Câu đố theo chủ để
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Cướp cờ

Nhanh tay thì được
Chậm tay thì thua
Chân giậm giả vờ
Cướp cờ mà chạy
Cờ xanh cờ đỏ
Cờ bỏ giữa sân
Tay để cho gần
Cướp cờ mà chạy

Đá cầu tay

Một, hai, ba
Cầu tung lên
Bốn, năm, sáu
Tay đỡ liền
Bảy, tám, chín
Cầu lảng ra
Rơi xuống đất
Tay nhặt xoa
Tung lại đá:
Một, hai, ba...

Theo NXBT

 

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Thơ: Mở sách ra là thấy… (05-01-2009)
 Đồng dao - Xòe ống (23-12-2008)
 Truyện dành cho bé đang học nói (22-12-2008)
 Đồng dao - Ô nô ô nốc (11-12-2008)
 Đồng dao - Nhảy vô, nhảy ra (11-12-2008)
 Đồng dao - Này cò, này cấu (11-12-2008)
 Đồng dao - Đúc nậm đúa nị (19-11-2008)
 Đồng dao - Đúc cây dừa (19-11-2008)
 Đồng dao - Cùm nụm cùm nịu (19-11-2008)
 Mang dép (03-11-2008)
1 2 3 4