Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Tỉnh BR Vũng Tàu


DANH SÁCH TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GĐ 2002 - 2005

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

STT Tên trường Địa chỉ Khu vực Số QĐ CN/ năm CN đạt chuẩn
1 MNBC Ánh Dương P.1- TPVT Thành thị 690/QĐ/BGD&ĐT 16/2/2005
2 MN 1/6 P.7 - TPVT Thành thị 1682/QĐ UBND 7/6/2006
3 MN Long Hương Xã Long Hương - TX.BR Thành thị 1474/QĐ-BGD&ĐT 31/3/2003
4 MN Hoàng Oanh Xã Long Toàn - TX.BR Thành thị 222/QĐ.UBND 18/1/2006
5 MN Hòa Long Xã Hòa Long - TX.BR Thành thị 221/QĐ.UBND 18/1/2006
6 MN Nam Côn Sơn Xã An Ngãi - H.Long Điền Nông thôn 5672/QĐ-BGD&ĐT 16/10/2003
7 MN Phước Tỉnh Xã Phước Tỉnh - H.Long Điền Nông thôn 4069/QĐ.BGD&ĐT 21/7/2004
8 MN Long Điền TT Long Điền - H.Long Điền Nông thôn 69/QĐ/BGD&ĐT 16/2/2005
9 MN Long Hải TT Long Điền - H.Long Điền Nông thôn 1458/QĐ.UBND 16/5/2006
10 MN Long Tân Xã Long Tân - H.Đất Đỏ Nông thôn 5005/QĐ.UBND 26/12/2005
11 MN Bông Trang Xã Bông Trang - H. Xuyên Mộc Nông thôn 4069/QĐ-BGD&ĐT 21/7/2004
12 MN 1/6 TT Phước Bửu - H.Xuyên Mộc Thành thị 690/QĐ/BGD&ĐT 16/2/2005
13 MN Hướng Dương H.Côn Đảo Nông thôn 3949/QĐ-BGD&ĐT 13/7/2004

Dữ liệu hiện nay đang tiếp tục được cập nhật …

Nếu thông tin của tỉnh bạn hoặc nhà trường chưa được cập nhật, xin liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: Email: [email protected]    Điện Thoại: 08.5119242 - FAX: 08.5119245 để chúng tôi có thể cập nhật thông tin của bạn miễn phí trên website mầm non.