Thơ - Truyện - Đồng dao tự sáng tác
Câu đố theo chủ đề
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

RỒI A!

Hỏi gì? Linh cũng nói rồi

Chưa ăn Linh nhoẻn miệng cười…rồi a

Một tuổi đâu biết quét nhà

Mà Linh liến thoắng quét ba lần rồi

Mai này ông viết truyện cười

Thảo Linh răng thỏ nói bồi rồi a !

Vũ Xuân Quản

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Bài thơ "Đơn ca…" (22-10-2020)
 Bài thơ "Như hoa" (21-10-2020)
 Bài thơ "Quạt cây hoa sen" (21-10-2020)
 Bài thơ "Nhạc rừng" (21-10-2020)
 Bài thơ "Suối" (21-10-2020)
 Bài thơ "Cái cười móm răng" (20-10-2020)
 Bài thơ "Gà con kể truyện" (20-10-2020)
 Bài thơ "Truyện muôn loài" (20-10-2020)
 Bài thơ "Chim gì?" (20-10-2020)
 Bài Thơ: "Bé phòng virut Corona" (21-02-2020)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...