Câu đố theo chủ để
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Hỏi cái kẹo

Kẹo ơi kẹo có biết chăng?
Ăn xong, đi ngủ sún răng mất rồi!
Kẹo cười ta bạn đấy thôi
Chứ không phải lỗi tại tôi ngọt ngào

                               Hoa Tầm Xuân

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Thơ : Bé và mèo ( Chủ đề : Dinh dưỡng sức khỏe ) (25-09-2007)
 Thơ : Ăn ( Chủ đề : Dinh dưỡng sức khỏe ) (25-09-2007)
 Thơ : Cánh hoa nở ( Chủ đề : Dinh dưỡng sức khỏe ) (25-09-2007)
 Thơ : Giờ ăn ( Chủ đề : Dinh dưỡng sức khỏe ) (25-09-2007)
 Truyện : Bé thử nghĩ xem nào ( Chủ đề : Các hiện tượng tự nhiên ) (25-09-2007)
 Truyện :Biển sông và suối ( Chủ đề : Hiện tượng tự nhiên ) (25-09-2007)
 Thơ :Gió xuân như thế nào nhỉ ? (Chủ điểm : Các hiện tượng thiên nhên) (25-09-2007)
 Thơ : Mưa và Bé (Chủ điểm : Các hiện tượng thiên nhên) (25-09-2007)
 Thơ : Bình minh trong vườn (Chủ điểm : Các hiện tượng thiên nhên) (25-09-2007)
 Thơ : Gió (Chủ điểm : Các hiện tượng thiên nhên) (25-09-2007)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10