nữa chế độ theo Quyết định 23/2006/QĐ-BGDĐT ngày 22/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về giáo dục hòa nhập cho người tàn tật, khuyết tật.

4. Với Trung tâm thông tin và Chương trình giáo dục để tiếp tục hoàn thiện và nâng cấp phần mềm thống kê số liệu về GDMN .

5. Vôùi Thanh tra Sở: Thanh tra các trường tư thục, hỗ trợ trong công tác thanh tra toàn diện các phòng GD-ĐT theo lịch và thanh tra giáo viên các trường MN trực thuộc.

6. Công tác phối hợp khác:
- Với Trung tâm dinh dưỡng thành phố thực hiện chương trình "Giám sát tình trạng dinh dưỡng sinh trong trường học" bằng nguồn kinh phí từ chương trình Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng của thành phố.

- VớiTrung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập người khuyết tật, Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu, Trường ĐHSP và CĐSP mở các lớp bồi dưỡng giáo viên Mầm non, giáo viên dạy hòa nhập.

- Hợp tác với các doanh nghiệp để tìm nguồn tài trợ cho hoạt động tuyên truyền của ngành.

- Với các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng; xem đây là giải pháp nhằm thông tin và vận động sự hỗ trợ của toàn xã hội để tháo gỡ khó khăn cho ngành.

BẢNG PHÂN CÔNG:


LỊCH CÔNG TÁC
TỪ THÁNG 8-2009 ĐẾN THÁNG 7-2010

---------------------

* Tháng 8/2009:
- Chuẩn bị nội dung và tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn hè theo kế hoạch.
- Tham dự lớp bồi dưỡng chuyên môn của bộ.
- Tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn với nội dung " Lập kế hoạch giáo dục theo chương trình mới".
- Lên kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2009-2010.
- Dự kiến nội dung và kế hoạch hoạt động Ban chất lượng (BCL) cấp thành phố. Bổ sung thành viên BCL.
- Làm việc với đại diện một số cơ sở giáo dục quốc tế về chương trình hợp tác (đào tạo cán bộ, tham quan học tập....)
- Điều chỉnh một số nội dung giáo dục từng lứa tuổi (phù hợp với đặc điểm TP, cụ thể hóa một số nội dung). Đưa toàn bộ nội dung giáo dục đã điều chỉnh lên trang web.
- Xét sáng kiến kinh nghiệm về chuyên môn. Chọn các sáng kiến có giá trị để chia sẻ toàn TP (qua website của Sở).
- Chuẩn bị nội dung họp chuân môn quận, huyện.
- Tổng kết năm học 2008-2009; Triển khai kế hoạch năm học 2009-2010.

* Tháng 9/2009:
- Duyệt kế hoạch năm học các quận, huyện.
- Báo cáo nhanh tình hình đầu năm học cho Bộ GD&ĐT.
- Điều chỉnh kế hoạch hoạt động chuyên môn phù hợp chỉ đạo năm học của Bộ.
- Đi cơ sở nắm thông tin về: Tổ chức ngày hội đến trường, mái nhà xanh và việc giúp trẻ thích nghi với trường lớp, lễ hội trung thu, trang bị đáp ứng yêu cầu chương trình GDMN mới.
- Các trường mầm non hưởng ứng tháng an toàn giao thông (ATGT).
- Điều chỉnh kế hoạch hoạt động chuyên môn phù hợp chỉ đạo năm học của Bộ.
- Phân công trách nhiệm chuyên môn cho thành viên mới của phòng.Hỗ trợ các thành viên mới.
- Thực hiện bồi dưỡng chuyên đề "Đổi mới đánh giá HĐ giáo dục của GV".
- Họp chuyên môn Q-H. Chuẩn bị nội dung sinh hoạt BCL.
- Mời chuyên gia của Bộ Giáo dục hướng dẫn thực hiện chương trình mới với chuyên đề " Nâng cao chất lượng thực hành các chủ đề giáo dục"(5 ngày -100 người).
- Kiểm tra tình hình sử dụng phần mềm "Giám sát tình trạng dinh dưỡng học sinh mầm non" tại cơ sở.
- Triển khai lớp tập huấn "Chăm sóc mắt học đường cho học sinh mầm non".

