Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Tỉnh Bạc Liêu


DANH SÁCH TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GĐ 2002 - 2005

TỈNH BẠC LIÊU

STT Tên trường Địa chỉ Khu vực Số QĐ CN/ năm CN đạt chuẩn
1 MN Sơn Ca 1 H.Giá Rai   2002
2 MN Sơn Ca H.Phước Long   2003
3 MN Hoa Hồng H.Hòa Bình   2004
4 MG Ngan Dừa H.Hồng Dân   2004
5 MN Phong Thạnh Tây B H. Phước Long   2004
6 MN Phong Thạnh Tây A H. Phước Long   2004
7 MN Lộc Ninh H. Hồng Dân   2005
8 MN MG Ninh Hòa H. Hồng Dân   2006
9 MN Thị Trấn Phước Long H.Phước Long   2006
10 MN Phước Long H.Phước Long   2006
11 MG Sơn Ca 1 H. Vĩnh Hội   2006

Dữ liệu hiện nay đang tiếp tục được cập nhật …

Nếu thông tin của tỉnh bạn hoặc nhà trường chưa được cập nhật, xin liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: Email: [email protected]    Điện Thoại: 08.5119242 - FAX: 08.5119245 để chúng tôi có thể cập nhật thông tin của bạn miễn phí trên website mầm non.