Câu đố theo chủ để
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Chú Vịt Tôn

 

Ả Vịt Bầu
Dưới ao sâu
Kêu “cạc cạc”.
Chú Vịt Tôn
Đứng bên đường
Đòi “rác, rác”.
Này vỏ chuối
Ta vừa bóc
Kia mảnh giấy
Sáng gói xôi
Nọ chiếc lá
Cây đánh rơi
Mau mau nhặt
Mang tận nơi
Vịt Tôn xơi.
Ao gợn sóng
Vịt Bầu bơi
Đường sạch bóng
Vịt Tôn cười!

Vương Trọng


 In Trang này   Các bài viết khác:
 Thơ "Thẳng" (21-06-2019)
 Thơ "Tùng dinh, tùng dinh" (21-06-2019)
 Truyện : Chú bé lọ lem ( Chủ Đề : Dinh dưỡng sức khỏe ) (01-10-2007)
 Truyện : Chú mèo đánh răng ( Chủ Đề : Dinh dưỡng sức khỏe ) (01-10-2007)
 Thơ : Đôi bàn tay nhỏ xinh ( Chủ đề : Dinh dưỡng sức khỏe ) (01-10-2007)
 Thơ: Đi nắng ( Chủ đề: Dinh dưỡng sức khỏe ) (01-10-2007)
 Thơ : Thẳng (Chủ đề : Dinh dưỡng sức khỏe) (01-10-2007)
 Thơ: Rửa tay ( Chủ đề: Dinh dưỡng sức khỏe ) (01-10-2007)
 Truyện : Hồ nước và mây ( Chủ đề : Các hiện tượng tự nhiên ) (01-10-2007)
 Truyện : Cô Mây ( Chủ đề : Các hiện tượng tự nhiên ) (01-10-2007)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...