Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Mình dài như gậy

Có nhiều đốt xương

Nước ngọt như đường

Ăn phải nhả bã.

Là cây gì?

(Đáp án: Cây mía)

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Câu đố: Quả gấc (10-09-2022)
 Câu đố: Quả khế (10-09-2022)
 Câu đố: Củ cà rốt (10-09-2022)
 Cây quất (19-11-2021)
 Cây mía (19-11-2021)
 Câu chuối (19-11-2021)
 Hoa mai (10-11-2021)
 Hoa đào (10-11-2021)
 Hoa phượng (10-11-2021)
 Quả mận (10-11-2021)
1 2 3 4