Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Cũng gọi là cà

Nhưng vỏ màu đỏ

Luộc, hấp, bung, xào

Đều ăn được cả.

Là quả gì?

(Đáp án: Quả cà chua)

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Câu đố: Cây mía (12-09-2022)
 Câu đố: Quả gấc (10-09-2022)
 Câu đố: Quả khế (10-09-2022)
 Câu đố: Củ cà rốt (10-09-2022)
 Cây quất (19-11-2021)
 Cây mía (19-11-2021)
 Câu chuối (19-11-2021)
 Hoa mai (10-11-2021)
 Hoa đào (10-11-2021)
 Hoa phượng (10-11-2021)
1 2 3 4 5