Câu đố theo chủ để
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Sinh đẻ ra ta
Ấy là cha mẹ
Cha mẹ nuôi con
Tự ngày tấm bé
Con khôn lớn lên
Cha mẹ già yếu
Con nuôi cha mẹ
Một niềm kính hiếu
Không cha, không mẹ
Con chẳng thành người
Con cái không có
Già cả cậy ai ?

Theo NXB Trẻ

 

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Đồng dao - Gia đình (24-02-2009)
 Đồng dao - Gia đình (17-02-2009)
 Đồng dao - Gia đình (17-02-2009)
 Đồng dao - Gia đình (17-02-2009)
 Một phép màu đáng giá bao nhiêu? (20-01-2009)
 Đồng dao - Cha mẹ (20-01-2009)
 Đồng dao - Chị em (20-01-2009)
 Đồng dao - Anh chị em (13-01-2009)
 Đồng dao - Tam cúc (23-12-2008)
 Đồng dao : Phụ Đồng Vung (17-12-2008)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...