Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Tỉnh Bình Thuận


DANH SÁCH TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GĐ 2002 - 2005

TỈNH BÌNH THUẬN
 

STT Tên trường Địa chỉ Khu vực Số QĐ CN/ năm CN đạt chuẩn
1 MN Tuổi Thơ, TP.BT 129 Thủ Khoa Huân, TP.BT Thành thị 2004
2 MN Hoa Hồng TX.La Di Nông thôn -> Thành thị 2005

Dữ liệu hiện nay đang tiếp tục được cập nhật …

Nếu thông tin của tỉnh bạn hoặc nhà trường chưa được cập nhật, xin liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: Email: [email protected]    Điện Thoại: 08.5119242 - FAX: 08.5119245 để chúng tôi có thể cập nhật thông tin của bạn miễn phí trên website mầm non.