Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

HAI BÀN TAY

Tay này có

Tay này không

Xòe tay này

Xòe tay nọ

 

Tay này có

Tay này không

Tay có bông

Dâng tặng mẹ.

                   Sưu tầm

 In Trang này   



Các bài viết khác:
 Thơ: Mẹ ru con ngủ (16-09-2022)
 Thơ: Dậy sớm (16-09-2022)
 Thơ: Đỗ em (16-09-2022)
 Truyện: Quà tặng mẹ (29-08-2022)
 Truyện: Cháu ngoan (29-08-2022)
 Thơ: Têm vôi cho bà (09-08-2022)
 Thơ: Hỏi mẹ (02-08-2022)
 Thơ: Bà và mẹ (01-08-2022)
 Thơ: Bà nuôi chú dê (01-08-2022)
 Thơ: Bà nội kháu khỉnh (01-08-2022)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...