Câu đố theo chủ để
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Buổi sáng ngủ dậy
Ăn một bụng cơm cho no
Chạy ra ngoài gò
Bắt một con công
Đem lên biếu ông
Ông cho trái thị
Đem ra biếu chị
Chọ cho bánh khô
Đem vào biếu cô
Cô cho bánh ú
Đem cho biếu chú
Chú cho buồng cau
Nay chừ chú thím giận nhau
Đem trả buồng cau cho chú
Trả bánh ú cho cô
Trả bánh khô cho chị
Trả trái thị cho ông
Bắt con công, đem về nhà

NXB Trẻ

 

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Đồng dao - Gia đình (17-02-2009)
 Đồng dao - Gia đình (17-02-2009)
 Đồng dao - Gia đình (17-02-2009)
 Một phép màu đáng giá bao nhiêu? (20-01-2009)
 Đồng dao - Cha mẹ (20-01-2009)
 Đồng dao - Chị em (20-01-2009)
 Đồng dao - Anh chị em (13-01-2009)
 Đồng dao - Tam cúc (23-12-2008)
 Đồng dao : Phụ Đồng Vung (17-12-2008)
 Đồng dao: Phụ Đồng Chổi (17-12-2008)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...