* Tháng10/2009:
- Giao ban định kỳ lãnh đạo Phòng GD-ĐT phụ trách MN lần 1.
- Thanh tra quận huyện theo kế hoạch chung của Sở GD&ĐT.
- Thẩm định trường MN đăng ký đạt chuẩn quốc gia - đợt1
- Ban chất lượng thành phố hướng dẫn triển khai chuyên đề "Đổi mới đánh giá hoạt động giáo dục của GV" cho quận, huyện.
- Sinh hoạt BCL cấp thành phố với chuyên đề: " Khai thác thông tin Internet vào thực hiện các chủ đề".Tham khảo ý kiến về nội dung chuyên đề "Tích hợp giáo dục trong tổ chức bữa ăn".
- Kiểm tra việc thực hiện chương trình GDMN mới ở các các trường H. Hóc Môn.
- Chỉ đạo điểm thực hiện chương trình mới tại Củ Chi (Sen hồng và Bông Sen 2).
- Cơ sở thực hiện đĩa ghi hình các HĐGD theo chương trình mới.
- Chuẩn bị nội dung họp chuyên môn Q-H.
- Quyết toán kinh phí Chương trình Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng 2009
- Kiểm tra việc thực hiện công văn số 290 /GDĐT-MN về "Tăng cường quản lý công tác vệ sinh phòng bệnh phòng dịch trong mùa nắng." và công văn số: 767/GDĐT-BCGDSK&ATTH về "Kế hoạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm" - Năm 2009.

* Tháng 11/2009:
- Tổ chức thực hành chuyên đề " Đổi mới đánh giá HĐGD của GV" tại cơ sở.
- Kiểm tra việc thực hiện chương trình mới tại cơ sở: Bình Chánh, Nhà Bè.
- Thanh tra GV trường trực thuộc.
- Hỗ trợ các cán bộ mới của phòng về chuyên môn.
- Triển khai bồi dưỡng nội dung giáo dục bảo vệ môi trường.Giới thiệu tài liệu tham khảo cho cơ sở.
- Họp chuyên môn Q-H.
- Cơ sở thực hiện đĩa ghi hình các HĐGD theo CT mới.
- Chuẩn bị nội dung sinh hoạt BCL.
- Thanh tra quận huyện (theo kế họach chung) và thanh tra GV trường trực thuộc
- Làm việc với Trung tâm Công nghệ thông tin và Giáo dục về nâng cấp, hoàn chỉnh phần mềm thống kê số liệu mầm non của toàn thành phố.

* Tháng 12/2009:
- Thẩm định trường mầm non đăng ký đạt chuẩn quốc gia - đợt 2.
- Giao ban định kỳ lãnh đạo phòng GD-ĐT phụ trách MN - lần 2.
- Thanh tra quận huyện theo kế hoạch chung của Sở GD&ĐT.
- Tổng hợp số liệu GDMN học kỳ I, báo cáo Bộ GD&ĐT.
- Sinh hoạt BCL thành phố với nội dung "Các hoạt động với nước và bảo vệ nguồn nước".
- Tiếp tục kiểm tra - hỗ trợ việc thực hiện chương trình mới tại Cần Giờ.
- Tiếp tục thanh tra GV trường trực thuộc.
- Cơ sở thực hiện đĩa ghi hình các HĐGD theo CT mới.
- Tổ chức thực hành chuyên đề " Đổi mới đánh giá HĐ giáo dục của GV"
- Chuẩn bị nội dung họp chuyên môn Q-H.

* Tháng 1/2010:
- Sơ kết học kỳ 1.
- Đi cơ sở nắm tình hình: tổ chức lễ hội, hoạt động ngoại khóa.
- Tiếp tục thực hành "Tổ chức đánh giá HĐ giáo dục của GV" tại cơ sở.
- Thanh tra GV trường trực thuộc.
- Cơ sở thực hiện đĩa ghi hình các HĐGD theo CT mới.
- Bồi dưỡng "phương pháp mở rộng và làm phong phú ý tưởng sử dụng nguyên vật liệu mở. Các hoạt động giáo dục đơn giản".
- Họp chuyên môn Q-H.
- Hướng dẫn quận huyện thực hiện phần mềm thống kê số liệu sau khi đã nâng cấp và hoàn chỉnh

* Tháng 02/2010:
- Cơ sở tiếp tục thực hành chuyên đề " Đổi mới đánh giá HĐ giáo dục của GV"
- Kiểm tra việc thực hiện " môi trường thân thiện" ở một số quận huyện.
- Thanh tra giáo viên trường trực thuộc.
- Cơ sở thực hiện đĩa ghi hình các HĐGD theo CT mới.
- Sinh hoạt BCL cấp thành phố: Tổ chức tham quan trường Mầm non quốc tế.
- BCL hướng dẫn thực hiện chuyên đề "phương pháp mở rộng và làm phong phú ý tưởng sử dụng nguyên vật liệu mở. Các HĐGD đơn giản" cho Q-H.
- Thanh tra quận huyện theo kế hoạch chung của Sở GD&ĐT.
- Giao ban định kỳ lãnh đạo phòng GD-ĐT phụ trách MN - lần 3.

