Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Tỉnh Bến Tre


DANH SÁCH TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GĐ 2002 - 2005

TỈNH BẾN TRE
 

STT Tên trường Địa chỉ Khu vực Số QĐ CN/ năm CN đạt chuẩn
1 MNBC TTrấn H.Chợ Lách H.Chợ Lách Nông thôn  
2 MNBC TTrấn H.Mỏ Cày H.Mỏ Cày Nông thôn  
3 MG Tân Thanh H.Giồng Trôm Nông thôn  
4 MNBC Phước Mỹ Trung H.Mỏ Cày Nông thôn  
5 MG Tiên Thủy H.Châu Thành Nông thôn  
6 MN Thuận Điền H.Giồng Trôm Nông thôn  
7 MN Lương Quới H.Giồng Trôm Nông thôn  
8 MG Tam Phước H.Châu Thành Nông thôn  

Dữ liệu hiện nay đang tiếp tục được cập nhật …

Nếu thông tin của tỉnh bạn hoặc nhà trường chưa được cập nhật, xin liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: Email: [email protected]    Điện Thoại: 08.5119242 - FAX: 08.5119245 để chúng tôi có thể cập nhật thông tin của bạn miễn phí trên website mầm non.