Câu đố theo chủ để
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
                                                  Em bé dũng cảm

       Cô bác sĩ tiêm phòng dịch cho em bé. Huy sợ đau nấp vào một xó, nhìn trộm các bạn tiêm. Các bạn nhỏ không thấy Huy đâu, nhao nhao lên hỏi cô giáo. Cô bảo : « Các bạn tiên xong rồi tuy có đau, nhưng phòng được bệnh tật ».

       Người tiêm thứ nhất là bạn Minh, bạn Minh nói «  Hơi đau một tý, nhưng em không sợ »
       Người tiêm thứ hai là bạn Anh, bạn gái nói « không đau, chẳng đau gì cả »
       ngườu tiêm thứ ba là Lan Chi bé nhỏ, Lan Chi cau mày, nhăn mặt, bậm môi, nhưng dũng cảm nói « Có đau một tý, nhưng em không sợ tiêm »
       Lúc đó Huy chạy ra, xắn tay áo, duỗi cánh tay nói với cô bác sĩ « Cô ơi ! con cũng không sợ đau cô ạ ! »

                                                                                           Phạm Mai Chi – Biên dịch

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Truyện : Lợn con sạch lắm rồi ( Chủ Đề : Dinh dưỡng sức khỏe ) (25-09-2007)
 Truyện : Ỉn con lấm lem( Chủ Đề : Dinh dưỡng sức khỏe ) (25-09-2007)
 Truyện : Ngôi nhà ngọt ngào ( Chủ Đề : Dinh dưỡng sức khỏe ) (25-09-2007)
 Thơ : Tập thể dục ( Chủ đề : Dinh dưỡng sức khỏe ) (25-09-2007)
 Thơ : Hỏi cái kẹo ( Chủ đề : Dinh dưỡng sức khỏe ) (25-09-2007)
 Thơ : Bé và mèo ( Chủ đề : Dinh dưỡng sức khỏe ) (25-09-2007)
 Thơ : Ăn ( Chủ đề : Dinh dưỡng sức khỏe ) (25-09-2007)
 Thơ : Cánh hoa nở ( Chủ đề : Dinh dưỡng sức khỏe ) (25-09-2007)
 Thơ : Giờ ăn ( Chủ đề : Dinh dưỡng sức khỏe ) (25-09-2007)
 Truyện : Bé thử nghĩ xem nào ( Chủ đề : Các hiện tượng tự nhiên ) (25-09-2007)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...