* Tháng 3/2010:
- Họp chuyên môn Q-H.
- Kiểm tra, hỗ trợ việc thực hiện chương trình mới.
- Cơ sở tiếp tục thực hành chuyên đề " Đổi mới đánh giá HĐ giáo dục của GV"
- Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện " môi trường thân thiện" ở một số quận huyện.
- Thanh tra giáo viên trường trược thuộc.
- Cơ sở thực hiện đĩa ghi hình các HĐGD theo chương trình mới.
- Cơ sở triển khai thực hiện chuyên đề "phương pháp mở rộng và làm phong phú ý tưởng sử dụng nguyên vật liệu mở. Các hoạt động giáo dục đơn giản."
- Kiểm tra thực hiện chương trình mới tại các trường MN - huyện Củ Chi.

* Tháng 4/2010:
- Giao ban định kỳ lãnh đạo phòng GD-ĐT phụ trách MN - lần 4.
- Tiếp tục kiểm tra trường đăng ký tiên tiến cấp thành phố và đề nghị khen cấp cao.
- Chỉ đạo các trường mầm non tổ chức một số hoạt động hưởng ứng "Tháng an toàn giao thông" và chủ đề Giáo dục an toàn giao thông.
- Kiểm tra thực hiện chương trình mới.
- Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện "Môi trường thân thiện" ở một số quận huyện.
- Đi cơ sở nắm tình hình ứng dụng CNTT vào thực hiệc chương trình.
- Hướng dẫn báo cáo chuyên môn năm học.
- Sinh hoạt BCL thành phố với nội dung "Các hoạt động giáo dục với sách".

* Tháng 5/2010:
- Cử cán bộ tham gia "Giao lưu CBQL Mầm non giỏi" do Bộ GD&ĐT tổ chức.
- Giới thiệu " Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi".
- Họp chuyên môn Q-H.
- Viết báo cáo tổng kết chuyên môn năm học.
- Định hướng nội dung bồi dưỡng CM hè và hoạt động CM năm học mới.
- Triển khai tổ chức cho trẻ uống VitaminA theo chiến dịch
- Kiểm tra đơn vị đăng ký tiên tiến xuất sắc mới, đơn vị đề nghị khen cấp cao
- Chuẩn bị các nội dung và viết báo cáo tổng kết năm học (báo cáo Bộ)
- Hướng dẫn họat động hè

* Tháng 6, 7/2009:
- Duyệt thi đua cuối năm đơn vị, cá nhân đề nghị khen cấp thành phố và cấp cao.
- Chuẩn bị tài liệu bồi dưỡng hè.
- Chuẩn bị tổng kết.
- Xây dựng kế hoạch năm học mới.

GIÁM ĐỐC SỞ GDĐT

Huỳnh Công Minh

TRƯỞNG PHÒNG GDMN

Nguyễn Thị Kim Thanh

* Ghi chú:
- Nhận được dự thảo Kế hoạch năm học này, Phòng Giáo dục Mầm non đề nghị Quận, Huyện nghiên cứu và chuẩn bị ý kiến góp ý trong Hội nghị Tổng kết năm học của ngành học Mầm non.

Trân trọng cảm ơn.

 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Ban hành Chương trình Giáo dục mầm non (31/7)
 Kế hoạch Bồi dưỡng CBQL-GV Hè 2009 (31/7)
 Tích cực phòng chống đại dịch Cúm A (H1N1) trong các cơ sở giáo dục. (28/7)
 Kế hoạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (28/7)
 Kế hoạch phòng chống bệnh tay chân miệng (28/7)
 Tăng cường quản lý công tác vệ sinh phòng bệnh phòng dịch trong mùa nắng. (28/7)
 Hướng dẫn hồ sơ và thủ tục thành lập trường mầm non ngoài công lập (26/6)
 Hướng dẫn hồ sơ và thủ tục thành lập trường mầm non công lập (26/6)
 Dự thảo: Kế hoạch thành lập Ban Chất Lượng cấp thành phố. (25/6)
 Nhắc nhở các trường Mầm non thực hiện tốt một số yêu cầu (12/6)
hoa tươi
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay
   Blog cho bé Webbaby.info
   Sơ đồ website
   Tìm trường tốt nhất
   Thông báo tuyển dụng
   Địa chỉ mua Kidsmart
   Đăng ký NewsleterTruy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
625/9 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.35119242 - 028.35119243
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@mamnon.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i